ספרים בדפוס

סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 12, 2015
אורי גורן
1
סוגיות בסדר דין אזרחי מהד' 11
אורי גורן
2
סוגיות בסדר דין אזרחי
אורי גורן
3
דיני חוזים - התרופות
ג' שלו, י' אדר
4
דיני חוזים - החלק הכללי לקראת קודיפיקציה של המשפט האזרחי
גבריאלה שלו
5
פרשנות תכליתית במשפט
אהרן ברק
6
פרשנות במשפט כרך א, תורת הפרשנות הכללית
אהרן ברק
7
פרשנות במשפט כרך ב, פרשנות החקיקה
אהרן ברק
8
פרשנות במשפט כרך ג, פרשנות חוקתית
אהרן ברק
9
פרשנות במשפט כרך ד, פרשנות החוזה
אהרן ברק
10
פרשנות במשפט כרך ה, פרשנות הצוואה
אהרן ברק
11
מידתיות במשפט
אהרן ברק
12
ספק ברק עיונים בעשייתו השיפוטית של
אהרן ברק
13
אהרן ברק מבחר כתבים
כהן, זמיר עורכים
14
כבוד האדם הזכות החוקתית ובנותיה (2 כרכים)
אהרן ברק
15
מבחר כתבים (כרכים ג-ד, 2017)
אהרן ברק
16
ספר דורית ביניש 2018
עורכים קרן אזולאי איתי בר-סימן-טוב אהרן ברק שחר ליפשיץ
17
בוררות (2018)
אורי גורן
18
מס ערך מוסף: החוק וההלכה מהדורה שלישית, בהשתתפות גל גרינברג
אבי פרידמן
19
דיני המחאת חיובים 2018
מיגל דויטש
20
ירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות (פרלשטיין גינוסר, 2006)
אילנית שבת (חלפון) ואורן שבת
21
תובענות ייצוגיות (2017)
אביאל פלינט וחגי ויניצקי
22
ספר אדמונד לוי (2017)
עורך אוהד גורדון
23
מעסיקים גדולים בדיני עבודה (2017)
ד"ר רעות שמר בגס
24
עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (2017)
יהודית קורן
25
על קוצו של דיו גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים (2015)
קרן רווה
26
אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
איל פלג
27
ספר שטרסברג-כהן קובץ מאמרים לכבודה של השופטת טובה שטרסברג-כהן
עורכים: אהרן ברק, יצחק זמיר, אבנר כהן, מורן סבוראי, אלעד עפארי' 2017
28
ספר מרדכי (מוטה) קרמניצר (אריאל בנדור, חאלד גנאים ואילן סבן עורכים, 2017)
29
אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
אהרן נמדר
30
מידות ורגשות (אסא כשר ואהרון נמדר עורכים, חושן למשפט, 1994)
31
דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
יוסי גרין
32
דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
אסתר וייס
33
התחדשות עירונית פינוי ובינוי - עיבוי בניה - תמ"א 38 (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
34
חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
אהרן נמדר
35
המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
נחום רקובר
36
המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
37
מהות הספק הסביר (נבו, 2017)
דורון מנשה ואיל גרונר
38
תמ"א 38 (כולל שינוי מס' 3) (חושן למשפט, 2012)
מיכה גדרון ואהרן נמדר
39
דיני מסים [מיסוי מקרקעין) (חושן למשפט, 1986)
אהרן נמדר
40
דיני מסים [מסי הכנסה] (מהד' 2, חושן למשפט, 1993)
אהרן נמדר
41
תכנון ובניה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
42
תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
אהרן נמדר
43
פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
44
דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
אמל ג'בארין
45
היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
46
הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
אהרן נמדר
47
מס הכנסה - מס חברות - מס רווחי הון (מהדורה שלישית, 2010)
אהרן נמדר
48
מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' 4, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
49
מס ערך מוסף (חלק שני, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
50
מס ערך מוסף (חלק ראשון, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
אהרן נמדר
51
מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד' מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
אהרן נמדר
52
מס שבח מקרקעין - ד - פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
53
מס שבח מקרקעין - ג - הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
54
מס שבח מקרקעין - ב - חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
55
מס שבח מקרקעין - א - בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
אהרן נמדר
56
התביעה הקטנה (2017)
טל חבקין ויגאל נמרודי
57
השיתוף הזוגי
שחר ליפשיץ
58
רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
לימור עציוני
59
איזון עדין מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי: בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
פנינה ליפשיץ-אבירם
60
דיני זכויות האדם בישראל
ברק מדינה
61
ספר סטיב אדלר
62
זכויות הקהילה הגאה בישראל: משפט, נטייה מינית וזהות מגדרית
עורכים עינב מורגנשטרן, יניב לושינסקי, אלון הראל
63
משפט בינלאומי
רובי סיבל ויעל רונן
64
קניין רוחני: עיונים בינתחומיים (2015)
בעריכת מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר
65
דיני משפחה יחסי הורים וילדים מזונות, יחסי ממון, משמורת וחינוך
ישראל צבי גילת
66
חובות אמון בדין הישראלי עורכים: רות פלאטו-שנער ויהושע (שוקי) שגב
67
חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
חיים ויסמונסקי
68
דיני עשיית עושר ולא במשפט כרך ב וכרך מפתחות, 2017
דניאל פרידמן ואלרן שפירא בר-אור
69
דיני עשיית עושר ולא במשפט מה' 3, כרך א
ד' פרידמן, א' שפירא בר-אור
70
דיני עשיית עושר ולא במשפט א (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
71
דיני עשיית עושר ולא במשפט ב (מהד' 2, 1998)
דניאל פרידמן
72
דיני תכנון ובנייה
שרית דנה ושלום זינגר
73
ספר אריה לפידות
בעריכת דוד גליקסברג
74
רפורמות מס (מכון סאקר)
בעריכת דוד גליקסברג
75
גבולות תכנון המס
דוד גליקסברג
76
ספר יוסף גרוס מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי
עורכים: א' ברק, י' זמיר, ד' ליבאי
77
אפוטרופסות הלכה ומעשה
משה בן דוד
78
טעות בחוק הפלילי
אלעד רום
79
ההליך האזרחי
יששכר רוזן-צבי
80
ספר אליהו מצא
עורכים: א' ברק, א' פרוקצ'יה, ש' חנס, ר' גלעדי
81
המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
עופר אלקלעי
82
מזונות: הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל
ורדה שוורץ
83
מעמדה החוקתי של זכות השביתה
ניר גנאינסקי
84
התיישנות
טל חבקין
85
הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות
גרשון גונטובניק
86
פסקים זרים במשפט הישראלי הדין והגיונו
סיליה וסרשטיין פסברג
87
ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי
88
כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין
יצחק קוגלר
89
השפיטה בעניינים מינהליים
יצחק זמיר
90
מימד חדש להסכם הקיבוצי
רות בן-ישראל
91
מיסוי היבוא לפי הסכמי איזור הסחר החפשי של ישראל
נלי מונין
92
סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
מרגית כהן
93
בוררות בסכסוכי עבודה המוסד לבוררות מוסכמת - תקוות ולקחים
מרדכי מירוני
94
המהפכה החברתית במשפט העסקי
עלי בוקשפן
95
דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית
הלה קרן
96
מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
חיים זנדברג
97
הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
חיים זנדברג
98
פירוש לחוק המעצרים (2001)
חיה זנדברג
99
הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
יוסף גרוס
100
אסופת מאמרים 2014-1964
יוסף גרוס
101
מושג ה"שליטה" והשלכותיו
יוסף גרוס
102
אסופת מאמרים 2006-2013
יוסף גרוס
103
תגמול דירקטורים ונושאי משרה
יוסף גרוס
104
מס ערך מוסף
יוסף גרוס, אברהם אלתר
105
Company Promoters
Joseph H. Gross
106
דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי
יוסף גרוס
107
המשפט החקלאי בישראל
ורד דשא
108
סדקים באקדמיה
א' רובינשטיין, י' פשה
109
דיני חברות החוק והפסיקה
יוסף גרוס
110
דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
יוסף גרוס
111
תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
יוסף גרוס
112
דיני ניירות ערך ובורסה (1970)
יוסף גרוס
113
מעשה-בית-דין בהליך אזרחי
נינה זלצמן
114
בין מעשה למחדל במשפט הפלילי
רוני רוזנברג
115
דיני קנסות מחקר במשפט התלמוד
עמיחי רדזינר
116
עברת הגנבה
אסף הרדוף
117
חוק החברות החדש מהדורה רביעית, 2007
יוסף גרוס
118
חוק החברות מהד' 5 מורחבת, 2016
פרופ' יוסף גרוס
119
דיני המס החדשים מהדורה שלישית, 2003
יוסף גרוס
120
דיני שלטון מקומי הווה ועתיד
שלום זינגר
121
בריאות ומשפט
אמנון כרמי
122
בריאות ומשפט מהדורה 2 עורך מוחמד ס. ותד
אמנון כרמי
123
ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה
טנה שפניץ
124
משפט בין-לאומי פרטי
סיליה וסרשטיין פסברג
125
ספר לבונטין
בעריכת ויסמן, מדינה, וסרשטיין פסברג
126
מעבר לספק סביר גמישות ההוכחה בדין הפלילי
יניב ואקי
127
דיני קרקעות במדינת ישראל תוספת לשנים תשי"ג-תשכ"ג
ל' דוכן-לנדוי ערכה
128
דיני קרקעות במדינת ישראל מהד' 2, תשי"ג
משה דוכן
129
קניין רוחני בעבודה: תיאוריה, מעשה ומשפט משווה
שלומית יניסקי רביד
130
משפט המקום שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית
נחמיה אבנרי
131
נזיקין כרך א
אריאל פורת
132
הגנת אשם תורם בדיני חוזים (תשנ"ז)
אריאל פורת
133
זכויות יוצרים
טוני גרינמן
134
משפט בינלאומי
רובי סיבל ואח'
135
החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה
לטם פרי-חזן
136
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון
137
חוק הנאמנות, 1979
(פרלשטיין-גינוסר)
שלמה כרם
138
חוזים כרך ג, 2003
פרידמן וכהן
139
חוזים כרך ב, 1992
פרידמן וכהן
140
חוזים כרך א, 1991
דניאל פרידמן, נילי כהן
141
הבראת חברות
יחיאל בהט
142
תאונות פח ושיבוב רכב
עדי סומך
143
דיני חברות חדשים בישראל
אוריאל פרוקצ'יה
144
ספר אור
עורכים: ברק, סוקול, שחם
145
ספר שלמה לוין
עורכים: אשר גרוניס אליעזר ריבלין ומיכאיל קרייני
146
ספר אליקה ברק-אוסוסקין
147
תאונת הדרכים מהד' 4
אליעזר ריבלין
148
דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
ירון אליאס
149
דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח הוצאה לאור, 2016)
ירון אליאס
150
הערעור האזרחי (מהדורה שלישית)
חמי בן-נון, טל חבקין
151
הגישה הכלכלית למשפט
עורך: א' פרוקצ'יה
152
Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
Alfredo Mordechai Rabello ed.
153
פרקים בדיני חיובים מן המשפט הרומי אל חוק החוזים החדש
מרדכי א. ראבילו
154
הסמכות המינהלית מהדורה ראשונה
יצחק זמיר
155
ניגוד עניינים במרחב הציבורי
ברק-ארז, נבות, קרמניצר עורכים
156
בתי משפט מינהליים
אורי גורן
157
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
158
צווי עשה בדיני לשון-הרע
אלעד פלד
159
דיני חברות כרך א
אירית חביב-סגל
160
דיני לשון הרע
אורי שנהר
161
מכרזים כרך שני (2006)
עומר דקל
162
מכרזים כרך ראשון (2004)
עומר דקל
163
חיקויים מסחריים בישראל
יעקב וחנה קלדרון
164
עובד וקבלן בין קניין לבין התחייבות
ברכיהו ליפשיץ
165
מסות נוספות במשפט
גד טדסקי
166
חוק המתנה, תשכ"ח-1968 פירוש לחוקי החוזים מיסודו של ג' טדסקי
מרדכי אלפרדו ראבילו
167
חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
168
חוק המכר, תשכ"ח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
איל זמיר
169
עקרון ההתאמה בקיום חוזים
איל זמיר
170
ספר ויסמן – מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן
לרנר, לוינסון-זמיר עורכים
171
ספר זיכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי
אנגלרד, ברק, ראבילו, שלו עורכים
172
ספר זיכרון לגואלטיארו פרוקצ'יה – חיבורי משפט
ברק, ליפשיץ, פרוקצ'יה, ראבילו עורכים
173
העצמה במשפט
מ' אייזנשטדט, ג' מונדלק עורכים
174
רשת משפטית: משפט וטכנולוגית מידע
נ' אלקין קורן, מ' בירנהק עורכים
175
משפטים על אהבה משפט חברה ותרבות
בן-נפתלי, נוה עורכות
176
שקט, מדברים! התרבות המשפטית של חופש הביטוי בישראל
מיכאל בירנהק עורך
177
קהילות מגודרות - משפט חברה ותרבות
אמנון להבי עורך
178
טכנולוגיות של צדק משפט חברה ומדע (2003)
עורך שי לביא
179
האם המשפט חשוב?
הקר וזיו עורכות
180
פרוצדורות עורכים: טליה פישר ויששכר רוזן צבי
181
זהות יהודית עורכים: אשר מעוז ואביעד הכהן
182
מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות (2016)
י' בלנק, ד' לוי-פאור ור' קרייטנר עורכים
183
משפט, מיעוט וסכסוך לאומי (2017)
ראיף זריק, אילן סבן עורכים
184
לחם חוק: עיונים במשפט אוכל (2017)
יופי תירוש ואייל גרוס עורכים
185
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ג,
שמואל שילה
186
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך ב
שמואל שילה
187
פירוש לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 כרך א
שמואל שילה
188
חוק-יסוד: נשיא המדינה פירוש לחוקי-היסוד
משה לנדוי
189
חוק-יסוד: הכנסת פירוש לחוקי-היסוד
רובינשטיין, הר-זהב
190
חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל פירוש לחוקי-היסוד
רות לפידות
191
חוק-יסוד: משק המדינה פירוש לחוקי-היסוד
יוסף מ' אדרעי
192
חוק-יסוד: הצבא פירוש לחוקי היסוד
מ' קרמניצר, א' בנדור
193
חוק-יסוד: מקרקעי ישראל פירוש לחוקי היסוד
חיים זנדברג
194
יסודות בדיני עונשין ג
ש''ז פלר
195
יסודות בדיני עונשין ב
ש''ז פלר
196
יסודות בדיני עונשין א
ש''ז פלר
197
ספר קידושין במשפט הישראלי
פנחס שיפמן
198
מגמות בקרימינולוגיה
חובב, סבה, אמיר עורכים
199
דיני קניין - ג החזקה ושימוש
יהושע ויסמן
200
דיני קניין - ד זכויות קדימה ופרקי משכון
יהושע ויסמן
201
דיני קניין - ב בעלות ושיתוף
יהושע ויסמן
202
דיני קניין - א חלק כללי
יהושע ויסמן
203
חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח אופקים חדשים במשפט
שחר ולר
204
הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט אופקים חדשים במשפט
עופר גרוסקופף
205
ההשבה בהקשרים חוזיים
מיכל אגמון-גונן
206
ההתחייבות החד צדדית אופקים חדשים במשפט
פבלו לרנר
207
טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי
הילי מודריק-אבן חן
208
השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
מיכאיל קרייני
209
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות (2017)
רונן פוליאק
210
אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (2017)
עופר טור-סיני
211
המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי
גיל לימון
212
המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני
רפעאת עזאם
213
אפליה גזעית, מאזן האימה ואנטישמיות
עפרה פריזל
214
אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון: ניתוח כמותי והשוואתי
קרן וינשל-מרגל
215
כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי
שרון שקרג'י
216
דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת
לילך לוריא
217
ריקושטים כלכליים אופקים חדשים במשפט
רונן פרי
218
פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים
מיכל שור-עופרי
219
בוררות ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט
דפנה קפליוק
220
חובת המכרז של גופים מינהליים אופקים חדשים במשפט
עומר דקל
221
התאמת חוזים לנסיבות משתנות
דוד (פרדי) רונן
222
הגנה עצמית במשפט הפלילי
בועז סנג'רו
223
חוזים אחידים
לוסטהויז, שפניץ
224
זכויות נאשמים: הזכות למשפט נפרד
חיה זנדברג
225
קולו הזך של הפיקולו: בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור
דוד זכריה
226
ישראל, בטחון המדינה מול שלטון החוק
מנחם הופנונג
227
שחרור מוקדם ממאסר
אלי שרון
228
דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
נילי קרקו-אייל
229
ועדות חקירה ממלכתיות
אביגדור קלגסבלד
230
סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
שחר קטוביץ
231
עיונים במשפט מגדר ופמיניזם
ברק-ארז, יניסקי-רביד, ביטון, פוגץ' עורכות
232
הגנה מן הצדק מהדורה שנייה
ישגב נקדימון
233
המעמד החוקתי של מפלגות פוליטיות
יגאל מרזל
234
הגירה וחטיפות ילדים
מורן, עמירן, בר
235
הידועים בציבור בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה
שחר ליפשיץ
236
דיני המשפחה בישראל-כרך א
פנחס שיפמן
237
חיים כהן - מבחר כתבים קציר גבורות העשור
א' ברק, ר' גביזון עורכים
238
אומנות הפרקליטות - כרך ג
י' בן אור
239
אומנות הפרקליטות - כרך ב
י'בן אור, י' משייקר, ס' לובט
240
אומנות הפרקליטות - כרך א
י' בן אור, י' משייקר, ס' לובט
241
תאגידי מים וביוב
ע' שפיר, נ' שמואלי מעודי
242
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות (מהד' 1, 1998)
עפר שפיר בהשתתפות אופיר ארגמן
243
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות מקומיות מהד' 2
עפר שפיר
244
אגרות והיטלי פיתוח ברשויות המקומיות מהד' 3, 2016
עפר שפיר
245
אכיפה סלקטיבית
מיכל טמיר
246
מישכון זכויות
זלצמן, גרוסקופף
247
מחאה וחמאה השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על תקציבי חברה ורווחה
מחנם הופנונג
248
אחריות למוצרים פגומים: ברירת הדין
איילת בן-עזר
249
ספר דליה דורנר
אלמוג, ביניש, רותם עורכים
250
חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
בלהה כהנא
251
יוצרים זכויות - קריאות בחוק זכות יוצרים
בירנהק, פסח עורכים
252
הנחיות מינהליות
יואב דותן
253
עוולות מסחריות וסודות מסחר
מיגל דויטש
254
מעמד הצרכן במשפט
אורנה דויטש
255
עיוות דין בהליך הפלילי
עופר גוט
256
האיסור הפלילי על השימוש במידע פנים ניתוח כלכלי התנהגותי
מאור אבן חן
257
משפט מינהלי
ברוך ברכה
258
משפט ופסיכיאטריה
יעקב בזק
259
זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי נייר עמדה
בהנחיית שולמית אלמוג
260
משפט וקולנוע
שולמית אלמוג
261
משפט וספרות בעידן דיגיטלי
שולמית אלמוג
262
משפט וספרות
שולמית אלמוג
263
אירועי מס
יוסף מ' אדרעי
264
הפרת אמונים בתאגיד במשפט האזרחי והפלילי
יובל קרניאל
265
ספר ברנזון כרך ג, גולל
ברק, ברנזון עורכים
266
ספר ברנזון כרך ב, בני סברה
ברק, ברנזון עורכים
267
ספר ברנזון כרך א, דן יחיד
ברק, ברנזון עורכים
268
חוזים ומכרזים ברשות הציבורית
גבריאלה שלו
269
המעצר: שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
רינת קיטאי סנג'רו
270
הזכות לחינוך
יורם רבין
271
ניתוח משפטי וכלכלי של דיני ההגבלים העסקיים כרך ראשון
מ' גל, מ' פרלמן עורכים
272
ראיות במשפט העברי
שמשון אטינגר
273
[מרחב פרטי] הזכות לפרטיות בין משפט וטכנולוגיה
מיכאל בירנהק
274
קניין רוחני - חקיקה מהדורה שנייה, הסדרה לסטודנטים
עורכים: ניבה אלקין-קורן, מיכאל בירנהק, גיא פסח
275
המרמה הפלילית
מרדכי קרמניצר
276
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה 2)
מנחם קליין
277
סדר דין מהיר בבית-משפט השלום
ר' כהן, מ' קליין
278
סדר דין מהיר בבית משפט השלום (מהד' 3, 2016)
מנחם קליין ואביעד איגרא
279
נאשמים בלתי עקביים בבית המשפט
עמי קובו
280
היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
אורית פישמן אפורי
281
גילוי עריות
לימור עציוני
282
ספר אורי קיטאי אסופת מאמרים משפטיים לכבודו
בועז סנג'רו עורך
283
השופט וההליך השיפוטי במשפט העברי
יובל סיני
284
אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
זאב סגל, לילך ליטור
285
סעדים עצמיים חוזיים
מאיה לקשטיין
286
ספר דניאל עיונים בהגותו של פרופ' פרידמן
נ' כהן, ע' גרוסקופף עורכים
287
דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
י' יערי, ד' תמיר
288
דיני בעלי חיים
גיל יוחננוף
289
ביורוקרטיה כפוליטיקה
דינה זילבר
290
הפשע המקוון
אסף הרדוף
291
מגמות בדיני ראיות מאמרים לכבודו של א' הרנון
ע' הורוויץ, מ' קרמניצר עורכים
292
ספר גבריאל בך
דוד האן, דנה כהן-לקח, מיכאל בך עורכים
293
מאבקה של דמוקרטיה בטרור היבטים משפטיים ומוסריים
עמנואל גרוס
294
אסטרטגיות שיטור
עמיקם הרפז
295
הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה
גיל עשת
296
תביעות נזיקין סביבתיות
בועז שנור
297
תאונות עבודה ומחלות מקצוע
טומשין, מרקמן וגנאינסקי
298
דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
א' זגורי וא' זגורי
299
חוק זכות יוצרים
תמיר אפורי
300
הסמכות המינהלית כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (2017)
יצחק זמיר
301
הסמכות המינהלית כרך ג
יצחק זמיר
302
הסמכות המינהלית, כרך א מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
303
הסמכות המינהלית, כרך ב מהד' שנייה ומורחבת
יצחק זמיר
304
דיני נזיקין גבולות ואחריות
ישראל גלעד
305
פירוש והשלמה של חוזים (1996)
איל זמיר
306
הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (1996)
איל זמיר, מרדכי א' ראבילו, גבריאלה שלו
307
החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
משה דרורי
308
ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
גיל־עד נועם
309
ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים לאמנות ז׳נבה המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
רות לפידות, יובל שני, עדו רוזנצוייג
310
עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיחי כהן וטל מימרן
311
חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
ליאת לבנון
312
החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
נדיב מרדכי, משה אוסטרובסקי ומרדכי קרמניצר
313
עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
חאלד גנאים, מרדכי קרמניצר
314
ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
אלי בכר
315
הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
שירן ירוסלבסקי קרני ותהילה שוורץ אלטשולר
316
חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (2009-2013) המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
עמיר פוקס, דנה בלאנדר ומרדכי קרמניצר
317
חזקת הבעלות בעבירות תעבורה: כיצד מרשיעים חפים מפשע, פוטרים אשמים, רומסים משפט ומעודדים עבריינות (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתן לבונטין
318
מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
עורך: מרדכי קרמניצר
319
סיקור אודיו־ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
איתי רביד
320
שוברים אי־שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
טליה שטיינר
321
עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
322
שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
נחום רקובר
323
המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
נחום רקובר
324
שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
325
פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
326
נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
אברהם שיינפלד
327
נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
ירון אונגר
328
השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
מיכאל ויגודה
329
שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
מיכאל ויגודה וחיים צפרי
330
עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
יהונתן בלס
331
שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
מיכאל ויגודה
332
Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
Nahum Rakover
333
מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
334
איכות הסביבה - היסטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
נחום רקובר
335
Ethics In The Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
336
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
נחום רקובר
337
תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשין (ספרית המשפט העברי, 2007)
נחום רקובר
338
ניבי תלמוד (ספרית המשפט העברי, 1990)
נחום רקובר
339
זכיות יוצרים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1991)
נחום רקובר
340
לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בפתחו של היובל השני (ספרית המשפט העברי, 1998)
נחום רקובר
341
מטרה המקדשת את האמצעים (ספרית המשפט העברי, 2000)
נחום רקובר
342
Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
Nahum Rakover
343
A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
Nahum Rakover
344
Modern Applications of Jewish Law Vol 1 + 2, 1992
Nahum Rakover
345
בדלתיים פתוחות - גיליון מס 40
346
דין ואומר כרך טז
347
דין ודברים - כרך י(1)
348
המשפט כרך כג
349
חוקים - גיליון י
350
משפטים כרך מו(2)
351
תרבות דמוקרטית כרך 17
352
עבודה חברה ומשפט - כרך יד
353
קרית המשפט כרך ט
354
עלי משפט - כרך יג
355
קרימינולוגיה ישראלית כרך ו
356
רפואה ומשפט גיליון מס' 49
357
משפט וממשל
כרך יח
358
דין שווה גיליון מס' 15, יוני 2011
359
פלילים כרך י
360
הפרקליט - כרך נג
361
מחקרי משפט
כרך לא(1)
362
מעשי משפט כרך ח
363
שערי משפט כרך ט
364
משפחה במשפט - כרך ו-ז
365
עיוני משפט - כרך מ
366
מאזני משפט - כרך יא
367
משפט ועסקים - כרך טו
368
דיני ישראל מחקרים בהלכה ובמשפט העברי - כרך כח
369
הארת הדין גיליון ה
370
חוקים בקצרה
371
משפטים על אתר גיליון ט
372
פרשת השבוע ברוח המשפט
373
משפט רפואי וביו-אתיקה
374
מסחרי
375
סדר מלים
מרחק בין מילים
מלים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין