ביטוי
אפשרויות מתקדמות עבור ביטוי
ברירת המחדל היא: מורפולוגי מורחב + מילים נרדפות
מורפולוגי מורחב: כל מילה תנותח לפי השורש המילוני שלה ותחזיר הטיות מורפולוגיות
(ניהול = ניהולו, ניהולם) וגם הרחבת משמעויות (התנהלות, הנהלה, מנהל).
מילים נרדפות: הגינות = תום לב, יושר
רמייה = רמאות, שקר, מרמה, תרמית
ביטול הסכם = הפרת חוזים
מו"מ = משא ומתן, הידברות
מניסיוננו, ברוב החיפושים, זוהי ברירת המחדל היעילה ביותר ותחזיר בעיקר תוצאות רלוונטיות.

לדוגמה בחיפוש - [ניהול מו"מ בהגינות] וגם [ביטול הסכם] וגם [רמייה] נקבל תוצאות כדוגמת אלו:
"...לפיה החובה לנהל משא ומתן בדרך מקובלת ובתום-לב אינה רק חובתו של השלוח..."
"...ובכך ניהל משא ומתן שלא בתום-לב ומתוך הטעיה ותרמית, ולכן מבטלות המשיבות את החוזים למכירת היהלומים..."

לעתים יהיה כדאי להחליף ל- מורפולוגי + מילים נרדפות
למשל חיפוש המילה מעביד.
במקרה זה כדאי להוריד את החיפוש למורפולוגי על מנת לחסום החזרות כגון עבודה, עבדים, עובד.
עדיין גם בחיפוש זה מומלץ להשאיר את מילון התזאורוס על מנת לקבל למשל מעסיק, מעסיקיו וכו'.
או      או     
או      או     
או      או     
ניתן לבצע חיפוש נושאי הלכה גם באמצעות אשף הנושאים
אשף הנושאים מאפשר חיפוש ביטוי בנושאי ההלכות.
בחיפוש הלכות על-פי נושאים ניתן להיעזר באשף לצורך יצירת רשימת הנושאים.
הכניסו ביטוי או ביטויים לחיפוש ולחצו על "חפש" לקבלת רשימת נושאים המכילים את הביטוי.
ערכו את רשימת הנושאים על-פי הצורך ולחצו על "חיפוש" לקבלת ההלכות.
נושאים
חיפוש הלכות על-פי מפתחות נושאים.
לדוגמה: [עונשין] וגם [עבירות] וגם [שוחד].
כל מפתח נושאים המקושר להלכה מכיל לפחות שלוש רמות, כמו עונשין - עבירות - שוחד, ובחלק מהמפתחות יש גם רמה רביעית, כמו עונשין - עבירות - רצח - קינטור. לדוגמה: [עונשין] וגם [עבירות] וגם [שוחד].
בחירה בנושא ראשי בלבד תחזיר את כל ההלכות המקושרות למפתחות שזהו נושאם הראשי; בחירה בנושא ראשי ובנושא משני תחזיר את כל ההלכות המקושרות למפתחות המתחילים בשני נושאים אלה; וכן הלאה.לדוגמה: [עונשין] וגם [עבירות] וגם [שוחד].
לדוגמה, בחירה בנושא [עונשין] וגם [עבירות] תחזיר את ההלכות המקושרות לכל המפתחות המתחילים ב"עונשין - עבירות", כמו עונשין - עבירות - שוחד, עונשין - עבירות - רצח ועונשין - עבירות - רצח - קינטור.
וגם
וגם
וגם
 
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין