ספרים בדפוס

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
1
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
2
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
3
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
4
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי
גבריאלה שלו
5
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
6
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
7
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
8
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
9
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
10
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
11
מידתיות במשפט
אהרן ברק
12
ספק ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
13
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
14
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
15
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
16
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
17
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
18
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
19
ספר סטיב אדלר
20
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
21
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
22
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
23
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
24
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
25
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
26
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
27
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
28
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
29
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
30
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
31
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
32
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
33
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
34
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
35
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
36
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
37
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
38
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
39
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
40
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
41
התיישנות
טל חבקין
42
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
43
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
44
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
45
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
46
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
47
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
48
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
49
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
50
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
51
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
52
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
53
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
54
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
55
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
56
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
57
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
58
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
59
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
60
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
61
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
62
Company Promoters
Joseph H. Gross
63
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
64
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
65
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
66
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
67
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
68
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
69
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
70
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
71
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
72
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
73
עברת הגנבה
אסף הרדוף
74
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
75
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
76
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
77
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
78
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
79
בריאות ומשפט מהדורה 2 עורך מוחמד ס. ותד
אמנון כרמי
80
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
81
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
82
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
83
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
84
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
85
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
86
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
87
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
88
נזיקין כרך א
אריאל פורת
89
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
90
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
91
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
92
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
93
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
94
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
95
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
96
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
97
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
98
הבראת חברות
יחיאל בהט
99
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
100
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
101
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
102
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
103
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
104
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
105
דיני ביטוח
ירון אליאס
106
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
107
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
108
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
109
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
110
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
111
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
112
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
113
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
114
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
115
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
116
דיני לשון הרע
אורי שנהר
117
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
118
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
119
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
120
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
121
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
122
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
123
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
124
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
125
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
126
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
127
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
128
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
129
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
130
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
131
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
132
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
133
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
134
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
135
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
136
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
137
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
138
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
139
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
140
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
141
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
142
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
143
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
144
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
145
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
146
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
147
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
148
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
149
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
150
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
151
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
152
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
153
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
154
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
155
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
156
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
157
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
158
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
159
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
160
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
161
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
162
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
163
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
164
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
165
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
166
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
167
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
168
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
169
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
170
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
171
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
172
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
173
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
174
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
175
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
176
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
177
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
178
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
179
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
180
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
181
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
182
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
183
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
184
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
185
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
186
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
187
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
188
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
189
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
190
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
191
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
192
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
193
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
194
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
195
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
196
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
197
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
198
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
199
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
200
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
201
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
202
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
203
הנחיות מינהליות
יואב דותן
204
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
205
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
206
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
207
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
208
משפט מינהלי
ברוך ברכה
209
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
210
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
211
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
212
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
213
משפט וספרות
שולמית אלמוג
214
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
215
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
216
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
217
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
218
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
219
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
220
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
221
הזכות לחינוך
יורם רבין
222
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
223
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
224
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
225
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
226
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
227
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
228
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
229
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
230
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
231
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
232
גילוי עריות
לימור עציוני
233
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
234
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
235
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
236
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
237
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
238
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
239
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
240
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
241
הפשע המקוון
אסף הרדוף
242
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
243
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
244
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
245
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
246
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
247
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
248
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
249
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
250
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
251
הסמכות המינהלית כרך ג
יצחק זמיר
252
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
253
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
254
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
255
אופק חדש בבוררות דיני בוררות עם ערכאת ערעור (2009)
ישראל שמעוני
256
דיני בוררות אופק חדש בבוררות מהד' 2, 2014
ישראל שמעוני
257
גופים מעין שיפוטיים שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה (2016)
ישראל שמעוני
258
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
259
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
260
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
261
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
262
דין ואומר כרך טז
263
דין ודברים - כרך ט(2)
264
המשפט כרך יח
265
חוקים - גיליון ח
266
משפטים כרך מה
267
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
268
קרית המשפט כרך ט
269
עלי משפט - כרך יג
270
קרימינולוגיה ישראלית כרך ד
271
רפואה ומשפט גיליון מס' 48
272
משפט וממשל כרך לכבוד פרופ' מרדכי קרמניצר
כרך יז, חוברות 2-1
273
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
274
פלילים כרך י
275
הפרקליט - כרך נג
276
מחקרי משפט
כרך ל(3)
277
מעשי משפט כרך ו, 2014
278
שערי משפט כרך ח
279
משפחה במשפט - כרך ו-ז
280
עיוני משפט - כרך לט
281
מאזני משפט - כרך ח
282
משפט ועסקים - כרך טו
283
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
284
הארת הדין גיליון ה
285
חוקים בקצרה
286
משפטים על אתר גיליון ט
287
פרשת השבוע ברוח המשפט
288
משפט רפואי וביו-אתיקה
289
מסחרי
290

 

 
שחזר סיסמה לא זוכר את הסיסמה?
הרשמה למשתמשים חדשים
הורדת טופס הרשמה בתשלום
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין