ספרים בדפוס

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
1
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
2
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
3
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
4
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי
גבריאלה שלו
5
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
6
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
7
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
8
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
9
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
10
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
11
מידתיות במשפט
אהרן ברק
12
ספק ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
13
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
14
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
15
ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 2017)
16
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
אהרן נמדר
17
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים, חושן למשפט, 1994)
18
דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
יוסי גרין
19
דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
אסתר וייס
20
התחדשות עירונית פינוי ובינוי - עיבוי בניה - תמ"א 38 (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
21
חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
אהרן נמדר
22
המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
נחום רקובר
23
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
24
מהות הספק הסביר (נבו, 2017)
דורון מנשה ואיל גרונר
25
תמ"א 38 (כולל שינוי מס' 3) (חושן למשפט, 2012)
מיכה גדרון ואהרן נמדר
26
תכנון ובניה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
27
תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
28
פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
29
דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
אמל ג'בארין
30
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
31
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
32
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
33
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
34
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
35
מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד' מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
אהרן נמדר
36
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
37
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
38
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
39
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
40
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
41
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
42
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
43
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
44
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
45
ספר סטיב אדלר
46
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
47
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
48
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
49
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
50
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
51
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
52
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
53
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
54
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
55
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
56
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
57
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
58
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
59
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
60
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
61
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
62
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
63
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
64
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
65
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
66
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
67
התיישנות
טל חבקין
68
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
69
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
70
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
71
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
72
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
73
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
74
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
75
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
76
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
77
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
78
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
79
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
80
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
81
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
82
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
83
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
84
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
85
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
86
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
87
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
88
Company Promoters
Joseph H. Gross
89
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
90
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
91
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
92
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
93
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
94
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
95
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
96
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
97
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
98
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
99
עברת הגנבה
אסף הרדוף
100
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
101
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
102
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
103
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
104
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
105
בריאות ומשפט מהדורה 2 עורך מוחמד ס. ותד
אמנון כרמי
106
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
107
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
108
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
109
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
110
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
111
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
112
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
113
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
114
נזיקין כרך א
אריאל פורת
115
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
116
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
117
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
118
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
119
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
120
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
121
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
122
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
123
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
124
הבראת חברות
יחיאל בהט
125
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
126
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
127
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
128
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
129
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
130
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
131
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
132
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
133
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
134
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
135
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
136
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
137
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
138
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
139
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
140
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
141
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
142
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
143
דיני לשון הרע
אורי שנהר
144
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
145
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
146
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
147
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
148
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
149
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
150
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
151
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
152
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
153
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
154
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
155
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
156
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
157
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
158
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
159
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
160
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
161
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
162
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
163
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
164
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
165
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
166
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
167
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
168
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
169
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
170
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
171
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
172
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
173
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
174
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
175
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
176
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
177
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
178
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
179
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
180
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
181
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
182
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
183
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
184
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
185
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
186
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
187
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
188
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
189
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
190
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
191
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017)
עופר טור-סיני
192
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
193
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
194
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
195
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
196
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
197
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
198
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
199
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
200
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
201
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
202
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
203
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
204
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
205
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
206
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
207
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
208
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
209
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
210
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
211
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
212
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
213
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
214
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
215
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
216
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
217
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
218
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
219
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
220
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
221
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
222
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
223
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
224
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
225
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
226
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
227
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
228
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
229
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
230
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
231
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
232
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
233
הנחיות מינהליות
יואב דותן
234
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
235
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
236
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
237
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
238
משפט מינהלי
ברוך ברכה
239
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
240
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
241
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
242
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
243
משפט וספרות
שולמית אלמוג
244
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
245
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
246
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
247
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
248
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
249
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
250
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
251
הזכות לחינוך
יורם רבין
252
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
253
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
254
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
255
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
256
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
257
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
258
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
259
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
260
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
261
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
262
גילוי עריות
לימור עציוני
263
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
264
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
265
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
266
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
267
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
268
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
269
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
270
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
271
הפשע המקוון
אסף הרדוף
272
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
273
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
274
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
275
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
276
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
277
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
278
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
279
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
280
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
281
הסמכות המינהלית כרך ג
יצחק זמיר
282
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
283
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
284
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
285
אופק חדש בבוררות דיני בוררות עם ערכאת ערעור (2009)
ישראל שמעוני
286
דיני בוררות אופק חדש בבוררות מהד' 2, 2014
ישראל שמעוני
287
גופים מעין שיפוטיים שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה (2016)
ישראל שמעוני
288
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
289
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
290
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
291
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
292
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז׳נבה המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג
293
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
294
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
295
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
296
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
297
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
אלי בכר
298
הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר
299
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
300
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים, רומסים משפט ומעודדים עבריינות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתן לבונטין
301
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
302
סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתי רביד
303
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
304
עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
305
שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
306
המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
307
שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
308
פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
309
נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
אברהם שיינפלד
310
נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
ירון אונגר
311
השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
מיכאל ויגודה
312
שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
מיכאל ויגודה וחיים צפרי
313
עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
יהונתן בלס
314
Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
Nahum Rakover
315
מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
316
איכות הסביבה - היסטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
נחום רקובר
317
Ethics In The Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
318
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
נחום רקובר
319
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשין (ספרית המשפט העברי, 2007)
נחום רקובר
320
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
321
דין ואומר כרך טז
322
דין ודברים - כרך ט(2)
323
המשפט כרך כג
324
חוקים - גיליון ט
325
משפטים כרך מה
326
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
327
קרית המשפט כרך ט
328
עלי משפט - כרך יג
329
קרימינולוגיה ישראלית כרך ה
330
רפואה ומשפט גיליון מס' 49
331
משפט וממשל כרך לכבוד פרופ' מרדכי קרמניצר
כרך יז, חוברות 2-1
332
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
333
פלילים כרך י
334
הפרקליט - כרך נג
335
מחקרי משפט
כרך ל(3)
336
מעשי משפט כרך ו, 2014
337
שערי משפט כרך ח
338
משפחה במשפט - כרך ו-ז
339
עיוני משפט - כרך לט
340
מאזני משפט - כרך יא
341
משפט ועסקים - כרך טו
342
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
343
הארת הדין גיליון ה
344
חוקים בקצרה
345
משפטים על אתר גיליון ט
346
פרשת השבוע ברוח המשפט
347
משפט רפואי וביו-אתיקה
348
מסחרי
349
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין