הרשמה לרשימת התפוצה*
תקצירים
כל תיקוני החקיקה
הודעות, פרסום ועוד
יום יום מסביב לשעון

אישור
* לרשימת התפוצה נשלחים עדכונים משפטיים וכן פרסומות. הרשמתך מהווה אישור לקבלת כל המשלוחים

מספר מנויי רשימת התפוצה באתר נבו
756,83
והיא הגדולה בישראל
מומחים רפואיים שנתנו חוות דעת
בפסקי דין נזיקיים
בעשר השנים האחרונות
ספרים אחרונים באתר, בטקסט מלא ובאחזור מידע מלא

 

 
שחזר סיסמה לא זוכר את הסיסמה?
הרשמה למשתמשים חדשים
סה"כ החלטות ופס"ד באתר
90% - בחרו בנבו
השופטים והפרקליטים עובדים עם נבו

מדי שנה בוחרים המשפטנים בשרות המדינה במאגר משפטי המועדף עליהם בסקר מיוחד, והמדינה רוכשת בעבור כל אחד מהם את המאגר המשפטי שבחר.

90% מהשופטים, עוזריהם המשפטיים בבתי המשפט ו-90% פרקליטים בשרות המדינה בחרו השנה בנבו.

10% הנותרים התחלקו בין האתרים האחרים, תקדין, דינים וכו'.

- נבו - כל השאר*

פסקי דין אחרונים
עליון 0 רשם ההוצאה לפועל 0 ועדת ערר – ארנונה 0 ועדת משמעת – רואי חשבון 0
מחוזי 0 רשם האגודות השיתופיות 0 ועדת ערר - פיקוח על ביה"ס 0 ועדת משמעת – שב"ס 0
שלום 0 המועצה לשידורי כבלים ולוין 0 ועדת ערר – שירות קבע 0 ועדת הבחירות לרשויות המקומיות 0
משפחה 0 בתי-הדין הרבניים 0 ועדת ערר רשם הקבלנים 0 ועדת הבחירות לכנסת 0
עבודה 0 הרשם לענייני ירושה 0 ועדת ערר - כבישי אגרה 0 ועדת שירות המדינה 0
מנהלי 0 שרעיים 0 בי"ד משמעת - רשויות מקומיות 0 ועדות שחרורים 0
תעבורה 0 ענייני מים 0 בי"ד משמעת - שירות המדינה 0 סלע - ועדות התנתקות 0
בתי-דין צבאיים 0 ימאות 0 ועדת האכיפה המינהלית - רשות ניירות ערך 0 ועדת השגה - פקודת הקרקעות 0
חוזים אחידים 0 בי"ד למשמורת 0 אתיקה - כנסת 0 ועדת השגה - ממ"י 0
בי"ד לעררים – חוק הכניסה לישראל 0 המפקח על הגז 0 בי"ד למשמעת – שוטרים 0 הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל 0
הגבלים עסקיים – ביה"ד 0 ועדות ערר - תכנון ובנייה 0 ועדת משמעת שמאי מקרקעין 0 כתבי טענות 0
הגבלים עסקיים – החלטות הממונה 0 ועדות ערר - פרוטוקולים 0 ועדת משמעת סטודנטים 0 פסיקה זרה 0
המפקח על המקרקעין 0 ועדות ארציות תכנון ובניה 0 ועדת האתיקה של השופטים 0 החלטות מיסוי 0
שמאי מכריע 0 ועדות מחוזיות תכנון ובניה 0 ועדת משמעת לשכת עוה"ד 0 I.L.R. 0
רשם הפטנטים 0 ועדת ערר - מס רכוש 0
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין