(ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן מוקדם לחשבונאות הלאומית לשנת 2007 ועדכון התחזית לשנת 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) במסגרת המדיניות להגברת השקיפות פירסם היום בנק ישראל את תקציב הוצאות הבנק ל-2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל גיבש הצעה להסדרת מחירי השירותים הבנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל החל בפרסום שוטף של אינדיקטורים ליציבות פיננסית בהתאם לסטנדרט הבינלאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל יארח את מפגש קבוצת ה-G30 במאי 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל ישתמש במקמ ככלי מוניטרי פעיל (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל לא יפרסם את שער סל המטבעות החל מה-1 למאי 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מבקש מהממשלה לאשר ביטול מטבע 5 אג' כהילך חוקי (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם את הדוח הכספי המלא לשנת 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם לראשונה את תכנית עבודתו- תוכנית עבודה לשנת 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם קטע מתוך דוח בנק ישראל לשנת 2006, שיפורסם ב-11 לאפריל 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם קטע נוסף מתוך דוח בנק ישראל לשנת 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל ערך חשיבה מחדש בעניין יעד האינפלציה (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל תומך בהרחבת תוכנית מהלב תוך יישום המלצות לשיפורה (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל תומך בכניסת הבנקים הגדולים לשוק הייעוץ הפנסיוני לשכירים יחד עם יתר הבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) גברה העמידות של המשק בפני שינויים חריגים בשער החליפין (ת.עדכון: 06/12/2016) גידול באשראי לסקטור העסקי ובהנפקות האגח של חברות במחצית הראשונה של שנת 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) דבר נגיד בנק ישראל, פרופ סטנלי פישר, בועדת הכספים של הכנסת - הצגת דוח בנק ישראל לשנת 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי המפקח על הבנקים בישיבה משותפת של וועדת הכלכלה והכספים מיום 20-8-07 (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי הנגיד בכנס העסקים היהודי-ערבי בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי הנגיד במושב הנגיד בכנס קיסריה (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי מנהלת מחלקת המחקר בבנק ישראל דר קרנית פלוג בכנס קיסריה - מושב המקרו (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגיד בנק ישראל בועידת שוק ההון השנתית של TheMarker (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגיד בנק ישראל פרופ סטנלי פישר היום באסיפה השנתית של איגוד הבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגיד בנק ישראל פרופ סטנלי פישר בטקס הענקת מלגות היאס לשנת 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגיד בנק ישראל פרופ סטנלי פישר היום בפני הועד הפועל של התאחדות התעשיינים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגיד בנק ישראל, פרופ סטנלי פישר, היום בועידת ישראל לעסקים של עיתון גלובס (ת.עדכון: 06/12/2016) הבהרה בנוגע למטבע 2 שקלים חדשים (ת.עדכון: 06/12/2016) הוותק הממוצע של המנכלים בחברות ובתאגידים הממשלתיים הוא כ-5 שנים לעומת כ-9 שנים בחברות הציבוריות הנסחרות בבורסה (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנת ארגון ה- OECD להתחיל במומ לקראת הצטרפות ישראל לארגון (ת.עדכון: 06/12/2016) החוק לעידוד השקעות הון - הניסיון המקומי והבינלאומי והשינויים הרצויים (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת בית המשפט בנושא הנפקת ערבויות לרוכשי חפציבה – עמדת בנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק לאומי לישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) היום פורסם דוח השקעת יתרות מטבע החוץ של בנק ישראל לשנת 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) הכשרה מקצועית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אוגוסט 2007 עלה ב-07 אחוזים (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אוקטובר 2007 עלה ב- 6-0 אחוזים (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אפריל 2007 עלה ב-0-1 אחוזים (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש דצמבר 2006 עלה ב-0-6 אחוזים (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש יולי 2007 עלה ב-1-1 אחוזים (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש יוני 2007 עלה ב-0-7 אחוזים (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש מאי 2007 עלה ב-0-7 אחוזים (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש מארס 2007 עלה ב-0-6 אחוזים (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש נובמבר עלה ב - 6-0 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש פברואר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים, מודיע על מתווה רגולאטורי עתידי חדש לפיקוח על הבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון ויור רשות ניירות ערךחתמו אמש על מזכר הבנות לשיתוף פעולה ושיתוף במידע בנוגע לפיקוח על השווקים הפיננסיים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק עובר היום את התקופה הרביעית של צמיחה מתמשכת מאז שנות החמישים (ת.עדכון: 06/12/2016) הנגשת שירותים בנקאיים לאנשים בעלי מוגבלויות (ת.עדכון: 06/12/2016) הסכם השכר החדש לעובדי בנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הסרת תנאים מקפחים בערבות שמוציא בנק מזרחי-טפחות לרוכשי דירות בעקבות פסק דין (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (02-07) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (01-07) השוק האפור - אפריל 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (03-07) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (02-07) השוק האפור (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (04-07) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (03-07) השוק האפור (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (06-07) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (05-07) השוק האפור (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (07-07) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (06-07) השוק האפור (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (11-06)והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (10-06) השוק האפור (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (12-06) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס לריבית (11-06) השוק האפור (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד 07-10 והריבית הממצועת במשק המשמשת כבסיס לריבית - 07-09 ה-שוק האפור (ת.עדכון: 06/12/2016) השלמת השלב הראשון בהערכות ליישום חוק הפיקוח על העמלות הבנקאיות (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעות של תהליכים גלובאליים על המערכת הבנקאית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת הביקורת של בנק ישראל הורחבה ומעתה היא תמנה שלושה חברים חיצוניים ושלושה חברים פנימיים (ת.עדכון: 06/12/2016) יוזמה חדשה של איגוד הבנקים ובנק ישראל - הגברת השימוש בשיקולים סביבתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל הסתכמו בסוף חודש דצמבר 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרת מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פסטמבר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) לקראת סוף שנת 2007 יוכנס למחזור מטבע חדש בעריך 2 שח בימים אלה הגיעו דוגמאות ראשונות של המטבע (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות הריבית של בנק ישראל ומדיניות התקציב של האוצר הביאו להשיגי המשק ב-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות סבסוד מעונות-יום - צעד לעידוד היציאה לעבודה - תקציר (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות סבסוד מעונות-יום - צעד לעידוד היציאה לעבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנות לשיתוף פעולה ושיתוף במידע בין הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות ערך ואגף שוק ההון (ת.עדכון: 06/12/2016) מחלקת המטבע פרסמה את הסקירה השנתית לשנת 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר בבנק ישראל- הקשר בין סחר עולמי וצמיחה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש - נטיה לצמצום הפערים בשיעורי האבטלה בין האזורים השונים למעט דרום הארץ (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש - נמצא פער מובהק בסיכויים להשגת תואר ראשון בין צעירים שהוריהם שייכים לחלק העליון של התפלגות ההכנסות (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש בבנק ישראל - השפעת המדיניות המוניטרית על ענפי התעשייה (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש בבנק ישראל בחינת התחזיות לאינפלציה של החזאים הפרטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש בבנק ישראל- התשואה להשכלה – הקשר הסיבתי בין השכלה לשכר (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש- מחזוריות המדיניות התקציבית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש- תופעת העדר בהמלצות האנליסטים- עדויות בשוק ההון הישראלי (ת.עדכון: 06/12/2016) מטבע של 2 שקלים חדשים יופץ לציבור החל מיום ראשון ה - 9 12 07 (ת.עדכון: 06/12/2016) מיסוד שוק התלבור (ת.עדכון: 06/12/2016) מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול דצמבר 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול יוני 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול מרץ 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) מצבת הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול ספטמבר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) משלחת קרן המטבע הבינלאומית תחל מחר, יום רביעי ה-28 בנובמבר, את דיוניה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מתווה לעבודה המשותפת בין הפיקוח על הבנקים והתאגידים הבנקאיים ליישום המלצות באזל 2 (ת.עדכון: 06/12/2016) נגיד בנק ישראל ומנכל האוצר קיימו היום מפגש לדיון בסוגיית שינוי התנהגות הצרכנים בכל הנוגע לקביעת מחירי שירותים ומצרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) נגיד בנק ישראל ושר האוצר מינו את ירום אריאב לעמוד בראש וועדה לפיתוח והגברת התחרות בשוק ההון בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) נגיד בנק ישראל מינה לראשונה ועדת ביקורת בבנק ובה חברים חיצוניים (ת.עדכון: 06/12/2016) נגיד בנק ישראל מינה רוח חיצוני שיבקר את דוחותיו הכספיים וחוות דעתו תפורסם לראשונה לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ - אוגוסט 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ - אוקטובר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ - אפריל 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ - יולי 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ - יוני 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ - ינואר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ - מרץ 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ - ספטמבר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על הפעילות במסחר במטבע חוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות המשק במטח בחודש אוגוסט 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות המשק במטח בחודש אוקטובר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות המשק במטח בחודש אפריל 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות המשק במטח בחודש דצמבר 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות המשק במטח בחודש יוני 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות המשק במטח בחודש ינואר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות המשק במטח בחודש מאי 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות המשק במטח בחודש מרץ 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות המשק במטח בחודש נובמבר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות המשק במטח בחודש ספטמבר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות המשק במטח בחודש פברואר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק – לקוח בשנת 2006 בנושא טיפול פניות הציבור והפקת לקחים מהן (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת ההתפתחויות הכלכליות מאוקטובר 2006 למארס 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת ההתפתחויות הכלכליות – הרביעים השני והשלישי של 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת התפתחויות הכלכליות – המחצית הראשונה של 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקר החברות והעסקים – רביע ראשון של 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקר החברות והעסקים – רביע שלישי של 2007 - תקציר (ת.עדכון: 06/12/2016) סקר החברות והעסקים – רביע שלישי של 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקר החברות והעסקים – רביע שני של 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקר החברות והעסקים–רביע רביעי של 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון התחזית המאקרו-כלכלית של בנק ישראל ל- 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) על כל המטבעות של 2 שקלים חדשים שיוכנסו למחזור מוטבעת שנת תשסח ולא כפי שפורסם בידיעות אחרונות (ת.עדכון: 06/12/2016) צמיחה מגדילה את היקף המשרה של מרבית השכירים אך לא של אלו ממשפחות בעלות הכנסה נמוכה (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2007 תעלה ב-0-25 נקודות אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2007 תישאר ללא שינוי ותעמוד על 4 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2007 תישאר ללא שינוי ותעמוד על אחוזים (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2007 תישאר ללא שינוי ברמה של 3-5 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2007 תרד ב-0-25 נקודות אחוז, לרמה של 3-5 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש ינואר 2008 תעלה ב- 25 0 נקודות אחוז ותעמוד על 25 4 אחוזים (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2007 תעלה ב-0-25 נקודות אחוז ותעמוד על 4 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש פברואר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) רפורמה במערכת התשלומים במשק - בנק ישראל השיק מערכת תשלומים חדשה המאפשרתלראשונה להעביר באופן מיידי וסופי כספים בין חשבונות בנק (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום M1 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (1M) - ינואר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום - אפריל 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום - יולי 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום - יוני 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום - מאי 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום - מרץ 2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום - ספטמבר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום - פברואר 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום M1)) (ת.עדכון: 06/12/2016) תוצר לנפש מתוקן לשקילות כוח הקנייה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) תחזית מאקרו-כלכלית ל-2008 של בנק ישראל
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין