ספריית נבו

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי (מהדורה שלישית, 2005)
גבריאלה שלו
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
מידתיות במשפט
אהרן ברק
ספר ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
דיני חוזים מהדורה רביעית, 2019
גבריאלה שלו ואפי צמח
הקשר בין דתיות לשיטה הכלכלית המועדפת בישראל
גלעד בארי
דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים
אלה הלר
חובת מתפללים להנגיש את בית הכנסת לאנשים כם מוגבלות
הרב יהודה זולדן
כיצד יברך מי שאני יכול לברך? על ברכת אישה בעבור בעלה
ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
מים חיים - לשאלת טבילת נשים עם מוגבלות
הרבנית ד"ר מיכל טיקוצ'ינסקי
עמדות הציבור הישראלי בסוגיית הקדמת הבחירות
חנן כהן
גבולות האחריות של הבלנית
נועה ובנימין לאו
כניסת אנשים עם כלבי נחייה לרחבת התפילה של הכותל המערבי
הרב ד"ר בנימין לאו
מוגבלות בבית הכנסת - ברכת כוהנים בכיסא גלגלים
הרב ד"ר בנימין לאו
נישואין בשפת סימנים
הרב דר' בנימין לאו
שיח ה(אנטי)-הפרטה: המדינה או ארגונים חוץ-ממשלתיים?
אסא מרון
הייתכן אימוץ ללא חיבוק
שי פירון
דמוקרטיה, דיני מלחמה וזכויות מיעוט - לפי משנתו של נתן אלתרמן
מרדכי קרמניצר;יעל אברך
נוער במשפט הפלילי
לימור עציוני
צווי הרחקה במשפט האזרחי
גלי רון
אשמתו של אדיפוס ומשפטו של אורסטס חוק, מוסר ותפקידו של בית המשפט בשתי טרגדיות יווניות
עדי פרוש
מאכיפה פלילית לאכיפה מנהלית ראיות מינהליות לביצוע עבירה פלילית – הצורך בהליך מינהלי הוגן
רון שפירא
עתירות מנהליות – היבטים תאורטיים ומעשיים של הליך ההתדיינות נבו, 2019
מיה רויזמן-אלדור
עוולות טרום לידתיות – הילד הרצוי והילד הבלתי רצוי נבו, 2019
אסף פוזנר
ספר יורם דנציגר
משפט פלילי-ביטחוני נבו, 2019
סיגל שהב
גופים ונושאי משרה דו-מהותיים נבו, 2019
אסף הראל
מערכת המשפט בישראל נבו, 2019
ורד דשא
מבוא לתורת המשפט מהד' שנייה, 2019
יצחק אנגלרד
מחולשה לחלישה הפיקוח הפוליטי על הכוח הצבאי במעבר מיישוב למדינה
עמיר בר-אור
ספר ועדי עובדים היסטוריה, תאוריה ופרקטיקה של פעילות ארגוני עובדים וועדי עובדים
מורן סבוראי ואמיר בשה
דיני חברות: חברה יחידה ואשכול חברות (אליצר, 2014)
עדו לחובסקי
משפט ושיטור - זכויות אדם וסמכויות משטרה (מכון ישראלי לדמוקרטיה, נבו, 2018)
עמיקם הרפז ומרים גולן
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (מה' 5, 2018)
יוסף גרוס
רגולציה חדשה -מהפכה במשפט הציבורי (2018)
ד"ר שרון ידין
הלכה ומשפט: ספר הזיכרון למנחם אֵלון עורכים: א' אדרעי, ד' גליקסברג, א' הכהן, ב' ליפשיץ, ב' פורת עורכים, 2018)
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (יהלום, 2013, כולל עידכון 2016)
יצחק אנגלרד
ידיד בית המשפט (2018)
שי פרבר
האחריות הקפידה במשפט הפלילי ׁׁ(2018)
גיל שפטל
המניע במשפט הפלילי (2018)
אלקנה לייסט
החיוב ושעבודי הנכסים – בין קניין לבין התחייבות ובטוחה (2018)
ברכיהו ליפשיץ
דיני בוררות אופק חדש בבוררות
ישראל שמעוני
גופים מעין-שיפוטיים שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה
ישראל שמעוני
אופק חדש בבוררות דיני בוררות עם ערכאת ערעור
ישראל שמעוני
רגולציה המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים(בורסי, 2016)
שרון ידין
דיור בר-השגה במשפט (2018)
אלון גילדין
ספר דורית ביניש עורכים קרן אזולאי איתי בר-סימן-טוב אהרן ברק שחר ליפשיץ (2018)
בוררות (2018)
אורי גורן
מס ערך מוסף: החוק וההלכה מהדורה שלישית, בהשתתפות גל גרינברג (2018)
אבי פרידמן
דיני המחאת חיובים (2018)
מיגל דויטש
ירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות (פרלשטיין גינוסר, 2006)
אילנית שבת (חלפון) ואורן שבת
תובענות ייצוגיות (2017)
אביאל פלינט וחגי ויניצקי
ספר אדמונד לוי (2017)
עורך אוהד גורדון
מעסיקים גדולים בדיני עבודה (2017)
ד"ר רעות שמר בגס
עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (2017)
יהודית קורן
על קוצו של דיו גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים (2015)
קרן רווה
אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
איל פלג
ספר שטרסברג-כהן קובץ מאמרים לכבודה של השופטת טובה שטרסברג-כהן
עורכים: אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי' 2017
ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 2017)
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
אהרן נמדר
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים, חושן למשפט, 1994)
דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
יוסי גרין
דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
אסתר וייס
התחדשות עירונית פינוי ובינוי - עיבוי בניה - תמ"א 38 (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
אהרן נמדר
המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
נחום רקובר
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
מהות הספק הסביר (נבו, 2017)
דורון מנשה ואיל גרונר
תמ"א 38 (כולל שינוי מס' 3) (חושן למשפט, 2012)
מיכה גדרון ואהרן נמדר
דיני מסים [מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, 1986)
אהרן נמדר
דיני מסים [מסי הכנסה] (מהד' 2, חושן למשפט, 1993)
אהרן נמדר
תכנון ובניה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
אמל ג'בארין
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
מס הכנסה - מס חברות - מס רווחי הון (מהדורה שלישית, 2010)
אהרן נמדר
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד' מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
אהרן נמדר
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
ספר סטיב אדלר
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך ב וכרך מפתחות (2017)
דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
התיישנות
טל חבקין
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
Company Promoters
Joseph H. Gross
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
עברת הגנבה
אסף הרדוף
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
בריאות ומשפט מהדורה 2, עורך מוחמד ס. וותד, 2013
אמנון כרמי
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
נזיקין כרך א
אריאל פורת
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
חוזים (כרך א, מהדורה שנייה, 2018)
דניאל פרידמן ונילי כהן
הבראת חברות
יחיאל בהט
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
דיני לשון הרע
אורי שנהר
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
לחם חוק: עיונים במשפט אוכל (2017)
יופי תירוש ואייל גרוס עורכים
משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל - כשלים ואתגרים מסדרת משפט, חברה ותרבות, 2017
אלון הראל עורך
המשפט והחרדים בישראל א מסדרת משפט, חברה ותרבות, יורם מרגליות וחיים זיכרמן עורכים, 2018
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
הממשלה: הרשות המבצעת פירוש לחוק-יסוד: הממשלה מסדרת פירוש לחוקי היסוד (מכון סאקר, נבו, 2018)
שמעון שטרית
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
אכיפת חוק ציבורית-אזרחית: תביעות נזיקין מטעם המדינה בשל פגיעה באינטרס ציבורי 2019
תמר קלהורה
אחריות מתווכי תוכן לעוולות ביטוי: הקשר חברתי, משפט וטכנולוגיה (מכון סאקר, נבו, 2018)
מיכל לביא
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות (2017)
רונן פוליאק
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017)
עופר טור-סיני
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
הנחיות מינהליות
יואב דותן
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
משפט מינהלי
ברוך ברכה
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
משפט וספרות
שולמית אלמוג
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
הזכות לחינוך
יורם רבין
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
גילוי עריות
לימור עציוני
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
הפשע המקוון
אסף הרדוף
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
הסמכות המינהלית כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (נבו, 2017)
יצחק זמיר
הסמכות המינהלית, כרך ג - הביקורת השיפוטית - כללי הסף נבו, 2014
יצחק זמיר
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז׳נבה המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
אלי בכר
הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים, רומסים משפט ומעודדים עבריינות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתן לבונטין
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתי רביד
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
אברהם שיינפלד
נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
ירון אונגר
השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
מיכאל ויגודה
שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
מיכאל ויגודה וחיים צפרי
עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
יהונתן בלס
שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
מיכאל ויגודה
Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
Nahum Rakover
מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
איכות הסביבה - היסטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
נחום רקובר
Ethics In The Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
נחום רקובר
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשין (ספרית המשפט העברי, 2007)
נחום רקובר
ניבי תלמוד (ספרית המשפט העברי, 1990)
נחום רקובר
זכיות יוצרים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1991)
נחום רקובר
לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בפתחו של היובל השני (ספרית המשפט העברי, 1998)
נחום רקובר
מטרה המקדשת את האמצעים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
Nahum Rakover
Modern Applications of Jewish Law Vol 1 + 2, 1992
Nahum Rakover
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
דין ואומר כרך טז
דין ודברים כרך יג
המשפט כרך כד
חוקים גיליון י
משפטים כרך מט(1)
תרבות דמוקרטית כרך 18
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
קרית המשפט כרך ט
עלי משפט - כרך יג
קרימינולוגיה ישראלית כרך ו
רפואה ומשפט גיליון מס' 51
משפט וממשל
כרך כ
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
פלילים כרך י
הפרקליט - כרך נג
מחקרי משפט כרך לב(1)
מעשי משפט כרך ט(1)
שערי משפט כרך ט
משפחה במשפט - כרך ח
עיוני משפט כרך מ (2)
מאזני משפט - כרך יא
משפט ועסקים - כרך טו
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
הארת הדין גיליון ה
חוקים בקצרה
משפטים על אתר גיליון ט
פרשת השבוע ברוח המשפט
משפט רפואי וביו-אתיקה כרכים 5-6
מסחרי
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
שיטת מינוי השופטים בישראל - רקע השוואתי
גיא לוריא
נתונים דמוגרפיים על האוכלוסיה הערבית בישראל - טיוטה
נסרין חדאד חאג'יחיא
היש תרומה להשכלה? אי-הלימה בין השכלה לתעסוקה כיוצרת אי-שיוויון בשכר
עמית לזרוס;סאמי מיעארי
איך משפרים את עבודת הכנסת כגוף מחוקק ומפקח? המלצות עיקריות
חן פרידברג
למידה מהצלחה בבתי ספר ערביים - מחקר אמפירי על פי תפיסת הורים
יסמין עבוד-חלבי;סאמי מיעארי
חוסר מעש בקרב צעירים ערבים בישראל
סאמי מיעארי;נסרין חדאד חאג'יחיא
אזרחות שכונתית - השתתפות אזרחית ושיתוף של אזרחים בשכונת בקעה בירושלים
הילה צבן
חשבון נפש דמוקרטי - 20 שנה אחרי רצח רבין - מאמרים
מימוש החיסכון הפנסיוני לאחר פרישה - השלכות הקשר שבין תוחלת חיים להכנסה
דניאל גוטליב ואח'
שבת מקומית - חוקי השבת והיקף האיסור על פעילות כלכלית ברשויות המקומיות
גלעד וינר;שוקי פרידמן
שירות הנשים בצה"ל - המשך התקדמות או נסיגה לאחור?
כרמית הבר;פנינה לרביט - ברוך
החברה הערבית בישראל - תמונת מצב חברתית-כלכלית ומבט לעתיד
נסרין חדאד חאג'יחיא;רועי אסף
חסמי תרבות ארגונית בהטמעת מדיניות ממשל פתוח - שלושה דפוסי פעולה והנחות יסוד
כרמית הבר
חרדים בעולם התעסוקתי - ניתוח הסקר החברתי לשנת 2016
יעל כהן וגלעד מלאך
ממדי הפשיעה בישראל בשנים 1990-2010 תוך התקדמות בחברה הערבית
נעם זוסמן, יונתן וודבריג' וסאמי מיעארי
המחאה החברתית קיץ 2011 - ממחאה לשינוי תקצירי מחקרים והמלצות לרפורמות
ממשל פתוח מקוון בישראל - הזדמנויות ואתגרים
כרמית הבר
הסדרת השדלנות בישראל
מרדכי קרמניצר,אסף שפירא וחנן סידור
הסדרת הפיקוח על עמלות היתר בשוק הפרסום
תהילה שוורץ אלטשולר ונדיב מרדכי
בין אוהל סיירים לאוהלה של תורה - מתווה לגיוס חרדים לצה"ל
ידידיה צ' שטרן וחיים זיכרמן
חרדים לצה"ל - "האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה?"
אבי בן בסט, מומי דהן ומרדכי קרמניצר
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
תכנית ההתנתקות בנגב: על הצעת החוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג -2013
רונית לוין-שנור
הצעה לחוק גיור ממלכתי
ידידיה צ' שטרן, שאול פרבר ואלעד קפלן
איחוד התביעה המשטרתית עם פרקליטות המדינה
גיא לוריא
הצבעת אזרחים ישראלים מחו"ל
עופר קניג ויוחנן פלסנר
סיקור אודיו-ויזואלי של בתי המשפט בישראל
איתי רביד
חוק יסודות המשפט - הצעה לתיקון ודברי ביקורת
בנימין פורת
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה- כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים ומעודדים עבריינות
איתן לבונטין
אסדרת פעילותם של גופים חוץ-מפלגתיים בבחירות לכנסת
אסף שפירא, גיא לוריא ויוחנן פלסנר
אתגר הפרטיות בפרסום יזום של מאגרי מידע ממשלתיים
רחל ארידור-הרשקוביץותהילה שוורץ אלטשולר
שימועים נושאיים בוועדות הכנסת - סקירה והמלצות
אביטל פרידמן וחן פרידברג
בירור יהדות בישראל
אלון שלו, אלעד קפלן ושוקי פרידמן
פריימריז פתוחים בישראל - הזדמנויות ואתגרים
עופר קניג
מדיניות ריבוי המעצרים ופגיעתה בשוויון
גיא לוריא
הצעה לתיקון שיטת המינוי של נציב שירות המדינה
אסף שפירא
שקיפות מפלגות
אלונה וינוגרד ועודד רון
חשבון נפש דמוקרטי - לפי משנתו של מנחם בגין
מרדכי קרמניצר;עמיר פוקס
על שיוויון, צדק וביקורת שיפוטית במשנתו של השופט אדמונד לוי
עמיר פוקס;מרדכי קרמניצר
משנתו הליברלית של בנימין זאב הרצל
אלוהים, הומניזם ודמוקרטיה במשנתו של אברהם יהושע השל
דרור בונדי
הומניזם, דמוקרטיה וזכויות אדם במשנתו של הרב אהרן ליכטנשטיין
אביעד הכהן;אליעזר חדד
על דמוקרטיה, שוויון וזכויות הפרט - לפי משנת זאב ז'בוטינסקי
מרדכי קרמניצר;עמיר פוקס
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין