תקנות התעבורה, תשכ"א-1961

חלק א': כללי

Go

13

סעיף 1

הגדרות

Go

13

פרק שני: הוראות כלליות

Go

20

סעיף 2

בקשה לתעודה

Go

20

סעיף 3

הגשת בקשה

Go

20

סעיף 4

סמכויות הרשות לגבי תעודות

Go

20

סעיף 5

המצאת תעודות לשם רישום שינויים

Go

20

סעיף 6

ביטול תעודות

Go

20

סעיף 7

פטור לסוגיו

Go

20

סעיף 8

חובה למילוי תנאי תעודות

Go

20

סעיף 9

חובת החזקת תעודות

Go

20

סעיף 9א

תוית ברכב לנוהג חדש

Go

21

סעיף 10

המועד לפעולה

Go

21

סעיף 11

איסור שינויים בתעודות

Go

21

סעיף 12

כפל תעודות

Go

21

סעיף 13

חובה להודיע על שינוי

Go

21

סעיף 14

הטלת חובה

Go

21

סעיף 14א

תחולת תקנות על רכב משא

Go

21

סעיף 15

שימוש בהתאם לרשיון

Go

21

סעיף 15א

אגרות

Go

21

סעיף 15ב

תנאים למתן תעודה או לחידושה

Go

22

סעיף 15ג

ביטול תעודה או התלייתה

Go

22

חלק ב': הדרך והתנועה בה

Go

22

פרק ראשון: סמכויות

Go

22

סעיף 16

סמכויות המפקח הארצי על התעבורה

Go

22

סעיף 17

סמכות רשות תמרור מרכזית

Go

22

סעיף 18

סמכות רשות תמרור מקומית

Go

22

סעיף 19א

כללי תעתיק

Go

23

סעיף 19א

פטור מחובת סימון אבני שפה

Go

23

סעיף 20

סמכות קצין משטרה וקצין משטרה צבאית פיקודי

Go

24

פרק שני: התנהגות בדרך

Go

24

סעיף 21

חובתו של עובר דרך

Go

24

סעיף 22

ציות לתמרורים

Go

24

סעיף 23

ציות לשוטר, פקח ועובד מע"צ

Go

24

סעיף 24

איתות שוטר ופקח להכוונת תנועה

Go

24

סעיף 25

בקיאות ברכב

Go

25

סעיף 26

הנוהג ברכב

Go

25

סעיף 27

מצב כללי של הרכב

Go

25

סעיף 28

חובה להחזיק בהגה או בכידון

Go

25

סעיף 28א

תצוגה הנראית לנהג

Go

25

סעיף 29

חובה להחזיק במושכות

Go

26

סעיף 30

מכשירים אופטיים

Go

26

סעיף 31

דרך שיוחדה למשחקי ילדים

Go

26

סעיף 32

רכב משטרה

Go

26

סעיף 33

החובה להשתמש בכביש בלבד

Go

26

סעיף 34

ייעודו של כביש, שביל או נתיב

Go

27

סעיף 35

התנועה בצד ימין

Go

27

סעיף 36

דרך מחולקת

Go

27

סעיף 37

כיוון התנועה בכביש חד סטרי

Go

27

סעיף 38

מעבר על פני מדרכה או שולי הדרך

Go

27

סעיף 39

נהיגה סביב מקום חסום

Go

27

סעיף 39א

תנועת מכונה ניידת

Go

27

סעיף 39ג

תנועת טרקטורון ובטיחותו

Go

28

סעיף 39ד

תנועת טרקטור משא ובטיחותו

Go

28

סעיף 39ה

תנועת רכב שטח ובטיחותו

Go

28

סעיף 39ו

הגבלת נהיגה בטרקטור

Go

28

סעיף 39ז

תנועת מכונה ניידת רגלית

Go

28

סעיף 39ח

פטור מחובת רישיון רכב

Go

29

סעיף 39ט

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

29

סעיף 39י

נהיגת קלנועית

Go

29

סעיף 39יא

תנועת הקלנועית

Go

29

סעיף 39יב

פטור מחובת רישיון רכב

Go

29

סעיף 39יג

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

29

סעיף 39יד

נהיגת הרכינוע

Go

29

סעיף 39טו

תנועת הרכינוע ובטיחותה

Go

29

סעיף 39יט

פטור מחובת רישיון רכב

Go

30

סעיף 39כ

פטור מחובת רישיון נהיגה

Go

30

סעיף 40

סטיה מנתיב נסיעה

Go

30

סעיף 41

אין פניה אלא בבטחה

Go

30

סעיף 42

פניה ימינה

Go

30

סעיף 43

פניה שמאלה

Go

30

סעיף 44

פניית פרסה

Go

30

סעיף 45

נסיעה אחורנית

Go

31

סעיף 46

פגישה בדרך צרה ובדרך תלולה

Go

31

סעיף 47

עקיפה

Go

31

סעיף 48

רכב שנעקף

Go

32

סעיף 49

ריווח בין רכב לרכב

Go

32

סעיף 50

נסיעה בשיירה

Go

32

סעיף 51

מהירות סבירה

Go

32

סעיף 52

האטה

Go

32

סעיף 53

בלימת פתע

Go

33

סעיף 54

מהירות מרבית מותרת

Go

33

סעיף 55

האטה לפני מפגש

Go

34

סעיף 56

עצירה לפני מפגש

Go

34

סעיף 57

מעבר אוטובוס במפגש סלול

Go

34

סעיף 58

חובה לאותת ודרך האיתות

Go

34

סעיף 59

מתן אות

Go

35

סעיף 60

האותות

Go

35

סעיף 61

הנוהג בעקבות רכב אחר

Go

35

סעיף 62

שימוש באות אזהרה

Go

35

סעיף 63

השימוש בצופר

Go

36

סעיף 64

רכב המתקרב או נכנס לצומת או דרך

Go

36

סעיף 65

כניסה לצומת

Go

36

סעיף 66

הסעת רכב

Go

37

סעיף 67

הולכי רגל במעבר חציה

Go

37

סעיף 68

כביש חסום

Go

37

סעיף 69

חניה, עמידה ועצירה

Go

37

סעיף 69א

העמדה לצידי דרך של רכב המיועד לרוכלות

Go

37

סעיף 70

סימון רכב עומד על פני הדרך

Go

37

סעיף 71

הפרעה לתנועה או הסתרת תמרור

Go

38

סעיף 72

מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה

Go

38

סעיף 72א

איסור התנעת אוטובוס חונה

Go

39

סעיף 73

רכב המוצע למכירה או שרשיונו פקע

Go

39

סעיף 74

רכב שנשאר בלי השגחה

Go

39

סעיף 75

חניה, עצירה ועמידה סמוך לשפת הכביש

Go

39

סעיף 76

חניה מותרת לפי תמרור

Go

39

סעיף 77

גרירת רכב והחזרתו, נעילת רכב ושחרורו

Go

39

סעיף 78

איסור נעילת רכב ושחרורו

Go

40

סעיף 79

בטיחות בנסיעה

Go

40

סעיף 80

פתיחת דלת וסגירתה

Go

40

סעיף 81

עליה לרכב וירידה ממנו

Go

40

סעיף 82

הסעה לצד הנהג

Go

40

סעיף 83

הסעת תלמידים

Go

40

סעיף 83א

חובת חגירת ילדים ברכב

Go

41

סעיף 83ב

חובת חגירה של חגורת בטיחות

Go

41

סעיף 83ג

פטור מחגורת בטיחות

Go

41

סעיף 84

הסעת נוסעים

Go

42

סעיף 84א

הסעת נוסעים בשכר

Go

43

סעיף 85

הובלת מטען

Go

43

סעיף 85א

הובלת מכולות

Go

46

סעיף 85ב

הובלת ארגז מתחלף

Go

46

סעיף 85ג

הובלת מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד

Go

47

סעיף 86

הובלת חומר נשפך

Go

47

סעיף 87

הובלת חומר מסוכן

Go

47

סעיף 88

סימון קצה של מטען חורג

Go

47

סעיף 89

סמכויות שוטרים

Go

47

סעיף 90

גרירת רכב מנועי

Go

47

סעיף 91

סייגים לגרירה

Go

48

סעיף 92

גרירת גרור ונתמך

Go

48

סעיף 93

חובת עוברי דרך לגבי רכב בטחון

Go

48

סעיף 94

הוראות מיוחדות לנוהג רכב בטחון

Go

49

סעיף 95

הפצת אור והשמעת אות

Go

49

סעיף 95א

הגדרות

Go

49

סעיף 95ב

פטור מחובת רישום ורישוי

Go

49

סעיף 95ג

היתר לרכב תפעולי

Go

49

סעיף 95ד

נהיגת רכב תפעולי

Go

49

סעיף 95ה

סמכויות המפקח על רכב תפעולי ותפקידיו

Go

50

סעיף 95ו

חובת ציות להוראות

Go

50

סעיף 95ז

פטור

Go

50

סעיף 96

חובת החזקת מערכת האורות במצב תקין

Go

50

סעיף 97

הארת רכב מנועי

Go

50

סעיף 98

הארה בדרך עירונית

Go

51

סעיף 99

עמעום

Go

51

סעיף 100

הארת רכב עומד

Go

51

סעיף 101

פנס אזהרה

Go

51

סעיף 102

אורות גרור ונתמך

Go

51

סעיף 103

אורות רכב צדי

Go

51

סעיף 104

רכב המיועד להובלת מטענים ארוכים

Go

51

סעיף 105

אורות מכונות ניידות ומכונות נגררות

Go

51

סעיף 106

אורות רכב מסוג אחר

Go

51

סעיף 107

זרקור, פנס ערפל ופנס לנסיעה אחורנית

Go

52

פרק שלישי: הולכי רגל, אופנוע, אופניים ובעלי-חיים

Go

52

סעיף 108

סייג בהליכה

Go

52

סעיף 109

הליכה בכביש

Go

52

סעיף 110

חציית כביש

Go

52

סעיף 111

ירידה ממדרכה

Go

52

סעיף 112

שהיה בכביש

Go

52

סעיף 113

מעקה בטיחות

Go

52

סעיף 114

הפרעה במדרכה

Go

52

סעיף 115

תחולה

Go

52

סעיף 116

עיוורים

Go

53

סעיף 117

חציה במפגש מסילת ברזל

Go

53

סעיף 117א

איסור הליכה במנהרה

Go

53

סעיף 119

נסיעה באופנוע

Go

53

סעיף 120

הרכבת אנשים על אופנוע

Go

53

סעיף 121

הובלת חפצים

Go

53

סעיף 122

נסיעה בצד רכב אחר

Go

53

סעיף 123

רכיבה על אופניים

Go

54

סעיף 124

הרכבת אנשים על אופניים

Go

54

סעיף 125

הובלת חפצים ונסיעה בצד רכב אחר

Go

54

סעיף 126

איסור להתחבר אל רכב אחר ואיסור גרירה

Go

54

סעיף 127

ריווח בין אופניים לרכב אחר

Go

54

סעיף 128

נסיעה בצד ימין

Go

54

סעיף 129

רכיבה על אופניים במקומות מסויימים

Go

54

סעיף 130

ציוד אופניים

Go

54

סעיף 131

תקינות הציוד

Go

54

סעיף 132

אורות אופניים

Go

54

סעיף 133

הולך רגל המסיע אופניים

Go

54

סעיף 134

סמכות שוטר

Go

54

סעיף 135

תלת אופן

Go

55

סעיף 136

אורות תלת אופן

Go

55

סעיף 137

איסור לעזוב בעלי חיים ללא פיקוח

Go

55

סעיף 138

הולכת בעלי חיים בכביש

Go

55

סעיף 139

הולכת גמלים

Go

55

סעיף 140

איסור רכיבה והולכת בעל חיים בידי קטין

Go

55

סעיף 141

רכיבה על בעל חיים בהתקרב רכב

Go

55

סעיף 142

סימון בזמן התאורה

Go

55

סעיף 143

התחולה על עגלת יד

Go

56

פרק רביעי: תאונות

Go

56

סעיף 144

תאונת דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף

Go

56

סעיף 145

תאונת דרכים שתוצאתה נזק לרכב אחר או לרכוש אחר

Go

57

סעיף 146

חובת עזרה מצד נוהגי כלי רכב

Go

57

סעיף 146א

הודעת שוטר ודו"ח בוחן תנועה

Go

57

פרק חמישי: הוראות שונות

Go

57

סעיף 147

איסור השימוש בתמרורים והצבתם

Go

57

סעיף 148

איסור פגיעה בתמרור

Go

57

סעיף 149

איסור שימוש בתמרור לתעמולה

Go

57

סעיף 150

רכב שעשועים

Go

57

סעיף 151

שימוש בדרך שלא כדין

Go

57

סעיף 152

הנחת דבר בדרך, סילוקו וסימונו

Go

58

סעיף 153

נזק לדרך והפרעת התנועה

Go

58

סעיף 154

תיקון רכב בדרך

Go

58

סעיף 155

הפרשת חמרים

Go

58

סעיף 156

חפץ נשרך

Go

58

סעיף 157

רעש לא רגיל

Go

58

סעיף 158

איסור אימונים, התעמלות ומשחקים בדרך

Go

58

סעיף 159

נסיעה בירידה

Go

59

סעיף 160

מילוי דלק

Go

59

סעיף 161

הפצת מודעות והשלכת חפצים

Go

59

סעיף 162

אחריות בעל הרכב

Go

59

סעיף 163

חובת הורים ואפוטרופסים

Go

59

סעיף 164

הסעה בכוח הגוף

Go

59

סעיף 165

שמירת לוחיות  זיהוי

Go

59

סעיף 166

דרך הצילום במצלמה

Go

59

סעיף 167

תחולת התקנות על העוסקים בתיקון דרך

Go

60

סעיף 168

שעות נהיגה

Go

60

סעיף 169

איסור שימוש באזניות בדרך

Go

60

פרק שישי: בדיקת שכרות

Go

60

סעיף 169א

הגדרות

Go

60

סעיף 169ב

איסור נהיגת רכב בהשפעת משקה או סם מעל המידה הקבועה

Go

61

סעיף 169ג

בדיקת שכרות

Go

61

סעיף 169ד

בדיקת נשיפה

Go

61

סעיף 169ה

בדיקת דם

Go

61

סעיף 169ו

סירוב להיבדק והתליית רשיון נהיגה

Go

61

סעיף 169ז

אופן הבדיקה במכשיר לבדיקת נשיפה

Go

61

סעיף 169ח

אופן הבדיקה של דוגמת דם בבדיקת מעבדה

Go

62

סעיף 169ט

תעודות

Go

62

רבדים בחקיקה

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה

תקנות 169-1

להמשך התקנות המרובדות 265-170

להמשך התקנות המרובדות 398-266

להמשך התקנות המרובדות 590-399

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 4, 8, 12, 19ב, 23 ו-24 לפקודת התעבורה (להלן - הפקודה), סעיפים 14(א) ו-2(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, וסעיף 3 לפקודת התעבורה (תיקון), תש"ט-1948, אני מתקין תקנות אלה ומצווה לאמור:

חלק א': כללי

מיום 1.7.1970

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2501 מיום 1.1.1970 עמ' 699

החלפת חלק א'

רבדים לחלק א' כפי שהיה לפני החלפתו

פרק ראשון: פרשנות

מיום 1.7.1970

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2501 מיום 1.1.1970 עמ' 699

הוספת פרק ראשון

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

מיום 1.7.1970

תק' (מס' 3) תש"ל-1970

ק"ת תש"ל מס' 2501 מיום 1.1.1970 עמ' 699

הוספת תקנה 1

           "אוטובוס" - רכב מנועי המיועד להסעת 8 אנשים או יותר, נוסף על הנהג, ושצויין ברשיון הרכב כאוטובוס;

           "אוטובוס זעיר" – אוטובוס שנתקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד שישה עשר נוסעים בנוסף לנהג;

(2)   מותקן בו מרכב תקני;

(3)   משקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג;

(4)   הוא מצוין ברשיון הרכב כאוטובוס זעיר, או כאוטובוס זעיר ממוגן, לפי הענין;

מיום 28.10.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 73

הוספת הגדרת "אוטובוס זעיר"

מיום 5.12.1993

ת"ט תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5565 מיום 5.12.1993 עמ' 252

(4) הוא מצוין ברשיון הרכב באוטובוס כאוטובוס זעיר;

מיום 30.9.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6127 מיום 30.9.2001 עמ' 26

(3) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק"ג ואם הוא מוגן נגד ירי – משקלו הכולל המותר לפני המיגון לא עלה על 4,000 ק"ג;

(4) הוא מצוין ברשיון הרכב כאוטובוס זעיר או כאוטובוס זעיר ממוגן, לפי הענין;

מיום 1.1.2007 (בוטל)

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6360 מיום 9.1.2005 עמ' 292

תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6564 מיום 12.2.2007 עמ' 583

(3) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 3,500 ק"ג ואם הוא מוגן נגד ירי – משקלו הכולל המותר לפני המיגון לא עלה על 4,000 3,500 ק"ג;

מיום 1.1.2007

תק' (מס' 2) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6564 מיום 12.2.2007 עמ' 582

(1) הוא מיועד לפי מבנהו להסעת עד חמישה עשר נוסעים שישה עשר נוסעים בנוסף לנהג;

(2) מותקן בו מרכב תקני;

(3) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג; ואם הוא מוגן נגד ירי – משקלו הכולל המותר לפני המיגון לא עלה על 4,000 ק"ג;

(3) משקלו הכולל המותר אינו עולה על 5,000 ק"ג.

           "אוטובוס פרטי" - אוטובוס שאינו רכב ציבורי;

           "אוטובוס ציבורי" - רכב ציבורי שהוא אוטובוס;

           "אופנוע" – רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו, וברכב מנועי הנע על שלושה גלגלים אשר צוין ברישיונו כתלת אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג;

מיום 11.3.1971

תק' (מס' 2) תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2673 מיום 11.3.1971 עמ' 631

החלפת הגדרת "אופנוע"

הנוסח הקודם:

"אופנוע" – רכב מנועי שתפוסת גלילי המנוע שלו עולה על 50 סמ"ק; בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לא, לרבות קטנוע;

מיום 23.12.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5301 מיום 24.10.1990 עמ' 102

"אופנוע" - רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו, לרבות קטנוע ולמעט אופניים עם מנוע עזר;

מיום 1.1.2007

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6360 מיום 9.1.2005 עמ' 292

"אופנוע" - רכב מנועי בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה, בין שחובר אליו רכב צדי ובין אם לאו, לרבות קטנוע וברכב מנועי הנע על שלושה גלגלים אשר צוין ברשיונו כתלת אופנוע ואשר משקלו העצמי אינו עולה על 400 ק"ג;

           "אופנוע להגשת עזרה ראשונה" – אופנוע שהתקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא בעל מנוע שהספקו לא יפחת מ-12 קילוואט (16 כוח סוס);

(2)   הוא נושא עמו דרך קבע ציוד להגשת עזרה ראשונה;

(3)   ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו;

(4)   ניתן לגביו ולגבי הארגז שבו נישא הציוד להגשת עזרה ראשונה, אישור של אגף הרכב במשרד התחבורה;

(5)   צוין ברישיונו כאופנוע להגשת עזרה ראשונה.

מיום 3.6.2005

תק' (מס' 6) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6383 מיום 4.5.2005 עמ' 633

הוספת הגדרת "אופנוע להגשת עזרה ראשונה"

מיום 26.2.2006

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6464 מיום 26.2.2006 עמ' 498

החלפת פסקה (1) להגדרת "אופנוע להגשת עזרה ראשונה"

הנוסח הקודם:

(1) הוא בעל מנוע שהספקו לא יפחת מ-25 קילוואט (33 כוח סוס);

           "אופניים עם מנוע עזר" – (פקעה);

מיום 11.3.1971

תק' (מס' 2)  תשל"א-1971

ק"ת תשל"א מס' 2673 מיום 11.3.1971 עמ' 631

החלפת הגדרת "אופניים עם מנוע עזר"

הנוסח הקודם:

"אופניים עם מנוע עזר" – רכב מנועי אשר תפוסת גלילי המנוע שלו אינה עולה על 50 סמ"ק, בעל שני גלגלים המורכבים זה אחרי זה.

מיום 26.12.1975

תק' (מס' 3) תשל"ו-1975

ק"ת תשל"ו מס' 3437 מיום 26.11.1975 עמ' 536

החלפת הגדרת "אופניים עם מנוע עזר"

הנוסח הקודם:

"אופניים עם מנוע עזר" – רכב מנועי המונע במנוע שריפה פנימית שתפוסת גלילי המנוע שלו אינה עולה על 50 ס"מ מעוקבים, בעל שניים או שלושה גלגלים ומהירותו המקסימלית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 50 ק"מ לשעה;

מיום 1.7.1982

תק' (מס' 4) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4375 מיום 1.7.1982 עמ' 1259

מחיקת פסקה (4) להגדרת "אופניים עם מנוע עזר"

הנוסח הקודם:

(4) מותקנות בו דוושות שבין היתר מסייעות להסעתו;

מיום 22.11.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4732 מיום 22.11.1984 עמ' 363

החלפת פסקה (2) להגדרת "אופניים עם מנוע עזר"

הנוסח הקודם:

(2) הוא בעל שניים או שלושה גלגלים;

מיום 23.12.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5301 מיום 24.10.1990 עמ' 102

מחיקת הגדרת "אופניים עם מנוע עזר"

הנוסח הקודם:

"אופניים עם מנוע עזר" – רכב מנועי המונע במנוע שריפה פנימית, שנתקיימו בו כל אלה:

(1) תפוסת גלילי המנוע שלו אינה עולה על 50 ס"מ מעוקבים;

(2) הוא בעל שני גלגלים;

(3) מהירותו המקסימלית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 50 ק"מ לשעה;

(5) רשות הרישוי אישרה אותו כאופניים עם מנוע עזר.

מיום 7.3.2010 עד יום 6.3.2011

תק' (מס' 6) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6865 מיום 4.2.2010 עמ' 746

הוספת הגדרת "אופניים עם מנוע עזר"

הנוסח:

"אופניים עם מנוע עזר" – אופניים בעלי שני גלגלים המורכבים זה אחר זה שמותקן בהם מנוע עזר חשמלי שנתקיימו בהם כל אלה:

(1) ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;

(2) המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים;

(3) כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש;

(4) הם עומדים בדרישות תקן אירופי EN 15194 ובהוראות לעניין יישום התקן האירופי כאמור בישראל, שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם הממונה על התקינה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה, העומדים לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים בשעות העבודה הרגילות של המשרד;

           "אורך כולל" - המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי, כשהוא נמדד בין שני משטחים העוברים דרך הנקודות האמורות וניצבים לציר המרכזי;

           "אזור מיתון תנועה" - אזור שבו המהירות המרבית המותרת אינה עולה על 30 קמ"ש והוא מסומן בתמרור 222 בכניסה אליו ובתמרור 223 ביציאה ממנו;

מיום 3.2.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 215

הוספת הגדרת "אזור מיתון תנועה"

מיום 9.7.2012

תק' (מס' 8) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7139 מיום 9.7.2012 עמ' 1390

"אזור מיתון תנועה" - אזור שבו המהירות המרבית המותרת אינה עולה על 30 קמ"ש והוא מסומן בתמרור ג-52 222 בכניסה אליו ובתמרור ג-53 223 ביציאה ממנו;

           "אזור קנס מוגדל" - מקום האסור לחנייה או לעצירה של רכב שלגביו נקבע שיעור קנס מוגדל על פי צו לפי סעיף 30 לפקודה וסומן בשלט שבו צויין "קנס מוגדל";

מיום 10.4.1975

תק' (מס' 4) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3320 מיום 10.4.1975 עמ' 1335

תק' (מס' 4) (תיקון) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3334 מיום 8.5.1975 עמ' 1660

החלפת הגדרת "אזור חניה מוגבלת" בהגדרת "אזור קנס מוגדל"

הנוסח הקודם:

"אזור חניה מוגבלת" – מקום האסור לחניה בהתאם לתמרור שהוצג בדרך ובו צויין "אזור חניה מוגבלת";

           "אמבולנס" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להסעה בשכיבה של הנזקקים להשגחה או טיפול רפואי בזמן הנסיעה ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו או להסעה של בעלי חיים חולים או פצועים ואשר ניתן לגביו אישור מאת מנהל משרד החקלאות ופיתוח הכפר או מטעמו;

מיום 28.6.2001

תק' (מס' 4) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2001 עמ' 814

הוספת הגדרת "אמבולנס"

           "בוחן" - אדם שנתמנה בכתב על ידי רשות הרישוי להיות בוחן לענין הפקודה והתקנות לפיה כולן או מקצתן;

           "בעלי-חיים" - בהמות וחיות בית, למעט כלבים, חתולים ועופות בית;

           "גובה כולל" - המרחק מפני הדרך עד הנקודה הגבוהה ביותר של הרכב שאינו עמוס, לרבות סולמות וכל מיתקן, מכשיר או דבר אחר המחובר אליו;

           "גורר" - רכב מנועי מסחרי המותקן ומיועד לגרירת גרור, ושצויין ברשיון הרכב כגורר;

מיום 19.6.1975

תק' (מס' 6) תשל"ה-1975

ק"ת תשל"ה מס' 3357 מיום 19.6.1975 עמ' 2029

הוספת הגדרת "גורר"

           "גרור" - רכב שאינו רכב מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב צדי;

           "דיפרנציאל" – מחלק כוח ותנועה שהרכיב יצרן רכב בתהליך ייצורו, המאפשר רדיוס סיבוב והעברת כוח הנעה בין גלגלים שונים באותו סרן כהגדרתו בתקנה 266;

מיום 17.8.2005

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6370 מיום 17.2.2005 עמ' 440

הוספת הגדרת "דיפרנציאל"

           "דרך מהירה" - דרך שאיננה דרך עירונית, יש בה שני כבישים לפחות המיועדים לתנועת כלי רכב מנועיים בלבד, בני שני נתיבים לפחות לכל כיוון נסיעה, בין הכבישים מפריד שטח הפרדה, אין גישה לדרך מחצרים סמוכים ואין בה מפגשי מסילת ברזל או צמתים פרט להתמזגויות כבישים, ובכניסה לדרך מוצב תמרור המורה על "דרך מהירה";

           "דרך עירונית" - כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או רשויות מקומיות הגובלות זו בזו ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית", ועד למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו "קצה תחום דרך עירונית";

מיום 28.5.1978

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח  מס' 3853 מיום 28.5.1978 עמ' 1382

"דרך עירונית" - כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או רשויות מקומיות הגובלות זו בזו ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית", ועד למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו "קצה תחום דרך עירונית";

           "הסדר תנועה" – תמרור וכל סימן או אות, או התקן בנוי, סלול או מוצב כדין בדרך או מופעל בה, לרבות כל עצם אחר המוצב בתחום הדרך, המיועד להסדיר את התנועה ואת אופן השימוש בדרך;

מיום 16.7.1989

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1111

הוספת הגדרת "הסדר תנועה"

מיום 3.2.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 215

"הסדר תנועה" - תמרור וכל סימן או התקן בנוי, סלול, מוצב, מסומן או מופעל תמרור וכל סימן או אות, או התקן בנוי, סלול או מוצב כדין בדרך או מופעל בה, לרבות כל עצם אחר המוצב בתחום הדרך, המיועד להסדיר את התנועה ואת אופן השימוש בדרך;

           "הסעת תלמידים" – הסעה בשכר של ילדים לבית ספר כהגדרתו בסעיף 70ג(ד) לפקודה או לפעילות מאורגנת בעבור ילדים, או חזרה מהם, למעט בנסיעה בקו שירות, או הסעה לפי חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994; לענין זה, "ילדים" – מי שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים;

מיום 1.9.2006

תק' (מס' 7) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 597

הוספת הגדרת "הסעת תלמידים"

           "זוטובוס" – מונית שנתקיימו בה כל אלה:

(1)   מותקן בה מרכב אחוד עם חלונות;

(2)   משקלה הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג ואינו עולה על 3,500 ק"ג;

(3)   גובהה אינו פחות מ-175 ס"מ מפני הקרקע עד לנקודה הגבוהה ביותר שבגג המרכב, למעט כל חלק, מיתקן או תוספת שנקבעו על הגג שלא בידי היצרן בתהליך ייצורו של הרכב;

(4)   מותקנים בה, לרוחב המרכב, עד עשרה מקומות ישיבה לנוסעים, בנוסף למושב הנהג, ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב.

מיום 21.7.1993

תק' (מס' 8) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5535 מיום 21.7.1993 עמ' 980

הוספת הגדרת "זוטובוס"

מיום 16.6.1999

תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5983 מיום 16.6.1999 עמ' 969

(4) מותקנים בה, לרוחב המרכב, עד שמונה עשרה מקומות ישיבה לנוסעים, בנוסף למושב הנהג, ומספר הנוסעים צויין ברשיון הרכב.

מיום 1.1.2007

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6360 מיום 9.1.2005 עמ' 292

תק' (מס' 3) תשס"ה (תיקון) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6564 מיום 12.2.2007 עמ' 583

(2) משקלה הכולל המותר עולה על 2200 ק"ג ואינו עולה על 4000 3,500 ק"ג;

           "זמן תאורה" - זמן הלילה וכן זמן אחר שבו הראות לקויה מחמת תנאי מזג האויר או מחמת סיבות אחרות;

           "חומר מסוכן" - כהגדרתו בתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001;

מיום 31.3.2001

תק' (מס' 3) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6097 מיום 29.3.2001 עמ' 698

הוספת הגדרת "חומר מסוכן"

           "חניה" - העמדת רכב לזמן כל שהוא, שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, בלי הפסקות, בין שיש ברכב נהג או אנשים או מטען ובין שאין;

           "טיולית" – רכב מנועי שנתקיימו בו כל אלה:

(1)   מותקן בו מרכב שאינו מרכב אחוד;

(2)   משקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג;

(3)   (נמחקה);

(4)   מספר הנוסעים שמותר להסיע בו צוין ברשיון הרכב;

(5)   אם הרכב נרשם לראשונה לאחר כ"ב בטבת תשמ"ט (30 בדצמבר 1988) – מורכב בו מרכב תקני;

(6)   הוא מצוין ברשיון הרכב כטיולית.

מיום 28.10.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 73

הוספת הגדרת "טיולית"

מיום 1.1.2007

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6360 מיום 9.1.2005 עמ' 292

תק' (מס' 3) תשס"ה (תיקון) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6564 מיום 12.2.2007 עמ' 583

(2) משקלו הכולל המותר עולה על 4000 3,500 ק"ג;

מיום 27.10.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 97

מחיקת פסקה (3) להגדרת "טיולית"

הנוסח הקודם:

(3) ביום ז' באדר תשנ"ג (28 בפברואר 1993) היה לגביו היתר להסעת נוסעים בשכר או בכל תמורה אחרת;

           "טרקטור" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה ולביצוע עבודות, שצויין ברשיון הרכב כטרקטור;

מיום 17.8.2005

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6370 מיום 17.2.2005 עמ' 440

"טרקטור" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לגרירה או לגרירה ולביצוע עבודות, שצויין ברשיון הרכב כטרקטור;

           "טרקטור משא" – טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא נע על 4 גלגלים לפחות;

(2)   משקלו הכולל המותר לא עולה על 1,500 ק"ג;

(3)   ההיגוי שבו נעשה באמצעות הגה;

(4)   הוא מצויד בדיפרנציאל;

(5)   הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך ייצורו, המיועד לגרירה והובלת טובין;

(6)   הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטור משא;

מיום 17.8.2005

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6370 מיום 17.2.2005 עמ' 441

הוספת הגדרת "טרקטור משא"

           "טרקטורון" – טרקטור שנתקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא נע על ארבעה גלגלים לפחות;

(2)   אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב;

(3)   ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון;

(4)   הוא צוין ברשיון הרכב כטרקטורון;

(5)   (נמחקה);

מיום 1.1.1995

תק' (מס' 5) תשנ"ד-1994

ק"ת  תשנ"ד מס' 5613 מיום 12.7.1994 עמ' 1178

הוספת הגדרת "טרקטורון"

מיום 11.11.1997

תק' תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5856 מיום 12.10.1997 עמ' 8

הוספת פסקה (5) להגדרת "טרקטורון"

מיום 17.8.2005

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6370 מיום 17.2.2005 עמ' 441

(2) נפח מנועו לא עולה על 500 סמ"ק;

(3) משקלו הכולל המותר לא עולה על 500 ק"ג;

(2) אופן הישיבה עליו הוא כשרגלי הנהג משני צדי המושב;

(3) ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון;

(4) הוא צוין ברשיון הרכב כטרקטורון;

(5) ההיגוי בו נעשה באמצעות כידון או הגה.

           "ימין או שמאל" - צד ימין או צד שמאל ביחס לכיוון תנועתו של הרכב אם הוא בתנועה, או ביחס לחזית הרכב אם אינו בתנועה;

           "כביש" - חלק הדרך המיועד לתנועת כלי רכב, או שנסלל או שופר לשם כך, או שתנועת כלי רכב נוהגת לעבור בו, למעט שולי הדרך;

           "כביש חד-סטרי" - כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד;

           "כושר נשיאה" – משקל המשאות הניתנים להרמה ולשינוע על ידי מלגזה, לפי קביעת יצרן הרכב בהליך ייצורה;

מיום 17.8.2005

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6370 מיום 17.2.2005 עמ' 441

הוספת הגדרת "כושר נשיאה"

           "כסא גלגלים לנכה" – (בוטלה);

מיום 3.12.1991

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5401 מיום 3.12.1991 עמ' 472

"כסא גלגלים לנכה" – כסא המותקן על גלגלים, המיועד למושבו של נכה רגליים המיועד לניידותו של נכה, המונע בכוח חשמלי ומהירותו אינה עולה על 10 קמ"ש.

מיום 28.3.2006

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6464 מיום 26.2.2006 עמ' 498

ביטול הגדרת "כסא גלגלים לנכה"

הנוסח הקודם:

"כסא גלגלים לנכה" – כסא המותקן על גלגלים, המיועד לניידותו של נכה, המונע בכוח חשמלי ומהירותו אינה עולה על 10 קמ"ש;

           "לילה" - פרק זמן שבין תום רבע שעה שלאחר שקיעת השמש לבין תחילת רבע שעה לפני זריחתה;

           "מדרכה" - חלק מרוחבה של דרך שאינו כביש, המצוי בצד הכביש, ומיועד להולכי רגל בין אם נמצא במפלס אחד עם הכביש ובין אם לאו;

מיום 28.5.1978

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח  מס' 3853 מיום 28.5.1978 עמ' 1382

הוספת הגדרת "מדרכה"

           "מחלף" - מפגש דרכים במפלסים שונים הכולל את הדרכים המחברות בין המפגש;

מיום 28.5.1978

תק' (מס' 5) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח  מס' 3853 מיום 28.5.1978 עמ' 1382

הוספת הגדרת "מחלף"

           "מוצר תעבורה" - כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג-1983;

מיום 23.12.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5301 מיום 24.10.1990 עמ' 102

החלפת הגדרת "מונית" בהגדרת "מוצר תעבורה"

הנוסח הקודם:

"מונית" – רכב מנועי ציבורי המיועד להסיע עד שבעה אנשים מלבד הנהג ואשר צויין ברשיון הרכב כמונית;

           "מכונה נגררת" - מכונה בין שהיא מופעלת בכוח מיכני ובין אם לאו שאינה מיועדת להובלה ושאינה מסוגלת לנוע בכוח עצמה ומיועדת להיגרר;

           "מכונה ניידת" - רכב מנועי שלפי מבנהו מיועד לביצוע עבודות ואינו מיועד לגרירה;

מיום 1.4.1982

תק' (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4332 מיום 24.3.1982 עמ' 790

החלפת הגדרת "מכונה ניידת"

הנוסח הקודם:

"מכונה ניידת" — רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות ושאינו מיועד לפי מבנהו לגרירה ושצויין ברשיון הרכב כמכונה ניידת;

מיום 16.7.1989

תק' (מס' 6) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5201 מיום 16.7.1989 עמ' 1111

"מכונה ניידת" - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות, אינו מיועד לפי מבנהו לגרירה ואינו מסוגל לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה ושניתן עליו היתר כמכונה ניידת.

מיום 12.8.1995

תק' (מס' 4) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5691 מיום 13.7.1995 עמ' 1622

החלפת הגדרת "מכונה ניידת"

הנוסח הקודם:

"מכונה ניידת"  - רכב מנועי המיועד לפי מבנהו לביצוע עבודות, אינו מיועד לפי מבנהו לגרירה ואינו מסוגל לנוע במישור במהירות העולה על 40 ק"מ לשעה.

           "מלגזה" – מכונה ניידת בעלת תורן או זרוע שליפה, שלהם מחובר מזלג או התקן אחר המיועדים להרמה ולשינוע של משאות, אשר צוינה ברישיונה כמלגזה;

מיום 17.8.2005

תק' (מס' 5) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6370 מיום 17.2.2005 עמ' 441

הוספת הגדרת "מלגזה"

           "מכונה ניידת רגלית" – מכונה ניידת שהתקיימו בה שני אלה:

(1)   מכוונת בידי אדם האוחז בה;

(2)   אינה מיועדת, על פי המבנה שלה, להסעת נהג או נוסעים על גביה;

מיום 11.8.2005

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6398 מיום 12.7.2005 עמ' 796

הוספת הגדרת "מכונה ניידת רגלית"

           "מנהל אגף הרכב" - מי שמונה להיות מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה;

מיום 23.12.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5301 מיום 24.10.1990 עמ' 102

הוספת הגדרת "מנהל אגף הרכב"

           "מנהרה" - דרך העוברת מתחת לכביש או מסילה, או מעבר תת-קרקעי אחר המיועד למעבר רכב, שלפניו הוצב תמרור המציין אותה;

מיום 3.2.2008

תק' (מס' 2) תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 215

הוספת הגדרת "מנהרה"

           "מספר שלדה" – המספר שהטביע יצרן הרכב בעת ייצורו בשלדת הרכב, ובהעדר שלדה – במרכב;

מיום 11.8.2005

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6398 מיום 12.7.2005 עמ' 796

הוספת הגדרת "מספר שלדה"

           "מעבדה מוסמכת" - מעבדה מוסמכת לבדיקת רכב שאישר לענין זה מנהל אגף הרכב;

מיום 12.12.1985

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4882 מיום 12.12.1985 עמ' 274

הוספת הגדרת "מעבדה מוסמכת"

מיום 23.12.1990

תק' תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5301 מיום 24.10.1990 עמ' 102

"מעבדה מוסמכת" - מעבדה מוסמכת לבדיקת רכב שאישר לענין זה מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה מנהל אגף הרכב;

           "מעבר חציה" - חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייתו על ידי הולכי רגל;

           "מפגש מסילת ברזל" - מקום שדרך ומסילת ברזל חוצים זו את זו במפלס אחד והוא מסומן בתמרור שנקבע לכך;

           "המפקח על התעבורה" – (נמחקה);

מיום 5.2.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5002 מיום 5.2.1987 עמ' 374

מחיקת הגדרת "המפקח על התעבורה"

הנוסח הקודם:

"המפקח על התעבורה" – מי שמינהו שר התחבורה להיות מפקח על התעבורה לכל שטח המדינה או לחלק ממנה;

           "מרכב אחוד" - מרכב קשיח המותקן ברכב בתהליך ייצורו בין אם מחובר לשלדת הרכב (composite body) ובין אם הוא מרכב מסגרת (chassisless frame body) שחללו הפנימי תוכנן על ידי יצרן הרכב כך שיכלול תא נהג, מושבי נוסעים ומשטח הטענה פנימי למטען;

מיום 30.3.1978

תק' (מס' 3) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3831 מיום 30.3.1978 עמ' 991

הוספת הגדרה "מרכב אחוד"

           "מרכב תקני" - מרכב מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה;

מיום 28.10.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 74

הוספת הגדרת "מרכב תקני"

           "משקל כולל מותר" - המשקל העצמי בתוספת משקל האנשים והמטען שהתירה רשות הרישוי לרכב הנדון להסיע או להוביל;

           "משקל עצמי" - משקל הרכב ללא מטען וללא נהג, לרבות משקל כל אבזרי הרכב ומשקל הדלק, המים והשמן שבו;

           "משרד התחבורה" – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

מיום 6.8.2009

תק' (מס' 10) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6801 מיום 6.8.2009 עמ' 1189

הוספת הגדרת "משרד התחבורה"

           "מתן זכות קדימה" - אי המשכת הנסיעה או התחלתה כאשר על ידי כך עלול הנוהג ברכב הנדרש לתת זכות קדימה לנוהגים ברכב אחר לאלצם לסטות מקו נסיעתם או לשנות את מהירות נסיעתם;

"נכה" –

(א)   אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו-1955, אישר לגביו בכתב אחד משני אלה:

(1)    שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;

(2)    שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו;

ואם לא יכול היה לקבל אישור מאחד הרופאים האמורים – רופא שהסמיכה לכך רשות הרישוי אישר לגביו בכתב כי מתקיים בו האמור בפסקאות משנה (1) או (2);

(ב)   "עיוור" - מי שהוא נזקק מחמת עיוורון כאמור בתקנה 4 לתקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), התש"ל-1970;

(ג)    אדם שרופא מוסמך קבע שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לנכה.

מיום 1.4.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3831 מיום 30.3.1978 עמ' 984

"נכה" –

(א) אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו-1955, אישר לגביו בכתב אחד משני אלה:

(1) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;

(2) שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו;

(ב) עוור שרופא עיניים מוסמך לפי תקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה), תשכ"ד-1964, אישר בכתב כי קיים לגביו העדר גמור של ראייה.

מיום 3.12.1991

תק' (מס' 3) תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5401 מיום 3.12.1991 עמ' 472

הוספת תקנת משנה (ג) להגדרת "נכה"

מיום 28.10.1993

תק' תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5555 מיום 28.10.1993 עמ' 74

החלפת תקנת משנה (ב) להגדרת "נכה"

הנוסח הקודם:

(ב) עוור שרופא עיניים מוסמך לפי תקנות המתעסקים ברפואה (אישור תואר מומחה), תשכ"ד – 1964, אישר בכתב כי קיים לגביו העדר גמור של ראייה.

מיום 24.9.2007

תק' (מס' 7) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6605 מיום 26.7.2007 עמ' 1076

(א) אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי), תשי"ד-1954, או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו-1955, אישר לגביו בכתב אחד משני אלה:

(1) שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;

(2) שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאותו;

ואם לא יכול היה לקבל אישור מאחד הרופאים האמורים – רופא שהסמיכה לכך רשות הרישוי אישר לגביו בכתב כי מתקיים בו האמור בפסקאות משנה (1) או (2);

           "נעלי בטחון" - טריזים בצורת משולש ישר-זווית המיועדים למניעת תזוזה מקרית של רכב;

           "נתמך" - גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך;

           "נתיב" - חלק מרחבו של כביש, בין שסומן ובין שלא סומן, המספיק לתנועת טור אחד של כלי רכב, למעט רכב הנע על שני גלגלים;

           "עגלת יד" - עגלה המוסעת בדרך בכוח גופו של אדם וכל מיתקן או מכונה הנעים על גלגלים ומוסעים כאמור, למעט עגלת ילדים ועגלת חולים;

           "עובר דרך" - המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה, או לכל מטרה אחרת;

           "עמעום" - כיבוי אור גבוה בפנסי החזית, והדלקת אור נמוך, כמשמעותם בתקנה 334;

מיום 6.3.2008

תק' (מס' 5) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6653 מיום 6.3.2008 עמ' 599

"עמעום" - כיבוי אור הדרך אור גבוה בפנסי החזית, והדלקת אור המעבר אור נמוך, כמשמעותם בתקנה 334;

           "פקודת הביטוח" - פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970;

מיום 26.3.1972

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2825 מיום 26.3.1972 עמ' 864

החלפת הגדרת "פקודת הביטוח"

הנוסח הקודם:

"פקודת הביטוח" — פקודת ביטוח כלי רכב של מנוע (סיכוני צד שלישי), 1947;

מיום 26.6.1996

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5760 מיום 11.6.1996 עמ' 997

"פקודת הביטוח" – פקודת הביטוח רכב מנועי (סיכוני צד שלישי) (נוסח חדש), תש"ל-1970.

           "צומת" - השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר והמוגבל על ידי קווי שפות הכבישים או אבני השפה של אותם כבישים או על ידי הארכתם המדומה;

           צומת אינו כולל –

(1)   התמזגות כבישים בדרך מהירה;

(2)   שטח המתהווה על ידי פגישה של כביש עם כניסה ויציאה לחצרים, או עם דרך גישה לבית, למגרש חניה, לתחנת דלק או למפעל, אלא אם סומן אחרת בתמרור;

(3)   התמזגות בכביש חד-סטרי שבו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה ושלפניה הוצב תמרור א-20;

מיום 26.3.1972

תק' (מס' 4) תשל"ב-1972

ק"ת תשל"ב מס' 2825 מיום 26.3.1972 עמ' 864

הוספת פסקה (3) להגדרת "צומת"

           "ציוד חריג" – רכב שמידותיו או משקלו הכולל המותר עולים על המותר לפי התקנות;

מיום 27.10.2005

תק' (מס' 3) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6360 מיום 9.1.2005 עמ' 292

תק' (מס' 3) (תיקון) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6424 מיום 27.9.2005 עמ' 997

הוספת הגדרת "ציוד חריג"

           "קו עצירה" - קו לרוחב כביש או בחלק מרחבו, המסמן גבול לשם עצירת רכב סמוך לרמזור או לתמרור עצירה או לפני מפגש מסילת ברזל, או במקום שבו שוטר מכוון את התנועה;

           "קו שירות", לענין אוטובוס ציבורי - הקו למהלך האוטובוס כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברשיון או בתקנות שהותקנו על פי הפקודה, ולענין מונית - הקו למהלך המונית בנסיעת שירות הנקבע ברשיון השירות או בתקנות;

מיום 12.12.1988

תק' (מס' 2) תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5153 מיום 12.12.1988 עמ' 255

"קו שירות", לענין אוטובוס ציבורי - הקו למהלך האוטובוס כפי שנקבע בתעריף המאושר, ברשיון או בתקנות שהותקנו על פי הפקודה, ולענין מונית - הקו למהלך המונית בנסיעה בין-אזורית בנסיעת שירות שנקבע ברשיון השירות או בתקנות;

           "קלנועית" – רכב מנועי בעל שלושה או ארבעה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שנתקיימו בו כל אלה:

(1)   רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;

(2)   ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון או מוט היגוי בלבד;

(3)   הוא מיועד לנוסע אחד או שניים בלבד;

(4)   מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 12 קילומטר לשעה;

(5)   הוא עומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1279 חלק 2 כיסאות גלגלים: כיסאות גלגלים מונעים חשמלית קלנועיות והמטענים שלהם;

(6)   הוא עומד בדרישות טכניות נוספות המפורטות בנוהל העומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות של המשרד.

מיום 28.3.2006

תק' (מס' 6) תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6464 מיום 26.2.2006 עמ' 498

הוספת הגדרת "קלנועית"

           "קלנועית ביטחון" – רכב מנועי בעל שלושה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי שהתקיימו בו כל אלה:

(1)   רוחבו הכולל אינו עולה על מטר אחד;

(2)   ההיגוי שבו נעשה באמצעות כידון;

(3)   הוא מיועד לנוסע אחד בלבד בעמידה;

(4)   משקלו העצמי אינו פחות מ-140 ק"ג;

(5)   משקלו הכולל אינו פחות מ-240 ק"ג;

(6)   הוא מצויד במערכת בלימה הידראולית המורכבת על שני גלגלים לפחות;

(7)   מהירות נסיעתו המרבית המתוכננת על ידי יצרנו אינה עולה על 16 קילומטר לשעה;

(8)   הוא עומד בתנאי היבוא לפי פקודת היבוא והיצוא, התשל"ט-1979, או בתנאים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור רכב והרכבתו), התשכ"ז-1967, לפי העניין;

(9)   הוא רכב של משטרת ישראל או בשימושה או רכב שאישרה רשות הרישוי כרכב ביטחון;

מיום 22.5.2013

תק' (מס' 10) תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7251 מיום 22.5.2013 עמ' 1214

הוספת הגדרת "קלנועית ביטחון"

           "קצין משטרה" - מפקד משטרת מחוז או ראש מחלקת תנועה במטה הארצי של משטרת ישראל או נציגם לענין הנדון;

           "רוחב כולל" - רחבו של הרכב כשהוא נמדד בין שני משטחים אנכיים מקבילים העוברים דרך הנקודות הקיצוניות של הרכב משני צדדיו, למעט מראת תשקיף ומחוון-כיוון;

           "רחוב משולב" - דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב ואשר בכניסה אליה הוצב תמרור המורה על רחוב משולב;

מיום 19.11.1987

תק' תשמ"ח-1987

ק"ת תשמ"ח מס' 5066 מיום 19.11.1987 עמ' 174

הוספת הגדרת "רחוב משולב"

           "רכב איטי" - רכב מנועי שלגביו נקבעה מהירות מקסימלית שאינה עולה על 40 קמ"ש על ידי רשות הרישוי ברשיונו של הרכב או בתקנות אלה;

           "רכב אספנות" - אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, אוטובוס, רכב עבודה, רכב חילוץ ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב אספנות;

מיום 9.5.1991

תק' (מס' 11) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5354 מיום 9.5.1991 עמ' 836

הוספת הגדרת "רכב אספנות"

מיום 11.8.2005

תק' (מס' 11) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6398 מיום 12.7.2005 עמ' 796

"רכב אספנות" - אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, אוטובוס ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4,000 ק"ג 12,000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב אספנות;

מיום 27.10.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6936 מיום 27.10.2010 עמ' 97

"רכב אספנות" - אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי אוטובוס, רכב עבודה, רכב חילוץ ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב אספנות;

           "רכב בטחון" - אמבולנס של מגן דוד אדום, או אמבולנס שניתן לגביו אישור על היותו רכב ביטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, אופנוע להגשת עזרה ראשונה, רכב של משטרת ישראל או של צבא-הגנה-לישראל, רכב לכיבוי שריפות, רכב שיטור משולב ובלבד שמצוי בו שוטר ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב אדום, כחול, כחול-צהוב או כחול-אדום ומשמיעים אות אזעקה בסירנה;

מיום 26.6.1996

תק' (מס' 5) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5760 מיום 11.6.1996 עמ' 997

"רכב בטחון" - אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל או של צבא-הגנה-לישראל, רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב אדום או כחול ומשמיעים אות אזעקה בפעמון או בסירנה;

מיום 16.6.1999

תק' (מס' 6) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5983 מיום 16.6.1999 עמ' 969

"רכב בטחון" - אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של משטרת ישראל או של צבא-הגנה-לישראל, רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב אדום או כחול אדום, כחול או כחול אדום ומשמיעים אות אזעקה בסירנה;

מיום 28.6.2001

תק' (מס' 4) תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6106 מיום 29.5.2001 עמ' 814

"רכב בטחון" - אמבולנס של מגן דוד אדום או אמבולנס שניתן עליו אישור על היותו רכב ביטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, רכב של משטרת ישראל או של צבא-הגנה-לישראל, רכב לכיבוי שריפות ורכב אחר שאושר על ידי רשות הרישוי כרכב בטחון, כשהם מפיצים בפנס מיוחד אור מהבהב אדום, כחול או כחול אדום ומשמיעים אות אזעקה בסירנה;

מיום 3.6.2005

תק' (מס' 6) תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6383 מיום 4.5.2005 עמ' 633

"רכב בטחון" - אמבולנס של מגן דוד אדום או אמבולנס שניתן עליו אישור על היותו רכב ביטחון מאת מנהל משרד הבריאות או מטעמו, אופנוע להגשת עזרה ראשונה, רכב של משטרת י