ספרים בדפוס

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
1
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
2
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
3
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
4
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי
גבריאלה שלו
5
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
6
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
7
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
8
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
9
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
10
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
11
מידתיות במשפט
אהרן ברק
12
ספק ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
13
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
14
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
15
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
16
ספר אדמונד לוי (2017)
עורך אוהד גורדון
17
מעסיקים גדולים בדיני עבודה (2017)
ד"ר רעות שמר בגס
18
עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (2017)
יהודית קורן
19
על קוצו של דיו גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים (2015)
קרן רווה
20
אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
איל פלג
21
ספר שטרסברג-כהן קובץ מאמרים לכבודה של השופטת טובה שטרסברג-כהן
עורכים: אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי' 2017
22
ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 2017)
23
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
אהרן נמדר
24
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים, חושן למשפט, 1994)
25
דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
יוסי גרין
26
דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
אסתר וייס
27
התחדשות עירונית פינוי ובינוי - עיבוי בניה - תמ"א 38 (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
28
חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
אהרן נמדר
29
המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
נחום רקובר
30
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
31
מהות הספק הסביר (נבו, 2017)
דורון מנשה ואיל גרונר
32
תמ"א 38 (כולל שינוי מס' 3) (חושן למשפט, 2012)
מיכה גדרון ואהרן נמדר
33
דיני מסים [מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, 1986)
אהרן נמדר
34
דיני מסים [מסי הכנסה] (מהד' 2, חושן למשפט, 1993)
אהרן נמדר
35
תכנון ובניה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
36
תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
37
פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
38
דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
אמל ג'בארין
39
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
40
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
41
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
42
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
43
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
44
מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד' מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
אהרן נמדר
45
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
46
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
47
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
48
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
49
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
50
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
51
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
52
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
53
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
54
ספר סטיב אדלר
55
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
56
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
57
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
58
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
59
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
60
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
61
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
62
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
63
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
64
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
65
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
66
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
67
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
68
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
69
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
70
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
71
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
72
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
73
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
74
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
75
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
76
התיישנות
טל חבקין
77
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
78
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
79
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
80
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
81
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
82
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
83
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
84
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
85
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
86
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
87
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
88
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
89
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
90
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
91
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
92
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
93
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
94
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
95
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
96
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
97
Company Promoters
Joseph H. Gross
98
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
99
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
100
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
101
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
102
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
103
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
104
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
105
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
106
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
107
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
108
עברת הגנבה
אסף הרדוף
109
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
110
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
111
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
112
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
113
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
114
בריאות ומשפט מהדורה 2 עורך מוחמד ס. ותד
אמנון כרמי
115
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
116
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
117
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
118
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
119
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
120
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
121
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
122
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
123
נזיקין כרך א
אריאל פורת
124
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
125
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
126
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
127
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
128
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
129
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
130
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
131
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
132
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
133
הבראת חברות
יחיאל בהט
134
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
135
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
136
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
137
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
138
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
139
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
140
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
141
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
142
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
143
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
144
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
145
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
146
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
147
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
148
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
149
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
150
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
151
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
152
דיני לשון הרע
אורי שנהר
153
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
154
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
155
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
156
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
157
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
158
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
159
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
160
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
161
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
162
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
163
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
164
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
165
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
166
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
167
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
168
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
169
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
170
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
171
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
172
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
173
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
174
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
175
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
176
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
177
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
178
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
179
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
180
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
181
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
182
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
183
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
184
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
185
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
186
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
187
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
188
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
189
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
190
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
191
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
192
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
193
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
194
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
195
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
196
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
197
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
198
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
199
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
200
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות (2017)
רונן פוליאק
201
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017)
עופר טור-סיני
202
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
203
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
204
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
205
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
206
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
207
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
208
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
209
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
210
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
211
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
212
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
213
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
214
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
215
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
216
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
217
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
218
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
219
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
220
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
221
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
222
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
223
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
224
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
225
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
226
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
227
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
228
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
229
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
230
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
231
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
232
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
233
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
234
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
235
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
236
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
237
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
238
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
239
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
240
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
241
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
242
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
243
הנחיות מינהליות
יואב דותן
244
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
245
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
246
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
247
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
248
משפט מינהלי
ברוך ברכה
249
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
250
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
251
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
252
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
253
משפט וספרות
שולמית אלמוג
254
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
255
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
256
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
257
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
258
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
259
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
260
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
261
הזכות לחינוך
יורם רבין
262
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
263
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
264
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
265
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
266
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
267
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
268
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
269
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
270
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
271
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
272
גילוי עריות
לימור עציוני
273
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
274
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
275
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
276
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
277
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
278
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
279
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
280
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
281
הפשע המקוון
אסף הרדוף
282
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
283
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
284
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
285
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
286
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
287
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
288
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
289
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
290
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
291
הסמכות המינהלית כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (2017)
יצחק זמיר
292
הסמכות המינהלית כרך ג
יצחק זמיר
293
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
294
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
295
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
296
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
297
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
298
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
299
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
300
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז׳נבה המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג
301
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
302
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
303
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
304
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
305
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
אלי בכר
306
הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר
307
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
308
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים, רומסים משפט ומעודדים עבריינות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתן לבונטין
309
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
310
סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתי רביד
311
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
312
עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
313
שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
314
המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
315
שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
316
פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
317
נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
אברהם שיינפלד
318
נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
ירון אונגר
319
השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
מיכאל ויגודה
320
שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
מיכאל ויגודה וחיים צפרי
321
עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
יהונתן בלס
322
שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
מיכאל ויגודה
323
Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
Nahum Rakover
324
מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
325
איכות הסביבה - היסטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
נחום רקובר
326
Ethics In The Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
327
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
נחום רקובר
328
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשין (ספרית המשפט העברי, 2007)
נחום רקובר
329
ניבי תלמוד (ספרית המשפט העברי, 1990)
נחום רקובר
330
זכיות יוצרים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1991)
נחום רקובר
331
לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בפתחו של היובל השני (ספרית המשפט העברי, 1998)
נחום רקובר
332
מטרה המקדשת את האמצעים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
333
Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
334
A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
Nahum Rakover
335
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
336
דין ואומר כרך טז
337
דין ודברים - כרך ט(2)
338
המשפט כרך כג
339
חוקים - גיליון ט
340
משפטים כרך מו(2)
341
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
342
קרית המשפט כרך ט
343
עלי משפט - כרך יג
344
קרימינולוגיה ישראלית כרך ו
345
רפואה ומשפט גיליון מס' 49
346
משפט וממשל
כרך יח
347
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
348
פלילים כרך י
349
הפרקליט - כרך נג
350
מחקרי משפט
כרך לא(1)
351
מעשי משפט כרך ח
352
שערי משפט כרך ח
353
משפחה במשפט - כרך ו-ז
354
עיוני משפט - כרך מ
355
מאזני משפט - כרך יא
356
משפט ועסקים - כרך טו
357
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
358
הארת הדין גיליון ה
359
חוקים בקצרה
360
משפטים על אתר גיליון ט
361
פרשת השבוע ברוח המשפט
362
משפט רפואי וביו-אתיקה
363
מסחרי
364
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין