ארכיון עדכוני נבו

תאריךיוםפסיקהחקיקהממשלספרותייצוגיות
28/01/2020 שלישי גיליון 35 גיליון 34
27/01/2020 שני גיליון 33
26/01/2020 ראשון גיליון 32 גיליון 31 גיליון 15
23/01/2020 חמישי גיליון 30 גיליון 29 גיליון 14
22/01/2020 רביעי גיליון 28 גיליון 27 גיליון 26
21/01/2020 שלישי גיליון 25 גיליון 24 גיליון 13
20/01/2020 שני גיליון 23 גיליון 22
19/01/2020 ראשון גיליון 21 גיליון 20 גיליון 12
16/01/2020 חמישי גיליון 19 גיליון 18 גיליון 11
15/01/2020 רביעי גיליון 17 גיליון 16
14/01/2020 שלישי גיליון 15 גיליון 10
13/01/2020 שני גיליון 14 גיליון 13 גיליון 9
12/01/2020 ראשון גיליון 12 גיליון 8
09/01/2020 חמישי גיליון 11 גיליון 7
08/01/2020 רביעי גיליון 10 גיליון 9 גיליון 6
07/01/2020 שלישי גיליון 8 גיליון 5
06/01/2020 שני גיליון 7 גיליון 4
05/01/2020 ראשון גיליון 6 גיליון 5 גיליון 3
02/01/2020 חמישי גיליון 4 גיליון 2 גיליון 3 גיליון 2
01/01/2020 רביעי גיליון 1 גיליון 429 גיליון 508
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין