ספריית נבו

נבו - גלריית ספרות
סוגיות בסדר דין אזרחי כרכים א-ב, מהד' 13, 2020
אורי גורן
נבו - גלריית ספרות
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
נבו - גלריית ספרות
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
נבו - גלריית ספרות
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
נבו - גלריית ספרות
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
נבו - גלריית ספרות
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי (מהדורה שלישית, 2005)
גבריאלה שלו
נבו - גלריית ספרות
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
מידתיות במשפט
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
ספר ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
חוק השליחות מהדורה שנייה מורחבת, 1996
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
נבו - גלריית ספרות
מבחר כתבים חלק ב, תש"ס
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
משפט מינהלי כרך א, לשכת עוה"ד, 2010
דפנה ברק-ארז
נבו - גלריית ספרות
משפט מינהלי כרך ב, לשכת עוה"ד, 2010
דפנה ברק-ארז
נבו - גלריית ספרות
משפט מינהלי - משפט מינהלי כלכלי כרך ג, לשכת עוה"ד, 2013
דפנה ברק-ארז
נבו - גלריית ספרות
משפט מינהלי - משפט מינהלי דיוני כרך ד, לשכת עוה"ד, 2017
דפנה ברק-ארז
נבו - גלריית ספרות
על הראיות - חלק ראשון - הדין בראי הפסיקה (נבו, 2009)
יעקב קדמי
נבו - גלריית ספרות
על הראיות - חלק שני - הדין בראי הפסיקה נבו, מהדורה משולבת ומעודכנת 2009
יעקב קדמי
נבו - גלריית ספרות
על הראיות - חלק שלישי - הדין בראי הפסיקה נבו, מהדורה משולבת ומעודכנת 2009
יעקב קדמי
נבו - גלריית ספרות
על הראיות - חלק רביעי - הדין בראי הפסיקה נבו, מהדורה משולבת ומעודכנת 2009
יעקב קדמי
נבו - גלריית ספרות
על סדר הדין בפלילים - חלק ראשון - הליכים שלפני משפט - א' (נבו, 2008)
יעקב קדמי
נבו - גלריית ספרות
על סדר הדין בפלילים - חלק ראשון - הליכים שלפני משפט - ב' מהדורה מעודכנת 2008
יעקב קדמי
נבו - גלריית ספרות
על סדר הדין בפלילים - חלק שני - הליכים שלאחר כתב אישום - א' (נבו, 2009)
יעקב קדמי
נבו - גלריית ספרות
על סדר הדין בפלילים - חלק שני - הליכים שלאחר כתב אישום - ב' (נבו, מהדורה מעודכנת, 2009)
יעקב קדמי
נבו - גלריית ספרות
על הדין בפלילים - חוק העונשין חלק ראשון: חלק מקדמי וחלק א': כללי (נבו, 2012)
יעקב קדמי
נבו - גלריית ספרות
על הדין בפלילים - חוק העונשין חלק שני: על הפגיעות ברכוש(נבו, 2013)
יעקב קדמי
נבו - גלריית ספרות
על פקודת הסמים המסוכנים - הדין בראי הפסיקה (נבו, 2007)
יעקב קדמי
נבו - גלריית ספרות
דיני ראיות - כרך א מכון סאקר, 1970
אליהו הרנון
נבו - גלריית ספרות
דיני ראיות - כרך ב מכון סאקר, 1977
אליהו הרנון
נבו - גלריית ספרות
התיישנות בדין האזרחי (נבו, 2022)
ישראל גלעד
נבו - גלריית ספרות
בעלי מניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות - כרך א (מהדורה שנייה, לשכת עורכי הדין, 2006)
צפורה כהן
נבו - גלריית ספרות
בעלי מניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות - כרך ב (מהדורה שנייה, לשכת עורכי הדין, 2008)
צפורה כהן
נבו - גלריית ספרות
בעלי מניות בחברה - זכויות תביעה ותרופות - כרך ג (מהדורה שנייה, לשכת עורכי הדין, 2010)
צפורה כהן
נבו - גלריית ספרות
פירוק חברות - כרך א (מהדורה שנייה, לשכ עורכי הדין, 2016)
צפורה כהן
נבו - גלריית ספרות
פירוק חברות - כרך ב (מהדורה שנייה, לשכת עורכי הדין, 2016)
צפורה כהן
נבו - גלריית ספרות
דיני חוזים מהדורה רביעית, 2019
גבריאלה שלו ואפי צמח
נבו - גלריית ספרות
תמורות וחידושים בדיני ההסגרה (2023)
ד"ר גל לברטוב
נבו - גלריית ספרות
ילדים והוריהם: מחקר הלכתי-תרבותי (אונ' בר אילן, נבו, 2023)
יעקב שפירא ‏
נבו - גלריית ספרות
משפט בינלאומי פרטי ובין-דתי בישראל (2023)
טליה איינהורן ‏
נבו - גלריית ספרות
בטיחות מפני הרשעת חפים מפשע (2023)
בועז סנג'רו
נבו - גלריית ספרות
חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק - כרך א - תורת הזכויות החוקתיות (5 כרכים)
אהרן ברק
נבו - גלריית ספרות
מעמדן החוקתי של הזכויות הקיבוציות במשפט העבודה (2023)
ניר גנאינסקי
נבו - גלריית ספרות
היצירה המשותפת בדיני זכויות יוצרים (2023)
תהילה רוזנצוויג פלדמן
נבו - גלריית ספרות
משפט ספורט בינלאומי (2023)
ורד דשא
נבו - גלריית ספרות
חוק המכר, תשכ"ח–1968‏ - פירוש לחוקי החוזים (כרכים א-ב, מהדורה שנייה, 2023)
איל זמיר
נבו - גלריית ספרות
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962 ‏ (מהדורה שלישית, 2023)
יצחק אנגלרד
נבו - גלריית ספרות
ספר יעקב נאמן (בעריכת אהרן ברק ודוד גליקסברג, 2023)
נבו - גלריית ספרות
דיני חברות (2023)
זוהר גושן, אסף אקשטיין
נבו - גלריית ספרות
ספר סלים ג'ובראן (אהרן ברק, מוחמד ס' ותד, גד ברזילי ז"ל, דורית פרידמן עורכים, 2023)
נבו - גלריית ספרות
דיני ראיות כרכים א-ד
יניב ואקי
נבו - גלריית ספרות
דיני עונשין כרך א, מהדורה שלישית
יורם רבין;יניב ואקי
נבו - גלריית ספרות
דיני עונשין כרך ב, מהדורה שלישית
יורם רבין;יניב ואקי
נבו - גלריית ספרות
דיני עונשין כרך ג, מהדורה שלישית
יורם רבין;יניב ואקי
נבו - גלריית ספרות
עבודה זרה (2023)
שלמה יעקובוביץ
נבו - גלריית ספרות
ספר מרים נאור ספר מאמרים לכבודה של נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) השופטת מרים נאור ז"ל
אהרן ברק ואח' עורכים, 2023
נבו - גלריית ספרות
גנטיקה, משפט והלכה (2023)
שלמה יעקובוביץ
נבו - גלריית ספרות
ספר אשר גרוניס (קרן אזולאי ואח' עורכים, 2023)
נבו - גלריית ספרות
היבטים בביקורת רשויות המדינה כתבים ואסופת מאמרים לכבודו ולזכרו של השופט אליעזר גולדברג
חני אופק-גנלדר, אהרן ברק, ענת הורוויץ עורכים, 2023
נבו - גלריית ספרות
75 שנות עצמאות במשפט שופטים מספרים על פסקי דין משבעים וחמש שנות שפיטה
דפנה ברק-ארז עורכת ראשית
נבו - גלריית ספרות
משפט העבודה הקיבוצי תאוריה, פרקטיקה ומעשה (2023)
מורן סבוראי
נבו - גלריית ספרות
נושאי משרה בחברה דרכים לשחרורם מאחריות (2023)
צפורה כהן
נבו - גלריית ספרות
שומרי החומות בג"ץ והחברה החרדית
עורכים: חיים זיכרמן וגדעון ספיר, 2023
נבו - גלריית ספרות
פרטיות חוקתית (2023)
מיכאל בירנהק
נבו - גלריית ספרות
ביקורת שיפוטית על שיקול דעת מינהלי כרך א, 2022
יואב דותן
נבו - גלריית ספרות
יחסי הורים וילדים בין דיני משפחה לבין דיני חוזים (2022)
יחזקאל מרגלית
נבו - גלריית ספרות
משפט ו... על קשרי המשפט עם פרופסיות בסביבתו
מוחמד ס' ותד, יוסי כורזים-קורושי, יעל עפרון עורכים, 2023
נבו - גלריית ספרות
ספר עדנה ארבל עורכים: שלי אביב ייני, דורית ביניש, אריאל בנדור, הדר דנציג-רוזנברג, קרן מילר
נבו - גלריית ספרות
מזור לנפש בכפייה (2022)
מוטי מרק
נבו - גלריית ספרות
טכנולוגיות מתפרצות: אתגרים בדין הישראלי (2022)
בעריכת ליאור זמר, דב גרינבאום ואביב גאון
נבו - גלריית ספרות
לומדים משפטים עם משחקי תפקידים (2022)
נלי מונין;יעל עפרון
נבו - גלריית ספרות
דיני הגנת הצרכן כרך א - יסודות ועקרונות לשכת עורכי הדין, 2001
סיני דויטש
נבו - גלריית ספרות
דיני הגנת הצרכן כרך ב - הדין המהותי לשכת עורכי הדין, 2012
סיני דויטש
נבו - גלריית ספרות
דיני הגנת הצרכן כרך ג - הדין המהותי לשכת עורכי הדין, 2012
סיני דויטש
נבו - גלריית ספרות
מתנות שקיומן לאחר מיתה בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
נבו - גלריית ספרות
סוגיות משפטיות בדיני ייבוא מקביל (2022)
סער גרשוני
נבו - גלריית ספרות
ספר יעקב וינרוט עורכים ד"ר גרשון גונטובניק, פרופ' אבי וינרוט וד"ר חיים זיכרמן, 2021
נבו - גלריית ספרות
כיצד לשבור את שלשלאות השופט? עריכת ביקורת שיפוטית שגרתית, נסיינית וממוקדת-פתרון בערכאות הדיון הפליליות (2021)
שגיא אשכנזי
נבו - גלריית ספרות
כיצד שופטים מחליטים? עיונים אמפיריים בפסיקת בית המשפט העליון
דוד גליקסברג
נבו - גלריית ספרות
דיני בנקאות כרך א - חלק כללי מהדורה שנייה, 2021
ריקרדו בן-אוליאל, לירן חיים
נבו - גלריית ספרות
דיני בנקאות כרך ב - מערכת התשלומים מהדורה שנייה, 2021
ריקרדו בן-אוליאל;לירן חיים
נבו - גלריית ספרות
הליכי מעצר - מורה נבוכים (נבו, מהדורה מעודכנת 30.6.2023)
רון שפירא, איתי ברסלר-גונן, אילנית הלל
נבו - גלריית ספרות
ספר גבריאלה שלו עיונים בתורה החוזה יהודה אדר, אהרן ברק, אפי צמח, עורכים, 2021
נבו - גלריית ספרות
אולי נפלה טעות? התיאוריה של המשפט החוזר וניתוח פרשת זדורוב
דורון מנשה ואיל גרונר
נבו - גלריית ספרות
ראיית הזיהוי -ניתוח כשלים והצעת מודל לגישה חדשה (גיא יצחק סנדר עורך, 2021
נגה שמואלי-מאייר
נבו - גלריית ספרות
ספר אליקים רובינשטיין עורכים: אהרן ברק, מרים מרקוביץ-ביטון, אילה פרוקצ'יה, רינת סופר
נבו - גלריית ספרות
תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018
חיים רווה, מיקי הימן, יצחק ברט, יפעת יצחק
נבו - גלריית ספרות
ספר מנחם פינקלשטיין משפט, ביטחון וספר
עורכים: שרון אפק, עופר גרוסקופף, שחר ליפשיץ, אלעד שפיגלמן
נבו - גלריית ספרות
אגודות שיתופיות - הלכות ופסיקה (מהד' 4)
חיים נועם, עופר נועם
נבו - גלריית ספרות
חסיונות ואינטרסים מוגנים הליכי גילוי ועיון במשפט האזרחי והפלילי
יצחק עמית
נבו - גלריית ספרות
הרפורמה בסדר הדין האזרחי מורה נבוכים
יששכר (איסי) רוזן-צבי
נבו - גלריית ספרות
הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכים (מהדורה שנייה, 2023)
יששכר רוזן-צבי ‏
נבו - גלריית ספרות
תאונת הדרכים - תחולת החוק, סדרי הדין וחישוב הפיצויים מהד' 5, 2020
אליעזר ריבלין
נבו - גלריית ספרות
דיני קניין - פרקי יסוד מהד' שנייה, 2020
פרופ' אבי וינרוט
נבו - גלריית ספרות
תאוריה ומעשה בדיני עונשין: מבוא והיסוד העובדתי
יצחק קוגלר
נבו - גלריית ספרות
דיני נזיקין מהד' שנייה
עמוס הרמן
נבו - גלריית ספרות
משפטיך למדני -ניצני הלמדנות המשפטית בספר 'מנחת חינוך' ואצל מחברו ר' יוסף באב"ד מכון סאקר, נבו, 2020
מיכל טיקוצ'ינסקי
נבו - גלריית ספרות
שורשים במשפט דינה זילבר עורכת, 2020
נבו - גלריית ספרות
הגנה מן הצדק (מהד' שלישית, 2021)
ישגב נקדימון
נבו - גלריית ספרות
הסתלקות בחוק הירושה (2020)
אילנית שבת (חלפון)
נבו - גלריית ספרות
המשפט האזרחי והמאבק בשחיתות (2020)
אבינועם מגן
נבו - גלריית ספרות
ספר רות לפידות אסופת מאמרים לכבודה של פרופ' רות לפידות (2020)
יובל שני והילי מודריק-אבן חן עורכים
נבו - גלריית ספרות
הרפורמה בעבירות ההמתה [2019] (אונ' בר אילן, נבו, 2020)
מרדכי קרמניצר, חאלד גנאים
נבו - גלריית ספרות
דיני חדלות פירעון מהדורה שנייה, 2018
דוד האן
נבו - גלריית ספרות
ספר יעקב טירקל פרקי הגות, עיון ומשפט
אהרן ברק, קארין כרמית יפת, אליקים רובינשטיין עורכים
נבו - גלריית ספרות
מכרזי עובדים בשירות המדינה (נבו, 2019)
נטע נדיב
נבו - גלריית ספרות
דיני קניין - פרקי יסוד
אבי וינרוט
נבו - גלריית ספרות
התניית שירות בשירות על ידי תאגיד בנקאי (מהדורה שנייה מורחבת, שואב, 2000)
אברהם וינרוט;בועז אדלשטיין
נבו - גלריית ספרות
מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח (חושן למשפט, 1992)
אבי וינרוט
נבו - גלריית ספרות
ערבות בנקאית (מהדורה שנייה מורחבת, שואב, 2010)
אברהם וינרוט
נבו - גלריית ספרות
ריבית (כרך א, שואב, 1998)
אברהם וינרוט
נבו - גלריית ספרות
שיקול דעת ביחסי הלכה ומדע (מחשבות, התשנ"ב)
אברהם וינרוט
נבו - גלריית ספרות
חברות ממשלתיות - תחולת המשפט המנהלי (בורסי, 1995)
אברהם וינרוט
נבו - גלריית ספרות
נוער במשפט הפלילי
לימור עציוני
נבו - גלריית ספרות
צווי הרחקה במשפט האזרחי
גלי רון
נבו - גלריית ספרות
אשמתו של אדיפוס ומשפטו של אורסטס חוק, מוסר ותפקידו של בית המשפט בשתי טרגדיות יווניות
עדי פרוש
נבו - גלריית ספרות
מאכיפה פלילית לאכיפה מנהלית ראיות מינהליות לביצוע עבירה פלילית – הצורך בהליך מינהלי הוגן
רון שפירא
נבו - גלריית ספרות
עתירות מנהליות – היבטים תאורטיים ומעשיים של הליך ההתדיינות נבו, 2019
מיה רויזמן-אלדור
נבו - גלריית ספרות
גופים ונושאי משרה דו-מהותיים נבו, 2019
אסף הראל
נבו - גלריית ספרות
עוולות טרום לידתיות – הילד הרצוי והילד הבלתי רצוי נבו, 2019
אסף פוזנר
נבו - גלריית ספרות
משפט פלילי-ביטחוני נבו, 2019
סיגל שהב
נבו - גלריית ספרות
מערכת המשפט בישראל נבו, 2019
ורד דשא
נבו - גלריית ספרות
סטטיסטיקה יישומית למדעי החברה ולמשפטים 2019
דיויד וייסבורד, רוני פקטור (עם צ'סטר בריט)
נבו - גלריית ספרות
ספר יורם דנציגר
נבו - גלריית ספרות
חוק הדיור המוגן הלכה למעשה (נבו, 2019)
נילי שגיא
נבו - גלריית ספרות
צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז"ל (2019)
בנימין פורת
נבו - גלריית ספרות
דיני התחרות האירופאים בראי דיני ההגבלים העסקיים הישראליים
אריאל אזרחי, דיויד גילה
נבו - גלריית ספרות
מבוא לתורת המשפט מהד' שנייה, 2019
יצחק אנגלרד
נבו - גלריית ספרות
המעצר המנהלי במדינת ישראל ובאזורי יהודה ושומרון הבסיס העיוני, מהות, סדרי דין וסוגיות נלוות
עמית פרייז ואייל נון
נבו - גלריית ספרות
דיני לשון הרע - הדין המצוי והדין הרצוי
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר, בועז שנור
נבו - גלריית ספרות
מחולשה לחלישה הפיקוח הפוליטי על הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה
עמיר בר-אור
נבו - גלריית ספרות
ספר ועדי עובדים היסטוריה, תאוריה ופרקטיקה של פעילות ארגוני עובדים וועדי עובדים
מורן סבוראי ואמיר בשה
נבו - גלריית ספרות
ביקורת דיני העונשין הישראליים נבו, 2019
בועז סנג'רו
נבו - גלריית ספרות
דיני הנוטריון ותולדותיהם מהדורה שלישית מורחבת, לשכת עורכי הדין, 2016
יונה דה-לוי
נבו - גלריית ספרות
דיני חברות: חברה יחידה ואשכול חברות (אליצר, 2014)
עדו לחובסקי
נבו - גלריית ספרות
משפט ושיטור - זכויות אדם וסמכויות משטרה (מכון ישראלי לדמוקרטיה, נבו, 2018)
עמיקם הרפז ומרים גולן
נבו - גלריית ספרות
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (מה' 5, 2018)
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
רגולציה חדשה -מהפכה במשפט הציבורי (2018)
ד"ר שרון ידין
נבו - גלריית ספרות
הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אֵלון עורכים: א' אדרעי, ד' גליקסברג, א' הכהן, ב' ליפשיץ, ב' פורת עורכים, 2018)
נבו - גלריית ספרות
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (יהלום, 2013, כולל עידכון 2016)
יצחק אנגלרד
נבו - גלריית ספרות
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים עדכון המהדורה הרביעית
יצחק אנגלרד
נבו - גלריית ספרות
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים מהד' חמישית, 2022
יצחק אנגלרד
נבו - גלריית ספרות
ידיד בית המשפט (2018)
שי פרבר
נבו - גלריית ספרות
האחריות הקפידה במשפט הפלילי ׁׁ(2018)
גיל שפטל
נבו - גלריית ספרות
המניע במשפט הפלילי (2018)
אלקנה לייסט
נבו - גלריית ספרות
החיוב ושעבודי הנכסים – בין קניין לבין התחייבות ובטוחה (2018)
ברכיהו ליפשיץ
נבו - גלריית ספרות
דיני בוררות אופק חדש בבוררות
ישראל שמעוני
נבו - גלריית ספרות
גופים מעין-שיפוטיים שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה
ישראל שמעוני
נבו - גלריית ספרות
אופק חדש בבוררות דיני בוררות עם ערכאת ערעור
ישראל שמעוני
נבו - גלריית ספרות
רגולציה המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים(בורסי, 2016)
שרון ידין
נבו - גלריית ספרות
דיור בר-השגה במשפט (2018)
אלון גילדין
נבו - גלריית ספרות
ספר דורית ביניש עורכים קרן אזולאי איתי בר-סימן-טוב אהרן ברק שחר ליפשיץ (2018)
נבו - גלריית ספרות
בוררות (2018)
אורי גורן
נבו - גלריית ספרות
מס ערך מוסף: החוק וההלכה מהדורה שלישית, בהשתתפות גל גרינברג (2018)
אבי פרידמן
נבו - גלריית ספרות
דיני המחאת חיובים (2018)
מיגל דויטש
נבו - גלריית ספרות
ירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות (פרלשטיין גינוסר, 2006)
אילנית שבת (חלפון) ואורן שבת
נבו - גלריית ספרות
העתירה המינהלית והסעדים במכרזים ציבוריים (פרלשטין גינוסר, 2017)
אורן שבת
נבו - גלריית ספרות
תובענות ייצוגיות (2017)
אביאל פלינט וחגי ויניצקי
נבו - גלריית ספרות
ספר אדמונד לוי (2017)
עורך אוהד גורדון
נבו - גלריית ספרות
מעסיקים גדולים בדיני עבודה (2017)
ד"ר רעות שמר בגס
נבו - גלריית ספרות
עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (2017)
יהודית קורן
נבו - גלריית ספרות
על קוצו של דיו גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים (2015)
קרן רווה
נבו - גלריית ספרות
אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
איל פלג
נבו - גלריית ספרות
ספר שטרסברג-כהן קובץ מאמרים לכבודה של השופטת טובה שטרסברג-כהן
עורכים: אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי' 2017
נבו - גלריית ספרות
ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 2017)
נבו - גלריית ספרות
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים, חושן למשפט, 1994)
נבו - גלריית ספרות
דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
יוסי גרין
נבו - גלריית ספרות
דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
אסתר וייס
נבו - גלריית ספרות
התחדשות עירונית פינוי ובינוי - עיבוי בניה - תמ"א 38 (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
מהות הספק הסביר (נבו, 2017)
דורון מנשה ואיל גרונר
נבו - גלריית ספרות
תמ"א 38 (כולל שינוי מס' 3) (חושן למשפט, 2012)
מיכה גדרון ואהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
דיני מסים [מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, 1986)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
דיני מסים [מסי הכנסה] (מהד' 2, חושן למשפט, 1993)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
תכנון ובניה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
אמל ג'בארין
נבו - גלריית ספרות
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
מס הכנסה - מס חברות - מס רווחי הון (מהדורה שלישית, 2010)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד' מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
נבו - גלריית ספרות
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
נבו - גלריית ספרות
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
נבו - גלריית ספרות
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
נבו - גלריית ספרות
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
נבו - גלריית ספרות
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
נבו - גלריית ספרות
ספר סטיב אדלר
נבו - גלריית ספרות
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
נבו - גלריית ספרות
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
נבו - גלריית ספרות
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
נבו - גלריית ספרות
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
נבו - גלריית ספרות
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
נבו - גלריית ספרות
דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך ב וכרך מפתחות (2017)
דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור
נבו - גלריית ספרות
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
נבו - גלריית ספרות
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
נבו - גלריית ספרות
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
נבו - גלריית ספרות
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
נבו - גלריית ספרות
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
נבו - גלריית ספרות
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
נבו - גלריית ספרות
מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח
דוד גליקסברג
נבו - גלריית ספרות
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
נבו - גלריית ספרות
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
נבו - גלריית ספרות
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן-דוד
נבו - גלריית ספרות
ייפוי כוח מתמשך, אפוטרופסות וחלופותיה – הלכה ומעשה מהד' 2, 2019
משה בן-דוד
נבו - גלריית ספרות
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
נבו - גלריית ספרות
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
נבו - גלריית ספרות
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
נבו - גלריית ספרות
המדריך השלם לביקורת ‏חקירתית - חקירה, איתור ומניעת מעילות (2021)
עופר אלקלעי, רו"ח (משפטן)
נבו - גלריית ספרות
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
נבו - גלריית ספרות
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
נבו - גלריית ספרות
התיישנות (מהד' שנייה, 2021)
טל חבקין
נבו - גלריית ספרות
התיישנות
טל חבקין
נבו - גלריית ספרות
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
נבו - גלריית ספרות
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
נבו - גלריית ספרות
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
נבו - גלריית ספרות
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
נבו - גלריית ספרות
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
נבו - גלריית ספרות
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
נבו - גלריית ספרות
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
נבו - גלריית ספרות
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
נבו - גלריית ספרות
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
נבו - גלריית ספרות
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
נבו - גלריית ספרות
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
נבו - גלריית ספרות
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
נבו - גלריית ספרות
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
נבו - גלריית ספרות
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
נבו - גלריית ספרות
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
נבו - גלריית ספרות
Company Promoters
Joseph H. Gross
נבו - גלריית ספרות
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
נבו - גלריית ספרות
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
נבו - גלריית ספרות
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
נבו - גלריית ספרות
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
נבו - גלריית ספרות
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
נבו - גלריית ספרות
עברת הגנבה
אסף הרדוף
נבו - גלריית ספרות
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
נבו - גלריית ספרות
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
נבו - גלריית ספרות
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
נבו - גלריית ספרות
בריאות ומשפט מהדורה 2, עורך מוחמד ס. וותד, 2013
אמנון כרמי
נבו - גלריית ספרות
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
נבו - גלריית ספרות
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
נבו - גלריית ספרות
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
נבו - גלריית ספרות
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
נבו - גלריית ספרות
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
נבו - גלריית ספרות
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
נבו - גלריית ספרות
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
נבו - גלריית ספרות
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
נבו - גלריית ספרות
נזיקין כרך א
אריאל פורת
נבו - גלריית ספרות
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
נבו - גלריית ספרות
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
נבו - גלריית ספרות
זכויות יוצרים כרכים א-ב, מהדורה שלישית
טוני גרינמן
נבו - גלריית ספרות
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
נבו - גלריית ספרות
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
נבו - גלריית ספרות
רונן וסיבל, משפט בינלאומי יעל רונן עורכת, מהד' רביעית, מכון סאקר, נבו 2023
נבו - גלריית ספרות
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
נבו - גלריית ספרות
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
נבו - גלריית ספרות
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
נבו - גלריית ספרות
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
נבו - גלריית ספרות
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
נבו - גלריית ספרות
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
נבו - גלריית ספרות
חוזים (כרך א, מהדורה שנייה, 2018)
דניאל פרידמן ונילי כהן
נבו - גלריית ספרות
חוזים כרך ב, מהדורה שנייה, 2020
דניאל פרידמן ונילי כהן
נבו - גלריית ספרות
הבראת חברות
יחיאל בהט
נבו - גלריית ספרות
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
נבו - גלריית ספרות
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
נבו - גלריית ספרות
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
נבו - גלריית ספרות
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
נבו - גלריית ספרות
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
נבו - גלריית ספרות
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
נבו - גלריית ספרות
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
נבו - גלריית ספרות
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
נבו - גלריית ספרות
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
נבו - גלריית ספרות
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
נבו - גלריית ספרות
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
נבו - גלריית ספרות
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
נבו - גלריית ספרות
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
נבו - גלריית ספרות
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
נבו - גלריית ספרות
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
נבו - גלריית ספרות
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
נבו - גלריית ספרות
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
נבו - גלריית ספרות
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
נבו - גלריית ספרות
דיני לשון הרע
אורי שנהר
נבו - גלריית ספרות
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
נבו - גלריית ספרות
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
נבו - גלריית ספרות
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
נבו - גלריית ספרות
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
נבו - גלריית ספרות
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
נבו - גלריית ספרות
חוק הערבות, התשכ"ז-1967 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של גד טדסקי (איל זמיר עורך)
ברכיהו ליפשיץ
נבו - גלריית ספרות
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
נבו - גלריית ספרות
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
נבו - גלריית ספרות
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
נבו - גלריית ספרות
גניבת עין דיני הנזיקין - העוולות השונות (ג' טדסקי עורך, 1982)
גדעון גינת
נבו - גלריית ספרות
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
נבו - גלריית ספרות
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
נבו - גלריית ספרות
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
נבו - גלריית ספרות
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
נבו - גלריית ספרות
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
נבו - גלריית ספרות
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
נבו - גלריית ספרות
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
נבו - גלריית ספרות
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
נבו - גלריית ספרות
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
נבו - גלריית ספרות
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
נבו - גלריית ספרות
האם המשפט חשוב
הקר וזיו עורכות
נבו - גלריית ספרות
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
נבו - גלריית ספרות
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
נבו - גלריית ספרות
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
נבו - גלריית ספרות
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
נבו - גלריית ספרות
לחם חוק: עיונים במשפט אוכל (2017)
יופי תירוש ואייל גרוס עורכים
נבו - גלריית ספרות
משפט צדק ההליך הפלילי בישראל - כשלים ואתגרים מסדרת משפט, חברה ותרבות, 2017
אלון הראל עורך
נבו - גלריית ספרות
המשפט והחרדים בישראל א מסדרת משפט, חברה ותרבות, יורם מרגליות וחיים זיכרמן עורכים, 2018
נבו - גלריית ספרות
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
נבו - גלריית ספרות
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
נבו - גלריית ספרות
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
נבו - גלריית ספרות
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
נבו - גלריית ספרות
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
נבו - גלריית ספרות
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
נבו - גלריית ספרות
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
נבו - גלריית ספרות
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
נבו - גלריית ספרות
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
נבו - גלריית ספרות
הממשלה: הרשות המבצעת פירוש לחוק-יסוד: הממשלה מסדרת פירוש לחוקי היסוד (מכון סאקר, נבו, 2018)
שמעון שטרית
נבו - גלריית ספרות
חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
נבו - גלריית ספרות
חוק השומרים, תשכ״ז - 1967 - פירוש לחוקי החוזים
שירלי רנר
נבו - גלריית ספרות
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
נבו - גלריית ספרות
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
נבו - גלריית ספרות
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
נבו - גלריית ספרות
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
נבו - גלריית ספרות
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
נבו - גלריית ספרות
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
נבו - גלריית ספרות
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
נבו - גלריית ספרות
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
נבו - גלריית ספרות
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
נבו - גלריית ספרות
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
נבו - גלריית ספרות
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
נבו - גלריית ספרות
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
נבו - גלריית ספרות
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
נבו - גלריית ספרות
דיני האמונאות במבט השוואתי על תאוריה משפטית, פסיקה ומה שביניהן
יפעת נפתלי בן ציון
נבו - גלריית ספרות
תניות שיפוט - לקראת מודל חדש (2022)
שחר אברהם-גילר
נבו - גלריית ספרות
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
נבו - גלריית ספרות
אחרי המבול מנגנוני פיצוי באירועים רבי נפגעים בישראל
עינבל מימון-בלאו
נבו - גלריית ספרות
תרופת האכיפה בחוזים: תיאוריה, דין ומציאות אופקים חדשים במשפט (מכון סאקר, נבו, 2020)
לאון יהודה אנידג'ר
נבו - גלריית ספרות
אכיפת חוק ציבורית-אזרחית: תביעות נזיקין מטעם המדינה בשל פגיעה באינטרס ציבורי אופקים חדשים במשפט (מכון סאקר, נבו, 2019)
תמר קלהורה
נבו - גלריית ספרות
אחריות מתווכי תוכן לעוולות ביטוי: הקשר חברתי, משפט וטכנולוגיה אופקים חדשים במשפט (מכון סאקר, נבו, 2018)
מיכל לביא
נבו - גלריית ספרות
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
נבו - גלריית ספרות
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות (2017)
רונן פוליאק
נבו - גלריית ספרות
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017)
עופר טור-סיני
נבו - גלריית ספרות
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
נבו - גלריית ספרות
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
נבו - גלריית ספרות
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
נבו - גלריית ספרות
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
נבו - גלריית ספרות
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
נבו - גלריית ספרות
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
נבו - גלריית ספרות
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
נבו - גלריית ספרות
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
נבו - גלריית ספרות
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
נבו - גלריית ספרות
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
נבו - גלריית ספרות
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
נבו - גלריית ספרות
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
נבו - גלריית ספרות
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
נבו - גלריית ספרות
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
נבו - גלריית ספרות
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
נבו - גלריית ספרות
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
נבו - גלריית ספרות
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
נבו - גלריית ספרות
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
נבו - גלריית ספרות
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
נבו - גלריית ספרות
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
נבו - גלריית ספרות
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
נבו - גלריית ספרות
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
נבו - גלריית ספרות
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
נבו - גלריית ספרות
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
נבו - גלריית ספרות
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
נבו - גלריית ספרות
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
נבו - גלריית ספרות
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
נבו - גלריית ספרות
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
נבו - גלריית ספרות
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
נבו - גלריית ספרות
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
נבו - גלריית ספרות
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
נבו - גלריית ספרות
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
נבו - גלריית ספרות
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
נבו - גלריית ספרות
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
נבו - גלריית ספרות
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
נבו - גלריית ספרות
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
נבו - גלריית ספרות
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
נבו - גלריית ספרות
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
נבו - גלריית ספרות
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
נבו - גלריית ספרות
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
נבו - גלריית ספרות
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
נבו - גלריית ספרות
הנחיות מינהליות
יואב דותן
נבו - גלריית ספרות
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
נבו - גלריית ספרות
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
נבו - גלריית ספרות
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
נבו - גלריית ספרות
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
נבו - גלריית ספרות
משפט מינהלי
ברוך ברכה
נבו - גלריית ספרות
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
נבו - גלריית ספרות
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
נבו - גלריית ספרות
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
נבו - גלריית ספרות
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
נבו - גלריית ספרות
משפט וספרות
שולמית אלמוג
נבו - גלריית ספרות
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
נבו - גלריית ספרות
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
נבו - גלריית ספרות
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
נבו - גלריית ספרות
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
נבו - גלריית ספרות
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
נבו - גלריית ספרות
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
נבו - גלריית ספרות
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
נבו - גלריית ספרות
הזכות לחינוך
יורם רבין
נבו - גלריית ספרות
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
נבו - גלריית ספרות
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
נבו - גלריית ספרות
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
נבו - גלריית ספרות
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
נבו - גלריית ספרות
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
נבו - גלריית ספרות
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
נבו - גלריית ספרות
מסלול דיון מהיר (מהד' 4, 2022)
מנחם (מריו) קליין, אביעד איגרא
נבו - גלריית ספרות
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
נבו - גלריית ספרות
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
נבו - גלריית ספרות
גילוי עריות
לימור עציוני
נבו - גלריית ספרות
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
נבו - גלריית ספרות
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
נבו - גלריית ספרות
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
נבו - גלריית ספרות
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
נבו - גלריית ספרות
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
נבו - גלריית ספרות
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
נבו - גלריית ספרות
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
נבו - גלריית ספרות
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
נבו - גלריית ספרות
הפשע המקוון
אסף הרדוף
נבו - גלריית ספרות
דיני בנקאות: חובת האמון הבנקאית (לשכת עורכי הדין, 2010)
רות פלאטו-שנער
נבו - גלריית ספרות
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
נבו - גלריית ספרות
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
נבו - גלריית ספרות
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
נבו - גלריית ספרות
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
נבו - גלריית ספרות
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
נבו - גלריית ספרות
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
נבו - גלריית ספרות
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
נבו - גלריית ספרות
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
נבו - גלריית ספרות
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
נבו - גלריית ספרות
הסמכות המינהלית כרך ה – עילות הביקורת המשפטית
יצחק זמיר
נבו - גלריית ספרות
הסמכות המינהלית כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (נבו, 2017)
יצחק זמיר
נבו - גלריית ספרות
הסמכות המינהלית, כרך ג - הביקורת השיפוטית - כללי הסף נבו, 2014
יצחק זמיר
נבו - גלריית ספרות
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
נבו - גלריית ספרות
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
נבו - גלריית ספרות
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
נבו - גלריית ספרות
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
נבו - גלריית ספרות
חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 מסדרת פירוש לחוקי החוזים כרכים א-ב
שחר ולר
נבו - גלריית ספרות
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
נבו - גלריית ספרות
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
נבו - גלריית ספרות
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
נבו - גלריית ספרות
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
נבו - גלריית ספרות
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
נבו - גלריית ספרות
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
נבו - גלריית ספרות
עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
נבו - גלריית ספרות
פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
נבו - גלריית ספרות
נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
אברהם שיינפלד
נבו - גלריית ספרות
נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
ירון אונגר
נבו - גלריית ספרות
השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
מיכאל ויגודה
נבו - גלריית ספרות
שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
מיכאל ויגודה וחיים צפרי
נבו - גלריית ספרות
עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
יהונתן בלס
נבו - גלריית ספרות
שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
מיכאל ויגודה
נבו - גלריית ספרות
שומרים חוק לישראל, בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998
ברוך כהנא
נבו - גלריית ספרות
Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
Nahum Rakover
נבו - גלריית ספרות
מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
איכות הסביבה - היסטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
Ethics In The Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
נבו - גלריית ספרות
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשין (ספרית המשפט העברי, 2007)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
ניבי תלמוד (ספרית המשפט העברי, 1990)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
זכיות יוצרים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1991)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בפתחו של היובל השני (ספרית המשפט העברי, 1998)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
מטרה המקדשת את האמצעים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
נבו - גלריית ספרות
Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
נבו - גלריית ספרות
A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
Nahum Rakover
נבו - גלריית ספרות
Modern Applications of Jewish Law Vol 1 + 2, 1992
Nahum Rakover
נבו - גלריית ספרות
נתוני תקשורת בישראל
דן חי
נבו - גלריית ספרות
תורת המסר - בין דיוור ישיר ל'ספאם'
דן חי
נבו - גלריית ספרות
דין ואומר כרך טז
נבו - גלריית ספרות
דין ודברים כרך יד
נבו - גלריית ספרות
המשפט כרך כד
נבו - גלריית ספרות
חוקים גליון יג
נבו - גלריית ספרות
חוקים טו
נבו - גלריית ספרות
משפטים כרך נ(2)
נבו - גלריית ספרות
תרבות דמוקרטית כרך 19
נבו - גלריית ספרות
תרבות דמוקרטית 20 - פרשנות חוק הלאום
נבו - גלריית ספרות
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
נבו - גלריית ספרות
קרית המשפט כרך ט
נבו - גלריית ספרות
עלי משפט - כרך יג
נבו - גלריית ספרות
קרימינולוגיה ישראלית כרך ט
נבו - גלריית ספרות
רפואה ומשפט גיליון מס' 51
נבו - גלריית ספרות
משפט וממשל
כרך כ
נבו - גלריית ספרות
פלילים כרך י
נבו - גלריית ספרות
הפרקליט - כרך נג
נבו - גלריית ספרות
מחקרי משפט כרך לב(3)
נבו - גלריית ספרות
מחקרי רגולציה כרך א - כלכלה משתפת
נבו - גלריית ספרות
מעשי משפט כרך ט(1)
נבו - גלריית ספרות
שערי משפט כרך ט
נבו - גלריית ספרות
משפחה במשפט - כרך ח
נבו - גלריית ספרות
עיוני משפט כרך מ (2)
נבו - גלריית ספרות
מאזני משפט - כרך יא
נבו - גלריית ספרות
משפט ועסקים - כרך טו
נבו - גלריית ספרות
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
נבו - גלריית ספרות
הארת הדין גיליון ה
נבו - גלריית ספרות
חוקים בקצרה
נבו - גלריית ספרות
משפטים על אתר גיליון ט
נבו - גלריית ספרות
פרשת השבוע ברוח המשפט
נבו - גלריית ספרות
משפט רפואי וביו-אתיקה כרכים 5-6
נבו - גלריית ספרות
אובדן התמימות - השפעת ההתנתקות על הציונות הדתית
יאיר שלג
נבו - גלריית ספרות
מסע אל האחווה
ידידיה צ' שטרן;בנימין פורת עורכים
נבו - גלריית ספרות
רפורמות, פוליטיקה ושחיתות
אבי בן בסט;מומי דהן
נבו - גלריית ספרות
ציות ואי-ציות בציונות הדתית - מגוש אמונים ועד תג מחיר
משה הלינגר;יצחק הרשקוביץ
נבו - גלריית ספרות
נעשה לנו חג - חגים ותרבות אזרחית בישראל
חזקי שוהם
נבו - גלריית ספרות
הספקן בחדר החדשות - כלים לסיקור עיתונאי במציאות מתעתעת
צבי רייך;יגאל גודלר
נבו - גלריית ספרות
תחנת הרדיו א-שמס בתפר שבין רגולציה, פוליטיקה וכלכלה
שלמה דסקל;תהילה שוורץ אלטשולר
נבו - גלריית ספרות
המיעוט הערבי בישראל והשיח על מדינה יהודית
אריק רודניצקי
נבו - גלריית ספרות
חופש הדת והחופש מדת בראי הרעיון הדמוקרטי
אביחי דורפמן
נבו - גלריית ספרות
המשפחה והפוליטי - על השתייכות ואחריות בחברה ליברלית
יוסף א' דוד
נבו - גלריית ספרות
מבקשי צדק - בין חברה לכלכה במקורות היהודיים
חנוך דגן;בנימין פורת עורכים
נבו - גלריית ספרות
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
מוסר, אתיקה ומשפט בלחימה
ברוך נבו;יעל שור
נבו - גלריית ספרות
צה"ל והתקשורת בעתות לחימה
נבו - גלריית ספרות
צה"ל וכלכלת ישראל
נבו - גלריית ספרות
איך משפרים את עבודת הכנסת כגוף מחוקק ומפקח
חן פרידברג
נבו - גלריית ספרות
לא שוברים את הכלים - מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2012
סמי סמוחה
נבו - גלריית ספרות
לא שוברים את הכלים - מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל 2013
סמי סמוחה
נבו - גלריית ספרות
נשים בצה"ל
נבו - גלריית ספרות
ואין הדעות שוות - על מעמדו של אדם עם מוגבלות שכלית והתפתחותית בעולמה של מסורת ישראל
בנימין לאו עורך
נבו - גלריית ספרות
שיח ה(אנטי)-הפרטה: המדינה או ארגונים חוץ-ממשלתיים
אסא מרון
נבו - גלריית ספרות
דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים
אלה הלר
נבו - גלריית ספרות
שנים יחדו - מורה דרך לחינוך יהודי ודמוקרטי
אדר כהן
נבו - גלריית ספרות
עמדות הציבור הישראלי בסוגיית הקדמת הבחירות
חנן כהן
נבו - גלריית ספרות
הקשר בין דתיות לשיטה הכלכלית המועדפת בישראל
גלעד בארי
נבו - גלריית ספרות
מדריך למחוקק
נדיב מרדכי;מרדכי קרמניצר;עמיר פוקס
נבו - גלריית ספרות
שנתון החברה החרדית בישראל
גלעד מלאך;מאיה חושן;לי כהנר
נבו - גלריית ספרות
בעלות צולבת - שליטה ותחרות בשוק התקשורת הישראלי
ירון אזרחי;זוהר גושן;שמואל לשם
נבו - גלריית ספרות
איזון בפעילות המשטרה: טרור וסדר ציבורי
גדעון פישמן - עורך
נבו - גלריית ספרות
איך מתקנים את שיטת הממשל בישראל
נבו - גלריית ספרות
מאזן הכוחות בתהליך התקצוב
אבי בן בסט;מומי דהן
נבו - גלריית ספרות
ייצוגיות ויעילות ברשויות המקומיות
אבי בן בסט;מומי דהן;אסטבן קלור
נבו - גלריית ספרות
הפיקוח על שוק ההון
אבי בן בסט - עורך
נבו - גלריית ספרות
מיהו חילוני קריאות הלכתיות
יצחק ברנד;ידידיה צ' שטרן
נבו - גלריית ספרות
יהדות וזכויות אדם: בין צלם אלוהים לגוי קדוש
יהודה ברנדס
נבו - גלריית ספרות
קורבנותם אומנותם: משיח קורבני לשיח ריבוני
אלון גן
נבו - גלריית ספרות
דמוקרטיה כשלטון עצמי משותף
אביחי דורפמן
נבו - גלריית ספרות
הכלכלה הפוליטית של הרשויות המקומיות
אבי בן בסט;מומי דהן
נבו - גלריית ספרות
דתיים לאומיים! - המחנה הדתי-לאומי בישראל 2014
תמר הרמן;גלעד בארי;אלה הלר;חנן כהן;יובל לבל;חנן מוזס;קלמן נוימן
נבו - גלריית ספרות
חרדיות מודרנית - מעמד ביניים חרדי בישראל
חיים זיכרמן;לי כהנר
נבו - גלריית ספרות
חוקה בהסכמה חוקה בהסכמה - הצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה
בהנחיית השופט מאיר שמגר
נבו - גלריית ספרות
יהודים ישראלים - דיוקן
נבו - גלריית ספרות
להמציא מחדש את הדמוקרטיה הישראלית
אריק כרמון
נבו - גלריית ספרות
מילים מטרידות - סוגיות בהטרדה מינית מילולית
ליאת לבנון - עורכת
נבו - גלריית ספרות
שחיתות פוליטית בישראל
דורון נבות
נבו - גלריית ספרות
עיתונות דוט.קום - העיתונות המקוונת בישראל
תהילה שוורץ אלטשולר - עורכת
נבו - גלריית ספרות
הקרב של המאה ה 21 - דמוקרטיה נלחמת בטרור
חיים פס - עורך
נבו - גלריית ספרות
פרטיות בעידן של שינוי
תהילה שוורץ אלטשולר - עורכת
נבו - גלריית ספרות
מולדת יחפה - מחשבות ישראליות
אבי שגיא;ידידיה צ' שטרן
נבו - גלריית ספרות
תיקון שיטת הממשל בישראל
גדעון רהט;שלומית ברנע;חן פרידברג;עופר קניג - עורכים
נבו - גלריית ספרות
הזכות לגירושין - גירושין ללא אשם במסורת היהודית
אבשלום וסטרייך
נבו - גלריית ספרות
שילוב חרדים בתעסוקה יעדים ותוכניות לשנת 2030
גלעד מלאך
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2003
אשר אריאל;דוד נחמיאס;דורון נבות;דניאל שני
נבו - גלריית ספרות
התקשורת בדמוקרטיה הישראלית מנקודות מבט שונות - במסדרת פרסומי מדד הדמוקרטיה הישראלי
אשר אריאן;פזית בן-נון;שלומית ברנע;יריב צרפתי
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2004 כולל סקר עמדות הנוער
אשר אריאן;פזית בן נון;שלומית ברנע
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2005 לציון עשור לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל
אשר אריאן;פזית בן-נון;שלומית ברנע;רפאל ונטורה;מיכל שמיר
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2006 - תמורות במערך המפלגות בישראל: התפוררות או היערכות מחדש
אשר אריאן; ניר אטמור; יעל הדר
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2007 - לכידות בחברה שסועה
אשר אריאן;ניר אטמור;יעל הדר
נבו - גלריית ספרות
אשר אריאן;תמר הרמן;ניר אטמור;יעל הדר;יובל לבל;הילה צבן
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2008 - בין מדינה לבין החברה האזרחית
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2009 - עשרים שנה לעלייה מברית המועצות
אשר אריאן;מיכאל פיליפוב;אנה קנפלמן
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2010 - ערכים דמוקרטיים בישראל הלכה למעשה
אשר אריאן;תמר הרמן;יובל לבל;ניכאל פיליפוב;הילה צבן;אנה קנפלמן
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2011
תמר הרמן;ניר אטמור;כרמית הבר;אלה הלר;דרור וולטר;רפאל ונטורה;יובל לבל
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2012
תמר הרמן;ניר אטמור;אלה הלר;יובל לבל
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2013
תמר הרמן;אלה הלר;ניר אטמור;יובל לבל
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2014
תמר הרמן;אלה הלר;חנן כהן;גלעד בארי;יובל לבל
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2015
תמר הרמן;אלה הלר;חנן כהן;דנה בובליל
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016 - עמדות אזרחי ישראל הערבים
פאדי עומר
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2017
תמר הרמן;חנן כהן;אלה הלר;ציפי לזר-שואף;פאדי עומר
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2016
תמר הרמן;אלה הלר;חנן כהן;דנה בובליל;פאדי עומר
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2018
תמר הרמן;אור ענבי;אלה הלר;פאדי עומר
נבו - גלריית ספרות
מדד הדמוקרטיה הישראלית 2019 המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019
תמר הרמן;אור ענבי;וויליאם קביסון;אלה הלר
נבו - גלריית ספרות
הבחירות בישראל -2013
מיכל שמיר עורכת,
נבו - גלריית ספרות
תכנית למאבק בשחיתות השלטונית בישראל
דורון נבות;יובל פלדמן;מרדכי קרמניצר;לינא סאבא;תהילה שוורץ אלטשולר;עמיר פוקס
נבו - גלריית ספרות
תכנית לתיקון שיטת הממשל הישראל
יוחנן פלסנר;גדעון רהט
נבו - גלריית ספרות
פרק דמוקרטי: הצעה למצעי המפלגות
מרדכי קרמניצר;עמיר פוקס
נבו - גלריית ספרות
תכנית להפחתת המתח בין דת למדינה בישראל
גלעד מלאך;שוקי פרידמן;ידידיה צ' שטרן;יאיר שלג
נבו - גלריית ספרות
הבחירות בישראל - 2015
מיכל שמיר וגדעון רהט עורכים
נבו - גלריית ספרות
יהודית דמוקרטית שוויונית - דת ומדינה - מסדירים מחדש
ידידיה שטרן;שוקי פרידמן;יאיר שלג;גלעד וינר
נבו - גלריית ספרות
שילוב בשלושה צעדים - החברה הערבית בשירות הציבורי
עודד רון
נבו - גלריית ספרות
הצעה לרפורמה בשוק העבודה
דפנה אבירם-ניצן
נבו - גלריית ספרות
נקודת מפנה - מתווה לשילוב חרדים במשק ובחברה
גלעד מלאך
נבו - גלריית ספרות
במקצועיות ובעצמאות - חיזוק השירות הציבורי
אסף שפירא;דפנה אבירם-ניצן
נבו - גלריית ספרות
מהתקפה להגנה - סטטוס קוו חדש לשלטון החוק
עמיר פוקס;גיא לוריא
נבו - גלריית ספרות
מתקנים את שיטת הממשל - ישראל חוזרת לשני גושים
יוחנן פלסנר;גדעון רהט;אסף שפירא
נבו - גלריית ספרות
ממגילת העצמאות למבוא לחוקה
יוחנן פלסנר
נבו - גלריית ספרות
כנסת-ממשלה-רשות שופטת - מסדירים בהסכמה
גיא לוריא;עמיר פוקס;חן פרידברג
נבו - גלריית ספרות
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
שיטת מינוי השופטים בישראל - רקע השוואתי
גיא לוריא
נבו - גלריית ספרות
נתונים דמוגרפיים על האוכלוסיה הערבית בישראל - טיוטה
נסרין חדאד חאג'יחיא
נבו - גלריית ספרות
היש תרומה להשכלה אי-הלימה בין השכלה לתעסוקה כיוצרת אי-שיוויון בשכר
עמית לזרוס;סאמי מיעארי
נבו - גלריית ספרות
איך משפרים את עבודת הכנסת כגוף מחוקק ומפקח המלצות עיקריות
חן פרידברג
נבו - גלריית ספרות
למידה מהצלחה בבתי ספר ערביים - מחקר אמפירי על פי תפיסת הורים
יסמין עבוד-חלבי;סאמי מיעארי
נבו - גלריית ספרות
חוסר מעש בקרב צעירים ערבים בישראל
סאמי מיעארי;נסרין חדאד חאג'יחיא
נבו - גלריית ספרות
אזרחות שכונתית - השתתפות אזרחית ושיתוף של אזרחים בשכונת בקעה בירושלים
הילה צבן
נבו - גלריית ספרות
חשבון נפש דמוקרטי - 20 שנה אחרי רצח רבין - מאמרים
נבו - גלריית ספרות
מימוש החיסכון הפנסיוני לאחר פרישה - השלכות הקשר שבין תוחלת חיים להכנסה
דניאל גוטליב ואח'
נבו - גלריית ספרות
שבת מקומית - חוקי השבת והיקף האיסור על פעילות כלכלית ברשויות המקומיות
גלעד וינר;שוקי פרידמן
נבו - גלריית ספרות
שירות הנשים בצה"ל - המשך התקדמות או נסיגה לאחור
כרמית הבר;פנינה לרביט - ברוך
נבו - גלריית ספרות
החברה הערבית בישראל - תמונת מצב חברתית-כלכלית ומבט לעתיד
נסרין חדאד חאג'יחיא;רועי אסף
נבו - גלריית ספרות
חסמי תרבות ארגונית בהטמעת מדיניות ממשל פתוח - שלושה דפוסי פעולה והנחות יסוד
כרמית הבר
נבו - גלריית ספרות
חרדים בעולם התעסוקתי - ניתוח הסקר החברתי לשנת 2016
יעל כהן וגלעד מלאך
נבו - גלריית ספרות
ממדי הפשיעה בישראל בשנים 1990-2010 תוך התקדמות בחברה הערבית
נעם זוסמן, יונתן וודבריג' וסאמי מיעארי
נבו - גלריית ספרות
המחאה החברתית קיץ 2011 - ממחאה לשינוי תקצירי מחקרים והמלצות לרפורמות
נבו - גלריית ספרות
ממשל פתוח מקוון בישראל - הזדמנויות ואתגרים
כרמית הבר
נבו - גלריית ספרות
הסדרת השדלנות בישראל
מרדכי קרמניצר,אסף שפירא וחנן סידור
נבו - גלריית ספרות
הסדרת הפיקוח על עמלות היתר בשוק הפרסום
תהילה שוורץ אלטשולר ונדיב מרדכי
נבו - גלריית ספרות
בין אוהל סיירים לאוהלה של תורה - מתווה לגיוס חרדים לצה"ל
ידידיה צ' שטרן וחיים זיכרמן
נבו - גלריית ספרות
חרדים לצה"ל - "האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה"
אבי בן בסט, מומי דהן ומרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
תכנית ההתנתקות בנגב: על הצעת החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג -2013
רונית לוין-שנור
נבו - גלריית ספרות
הצעה לחוק גיור ממלכתי
ידידיה צ' שטרן, שאול פרבר ואלעד קפלן
נבו - גלריית ספרות
איחוד התביעה המשטרתית עם פרקליטות המדינה
גיא לוריא
נבו - גלריית ספרות
הצבעת אזרחים ישראלים מחו"ל
עופר קניג ויוחנן פלסנר
נבו - גלריית ספרות
סיקור אודיו-ויזואלי של בתי המשפט בישראל
איתי רביד
נבו - גלריית ספרות
חוק יסודות המשפט - הצעה לתיקון ודברי ביקורת
בנימין פורת
נבו - גלריית ספרות
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה- כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים ומעודדים עבריינות
איתן לבונטין
נבו - גלריית ספרות
אסדרת פעילותם של גופים חוץ-מפלגתיים בבחירות לכנסת
אסף שפירא, גיא לוריא ויוחנן פלסנר
נבו - גלריית ספרות
אתגר הפרטיות בפרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים
רחל ארידור-הרשקוביץותהילה שוורץ אלטשולר
נבו - גלריית ספרות
שימועים נושאיים בוועדות הכנסת - סקירה והמלצות
אביטל פרידמן וחן פרידברג
נבו - גלריית ספרות
בירור יהדות בישראל
אלון שלו, אלעד קפלן ושוקי פרידמן
נבו - גלריית ספרות
פריימריז פתוחים בישראל - הזדמנויות ואתגרים
עופר קניג
נבו - גלריית ספרות
מדיניות ריבוי המעצרים ופגיעתה בשוויון
גיא לוריא
נבו - גלריית ספרות
הצעה לתיקון שיטת המינוי של נציב שירות המדינה הצעה לסדר 19, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018
אסף שפירא
נבו - גלריית ספרות
פסילת רשימות ומועמדים - הגנה על הדמוקרטיה או פגיעה בה הצעה לסדר 21המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019
עדי גל;מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
המאבק בשחיתות שלטונית הצעה לסדר 27, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019
מדרכי קרמניצר ועדנה הראל פישר עורכים
נבו - גלריית ספרות
הסדרת ההחלטה על נקיטת פעולות צבאיות הצעה לסדר 24, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019
עמית כהן;לירון א' ליבמן
נבו - גלריית ספרות
שקיפות מפלגות
אלונה וינוגרד ועודד רון
נבו - גלריית ספרות
דמוקרטיה, דיני מלחמה וזכויות מיעוט - לפי משנתו של נתן אלתרמן
מרדכי קרמניצר;יעל אברך
נבו - גלריית ספרות
חשבון נפש דמוקרטי - לפי משנתו של מנחם בגין
מרדכי קרמניצר;עמיר פוקס
נבו - גלריית ספרות
על שיוויון, צדק וביקורת שיפוטית במשנתו של השופט אדמונד לוי
עמיר פוקס;מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
הומניזם, דמוקרטיה וזכויות אדם במשנתו של הרב אהרן ליכטנשטיין
אביעד הכהן;אליעזר חדד
נבו - גלריית ספרות
על דמוקרטיה, שוויון וזכויות הפרט - לפי משנת זאב ז'בוטינסקי
מרדכי קרמניצר;עמיר פוקס
נבו - גלריית ספרות
משנתו הליברלית של בנימין זאב הרצל
נבו - גלריית ספרות
אלוהים, הומניזם ודמוקרטיה במשנתו של אברהם יהושע השל
דרור בונדי
נבו - גלריית ספרות
הגותו של הרב שג"ר כבסיס לדמוקרטיה רב-תרבותית סדרת אישים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019
גילי (מבצרי) זיוון
נבו - גלריית ספרות
על דמוקרטיה ושלטון החוק על פי משנתו של מאיר שמגר אישים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019
עמיר פוקס;מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
כניסת אנשים עם כלבי נחייה לרחבת התפילה של הכותל המערבי
הרב ד"ר בנימין לאו
נבו - גלריית ספרות
נישואין בשפת סימנים
הרב דר' בנימין לאו
נבו - גלריית ספרות
הייתכן אימוץ ללא חיבוק
שי פירון
נבו - גלריית ספרות
מים חיים - לשאלת טבילת נשים עם מוגבלות
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
נבו - גלריית ספרות
מוגבלות בבית הכנסת - ברכת כוהנים בכיסא גלגלים
הרב ד"ר בנימין לאו
נבו - גלריית ספרות
כיצד יברך מי שאני יכול לברך על ברכת אישה בעבור בעלה
ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
נבו - גלריית ספרות
חובת מתפללים להנגיש את בית הכנסת לאנשים עם מוגבלות
הרב יהודה זולדן
נבו - גלריית ספרות
גבולות האחריות של הבלנית
נועה ובנימין לאו
נבו - גלריית ספרות
רפורמה בשידור הציבורי - דרכים להתמודדות עם הסכנות האורבות לשידור הציבורי בדמוקרטיה הישראלית
ירון אזרחי;עמרי בן-שחר;רחל לאל
נבו - גלריית ספרות
עקרונות לניהול ולתקצוב על פי תפוקות במגזר הציבורי
דוד נחמיאס;אלונה נורי
נבו - גלריית ספרות
הצעת חוק השב"כ: ניתוח משווה
אריאל צימרמן
נבו - גלריית ספרות
דתיים וחילוניים בישראל: מלחמת תרבות
אביעזר רביצקי
נבו - גלריית ספרות
לקראת רפורמה מבנית במגזר הציבורי בישראל
דוד נחמיאס;מרל דנון-קרמזין;אלון יראוני
נבו - גלריית ספרות
היועץ המשפטי לממשלה: סמכות ואחריות
גד ברזילי;דוד נחמיאס
נבו - גלריית ספרות
הסתה, לא המרדה - ההמרדה בדיני העונשין: הדין המצוי והדין הרצוי
מרדכי קרמניצר;חאלד גנאים
נבו - גלריית ספרות
בנק ישראל: סמכות ואחריות
דוד נחמיאס וגד ברזילי
נבו - גלריית ספרות
השתלבות קבוצות "פריפריה" בחברה ובפוליטיקה בעידן שלום: א. החרדים בישראל
מיכאל קרן;גד ברזילי
נבו - גלריית ספרות
מוסד ביקורת המדינה: סמכות ואחריות
גד ברזילי;דוד נחמיאס
נבו - גלריית ספרות
חופש העיסוק: מתי על המדינה לקבוע בחוק תנאי כניסה לעיסוק מקצועי
מרדכי קרמניצר;עמרי בן-שחר;שחר גולדמן
נבו - גלריית ספרות
הפריימריס המפלגתיים של 1996 ותוצאותיהם הפוליטיות
גדעון רהט;נטע שר-הדר
נבו - גלריית ספרות
השסע היהודי-ערבי בישראל: מאפיינים ואתגרים
רות גביזון;עסאם אב-ריא
נבו - גלריית ספרות
100 הימים הראשונים - המלצות לרפורמות מבניות ברשות המחוקקת, בשירות הציבורי ובשלטון המקומי
נבו - גלריית ספרות
הרפורמה המוצעת במערכת בתי המשפט
שחר גולדמן
נבו - גלריית ספרות
תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945
מיכל צור
נבו - גלריית ספרות
חוק ההסדרים: בין כלכלה לפוליטיקה
דוד נחמיאס;ערן קליין
נבו - גלריית ספרות
פסיקת הלכה בשאלות מדיניות
ידידיה צ' שטרן
נבו - גלריית ספרות
הרבנות הממלכתית: בחירה, הפרדה וחופש ביטוי
איל ינון;יוסי דוד
נבו - גלריית ספרות
משאל-עם: מיתוס ומציאות
דנה בלאנדר;גדעון רהט
נבו - גלריית ספרות
השסע החברתי-כלכלי בישראל
איריס ג'רבי;גל לוי
נבו - גלריית ספרות
מדינה, משפט והלכה א. מנהוגית ציבורית כסמכות הלכתית
ידידיה צ' שטרן
נבו - גלריית ספרות
מעברי שלטון בישראל: השפעות על מבנה בממשל ותפקודו
אשר אריאן;דוד נחמיאס;דורון נבות
נבו - גלריית ספרות
העדפה מתקנת בישראל: הגדרת מדיניות והמלצות לחקיקה
הילי מודריק-אבן חן
נבו - גלריית ספרות
הטלוויזיה הרב- ערוצית בישראל:ההיבט הציבורי
ירון אזרחי;זוהר גושן;חני קומנשטר
נבו - גלריית ספרות
דגמים של שיתוף אזרחים
אפרת וקסמן;דנה בלאנדר;אשר אריאן
נבו - גלריית ספרות
אסטרטגיה לצמיחה כלכלית בישראל
ראובן גרונאו
נבו - גלריית ספרות
אי-שיוויון בישראל חצי הכוס הריקה וחצי הכוס המלאה הכנס הכלכלי התשיעי
ראובן גרונאו - מנהל ועורך הכנס
נבו - גלריית ספרות
הרפורמה במערכת הבריאות: עבר ועתיד הכנס הכלכלי התשיעי
ראובן גרונאו - מנהל ועורך הכנס
נבו - גלריית ספרות
המדיניות המקרו-כלכלית לשנים 2001-2002 הכנס הכלכלי התשיעי
ראובן גרונאו עורך ומנהל הכנס
נבו - גלריית ספרות
מדינה, משפט והלכה ב. עושר שמור לבעליו ולרעתו מקומם של המשפט ושל ההלכה בחברה הישראלית
ידידיה צ' שטרן
נבו - גלריית ספרות
חקיקה פרטית
דנה בלאנדר;ערן קליין
נבו - גלריית ספרות
איום ביטחוני ומשבר כלכלי השפעת הטרור על הכלכלה הישראלית הכנס הכלכלי העשירי
ראובן גרונאו מנהל ועורך הכנס
נבו - גלריית ספרות
המדיניות המקרו-כלכלית לשנים 2002-2003 הכנס הכלכלי העשירי
ראובן גרונאו מנהל ועורך הכנס
נבו - גלריית ספרות
מדיניות הפנסיה הכנס הכלכלי העשירי
מנהל ועורך הכנס ראובן גרונאו
נבו - גלריית ספרות
הגלובליזציה כלכלת ישראל בצל תהליכים בכלכלה העולמית הכנס הכלכלי העשירי
ראובן גרונאו מנהל ועורך הכנס
נבו - גלריית ספרות
רגולציה - הרשות המפקחת
אורי ארבל - גנץ
נבו - גלריית ספרות
רגשות דתיים, חופש הביטוי והמשפט הפלילי הצעה לביטול האיסור הפלילי על ביטויים הפוגעים ברגשות הדתיים
מרדכי קרמניצר;שחר גולדמן;ערן טמיר
נבו - גלריית ספרות
דת ובג"ץ: דימוי ומציאות א. פרסום "מנוף - המרכז למידע יהודי" במבחן הביקורת
מרגית כהן;אלי לינדר;מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
האומנם מדינת כבוד האדם
אלוף ראובן
נבו - גלריית ספרות
פורנוגרפיה: מוסר, חירות, שיוויון הצעה לתיקון האיסור על פרסום והצגת תועבה ועבירות קרובות
רם ריבלין
נבו - גלריית ספרות
המשמעות הפוליטית והחברתית של פינוי יישובים ביש"ע
יאיר שלג
נבו - גלריית ספרות
המדיניות המקרו-כלכלית לייצוב המשק ולצמיחה - הכנס הכלכלי האחד עשרה
ראובן גרונאו מנהל ועורך הכנס
נבו - גלריית ספרות
הצעה לארגון מחדש של החינוך הציבורי בישראל על בסיס ביזור ואיזור הכנס הכלכלי האחד עשר
ויקטור לביא ורונית תירוש ראשי הצוות
נבו - גלריית ספרות
העדפה מתקנת בישראל: הגדרת מדיניות והמלצות לחקיקה הכנס הכלכלי האחד עשר
צבי אקשטיין ראש הצוות
נבו - גלריית ספרות
המונופוליסט כקרבן: על זכויות חוקתיות בדיני ההגבלים העסקיים
עדי אייל
נבו - גלריית ספרות
מדינה, משפט והלכה ג. דת ומדינה: תפקידה של ההלכה
ידידיה צ' שטרן
נבו - גלריית ספרות
זכויות חברתיות בחוקה ומדיניות כלכלית
אבי בן-בסט ומומי דהן
נבו - גלריית ספרות
האם תיתכן מדינת הלכה הפרדוקס של התאוקרטיה היהודית
אביעזר רביצקי
נבו - גלריית ספרות
יהודים שלא כהלכה: על סוגיית העולים הלא-יהודים בישראל
יאיר שלג
נבו - גלריית ספרות
המדיניות המקרו-כלכלית הקטנת האבטלה וצמצום הפערים בדרך לצמיחה כלכלית
ראש הצוות יוסף זעירא
נבו - גלריית ספרות
שינויים במבנה השווקים והמתווכים הפיננסיים ובמערכת הפיקוח
ראש הצוות דוד ברודט
נבו - גלריית ספרות
יחסי עבודה בעידן של תמורות
גיא מונדלק ראש הצוות
נבו - גלריית ספרות
רפורמה בשלטון המקומי: ביזור לראויים ואבזור לנחשלים
יעקב אפרתי
נבו - גלריית ספרות
סודות רשמיים - הצעה לתיקון האיסור הפלילי
מרדכי קרמניצר ואפרת רחף
נבו - גלריית ספרות
דת ובג"ץ: דימוי ומציאות ב. מודל תלת ממדי למדידת אקטיביזם שיפוטי
מרגית כהן;מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
לוחמים בלתי חוקיים או חקיקה בלתי חוקית
הילי מודריק אבן-חן
נבו - גלריית ספרות
פסילת רשימות
מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
האם הכל כשר בהתמודדות עם הטרור
מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
סוד הכוח
ענת רוט
נבו - גלריית ספרות
מרווחה לעבודה המדיניות הכלכלית להמשך הצמיחה וההבראה המשקית
רפי מלניק ראש הצוות
נבו - גלריית ספרות
א-סימטריה משק קטן - כלכלה גלובלית
אלי הורביץ ראש הצוות
נבו - גלריית ספרות
מחיר ההינתקות השלכות כלכליות
דניאל צידון ראש הצוות
נבו - גלריית ספרות
מדינה, משפט והלכה ד. מה יהודי במשפט הישראלי
ידידיה צ' שטרן
נבו - גלריית ספרות
גברים בשחור - מסע אל נבכי הפוליטיקה הישראלית: גברים חרדים בתנועת הליכוד
יוחאי חקק
נבו - גלריית ספרות
אחרי רבים - להטות עמדות רבנים בישראל כלפי הדמוקרטיה
יאיר שלג
נבו - גלריית ספרות
ברית הזוגיות
שחר ליפשיץ
נבו - גלריית ספרות
חוקה שלא כתובה בתורה
שוקי פרידמן;עמיחי רדזינר
נבו - גלריית ספרות
עברות נגד המשטר
חאלד גנאים;מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
כישלון במבחן בוזגלו - התמודדות רשויות אכיפת החוק עם עברות של אישי ציבור
גיא לוריא
נבו - גלריית ספרות
המשמעות הפוליטית והחברתית של פינוי יישובים ביש"ע - הינתקות 2005 במקרה מבחן
יאיר שלג
נבו - גלריית ספרות
אף על פי שחטא - ישראלי הוא שלילת אזרחות בגין הפרת אמונים
אפרת רחף
נבו - גלריית ספרות
מידע רוצה להיות חופשי - הטעמת חוק חופש המידע בישראל
יונתן ארבל;תהילה שוורץ אלטשולר
נבו - גלריית ספרות
השימוש בעקרון המידתיות במשפט הבין-לאומי
יובל שני
נבו - גלריית ספרות
הרגולציה של שירותי התקשורת האלקטרונית בישראל - הצורך בהקמת רשות תקשורת
יזהר טל;דינה עברי-עומר
נבו - גלריית ספרות
פיקוח הכנסת על הממשלה - תמונת מצב והצעה לרפורמה
חן פרידברג;ראובן חזן
נבו - גלריית ספרות
ריכוזיות השליטה בישראל - היבטים משפטיים
אסף חמדני
נבו - גלריית ספרות
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור
גיל-עד נועם
נבו - גלריית ספרות
מיעוטים במדינה יהודית - היבטים הלכתיים
אליעזר חדד
נבו - גלריית ספרות
מבט ביקורתי על ביקורת המדינה
מיכל טמיר
נבו - גלריית ספרות
שיטות לבחירת בתי נבחרים דמוקרטיים
ניר אטמור
נבו - גלריית ספרות
ערכאות של גויים במדינת היהודים
יצחק ברנד
נבו - גלריית ספרות
היועץ המשפטי לממשלה והתביעה הכללית - פיצול מוסדי
גד ברזילי
נבו - גלריית ספרות
כבוד האדם כערך חוקתי עליון ומוחלט במשפט הגרמני - האם גם בישראל
מרדכי קרמניצר;מיכל קרמר
נבו - גלריית ספרות
אירועי אוקטובר 2000 - האם כובד עקרון השיוויון לפני החוק
לינה סאבא
נבו - גלריית ספרות
ממלכתיות ישראלית
אבי בראלי;ניר קידר
נבו - גלריית ספרות
מרכז תנועת חרות והמזרחים, 1965-1977
אורי כהן;נסים ליאון
נבו - גלריית ספרות
לקראת דמוקרטיזציה במנהיגות החרדית דוקטרינת דעת תורה במפנה המאות העשרים והעשרים ואחת
בנימין בראון
נבו - גלריית ספרות
ממונים על הצדק - רפורמות ברשות השופטת וברשויות התביעה
גיא לוריא
נבו - גלריית ספרות
מדיניות ממשל פתוח בישראל בעידן הדיגיטלי
תהילה שוורץ אלטשולר
נבו - גלריית ספרות
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז'נבה
רות לפידות;יובל שני;עדו רוזנצוייג
נבו - גלריית ספרות
צה"ל חוקר את עצמו - חקירות חשדות להפרת דיני מלחמה
עמיחי כהן;יובל שני
נבו - גלריית ספרות
חברות בארגון טרור
ליאת לבנון
נבו - גלריית ספרות
בתוך הקופסה - מיתוג סמוי בשידורי הטלויזיה המסחרית בישראל
ענת באלינט
נבו - גלריית ספרות
הוויכוח על גבולות המדינה - סוגיה של דת ומדינה
קלמן נוימן
נבו - גלריית ספרות
שוברים אי-שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי
טליה שטיינר
נבו - גלריית ספרות
עזר כנגדה - האופוזיציה בכנסת ישראל
אור טוטנאור
נבו - גלריית ספרות
ייצוג נשים בפוליטיקה - ישראל במבט השוואתי
אסף שפירא;עופר קניג;חן פרידברג;רעות איצקוביץ'-מלכה
נבו - גלריית ספרות
השווה הכתוב אישה לאיש - על מעמדן של נשים בבתי דין רבנים
אליעזר חדד
נבו - גלריית ספרות
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני
אלי בכר
נבו - גלריית ספרות
פחות תמורת יותר - חברי מפלגות בישראל
עופר קניג;דגעון רהט;מיכאל פיליפוב;אור טוטנאור
נבו - גלריית ספרות
אתגר הגיור בישראל - ניתוח מדיניות והמלצות
נתנאל פישר
נבו - גלריית ספרות
הסדרת החיסיון העיתונאי
שירן ירוסלבסקי;תהילה שוורץ אלטשולר
נבו - גלריית ספרות
אסדרת פרסום סמוי בתקשורת הישראלית
תהילה שוורץ אלטשולר;תובל צ'סלר
נבו - גלריית ספרות
מצביעים או לא מצביעים ההשתתפות בבחירות לכנסת
ניר אטמור;חן פרידברג
נבו - גלריית ספרות
האם נכון לעגן את הזהות היהודית במשפט הישראלי
ניר קידר
נבו - גלריית ספרות
היועץ הטוב - אמות מידה להערכת היועץ המשפטי לממשלה
גיא לוריא
נבו - גלריית ספרות
רפורמה בדיני תעמולת הבחירות
גיא לוריא;תהילה שוורץ אלטשולר
נבו - גלריית ספרות
שיתוף הציבור בשלטון מקומי - הנסיון המעשי ולקחיו
מורן נגיד
נבו - גלריית ספרות
מכניסה לתעסוקה לתעסוקה מכניסה - תכנית אב לתעסוקת חרדים
גלעד מלאך;דורון כהן;חיים זיכרמן
נבו - גלריית ספרות
צנזורה וסודות ביטחוניים בעידן הדיגיטלי
תהילה שוורץ אלטשולר;גיא לריא
נבו - גלריית ספרות
אפקטיביות הממשלה בישראל במבט בינלאומי משווה
מומי דהן
נבו - גלריית ספרות
השתלבות מתבדלת - חרדים אקדמאים במשק הישראלי
תהילה קלעג'י;ארנה בראון-לבינסון
נבו - גלריית ספרות
צבא התעסוקה לחרדים
אסף מלחי
נבו - גלריית ספרות
כאשר כאן ליקויים והצעה לרפורמה בשוק הכשרות בישראל
שוקי פרידמן;אריאל פינקלשטיין
נבו - גלריית ספרות
המועצות הדתיות: שירותי דת, מינהל ציבורי ופוליטיקה
אריאל פינקלשטיין
נבו - גלריית ספרות
החינוך הממלכתי-חרדי: מהקמה להתבססות מסדרת חרדים בישראל
שי קציר;לטם פרי-חזן
נבו - גלריית ספרות
תובנות התנהגותיות לטיוב עבודת הממשל
עומר זליבנסקי אדן בשיתוף עם יובל פלדמן
נבו - גלריית ספרות
אפליה תעסוקתית בישראל: התמודדות מבדלת
רון חרמון ;חגי פורת; יובל פלדמן; תמר קריכלי-כץ
נבו - גלריית ספרות
החינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית - חזון ומעשה
נסרין חדאד חאג' יחיא;אריק רודנצקי
נבו - גלריית ספרות
רגולציה של מעקב מקוון בדין הישראלי ובדין המשווה
עמיר כהנא;יובל שני
נבו - גלריית ספרות
פרסונליזציה פוליטית מקוונת
שחף זמיר;גדעון רהט
נבו - גלריית ספרות
האף תספה צדיק עם רשע
ליאור א' ליבמן
נבו - גלריית ספרות
שחיקתו של הסטטוס קוו ביחסי דת ומדינה
שוקי פרידמן
נבו - גלריית ספרות
ניוד זכויות סוציאליות במעבר בין עבודות
יותם מרגלית;איילת הלל
נבו - גלריית ספרות
חוק שעות עבודה ומנוחה ומנגנונים לגמישות בשוק העבודה
יותם מרגלית;איילת הלל;ליאור גרו;רחל זקן
נבו - גלריית ספרות
קול אפקטיבי - שילוב החברה הערבית בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי - תקציר
לילה מרגלית;עודד רון
נבו - גלריית ספרות
ייצוג האוכלוסיה הערבית במשרד האוצר - חומר רקע
עודד רון
נבו - גלריית ספרות
התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21
אלי איזנברג;עומר זליבנסקי אדן
נבו - גלריית ספרות
ביזור סמכויות ולא הפרדת רשויות על מניעת כוח מוחלט מרשויות השלטון
עמיר פוקס;מרדכי קרמניצר
נבו - גלריית ספרות
התקפות סייבר על מערכת הבחירות - איך מתמודדים
רון שמיר;אלי בכר
נבו - גלריית ספרות
הוועדה לבחירת שופטים
גיא לוריא
נבו - גלריית ספרות
ממלכתיות, "הדתה" ודתיים בצה"ל
דני סטטמן
נבו - גלריית ספרות
שילוב נשים בצה"ל בראי פקודת השירות המשותף - תקציר
עידית שפרן גיטלמן
נבו - גלריית ספרות
ירידת הקבוצה ועליית הכוכב(ים) - מפוליטיקה מפלגתית לפוליטיקה אישית
גדעון רהט
נבו - גלריית ספרות
מאפיני שוק הדיור ופריסתה הגאוגרפית של האוכלוסיה החרדית בישראל - טיוטה
איתן רגב;גבריאל גורדון
נבו - גלריית ספרות
משפט ספורט בינלאומי
ורד דשא
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)