ספרים בדפוס

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
1
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
2
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
3
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
4
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי
גבריאלה שלו
5
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
6
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
7
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
8
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
9
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
10
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
11
מידתיות במשפט
אהרן ברק
12
ספק ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
13
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
14
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
15
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
16
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
17
משפט ושיטור - זכויות אדם וסמכויות משטרה (מכון ישראלי לדמוקרטיה, נבו, 2018)
עמיקם הרפז ומרים גולן
18
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (מה' 5, 2018)
יוסף גרוס
19
רגולציה חדשה -מהפכה במשפט הציבורי (2018)
ד"ר שרון ידין
20
הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אֵלון עורכים: א' אדרעי, ד' גליקסברג, א' הכהן, ב' ליפשיץ, ב' פורת עורכים, 2018)
21
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (יהלום, 2013, כולל עידכון 2016)
יצחק אנגלרד
22
ידיד בית המשפט (2018)
שי פרבר
23
האחריות הקפידה במשפט הפלילי ׁׁ(2018)
גיל שפטל
24
המניע במשפט הפלילי (2018)
אלקנה לייסט
25
החיוב ושעבודי הנכסים – בין קניין לבין התחייבות ובטוחה (2018)
ברכיהו ליפשיץ
26
דיני בוררות אופק חדש בבוררות
ישראל שמעוני
27
גופים מעין-שיפוטיים שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה
ישראל שמעוני
28
אופק חדש בבוררות דיני בוררות עם ערכאת ערעור
ישראל שמעוני
29
רגולציה המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים(בורסי, 2016)
שרון ידין
30
דיור בר-השגה במשפט (2018)
אלון גילדין
31
ספר דורית ביניש עורכים קרן אזולאי איתי בר-סימן-טוב אהרן ברק שחר ליפשיץ (2018)
32
בוררות (2018)
אורי גורן
33
מס ערך מוסף: החוק וההלכה מהדורה שלישית, בהשתתפות גל גרינברג (2018)
אבי פרידמן
34
דיני המחאת חיובים (2018)
מיגל דויטש
35
ירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות (פרלשטיין גינוסר, 2006)
אילנית שבת (חלפון) ואורן שבת
36
תובענות ייצוגיות (2017)
אביאל פלינט וחגי ויניצקי
37
ספר אדמונד לוי (2017)
עורך אוהד גורדון
38
מעסיקים גדולים בדיני עבודה (2017)
ד"ר רעות שמר בגס
39
עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (2017)
יהודית קורן
40
על קוצו של דיו גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים (2015)
קרן רווה
41
אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
איל פלג
42
ספר שטרסברג-כהן קובץ מאמרים לכבודה של השופטת טובה שטרסברג-כהן
עורכים: אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי' 2017
43
ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 2017)
44
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
אהרן נמדר
45
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים, חושן למשפט, 1994)
46
דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
יוסי גרין
47
דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
אסתר וייס
48
התחדשות עירונית פינוי ובינוי - עיבוי בניה - תמ"א 38 (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
49
חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
אהרן נמדר
50
המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
נחום רקובר
51
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
52
מהות הספק הסביר (נבו, 2017)
דורון מנשה ואיל גרונר
53
תמ"א 38 (כולל שינוי מס' 3) (חושן למשפט, 2012)
מיכה גדרון ואהרן נמדר
54
דיני מסים [מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, 1986)
אהרן נמדר
55
דיני מסים [מסי הכנסה] (מהד' 2, חושן למשפט, 1993)
אהרן נמדר
56
תכנון ובניה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
57
תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
58
פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
59
דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
אמל ג'בארין
60
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
61
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
62
מס הכנסה - מס חברות - מס רווחי הון (מהדורה שלישית, 2010)
אהרן נמדר
63
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
64
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
65
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
66
מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד' מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
אהרן נמדר
67
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
68
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
69
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
70
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
71
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
72
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
73
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
74
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
75
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
76
ספר סטיב אדלר
77
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
78
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
79
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
80
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
81
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
82
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
83
דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך ב וכרך מפתחות (2017)
דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור
84
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
85
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
86
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
87
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
88
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
89
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
90
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
91
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
92
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
93
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
94
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
95
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
96
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
97
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
98
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
99
התיישנות
טל חבקין
100
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
101
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
102
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
103
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
104
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
105
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
106
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
107
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
108
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
109
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
110
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
111
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
112
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
113
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
114
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
115
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
116
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
117
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
118
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
119
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
120
Company Promoters
Joseph H. Gross
121
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
122
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
123
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
124
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
125
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
126
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
127
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
128
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
129
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
130
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
131
עברת הגנבה
אסף הרדוף
132
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
133
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
134
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
135
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
136
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
137
בריאות ומשפט מהדורה 2, עורך מוחמד ס. וותד, 2013
אמנון כרמי
138
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
139
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
140
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
141
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
142
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
143
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
144
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
145
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
146
נזיקין כרך א
אריאל פורת
147
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
148
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
149
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
150
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
151
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
152
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
153
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
154
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
155
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
156
הבראת חברות
יחיאל בהט
157
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
158
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
159
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
160
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
161
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
162
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
163
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
164
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
165
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
166
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
167
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
168
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
169
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
170
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
171
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
172
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
173
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
174
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
175
דיני לשון הרע
אורי שנהר
176
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
177
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
178
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
179
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
180
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
181
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
182
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
183
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
184
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
185
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
186
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
187
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
188
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
189
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
190
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
191
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
192
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
193
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
194
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
195
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
196
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
197
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
198
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
199
לחם חוק: עיונים במשפט אוכל (2017)
יופי תירוש ואייל גרוס עורכים
200
משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל - כשלים ואתגרים מסדרת משפט, חברה ותרבות, 2017
אלון הראל עורך
201
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
202
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
203
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
204
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
205
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
206
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
207
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
208
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
209
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
210
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
211
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
212
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
213
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
214
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
215
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
216
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
217
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
218
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
219
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
220
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
221
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
222
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
223
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
224
אחריות מתווכי תוכן לעוולות ביטוי: הקשר חברתי, משפט וטכנולוגיה (מכון סאקר, נבו, 2018)
מיכל לביא
225
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
226
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות (2017)
רונן פוליאק
227
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017)
עופר טור-סיני
228
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
229
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
230
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
231
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
232
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
233
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
234
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
235
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
236
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
237
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
238
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
239
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
240
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
241
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
242
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
243
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
244
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
245
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
246
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
247
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
248
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
249
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
250
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
251
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
252
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
253
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
254
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
255
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
256
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
257
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
258
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
259
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
260
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
261
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
262
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
263
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
264
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
265
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
266
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
267
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
268
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
269
הנחיות מינהליות
יואב דותן
270
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
271
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
272
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
273
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
274
משפט מינהלי
ברוך ברכה
275
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
276
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
277
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
278
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
279
משפט וספרות
שולמית אלמוג
280
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
281
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
282
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
283
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
284
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
285
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
286
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
287
הזכות לחינוך
יורם רבין
288
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
289
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
290
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
291
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
292
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
293
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
294
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
295
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
296
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
297
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
298
גילוי עריות
לימור עציוני
299
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
300
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
301
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
302
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
303
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
304
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
305
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
306
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
307
הפשע המקוון
אסף הרדוף
308
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
309
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
310
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
311
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
312
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
313
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
314
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
315
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
316
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
317
הסמכות המינהלית כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (2017)
יצחק זמיר
318
הסמכות המינהלית כרך ג
יצחק זמיר
319
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
320
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
321
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
322
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
323
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
324
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
325
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
326
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז׳נבה המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג
327
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
328
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
329
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
330
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
331
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
אלי בכר
332
הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר
333
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
334
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים, רומסים משפט ומעודדים עבריינות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתן לבונטין
335
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
336
סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתי רביד
337
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
338
עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
339
שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
340
המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
341
שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
342
פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
343
נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
אברהם שיינפלד
344
נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
ירון אונגר
345
השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
מיכאל ויגודה
346
שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
מיכאל ויגודה וחיים צפרי
347
עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
יהונתן בלס
348
שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
מיכאל ויגודה
349
Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
Nahum Rakover
350
מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
351
איכות הסביבה - היסטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
נחום רקובר
352
Ethics In The Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
353
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
נחום רקובר
354
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשין (ספרית המשפט העברי, 2007)
נחום רקובר
355
ניבי תלמוד (ספרית המשפט העברי, 1990)
נחום רקובר
356
זכיות יוצרים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1991)
נחום רקובר
357
לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בפתחו של היובל השני (ספרית המשפט העברי, 1998)
נחום רקובר
358
מטרה המקדשת את האמצעים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
359
Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
360
A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
Nahum Rakover
361
Modern Applications of Jewish Law Vol 1 + 2, 1992
Nahum Rakover
362
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
363
דין ואומר כרך טז
364
דין ודברים כרך יא(1)
365
המשפט כרך כד
366
חוקים גיליון י
367
משפטים כרך מז(2)
368
תרבות דמוקרטית כרך 17
369
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
370
קרית המשפט כרך ט
371
עלי משפט - כרך יג
372
קרימינולוגיה ישראלית כרך ו
373
רפואה ומשפט גיליון מס' 49
374
משפט וממשל
כרך יט
375
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
376
פלילים כרך י
377
הפרקליט - כרך נג
378
מחקרי משפט כרך לא(2)
379
מעשי משפט כרך ט(1)
380
שערי משפט כרך ט
381
משפחה במשפט - כרך ח
382
עיוני משפט כרך מ (2)
383
מאזני משפט - כרך יא
384
משפט ועסקים - כרך טו
385
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
386
הארת הדין גיליון ה
387
חוקים בקצרה
388
משפטים על אתר גיליון ט
389
פרשת השבוע ברוח המשפט
390
משפט רפואי וביו-אתיקה כרכים 5-6
391
מסחרי
392
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין