הרשמה לרשימת התפוצה*
תקצירים
כל תיקוני החקיקה
הודעות, פרסום ועוד
יום יום מסביב לשעון

אישור
* לרשימת התפוצה נשלחים עדכונים משפטיים וכן פרסומות. הרשמתך מהווה אישור לקבלת כל המשלוחים

מספר מנויי רשימת התפוצה באתר נבו
148,23
והיא הגדולה בישראל
ספרים אחרונים באתר, בטקסט מלא ובאחזור מידע מלא

 

 
שחזר סיסמה לא זוכר את הסיסמה?
הרשמה למשתמשים חדשים
סה"כ החלטות ופס"ד באתר
90% - בחרו בנבו
השופטים והפרקליטים עובדים עם נבו

מדי שנה בוחרים המשפטנים בשרות המדינה במאגר משפטי המועדף עליהם בסקר מיוחד, והמדינה רוכשת בעבור כל אחד מהם את המאגר המשפטי שבחר.

90% מהשופטים, עוזריהם המשפטיים בבתי המשפט ו-90% פרקליטים בשרות המדינה בחרו השנה בנבו.

10% הנותרים התחלקו בין האתרים האחרים, תקדין, דינים וכו'.

- נבו - כל השאר*

פסקי דין אחרונים
עליון 14 רשם האגודות השיתופיות 0 ועדת ערר - פיקוח על ביה"ס 0 ועדת משמעת – רואי חשבון 0
מחוזי 45 המועצה לשידורי כבלים ולוין 0 ועדת ערר – שירות קבע 0 ועדת משמעת – שב"ס 0
שלום 95 בתי-הדין הרבניים 0 ועדת ערר רשם הקבלנים 0 ועדת הבחירות לרשויות המקומיות 0
משפחה 1 הרשם לענייני ירושה 0 ועדת ערר הנתיב המהיר 0 ועדת הבחירות לכנסת 0
עבודה 61 שרעיים 0 ערר כביש 6 0 ועדת שירות המדינה 0
מנהלי 9 ענייני מים 0 בי"ד משמעת - רשויות מקומיות 0 ועדות שחרורים 0
תעבורה 11 ימאות 0 בי"ד משמעת - שירות המדינה 0 סלע - ועדות התנתקות 0
בתי-דין צבאיים 0 בי"ד למשמורת 0 ועדת משמעת ניירות ערך 0 ועדת השגה - פקודת הקרקעות 0
חוזים אחידים 0 המפקח על הגז 0 אתיקה - כנסת 0 ועדת השגה - ממ"י 0
הגבלים עסקיים – ביה"ד 0 ועדות ערר - תכנון ובנייה 2 ועדת משמעת - שוטרים 0 הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל 0
הגבלים עסקיים – החלטות הממונה 0 ועדות ערר ארציות 0 ועדת משמעת שמאי מקרקעין 0 כתבי טענות 7
המפקח על המקרקעין 0 ועדות ערר מחוזיות 0 ועדת משמעת סטודנטים 0 פסיקה זרה 0
שמאי מכריע 0 ועדת ערר - מס רכוש 0 ועדת האתיקה של השופטים 0 החלטות מיסוי 0
רשם הפטנטים 0 ועדת ערר – ארנונה 0 ועדת משמעת לשכת עוה"ד 0 I.L.R. 14
רשם ההוצאה לפועל 1
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין