ספרים בדפוס

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
1
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
2
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
3
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
4
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי
גבריאלה שלו
5
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
6
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
7
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
8
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
9
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
10
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
11
מידתיות במשפט
אהרן ברק
12
ספק ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
13
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
14
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
15
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
16
עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (2017)
יהודית קורן
17
אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
איל פלג
18
ספר שטרסברג-כהן קובץ מאמרים לכבודה של השופטת טובה שטרסברג-כהן
עורכים: אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי' 2017
19
ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 2017)
20
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
אהרן נמדר
21
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים, חושן למשפט, 1994)
22
דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
יוסי גרין
23
דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
אסתר וייס
24
התחדשות עירונית פינוי ובינוי - עיבוי בניה - תמ"א 38 (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
25
חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
אהרן נמדר
26
המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
נחום רקובר
27
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
28
מהות הספק הסביר (נבו, 2017)
דורון מנשה ואיל גרונר
29
תמ"א 38 (כולל שינוי מס' 3) (חושן למשפט, 2012)
מיכה גדרון ואהרן נמדר
30
תכנון ובניה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
31
תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
32
פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
33
דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
אמל ג'בארין
34
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
35
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
36
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
37
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
38
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
39
מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד' מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
אהרן נמדר
40
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
41
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
42
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
43
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
44
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
45
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
46
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
47
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
48
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
49
ספר סטיב אדלר
50
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
51
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
52
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
53
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
54
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
55
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
56
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
57
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
58
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
59
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
60
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
61
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
62
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
63
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
64
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
65
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
66
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
67
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
68
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
69
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
70
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
71
התיישנות
טל חבקין
72
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
73
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
74
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
75
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
76
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
77
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
78
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
79
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
80
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
81
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
82
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
83
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
84
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
85
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
86
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
87
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
88
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
89
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
90
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
91
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
92
Company Promoters
Joseph H. Gross
93
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
94
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
95
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
96
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
97
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
98
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
99
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
100
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
101
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
102
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
103
עברת הגנבה
אסף הרדוף
104
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
105
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
106
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
107
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
108
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
109
בריאות ומשפט מהדורה 2 עורך מוחמד ס. ותד
אמנון כרמי
110
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
111
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
112
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
113
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
114
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
115
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
116
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
117
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
118
נזיקין כרך א
אריאל פורת
119
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
120
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
121
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
122
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
123
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
124
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
125
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
126
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
127
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
128
הבראת חברות
יחיאל בהט
129
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
130
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
131
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
132
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
133
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
134
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
135
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
136
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
137
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
138
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
139
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
140
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
141
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
142
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
143
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
144
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
145
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
146
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
147
דיני לשון הרע
אורי שנהר
148
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
149
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
150
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
151
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
152
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
153
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
154
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
155
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
156
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
157
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
158
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
159
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
160
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
161
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
162
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
163
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
164
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
165
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
166
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
167
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
168
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
169
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
170
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
171
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
172
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
173
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
174
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
175
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
176
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
177
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
178
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
179
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
180
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
181
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
182
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
183
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
184
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
185
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
186
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
187
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
188
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
189
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
190
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
191
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
192
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
193
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
194
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
195
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות (2017)
רונן פוליאק
196
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017)
עופר טור-סיני
197
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
198
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
199
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
200
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
201
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
202
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
203
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
204
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
205
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
206
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
207
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
208
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
209
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
210
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
211
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
212
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
213
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
214
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
215
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
216
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
217
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
218
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
219
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
220
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
221
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
222
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
223
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
224
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
225
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
226
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
227
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
228
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
229
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
230
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
231
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
232
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
233
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
234
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
235
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
236
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
237
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
238
הנחיות מינהליות
יואב דותן
239
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
240
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
241
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
242
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
243
משפט מינהלי
ברוך ברכה
244
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
245
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
246
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
247
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
248
משפט וספרות
שולמית אלמוג
249
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
250
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
251
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
252
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
253
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
254
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
255
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
256
הזכות לחינוך
יורם רבין
257
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
258
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
259
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
260
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
261
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
262
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
263
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
264
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
265
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
266
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
267
גילוי עריות
לימור עציוני
268
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
269
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
270
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
271
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
272
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
273
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
274
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
275
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
276
הפשע המקוון
אסף הרדוף
277
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
278
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
279
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
280
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
281
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
282
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
283
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
284
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
285
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
286
הסמכות המינהלית כרך ג
יצחק זמיר
287
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
288
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
289
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
290
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
291
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
292
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
293
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
294
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז׳נבה המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג
295
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
296
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
297
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
298
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
299
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
אלי בכר
300
הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר
301
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
302
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים, רומסים משפט ומעודדים עבריינות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתן לבונטין
303
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
304
סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתי רביד
305
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
306
עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
307
שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
308
המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
309
שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
310
פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
311
נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
אברהם שיינפלד
312
נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
ירון אונגר
313
השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
מיכאל ויגודה
314
שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
מיכאל ויגודה וחיים צפרי
315
עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
יהונתן בלס
316
Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
Nahum Rakover
317
מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
318
איכות הסביבה - היסטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
נחום רקובר
319
Ethics In The Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
320
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
נחום רקובר
321
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשין (ספרית המשפט העברי, 2007)
נחום רקובר
322
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
323
דין ואומר כרך טז
324
דין ודברים - כרך ט(2)
325
המשפט כרך כג
326
חוקים - גיליון ט
327
משפטים כרך מו(2)
328
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
329
קרית המשפט כרך ט
330
עלי משפט - כרך יג
331
קרימינולוגיה ישראלית כרך ו
332
רפואה ומשפט גיליון מס' 49
333
משפט וממשל
כרך יח
334
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
335
פלילים כרך י
336
הפרקליט - כרך נג
337
מחקרי משפט
כרך ל(3)
338
מעשי משפט כרך ח
339
שערי משפט כרך ח
340
משפחה במשפט - כרך ו-ז
341
עיוני משפט - כרך מ
342
מאזני משפט - כרך יא
343
משפט ועסקים - כרך טו
344
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
345
הארת הדין גיליון ה
346
חוקים בקצרה
347
משפטים על אתר גיליון ט
348
פרשת השבוע ברוח המשפט
349
משפט רפואי וביו-אתיקה
350
מסחרי
351
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין