1. אמנות ג'נבה
2. אמנות דו צדדיות
3. אמנות האג
4. אמנות לזכויות אדם
5. אמנות למסחר ומכר
6. אמנות מיסוי
7. אמנות קניין רוחני
8. אמנות שונות
(ת.עדכון: 27/09/2006) טבלת כתבי אמנה - משרד המשפטים (ת.עדכון: 11/01/2005) מפתח תרגום כתבי אמנה רב-צדדיים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין