ספרים בדפוס

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
1
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
2
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
3
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
4
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי
גבריאלה שלו
5
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
6
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
7
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
8
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
9
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
10
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
11
מידתיות במשפט
אהרן ברק
12
ספק ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
13
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
14
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
15
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
16
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
17
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (יהלום, 2013, כולל עידכון 2016)
יצחק אנגלרד
18
ידיד בית המשפט (2018)
שי פרבר
19
האחריות הקפידה במשפט הפלילי ׁׁ(2018)
גיל שפטל
20
המניע במשפט הפלילי (2018)
אלקנה לייסט
21
החיוב ושעבודי הנכסים – בין קניין לבין התחייבות ובטוחה (2018)
ברכיהו ליפשיץ
22
דיני בוררות אופק חדש בבוררות
ישראל שמעוני
23
גופים מעין-שיפוטיים שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה
ישראל שמעוני
24
אופק חדש בבוררות דיני בוררות עם ערכאת ערעור
ישראל שמעוני
25
רגולציה המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים(בורסי, 2016)
שרון ידין
26
דיור בר-השגה במשפט (2018)
אלון גילדין
27
ספר דורית ביניש עורכים קרן אזולאי איתי בר-סימן-טוב אהרן ברק שחר ליפשיץ (2018)
28
בוררות (2018)
אורי גורן
29
מס ערך מוסף: החוק וההלכה מהדורה שלישית, בהשתתפות גל גרינברג (2018)
אבי פרידמן
30
דיני המחאת חיובים (2018)
מיגל דויטש
31
ירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות (פרלשטיין גינוסר, 2006)
אילנית שבת (חלפון) ואורן שבת
32
תובענות ייצוגיות (2017)
אביאל פלינט וחגי ויניצקי
33
ספר אדמונד לוי (2017)
עורך אוהד גורדון
34
מעסיקים גדולים בדיני עבודה (2017)
ד"ר רעות שמר בגס
35
עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (2017)
יהודית קורן
36
על קוצו של דיו גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים (2015)
קרן רווה
37
אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
איל פלג
38
ספר שטרסברג-כהן קובץ מאמרים לכבודה של השופטת טובה שטרסברג-כהן
עורכים: אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי' 2017
39
ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 2017)
40
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
אהרן נמדר
41
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים, חושן למשפט, 1994)
42
דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
יוסי גרין
43
דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
אסתר וייס
44
התחדשות עירונית פינוי ובינוי - עיבוי בניה - תמ"א 38 (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
45
חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
אהרן נמדר
46
המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
נחום רקובר
47
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
48
מהות הספק הסביר (נבו, 2017)
דורון מנשה ואיל גרונר
49
תמ"א 38 (כולל שינוי מס' 3) (חושן למשפט, 2012)
מיכה גדרון ואהרן נמדר
50
דיני מסים [מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, 1986)
אהרן נמדר
51
דיני מסים [מסי הכנסה] (מהד' 2, חושן למשפט, 1993)
אהרן נמדר
52
תכנון ובניה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
53
תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
54
פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
55
דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
אמל ג'בארין
56
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
57
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
58
מס הכנסה - מס חברות - מס רווחי הון (מהדורה שלישית, 2010)
אהרן נמדר
59
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
60
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
61
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
62
מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד' מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
אהרן נמדר
63
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
64
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
65
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
66
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
67
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
68
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
69
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
70
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
71
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
72
ספר סטיב אדלר
73
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
74
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
75
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
76
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
77
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
78
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
79
דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך ב וכרך מפתחות (2017)
דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור
80
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
81
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
82
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
83
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
84
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
85
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
86
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
87
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
88
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
89
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
90
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
91
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
92
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
93
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
94
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
95
התיישנות
טל חבקין
96
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
97
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
98
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
99
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
100
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
101
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
102
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
103
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
104
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
105
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
106
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
107
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
108
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
109
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
110
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
111
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
112
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
113
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
114
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
115
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
116
Company Promoters
Joseph H. Gross
117
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
118
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
119
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
120
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
121
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
122
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
123
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
124
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
125
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
126
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
127
עברת הגנבה
אסף הרדוף
128
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
129
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
130
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
131
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
132
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
133
בריאות ומשפט מהדורה 2, עורך מוחמד ס. וותד, 2013
אמנון כרמי
134
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
135
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
136
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
137
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
138
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
139
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
140
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
141
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
142
נזיקין כרך א
אריאל פורת
143
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
144
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
145
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
146
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
147
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
148
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
149
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
150
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
151
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
152
הבראת חברות
יחיאל בהט
153
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
154
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
155
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
156
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
157
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
158
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
159
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
160
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
161
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
162
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
163
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
164
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
165
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
166
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
167
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
168
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
169
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
170
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
171
דיני לשון הרע
אורי שנהר
172
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
173
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
174
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
175
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
176
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
177
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
178
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
179
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
180
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
181
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
182
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
183
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
184
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
185
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
186
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
187
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
188
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
189
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
190
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
191
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
192
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
193
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
194
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
195
לחם חוק: עיונים במשפט אוכל (2017)
יופי תירוש ואייל גרוס עורכים
196
משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל - כשלים ואתגרים מסדרת משפט, חברה ותרבות, 2017
אלון הראל עורך
197
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
198
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
199
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
200
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
201
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
202
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
203
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
204
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
205
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
206
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
207
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
208
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
209
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
210
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
211
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
212
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
213
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
214
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
215
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
216
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
217
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
218
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
219
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
220
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
221
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות (2017)
רונן פוליאק
222
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017)
עופר טור-סיני
223
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
224
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
225
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
226
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
227
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
228
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
229
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
230
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
231
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
232
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
233
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
234
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
235
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
236
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
237
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
238
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
239
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
240
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
241
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
242
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
243
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
244
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
245
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
246
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
247
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
248
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
249
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
250
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
251
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
252
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
253
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
254
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
255
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
256
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
257
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
258
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
259
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
260
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
261
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
262
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
263
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
264
הנחיות מינהליות
יואב דותן
265
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
266
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
267
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
268
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
269
משפט מינהלי
ברוך ברכה
270
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
271
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
272
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
273
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
274
משפט וספרות
שולמית אלמוג
275
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
276
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
277
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
278
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
279
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
280
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
281
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
282
הזכות לחינוך
יורם רבין
283
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
284
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
285
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
286
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
287
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
288
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
289
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
290
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
291
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
292
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
293
גילוי עריות
לימור עציוני
294
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
295
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
296
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
297
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
298
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
299
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
300
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
301
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
302
הפשע המקוון
אסף הרדוף
303
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
304
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
305
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
306
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
307
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
308
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
309
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
310
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
311
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
312
הסמכות המינהלית כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (2017)
יצחק זמיר
313
הסמכות המינהלית כרך ג
יצחק זמיר
314
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
315
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
316
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
317
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
318
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
319
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
320
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
321
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז׳נבה המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג
322
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
323
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
324
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
325
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
326
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
אלי בכר
327
הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר
328
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
329
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים, רומסים משפט ומעודדים עבריינות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתן לבונטין
330
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
331
סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתי רביד
332
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
333
עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
334
שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
335
המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
336
שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
337
פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
338
נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
אברהם שיינפלד
339
נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
ירון אונגר
340
השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
מיכאל ויגודה
341
שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
מיכאל ויגודה וחיים צפרי
342
עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
יהונתן בלס
343
שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
מיכאל ויגודה
344
Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
Nahum Rakover
345
מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
346
איכות הסביבה - היסטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
נחום רקובר
347
Ethics In The Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
348
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
נחום רקובר
349
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשין (ספרית המשפט העברי, 2007)
נחום רקובר
350
ניבי תלמוד (ספרית המשפט העברי, 1990)
נחום רקובר
351
זכיות יוצרים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1991)
נחום רקובר
352
לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בפתחו של היובל השני (ספרית המשפט העברי, 1998)
נחום רקובר
353
מטרה המקדשת את האמצעים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
354
Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
355
A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
Nahum Rakover
356
Modern Applications of Jewish Law Vol 1 + 2, 1992
Nahum Rakover
357
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
358
דין ואומר כרך טז
359
דין ודברים כרך יא(1)
360
המשפט כרך כד
361
חוקים גיליון י
362
משפטים כרך מז(2)
363
תרבות דמוקרטית כרך 17
364
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
365
קרית המשפט כרך ט
366
עלי משפט - כרך יג
367
קרימינולוגיה ישראלית כרך ו
368
רפואה ומשפט גיליון מס' 49
369
משפט וממשל
כרך יט
370
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
371
פלילים כרך י
372
הפרקליט - כרך נג
373
מחקרי משפט כרך לא(2)
374
מעשי משפט כרך ט(1)
375
שערי משפט כרך ט
376
משפחה במשפט - כרך ח
377
עיוני משפט כרך מ (2)
378
מאזני משפט - כרך יא
379
משפט ועסקים - כרך טו
380
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
381
הארת הדין גיליון ה
382
חוקים בקצרה
383
משפטים על אתר גיליון ט
384
פרשת השבוע ברוח המשפט
385
משפט רפואי וביו-אתיקה כרכים 5-6
386
מסחרי
387
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין