ספרים בדפוס

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
1
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
2
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
3
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
4
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי
גבריאלה שלו
5
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
6
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
7
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
8
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
9
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
10
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
11
מידתיות במשפט
אהרן ברק
12
ספק ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
13
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
14
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
15
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
16
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
17
החיוב ושעבודי הנכסים – בין קניין לבין התחייבות ובטוחה (2018)
ברכיהו ליפשיץ
18
דיני בוררות אופק חדש בבוררות
ישראל שמעוני
19
גופים מעין-שיפוטיים שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה
ישראל שמעוני
20
אופק חדש בבוררות דיני בוררות עם ערכאת ערעור
ישראל שמעוני
21
רגולציה המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים(בורסי, 2016)
שרון ידין
22
דיור בר-השגה במשפט (2018)
אלון גילדין
23
ספר דורית ביניש עורכים קרן אזולאי איתי בר-סימן-טוב אהרן ברק שחר ליפשיץ (2018)
24
בוררות (2018)
אורי גורן
25
מס ערך מוסף: החוק וההלכה מהדורה שלישית, בהשתתפות גל גרינברג (2018)
אבי פרידמן
26
דיני המחאת חיובים (2018)
מיגל דויטש
27
ירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות (פרלשטיין גינוסר, 2006)
אילנית שבת (חלפון) ואורן שבת
28
תובענות ייצוגיות (2017)
אביאל פלינט וחגי ויניצקי
29
ספר אדמונד לוי (2017)
עורך אוהד גורדון
30
מעסיקים גדולים בדיני עבודה (2017)
ד"ר רעות שמר בגס
31
עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (2017)
יהודית קורן
32
על קוצו של דיו גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים (2015)
קרן רווה
33
אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
איל פלג
34
ספר שטרסברג-כהן קובץ מאמרים לכבודה של השופטת טובה שטרסברג-כהן
עורכים: אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי' 2017
35
ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 2017)
36
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
אהרן נמדר
37
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים, חושן למשפט, 1994)
38
דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
יוסי גרין
39
דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
אסתר וייס
40
התחדשות עירונית פינוי ובינוי - עיבוי בניה - תמ"א 38 (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
41
חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
אהרן נמדר
42
המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
נחום רקובר
43
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
44
מהות הספק הסביר (נבו, 2017)
דורון מנשה ואיל גרונר
45
תמ"א 38 (כולל שינוי מס' 3) (חושן למשפט, 2012)
מיכה גדרון ואהרן נמדר
46
דיני מסים [מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, 1986)
אהרן נמדר
47
דיני מסים [מסי הכנסה] (מהד' 2, חושן למשפט, 1993)
אהרן נמדר
48
תכנון ובניה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
49
תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
50
פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
51
דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
אמל ג'בארין
52
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
53
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
54
מס הכנסה - מס חברות - מס רווחי הון (מהדורה שלישית, 2010)
אהרן נמדר
55
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
56
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
57
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
58
מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד' מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
אהרן נמדר
59
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
60
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
61
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
62
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
63
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
64
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
65
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
66
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
67
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
68
ספר סטיב אדלר
69
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
70
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
71
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
72
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
73
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
74
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
75
דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך ב וכרך מפתחות (2017)
דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור
76
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
77
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
78
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
79
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
80
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
81
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
82
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
83
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
84
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
85
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
86
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
87
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
88
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
89
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
90
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
91
התיישנות
טל חבקין
92
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
93
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
94
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
95
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
96
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
97
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
98
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
99
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
100
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
101
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
102
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
103
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
104
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
105
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
106
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
107
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
108
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
109
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
110
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
111
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
112
Company Promoters
Joseph H. Gross
113
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
114
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
115
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
116
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
117
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
118
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
119
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
120
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
121
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
122
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
123
עברת הגנבה
אסף הרדוף
124
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
125
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
126
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
127
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
128
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
129
בריאות ומשפט מהדורה 2 עורך מוחמד ס. ותד
אמנון כרמי
130
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
131
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
132
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
133
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
134
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
135
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
136
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
137
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
138
נזיקין כרך א
אריאל פורת
139
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
140
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
141
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
142
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
143
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
144
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
145
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
146
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
147
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
148
הבראת חברות
יחיאל בהט
149
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
150
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
151
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
152
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
153
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
154
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
155
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
156
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
157
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
158
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
159
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
160
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
161
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
162
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
163
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
164
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
165
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
166
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
167
דיני לשון הרע
אורי שנהר
168
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
169
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
170
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
171
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
172
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
173
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
174
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
175
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
176
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
177
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
178
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
179
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
180
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
181
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
182
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
183
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
184
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
185
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
186
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
187
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
188
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
189
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
190
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
191
לחם חוק: עיונים במשפט אוכל (2017)
יופי תירוש ואייל גרוס עורכים
192
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
193
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
194
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
195
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
196
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
197
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
198
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
199
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
200
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
201
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
202
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
203
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
204
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
205
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
206
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
207
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
208
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
209
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
210
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
211
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
212
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
213
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
214
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
215
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
216
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות (2017)
רונן פוליאק
217
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017)
עופר טור-סיני
218
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
219
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
220
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
221
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
222
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
223
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
224
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
225
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
226
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
227
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
228
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
229
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
230
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
231
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
232
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
233
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
234
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
235
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
236
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
237
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
238
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
239
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
240
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
241
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
242
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
243
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
244
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
245
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
246
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
247
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
248
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
249
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
250
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
251
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
252
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
253
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
254
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
255
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
256
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
257
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
258
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
259
הנחיות מינהליות
יואב דותן
260
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
261
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
262
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
263
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
264
משפט מינהלי
ברוך ברכה
265
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
266
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
267
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
268
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
269
משפט וספרות
שולמית אלמוג
270
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
271
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
272
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
273
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
274
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
275
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
276
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
277
הזכות לחינוך
יורם רבין
278
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
279
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
280
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
281
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
282
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
283
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
284
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
285
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
286
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
287
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
288
גילוי עריות
לימור עציוני
289
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
290
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
291
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
292
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
293
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
294
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
295
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
296
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
297
הפשע המקוון
אסף הרדוף
298
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
299
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
300
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
301
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
302
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
303
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
304
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
305
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
306
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
307
הסמכות המינהלית כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (2017)
יצחק זמיר
308
הסמכות המינהלית כרך ג
יצחק זמיר
309
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
310
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
311
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
312
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
313
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
314
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
315
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
316
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז׳נבה המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג
317
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
318
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
319
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
320
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
321
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
אלי בכר
322
הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר
323
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
324
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים, רומסים משפט ומעודדים עבריינות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתן לבונטין
325
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
326
סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתי רביד
327
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
328
עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
329
שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
330
המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
331
שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
332
פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
333
נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
אברהם שיינפלד
334
נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
ירון אונגר
335
השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
מיכאל ויגודה
336
שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
מיכאל ויגודה וחיים צפרי
337
עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
יהונתן בלס
338
שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
מיכאל ויגודה
339
Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
Nahum Rakover
340
מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
341
איכות הסביבה - היסטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
נחום רקובר
342
Ethics In The Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
343
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
נחום רקובר
344
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשין (ספרית המשפט העברי, 2007)
נחום רקובר
345
ניבי תלמוד (ספרית המשפט העברי, 1990)
נחום רקובר
346
זכיות יוצרים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1991)
נחום רקובר
347
לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בפתחו של היובל השני (ספרית המשפט העברי, 1998)
נחום רקובר
348
מטרה המקדשת את האמצעים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
349
Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
350
A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
Nahum Rakover
351
Modern Applications of Jewish Law Vol 1 + 2, 1992
Nahum Rakover
352
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
353
דין ואומר כרך טז
354
דין ודברים כרך יא(1)
355
המשפט כרך כג
356
חוקים גיליון י
357
משפטים כרך מז(1)
358
תרבות דמוקרטית כרך 17
359
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
360
קרית המשפט כרך ט
361
עלי משפט - כרך יג
362
קרימינולוגיה ישראלית כרך ו
363
רפואה ומשפט גיליון מס' 49
364
משפט וממשל
כרך יח
365
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
366
פלילים כרך י
367
הפרקליט - כרך נג
368
מחקרי משפט כרך לא(2)
369
מעשי משפט כרך ח
370
שערי משפט כרך ט
371
משפחה במשפט - כרך ח
372
עיוני משפט כרך מ (2)
373
מאזני משפט - כרך יא
374
משפט ועסקים - כרך טו
375
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
376
הארת הדין גיליון ה
377
חוקים בקצרה
378
משפטים על אתר גיליון ט
379
פרשת השבוע ברוח המשפט
380
משפט רפואי וביו-אתיקה
381
מסחרי
382
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין