ספרים בדפוס

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
1
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
2
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
3
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
4
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי
גבריאלה שלו
5
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
6
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
7
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
8
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
9
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
10
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
11
מידתיות במשפט
אהרן ברק
12
ספק ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
13
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
14
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
15
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
16
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
17
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
18
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
19
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
20
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
21
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
22
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
23
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
24
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
25
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
26
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
27
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
28
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
29
ספר סטיב אדלר
30
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
31
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
32
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
33
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
34
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
35
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
36
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
37
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
38
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
39
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
40
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
41
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
42
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
43
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
44
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
45
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
46
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
47
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
48
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
49
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
50
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
51
התיישנות
טל חבקין
52
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
53
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
54
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
55
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
56
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
57
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
58
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
59
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
60
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
61
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
62
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
63
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
64
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
65
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
66
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
67
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
68
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
69
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
70
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
71
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
72
Company Promoters
Joseph H. Gross
73
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
74
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
75
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
76
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
77
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
78
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
79
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
80
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
81
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
82
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
83
עברת הגנבה
אסף הרדוף
84
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
85
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
86
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
87
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
88
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
89
בריאות ומשפט מהדורה 2 עורך מוחמד ס. ותד
אמנון כרמי
90
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
91
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
92
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
93
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
94
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
95
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
96
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
97
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
98
נזיקין כרך א
אריאל פורת
99
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
100
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
101
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
102
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
103
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
104
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
105
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
106
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
107
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
108
הבראת חברות
יחיאל בהט
109
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
110
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
111
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
112
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
113
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
114
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
115
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
116
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
117
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
118
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
119
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
120
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
121
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
122
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
123
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
124
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
125
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
126
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
127
דיני לשון הרע
אורי שנהר
128
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
129
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
130
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
131
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
132
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
133
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
134
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
135
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
136
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
137
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
138
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
139
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
140
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
141
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
142
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
143
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
144
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
145
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
146
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
147
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
148
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
149
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
150
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
151
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
152
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
153
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
154
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
155
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
156
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
157
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
158
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
159
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
160
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
161
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
162
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
163
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
164
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
165
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
166
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
167
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
168
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
169
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
170
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
171
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
172
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
173
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
174
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
175
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
176
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
177
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
178
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
179
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
180
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
181
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
182
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
183
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
184
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
185
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
186
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
187
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
188
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
189
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
190
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
191
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
192
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
193
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
194
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
195
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
196
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
197
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
198
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
199
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
200
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
201
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
202
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
203
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
204
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
205
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
206
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
207
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
208
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
209
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
210
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
211
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
212
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
213
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
214
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
215
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
216
הנחיות מינהליות
יואב דותן
217
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
218
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
219
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
220
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
221
משפט מינהלי
ברוך ברכה
222
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
223
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
224
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
225
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
226
משפט וספרות
שולמית אלמוג
227
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
228
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
229
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
230
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
231
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
232
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
233
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
234
הזכות לחינוך
יורם רבין
235
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
236
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
237
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
238
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
239
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
240
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
241
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
242
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
243
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
244
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
245
גילוי עריות
לימור עציוני
246
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
247
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
248
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
249
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
250
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
251
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
252
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
253
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
254
הפשע המקוון
אסף הרדוף
255
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
256
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
257
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
258
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
259
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
260
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
261
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
262
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
263
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
264
הסמכות המינהלית כרך ג
יצחק זמיר
265
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
266
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
267
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
268
אופק חדש בבוררות דיני בוררות עם ערכאת ערעור (2009)
ישראל שמעוני
269
דיני בוררות אופק חדש בבוררות מהד' 2, 2014
ישראל שמעוני
270
גופים מעין שיפוטיים שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה (2016)
ישראל שמעוני
271
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
272
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
273
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
274
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
275
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז׳נבה המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג
276
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
277
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
278
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
279
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
280
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
אלי בכר
281
הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר
282
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
283
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים, רומסים משפט ומעודדים עבריינות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתן לבונטין
284
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
285
סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתי רביד
286
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
287
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
288
דין ואומר כרך טז
289
דין ודברים - כרך ט(2)
290
המשפט כרך כג
291
חוקים - גיליון ט
292
משפטים כרך מה
293
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
294
קרית המשפט כרך ט
295
עלי משפט - כרך יג
296
קרימינולוגיה ישראלית כרך ה
297
רפואה ומשפט גיליון מס' 49
298
משפט וממשל כרך לכבוד פרופ' מרדכי קרמניצר
כרך יז, חוברות 2-1
299
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
300
פלילים כרך י
301
הפרקליט - כרך נג
302
מחקרי משפט
כרך ל(3)
303
מעשי משפט כרך ו, 2014
304
שערי משפט כרך ח
305
משפחה במשפט - כרך ו-ז
306
עיוני משפט - כרך לט
307
מאזני משפט - כרך יא
308
משפט ועסקים - כרך טו
309
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
310
הארת הדין גיליון ה
311
חוקים בקצרה
312
משפטים על אתר גיליון ט
313
פרשת השבוע ברוח המשפט
314
משפט רפואי וביו-אתיקה
315
מסחרי
316
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין