ספריית נבו

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
1
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
2
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
3
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
4
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי
גבריאלה שלו
5
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
6
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
7
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
8
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
9
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
10
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
11
מידתיות במשפט
אהרן ברק
12
ספק ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
13
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
14
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
15
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
16
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
17
דיני חברות: חברה יחידה ואשכול חברות (אליצר, 2014)
עדו לחובסקי
18
משפט ושיטור - זכויות אדם וסמכויות משטרה (מכון ישראלי לדמוקרטיה, נבו, 2018)
עמיקם הרפז ומרים גולן
19
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (מה' 5, 2018)
יוסף גרוס
20
רגולציה חדשה -מהפכה במשפט הציבורי (2018)
ד"ר שרון ידין
21
הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אֵלון עורכים: א' אדרעי, ד' גליקסברג, א' הכהן, ב' ליפשיץ, ב' פורת עורכים, 2018)
22
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (יהלום, 2013, כולל עידכון 2016)
יצחק אנגלרד
23
ידיד בית המשפט (2018)
שי פרבר
24
האחריות הקפידה במשפט הפלילי ׁׁ(2018)
גיל שפטל
25
המניע במשפט הפלילי (2018)
אלקנה לייסט
26
החיוב ושעבודי הנכסים – בין קניין לבין התחייבות ובטוחה (2018)
ברכיהו ליפשיץ
27
דיני בוררות אופק חדש בבוררות
ישראל שמעוני
28
גופים מעין-שיפוטיים שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה
ישראל שמעוני
29
אופק חדש בבוררות דיני בוררות עם ערכאת ערעור
ישראל שמעוני
30
רגולציה המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים(בורסי, 2016)
שרון ידין
31
דיור בר-השגה במשפט (2018)
אלון גילדין
32
ספר דורית ביניש עורכים קרן אזולאי איתי בר-סימן-טוב אהרן ברק שחר ליפשיץ (2018)
33
בוררות (2018)
אורי גורן
34
מס ערך מוסף: החוק וההלכה מהדורה שלישית, בהשתתפות גל גרינברג (2018)
אבי פרידמן
35
דיני המחאת חיובים (2018)
מיגל דויטש
36
ירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות (פרלשטיין גינוסר, 2006)
אילנית שבת (חלפון) ואורן שבת
37
תובענות ייצוגיות (2017)
אביאל פלינט וחגי ויניצקי
38
ספר אדמונד לוי (2017)
עורך אוהד גורדון
39
מעסיקים גדולים בדיני עבודה (2017)
ד"ר רעות שמר בגס
40
עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (2017)
יהודית קורן
41
על קוצו של דיו גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים (2015)
קרן רווה
42
אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
איל פלג
43
ספר שטרסברג-כהן קובץ מאמרים לכבודה של השופטת טובה שטרסברג-כהן
עורכים: אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי' 2017
44
ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 2017)
45
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
אהרן נמדר
46
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים, חושן למשפט, 1994)
47
דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
יוסי גרין
48
דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
אסתר וייס
49
התחדשות עירונית פינוי ובינוי - עיבוי בניה - תמ"א 38 (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
50
חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
אהרן נמדר
51
המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
נחום רקובר
52
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
53
מהות הספק הסביר (נבו, 2017)
דורון מנשה ואיל גרונר
54
תמ"א 38 (כולל שינוי מס' 3) (חושן למשפט, 2012)
מיכה גדרון ואהרן נמדר
55
דיני מסים [מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, 1986)
אהרן נמדר
56
דיני מסים [מסי הכנסה] (מהד' 2, חושן למשפט, 1993)
אהרן נמדר
57
תכנון ובניה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
58
תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
59
פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
60
דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
אמל ג'בארין
61
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
62
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
63
מס הכנסה - מס חברות - מס רווחי הון (מהדורה שלישית, 2010)
אהרן נמדר
64
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
65
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
66
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
67
מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד' מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
אהרן נמדר
68
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
69
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
70
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
71
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
72
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
73
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
74
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
75
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
76
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
77
ספר סטיב אדלר
78
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
79
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
80
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
81
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
82
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
83
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
84
דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך ב וכרך מפתחות (2017)
דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור
85
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
86
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
87
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
88
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
89
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
90
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
91
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
92
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
93
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
94
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
95
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
96
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
97
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
98
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
99
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
100
התיישנות
טל חבקין
101
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
102
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
103
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
104
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
105
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
106
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
107
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
108
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
109
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
110
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
111
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
112
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
113
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
114
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
115
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
116
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
117
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
118
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
119
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
120
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
121
Company Promoters
Joseph H. Gross
122
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
123
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
124
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
125
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
126
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
127
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
128
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
129
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
130
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
131
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
132
עברת הגנבה
אסף הרדוף
133
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
134
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
135
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
136
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
137
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
138
בריאות ומשפט מהדורה 2, עורך מוחמד ס. וותד, 2013
אמנון כרמי
139
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
140
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
141
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
142
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
143
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
144
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
145
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
146
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
147
נזיקין כרך א
אריאל פורת
148
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
149
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
150
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
151
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
152
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
153
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
154
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
155
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
156
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
157
הבראת חברות
יחיאל בהט
158
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
159
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
160
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
161
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
162
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
163
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
164
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
165
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
166
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
167
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
168
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
169
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
170
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
171
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
172
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
173
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
174
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
175
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
176
דיני לשון הרע
אורי שנהר
177
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
178
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
179
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
180
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
181
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
182
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
183
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
184
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
185
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
186
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
187
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
188
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
189
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
190
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
191
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
192
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
193
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
194
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
195
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
196
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
197
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
198
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
199
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
200
לחם חוק: עיונים במשפט אוכל (2017)
יופי תירוש ואייל גרוס עורכים
201
משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל - כשלים ואתגרים מסדרת משפט, חברה ותרבות, 2017
אלון הראל עורך
202
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
203
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
204
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
205
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
206
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
207
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
208
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
209
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
210
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
211
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
212
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
213
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
214
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
215
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
216
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
217
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
218
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
219
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
220
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
221
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
222
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
223
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
224
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
225
אחריות מתווכי תוכן לעוולות ביטוי: הקשר חברתי, משפט וטכנולוגיה (מכון סאקר, נבו, 2018)
מיכל לביא
226
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
227
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות (2017)
רונן פוליאק
228
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017)
עופר טור-סיני
229
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
230
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
231
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
232
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
233
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
234
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
235
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
236
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
237
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
238
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
239
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
240
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
241
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
242
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
243
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
244
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
245
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
246
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
247
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
248
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
249
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
250
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
251
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
252
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
253
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
254
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
255
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
256
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
257
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
258
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
259
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
260
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
261
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
262
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
263
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
264
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
265
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
266
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
267
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
268
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
269
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
270
הנחיות מינהליות
יואב דותן
271
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
272
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
273
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
274
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
275
משפט מינהלי
ברוך ברכה
276
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
277
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
278
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
279
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
280
משפט וספרות
שולמית אלמוג
281
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
282
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
283
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
284
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
285
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
286
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
287
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
288
הזכות לחינוך
יורם רבין
289
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
290
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
291
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
292
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
293
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
294
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
295
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
296
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
297
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
298
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
299
גילוי עריות
לימור עציוני
300
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
301
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
302
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
303
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
304
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
305
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
306
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
307
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
308
הפשע המקוון
אסף הרדוף
309
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
310
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
311
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
312
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
313
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
314
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
315
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
316
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
317
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
318
הסמכות המינהלית כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (נבו, 2017)
יצחק זמיר
319
הסמכות המינהלית, כרך ג - הביקורת השיפוטית - כללי הסף נבו, 2014
יצחק זמיר
320
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
321
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
322
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
323
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
324
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
325
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
326
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
327
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז׳נבה המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג
328
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
329
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
330
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
331
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
332
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
אלי בכר
333
הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר
334
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
335
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים, רומסים משפט ומעודדים עבריינות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתן לבונטין
336
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
337
סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתי רביד
338
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
339
עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
340
שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
341
המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
342
שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
343
פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
344
נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
אברהם שיינפלד
345
נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
ירון אונגר
346
השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
מיכאל ויגודה
347
שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
מיכאל ויגודה וחיים צפרי
348
עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
יהונתן בלס
349
שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
מיכאל ויגודה
350
Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
Nahum Rakover
351
מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
352
איכות הסביבה - היסטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
נחום רקובר
353
Ethics In The Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
354
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
נחום רקובר
355
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשין (ספרית המשפט העברי, 2007)
נחום רקובר
356
ניבי תלמוד (ספרית המשפט העברי, 1990)
נחום רקובר
357
זכיות יוצרים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1991)
נחום רקובר
358
לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בפתחו של היובל השני (ספרית המשפט העברי, 1998)
נחום רקובר
359
מטרה המקדשת את האמצעים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
360
Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
361
A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
Nahum Rakover
362
Modern Applications of Jewish Law Vol 1 + 2, 1992
Nahum Rakover
363
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
364
דין ואומר כרך טז
365
דין ודברים כרך יא(1)
366
המשפט כרך כד
367
חוקים גיליון י
368
משפטים כרך מז(2)
369
תרבות דמוקרטית כרך 17
370
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
371
קרית המשפט כרך ט
372
עלי משפט - כרך יג
373
קרימינולוגיה ישראלית כרך ו
374
רפואה ומשפט גיליון מס' 49
375
משפט וממשל
כרך יט
376
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
377
פלילים כרך י
378
הפרקליט - כרך נג
379
מחקרי משפט כרך לא(2)
380
מעשי משפט כרך ט(1)
381
שערי משפט כרך ט
382
משפחה במשפט - כרך ח
383
עיוני משפט כרך מ (2)
384
מאזני משפט - כרך יא
385
משפט ועסקים - כרך טו
386
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
387
הארת הדין גיליון ה
388
חוקים בקצרה
389
משפטים על אתר גיליון ט
390
פרשת השבוע ברוח המשפט
391
משפט רפואי וביו-אתיקה כרכים 5-6
392
מסחרי
393
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין