ספרים בדפוס

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
1
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
2
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
3
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
4
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי
גבריאלה שלו
5
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
6
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
7
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
8
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
9
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
10
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
11
מידתיות במשפט
אהרן ברק
12
ספק ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
13
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
14
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
15
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
16
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
17
הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אֵלון עורכים: א' אדרעי, ד' גליקסברג, א' הכהן, ב' ליפשיץ, ב' פורת עורכים, 2018)
18
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (יהלום, 2013, כולל עידכון 2016)
יצחק אנגלרד
19
ידיד בית המשפט (2018)
שי פרבר
20
האחריות הקפידה במשפט הפלילי ׁׁ(2018)
גיל שפטל
21
המניע במשפט הפלילי (2018)
אלקנה לייסט
22
החיוב ושעבודי הנכסים – בין קניין לבין התחייבות ובטוחה (2018)
ברכיהו ליפשיץ
23
דיני בוררות אופק חדש בבוררות
ישראל שמעוני
24
גופים מעין-שיפוטיים שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה
ישראל שמעוני
25
אופק חדש בבוררות דיני בוררות עם ערכאת ערעור
ישראל שמעוני
26
רגולציה המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים(בורסי, 2016)
שרון ידין
27
דיור בר-השגה במשפט (2018)
אלון גילדין
28
ספר דורית ביניש עורכים קרן אזולאי איתי בר-סימן-טוב אהרן ברק שחר ליפשיץ (2018)
29
בוררות (2018)
אורי גורן
30
מס ערך מוסף: החוק וההלכה מהדורה שלישית, בהשתתפות גל גרינברג (2018)
אבי פרידמן
31
דיני המחאת חיובים (2018)
מיגל דויטש
32
ירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות (פרלשטיין גינוסר, 2006)
אילנית שבת (חלפון) ואורן שבת
33
תובענות ייצוגיות (2017)
אביאל פלינט וחגי ויניצקי
34
ספר אדמונד לוי (2017)
עורך אוהד גורדון
35
מעסיקים גדולים בדיני עבודה (2017)
ד"ר רעות שמר בגס
36
עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (2017)
יהודית קורן
37
על קוצו של דיו גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים (2015)
קרן רווה
38
אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
איל פלג
39
ספר שטרסברג-כהן קובץ מאמרים לכבודה של השופטת טובה שטרסברג-כהן
עורכים: אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי' 2017
40
ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 2017)
41
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
אהרן נמדר
42
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים, חושן למשפט, 1994)
43
דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
יוסי גרין
44
דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
אסתר וייס
45
התחדשות עירונית פינוי ובינוי - עיבוי בניה - תמ"א 38 (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
46
חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
אהרן נמדר
47
המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
נחום רקובר
48
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
49
מהות הספק הסביר (נבו, 2017)
דורון מנשה ואיל גרונר
50
תמ"א 38 (כולל שינוי מס' 3) (חושן למשפט, 2012)
מיכה גדרון ואהרן נמדר
51
דיני מסים [מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, 1986)
אהרן נמדר
52
דיני מסים [מסי הכנסה] (מהד' 2, חושן למשפט, 1993)
אהרן נמדר
53
תכנון ובניה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
54
תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
55
פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
56
דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
אמל ג'בארין
57
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
58
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
59
מס הכנסה - מס חברות - מס רווחי הון (מהדורה שלישית, 2010)
אהרן נמדר
60
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
61
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
62
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
63
מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד' מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
אהרן נמדר
64
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
65
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
66
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
67
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
68
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
69
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
70
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
71
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
72
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
73
ספר סטיב אדלר
74
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
75
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
76
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
77
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
78
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
79
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
80
דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך ב וכרך מפתחות (2017)
דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור
81
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
82
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
83
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
84
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
85
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
86
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
87
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
88
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
89
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
90
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
91
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
92
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
93
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
94
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
95
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
96
התיישנות
טל חבקין
97
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
98
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
99
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
100
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
101
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
102
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
103
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
104
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
105
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
106
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
107
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
108
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
109
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
110
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
111
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
112
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
113
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
114
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
115
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
116
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
117
Company Promoters
Joseph H. Gross
118
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
119
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
120
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
121
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
122
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
123
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
124
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
125
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
126
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
127
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
128
עברת הגנבה
אסף הרדוף
129
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
130
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
131
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
132
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
133
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
134
בריאות ומשפט מהדורה 2, עורך מוחמד ס. וותד, 2013
אמנון כרמי
135
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
136
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
137
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
138
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
139
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
140
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
141
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
142
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
143
נזיקין כרך א
אריאל פורת
144
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
145
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
146
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
147
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
148
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
149
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
150
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
151
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
152
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
153
הבראת חברות
יחיאל בהט
154
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
155
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
156
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
157
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
158
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
159
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
160
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
161
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
162
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
163
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
164
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
165
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
166
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
167
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
168
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
169
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
170
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
171
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
172
דיני לשון הרע
אורי שנהר
173
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
174
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
175
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
176
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
177
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
178
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
179
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
180
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
181
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
182
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
183
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
184
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
185
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
186
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
187
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
188
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
189
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
190
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
191
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
192
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
193
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
194
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
195
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
196
לחם חוק: עיונים במשפט אוכל (2017)
יופי תירוש ואייל גרוס עורכים
197
משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל - כשלים ואתגרים מסדרת משפט, חברה ותרבות, 2017
אלון הראל עורך
198
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
199
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
200
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
201
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
202
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
203
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
204
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
205
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
206
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
207
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
208
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
209
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
210
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
211
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
212
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
213
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
214
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
215
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
216
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
217
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
218
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
219
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
220
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
221
אחריות מתווכי תוכן לעוולות ביטוי: הקשר חברתי, משפט וטכנולוגיה (מכון סאקר, נבו, 2018)
מיכל לביא
222
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
223
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות (2017)
רונן פוליאק
224
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017)
עופר טור-סיני
225
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
226
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
227
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
228
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
229
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
230
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
231
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
232
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
233
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
234
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
235
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
236
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
237
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
238
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
239
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
240
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
241
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
242
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
243
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
244
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
245
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
246
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
247
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
248
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
249
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
250
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
251
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
252
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
253
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
254
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
255
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
256
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
257
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
258
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
259
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
260
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
261
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
262
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
263
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
264
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
265
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
266
הנחיות מינהליות
יואב דותן
267
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
268
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
269
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
270
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
271
משפט מינהלי
ברוך ברכה
272
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
273
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
274
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
275
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
276
משפט וספרות
שולמית אלמוג
277
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
278
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
279
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
280
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
281
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
282
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
283
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
284
הזכות לחינוך
יורם רבין
285
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
286
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
287
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
288
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
289
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
290
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
291
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
292
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
293
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
294
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
295
גילוי עריות
לימור עציוני
296
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
297
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
298
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
299
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
300
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
301
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
302
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
303
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
304
הפשע המקוון
אסף הרדוף
305
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
306
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
307
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
308
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
309
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
310
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
311
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
312
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
313
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
314
הסמכות המינהלית כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (2017)
יצחק זמיר
315
הסמכות המינהלית כרך ג
יצחק זמיר
316
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
317
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
318
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
319
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
320
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
321
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
322
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
323
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז׳נבה המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג
324
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
325
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
326
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
327
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
328
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
אלי בכר
329
הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר
330
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
331
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים, רומסים משפט ומעודדים עבריינות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתן לבונטין
332
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
333
סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתי רביד
334
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
335
עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
336
שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
337
המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
338
שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
339
פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
340
נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
אברהם שיינפלד
341
נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
ירון אונגר
342
השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
מיכאל ויגודה
343
שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
מיכאל ויגודה וחיים צפרי
344
עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
יהונתן בלס
345
שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
מיכאל ויגודה
346
Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
Nahum Rakover
347
מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
348
איכות הסביבה - היסטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
נחום רקובר
349
Ethics In The Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
350
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
נחום רקובר
351
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשין (ספרית המשפט העברי, 2007)
נחום רקובר
352
ניבי תלמוד (ספרית המשפט העברי, 1990)
נחום רקובר
353
זכיות יוצרים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1991)
נחום רקובר
354
לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בפתחו של היובל השני (ספרית המשפט העברי, 1998)
נחום רקובר
355
מטרה המקדשת את האמצעים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
356
Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
357
A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
Nahum Rakover
358
Modern Applications of Jewish Law Vol 1 + 2, 1992
Nahum Rakover
359
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
360
דין ואומר כרך טז
361
דין ודברים כרך יא(1)
362
המשפט כרך כד
363
חוקים גיליון י
364
משפטים כרך מז(2)
365
תרבות דמוקרטית כרך 17
366
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
367
קרית המשפט כרך ט
368
עלי משפט - כרך יג
369
קרימינולוגיה ישראלית כרך ו
370
רפואה ומשפט גיליון מס' 49
371
משפט וממשל
כרך יט
372
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
373
פלילים כרך י
374
הפרקליט - כרך נג
375
מחקרי משפט כרך לא(2)
376
מעשי משפט כרך ט(1)
377
שערי משפט כרך ט
378
משפחה במשפט - כרך ח
379
עיוני משפט כרך מ (2)
380
מאזני משפט - כרך יא
381
משפט ועסקים - כרך טו
382
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
383
הארת הדין גיליון ה
384
חוקים בקצרה
385
משפטים על אתר גיליון ט
386
פרשת השבוע ברוח המשפט
387
משפט רפואי וביו-אתיקה כרכים 5-6
388
מסחרי
389
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין