(ת.עדכון: 06/12/2016) Israel- 2010 Article IV Consultation — Staff Report Public Information Notice on the (ת.עדכון: 06/12/2016) אמדן לערך המוסף של הייצוא (ת.עדכון: 06/12/2016) אמידה מוקדמת של נתוני התוצר המקומי הגולמי על פי נתונים חודשיים (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל השיק מערכת ‏ERP‏ לניהול מתקדם של תהליכי העבודה שלו ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל יקיים תחרות פומבית לעיצוב שטרות הכסף החדשים (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מודיע על החלטת הנגיד להביא לאישור הממשלה את רשימת הדמויות אשר תופענה על סדרת השטרות החדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מזמין את הציבור למרכז המבקרים בחול המועד פסח תשעא (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם את הספר האדום המדווח על התפתחויות במערכת התשלומים ‏והסליקה לשנת 2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם דוח אודות ישראל והמשבר העולמי בשנים 2007-2009 ‏והלקחים שעולים מהמשבר (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם היום קטע מתוך דוח בנק ישראל שיפורסם ב- 30 למרץ 2011- ‏מדיניות מקרו יציבותית ויישומה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם היום קטע מתוך דוח בנק ישראל שיפורסם ב- 30 למרץ 2011- ‏מסים סביבתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם עקומי תשואות של איגרות חוב ממשלתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם קטע נוסף מתוך דוח בנק ישראל שיפורסם ב- 30 למרץ 2011- ‏השכלה ותעסוקה באוכלוסייה החרדית (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל פרסם היום את תנאי ההליך התחרותי לעיצוב שטרות הכסף החדשים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגיד בנק ישראל היום בוועדת הכספים של הכנסת בנוגע לשוק הדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח בנק ישראל לשנת 2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח האינפלציה 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח המדיניות המוניטריות - הרביע הראשון 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח חטיבת השווקים על יתרות מטבע החוץ של ישראל לשנת 2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על פעילות בשוק נגזרות המטח, בשוק המקמ והאגח הממשלתיות ‏הקצרות- הפצת טיוטה להערות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הביצוע הצפוי של תקציב המדינה בשנת 2012 ובטווח הבינוני, מול יעדי התקציב (ת.עדכון: 06/12/2016) הגברת המאבק בגורמים המסייעים לתכנית הגרעין של איראן והתוכניות ‏הנלוות לה (ת.עדכון: 06/12/2016) ההשפעות של התעסוקה בישראל על כוח העבודה הפלסטיני (2005-8)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים 130 - ינואר-אפריל 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים – ינואר עד אפריל 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים – ספטמבר עד דצמבר 2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתפתחויות הכלכליות בחודשים מאי עד אוגוסט 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הוגברה ההגנה על לקוחות פרטיים העושים שימוש בצ'קים - מהיום ינפיקו ‏הבנקים ללקוחותיהם פנקסי צ'קים שסחירותם הוגבלה, אלא אם ביקש הלקוח ‏במפורש אחרת (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בנושא מינוי דירקטורים חדשים בבנק לאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לעיתונות - שוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה משותפת בעקבות ההתפתחויות בשווקים מטעם האוצר ובנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הטלת חובת נזילות על עסקאות בנגזרי מטח של תושבי חוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) היום התקיימה בבנק ישראל ישיבה ראשונה של המועצה המנהלית (ת.עדכון: 06/12/2016) הלוואות לדיור בריבית משתנה (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אוגוסט 2011 עלה ב-0.3 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אוקטובר 2011 עלה ב-0.1 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אפריל 2011 עלה ב-0.2 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש דצמבר 2010 עלה ב-0.7 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש יולי 2011 עלה ב-0.2 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש יוני 2011 עלה ב-0.2 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש ינואר 2011 עלה ב-0.4 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש מאי 2011 עלה ב-0.3 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש ספטמבר 2011 עלה ב-0.3 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש פברואר 2011 עלה ב-0.4 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המידע השנתי על התאגידים הבנקאיים 2006-2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו'ל יוני 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, מארס 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הסרת קובצי חשבונות מוגבלים ולקוחות מוגבלים בנסיבות מחמירות (ת.עדכון: 06/12/2016) העלאת גיל הפרישה לנשים, צעד מתבקש בעת הזו (ת.עדכון: 06/12/2016) העלאת שכר המינימום בשנים 2011 ו-2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (01-11) והריבית הממוצעת ‏המשמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (12-10) ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (02-11) והריבית הממוצעת ‏המשמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (01-11) ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (03-11) והריבית הממוצעת ‏המשמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (02-11)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (04-11) והריבית הממוצעת ‏המשמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (03-11)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (06-11) והריבית הממוצעת המשמשת כבסיס ‏לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (05-11)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (07-11) והריבית הממוצעת ‏המשמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (06-11) ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (09-11) והריבית הממוצעת ‏המשמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (08-11) (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (11-10) והריבית הממוצעת ‏אשר משמשת כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (10-10)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) העלויות והמרווחים במגזר השקלי הלא צמוד (12-10) והריבית הממוצעת המשמשת ‏כבסיס לריבית ההלוואות החוץ בנקאיות (11-10)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ורשויות הפיקוח בארהב חתמו על מסמך שיתוף פעולה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים- מאז החלה הרפורמה חלה הוזלה משמעותית במחירי העמלות על שירותי עוש נפוצים וכרטיסי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) השוואת תקציב משרד הביטחון בשנים 2012-2008 למתווה ברודט‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השכר הריאלי ברוטו ונטו של שכירים בעשור האחרון (ת.עדכון: 06/12/2016) השנה הראשונה להפעלת הסדר פנסיית החובה- הציות להסדר והשלכות ‏פוטנציאליות על היצע העבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת הוראת חובות פגומים (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת שינוי חוק גיל הפרישה על השתתפות האוכלוסייה המבוגרת בכוח העבודה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש ינואר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש פברואר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחול בחודש אוגוסט 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחול בחודש אוקטובר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחול בחודש אפריל 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחול בחודש יולי 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחול בחודש ספטמבר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות בנק ישראל להמלצות ועדת טרכטנברג (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות בנק ישראל למידע המתפרסם בנוגע לפעילות חברות מקבוצת עופר (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות בנק ישראל לצעדים בתחום הדיור עליהם הודיעה היום הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע האחרון ובשנת 2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק – אפריל-מאי 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק – יולי-אוגוסט 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק – מאי-יוני 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק – מרץ-אפריל 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק – ספטמבר-אוקטובר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק- אוגוסט-ספטמבר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק-יוני-יולי 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב של המגזר העסקי - דצמבר 2010-ינואר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב של המגזר העסקי - נובמבר-דצמבר 2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב של המגזר העסקי – ינואר-פברואר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב של המגזר העסקי – פברואר-מרץ 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול המשכיות עסקית (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מבחני קיצון למערכת הבנקאות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מגמות דמוגרפיות והשתלבות הערבים בשוק העבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר - השנה הראשונה להפעלת הסדר פנסיית החובה (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש בבנק ישראל- השפעת המדיניות המונטרית על רכיבי מדד המחירים (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש בבנק ישראל- השפעת רפורמת עושי השוק על רמת הנזילות בשוק ‏איגרות החוב הממשלתיות השקליות (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש בבנק ישראל- פריון החברות היצואניות בישראל‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש בבנק ישראל- רדיפת תשואות ומומנטום בצבירות בקרב המשקיעים בקופות הגמל ‏בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מידע על הלוואות לדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב הנגיד לדוח המדיניות המוניטרית לרביע הראשון של 2011 ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מלאכת תיקון החוזים האחידים, לפתיחת חשבון עובר ושב בכלל המערכת ‏הבנקאית, הושלמה בתאריך 1.4.11‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות (ת.עדכון: 06/12/2016) ניהול המשכיות עסקית - טיוטה (ת.עדכון: 06/12/2016) נמשכת ירידה הדרגתית בהוצאה החודשית בפועל של משקי בית בגין החזקת ‏חשבון עוש וכרטיס אשראי ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירה על מערכות התשלומים והסליקה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ותלונות הציבור לשנת 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקר החברות והעסקים - הרביע הראשון של 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקר החברות והעסקים - הרביע הרביעי של 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקר החברות והעסקים – רביע שלישי של 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סקר החברות והעסקים – רביע שני של 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סקר החברות והעסקים–רביע ראשון של 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון התחזית המאקרו-כלכלית לשנים 2011 ו-2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון התחזית המאקרו-כלכלית לשנים 2011-2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארהב (ת.עדכון: 06/12/2016) פגישת הפורום המוניטרי הבכיר בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים (ת.עדכון: 06/12/2016) פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום הטיפול בפניות ותלונות הציבור לשנת 2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) צוריאל תמם מונה למנהל האגף להערכה מוסדית בפיקוח על הבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) קטע מתוך מגמות ברווחיות של חברות יצואניות ולא יצואניות (ת.עדכון: 06/12/2016) קטע מתוך ניתוח הצעדים שננקטו במס השבח במהלך 2011 לשם מיתון העלייה של מחירי ‏הדירות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2011 תישאר ללא שינוי ברמה של 3.25%‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש אוקטובר 2011 תרד ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 3%‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש אפריל 2011 תעלה ב-0.5 נקודות אחוז לרמה של 3 אחוז ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2011 תרד ב-0.25% לרמה של 2.75%‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש יולי 2011 תישאר ללא שינוי ברמה של 3.25% (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש יוני 2011 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 3.25% ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש מאי 2011 תשאר ללא שינוי ברמה של 3 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש מרץ 2011 תעלה ב-0.25 נקודות אחוז לרמה של 2.5 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש נובמבר 2011 תישאר ללא שינוי ברמה של 3%‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית בנק ישראל לחודש ספטמבר 2011 תישאר ללא שינוי ברמה של 3.25% ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) רכיב ההלוואות לדיור בריבית משתנה יוגבל לשליש מסך ההלוואה לדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) רשת הפייסבוק תהיה הפלטפורמה המובילה להצגת המידע ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק בתי המלון בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק השכירות הפרטית בישראל‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש יולי 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש מאי 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש מארס 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי חתימות על שטר ה-200 ₪‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שינויים בהרכב ועד המסלקה (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (‏M1‎‏)‏ - 20.4.11 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (‏M1‎‏)‏ - ינואר 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי והתפתחות אמצעי התשלום (‏M1‎‏)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי ‏התשלום (1‏M‏)‏ - 11-2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי ‏התשלום (1‏M‏)‏ - אוקטובר 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי ‏התשלום (1‏M‏)‏ - אפריל 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי ‏התשלום (1‏M‏)‏ - יוני 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי ‏התשלום (1‏M‏)‏ - שנתי (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי ‏התשלום (1‏M‏)‏-08-11 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי ‏התשלום (1‏M‏)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שלוש שנים ליישום חוק מענק ההכנסה (לשעבר מס הכנסה שלילי)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת הפיקוח על הבנקים להודעת המשטרה בדבר העברת חומרי החקירה של מנכל בנק ‏הפועלים לפרקליטות (ת.עדכון: 06/12/2016) תגליות הגז הטבעי והשלכותיהן על החשבון השוטף ועל שער החליפין הריאלי (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון הוראות המפקח על הבנקים ישפר את יכולת הלקוח לעקוב אחר חיוביו ‏בכרטיס האשראי, זאת באמצעות הגברת הגילוי בדפי פירוט העסקאות ‏החודשיים (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק ‏איסור הלבנת הון על ידי בנק הפועלים בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) תמצית מדברי נגיד בנק ישראל היום בארוע השנתי של פורום ה-‏CFO‏ – התייחסות להמלצות ועדת שישינסקי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תרחישים לגידול מצבת חדרי המלון בישראל לשנים 2015-2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ‏מלימודים לעבודה- תעסוקת צעירים בישראל
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין