צור קשר

נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או הבהרה.
מילוי כל הפרטים אינו מחייב והוא נועד לאפשר לנו לתת לכם, הפונים, את השירות הראוי.
טל'  02-9992099
פקס 02-9992088
nevo@nevo.co.il
שם פרטי שם משפחה
כתובת שם חשבון
מיקוד עיר/יישוב
טלפון פקס
דואר אלקטרוני
סיבת פנייה
יש לסמן וי בתיבה מימין על מנת להמשיך.
לתמיכה צרו קשר בטל' 02-9992099
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין