(ת.עדכון: 06/12/2016) אומדנים ראשונים לקראת תקציב המדינה לשנת 2015, ומגמות התקציב להמשך העשור (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדנים ראשונים לקראת תקציב המדינה לשנת 2015, ומגמות תקציביות להמשך העשור (ת.עדכון: 06/12/2016) אחזקות בנקים - נייר עמדה משותף (ת.עדכון: 06/12/2016) אימוץ כללי החשבונאות המקובלים בארהב בנושא זכויות עובדים בדוחות כספיים של ‏תאגידים בנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל - ריבית מרץ 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל החל לפרסם דוח תקופתי על היציבות הפיננסית ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל פרסם היום את תוכנית העבודה ותקציב הבנק לשנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל פרסם היום את תכנית העבודה ותקציב הבנק לשנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בשנת 2015 בנק ישראל ירכוש 3.1 מיליארד דולר במסגרת התכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז על ‏שער החליפין (ת.עדכון: 06/12/2016) בתום הליך מכרזי לשירותי ייעוץ בתחומי תקשורת והסברה, נבחר אלי דוידוביץ' כיועץ ‏תקשורת לבנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי המפקח על הבנקים בוועידת ישראל לעסקים של העיתון גלובס (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי הנגידה בוועידת הפיננסים של העיתון ‏TheMarker (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגידת בנק ישראל בוועדת הכספים של הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגידת בנק ישראל בוועידה הכלכלית הלאומית של עיתון כלכליסט (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגידת בנק ישראל בוועידת ישראל לעסקים של העיתון גלובס (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגידת בנק ישראל, דר קרנית פלוג, בכנס הרצליה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח המדיניות המוניטרית למחצית הראשונה של 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה של 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל לשנת 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דן פרופר הודיע על החלטתו לפרוש מראשות המועצה המנהלית של בנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דן פרופר סיים היום את תפקידו כיור המועצה המנהלית בבנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דניאל חחיאשוילי ימונה לתפקיד ראש מטה נגידת בנק ישראל, במקומו של אדי אזולאי (ת.עדכון: 06/12/2016) דר נדין בודו-טרכטנברג תיכנס לתפקיד המשנה לנגידת בנק ישראל ב-2 למארס‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) האם הטלת חובת דיווח כללית בישראל היא הפתרון להעמקת הציות לחוקי המס (ת.עדכון: 06/12/2016) האם התעסוקה בענפי היצוא תנודתית יותר מהתעסוקה בענפים שעיקר פעילותם בשוק ‏המקומי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הדיווח החצי שנתי על עמלות הבנקים הוגש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) הדיווח החצי שנתי על עמלות הבנקים הוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לעיתונות - סקירת ההתפתחויות הכלכליות מס' 137 עד מרץ 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים (דוגמת ביטקוין)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש דצמבר 2014 ללא שינוי ברמה של 0.25 ‏אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש נובמבר 2014 ללא שינוי ברמה של 0.25‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש פברואר 2014 ללא שינוי ברמה של 1 ‏אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להפחית את הריבית לחודש אוגוסט 2014 ב-0.25 אחוז לרמה של 0.5 ‏אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להפחית את הריבית לחודש ספטמבר 2014 ב-0.25 לרמה של ‏‏0.25‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הוקם צוות בין-משרדי בראשות בנק ישראל לקידום אמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים (ת.עדכון: 06/12/2016) החזקה במניות הבנקים על ידי חברות תעודות סל (ת.עדכון: 06/12/2016) היחס בין מחירי הדירות ושכר הדירה להכנסות באזורי הארץ, 2004 עד 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות מקדימה לקראת השקת השטר הראשון בעריך 50 ₪ בסדרת השטרות החדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) הכנס השנתי של הפיקוח על הבנקים הוקדש לנושא הטיפול בצרכן הבנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אוגוסט 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אוקטובר 2014 עלה ב-0.1‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אפריל 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש דצמבר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש יולי 2014 נותר ללא שינוי (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש ינואר 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש מאי 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש מרץ 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש ספטמבר 2014 עלה ב-0.2‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש פברואר 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יולי 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יוני 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש מאי 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטח בחודש מרץ 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים מודיע כי המערכת הבנקאית פועלת בהתאם להנחיות פיקוד העורף, וכן מפרסם ‏שורה של הקלות לציבור המנהל את חשבונותיו בקו העימות (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים מודיע על הקלות נוספות ללקוחות הבנקים לאור המצב הביטחוני (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים מורה לתאגידים הבנקאיים להיערך ליישום הוראות ה-‏FATCA (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים מפרסם טיוטת הוראה לפיה הבנקים ידרשו להגדיל את כריות ההון ‏כנגד תיק האשראי לדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים מפרסם להערות הציבור מסמך בנושא הקמת אגודות בנקאיות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול - מרץ 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, דצמבר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, יוני 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הסקירה המקרו כלכלית של נגידת בנק ישראל בוועדת הכספים של הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים - הזמנת הציבור להציג את עמדתו 16.6.2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל קורא ללקוחות, משקי בית ובעלי עסקים קטנים, להצטרף ‏לשירות מסלולי עמלות בחשבון עוש (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים מודיע על צמצום מספר העמלות בתחום כרטיסי החיוב והסליקה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים מפרסם הוראה חדשה שמטרתה להגביר את ‏יכולת ההשוואה ושקיפות המחיר בתחום ניירות ערך (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים פועל לאפשר פתיחת חשבונות בנק באמצעות האינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) הצוות הבין-משרדי לקידום האיגוח בישראל הגיש את דוח הביניים לשר האוצר ולנגידת ‏בנק ישראל- ממליץ להסיר חסמים בפני התפתחות של שוק איגוח בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הצמיחה של סין והיצוא של ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הרצאת נגידת בנק ישראל בכנס אלי הורביץ לכלכלה וחברה (ת.עדכון: 06/12/2016) השטר הראשון בסדרת השטרות החדשה בעריך 50 שקלים נכנס היום למחזור‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השלמת היערכות מפעילי מכונות אוטומטיות לקראת הכנסתו למחזור של השטר ‏החדש בעריך 50 שח - הראשון בסדרת השטרות החדשה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אוגוסט 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אוקטובר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אפריל 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש יוני 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש מאי 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש מרץ 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש פברואר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל, ותושבי ישראל בחול בחודש דצמבר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התחזית המקרו כלכלית של חטיבת המחקר, ספטמבר - 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות בנק ישראל להחלטת הממשלה בדבר עדכון כלל ההוצאה (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות בנק ישראל להצעת תקציב המדינה לשנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפלגות היעדים ליצוא הסחורות של ישראל (ללא יהלומים) (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הרביעי של שנת 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של שנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק אוקטובר-נובמבר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים מאי-יוני 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים נובמבר - דצמבר 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים פברואר-מרץ 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בשנת 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק – אוקטובר-נובמבר 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק – יוני-יולי 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות השכר בישראל בשני העשורים האחרונים (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות השכר במגזר הציבורי והקשרים בינו לבין השכר במגזר הפרטי (ת.עדכון: 06/12/2016) חנוכה תשעה (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטה - תהליך רישוי והקמת אגודות בנקאיות בישראל 16.6.2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) יעדי וכלי המדיניות של הבנק המרכזי 'החדש' (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2014 ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח אפריל 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח יוני 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח מאי 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח מרץ 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח פברואר 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשסח-2008 - טיוטא (ת.עדכון: 06/12/2016) כללים חדשים יסדירו את תחום ההטבות הלא בנקאיות הניתנות ללקוחות ‏התאגידים הבנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות הממשלה ביחס להורים צעירים - לוח וגרף (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות הממשלה ביחס להורים צעירים (ת.עדכון: 06/12/2016) מחירו של סל שירותים אחיד ובסיסי לניהול חשבון עובר ושב, יפוקח ולא יעלה על 10 ₪ לחודש (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש בבנק ישראל- מאיפה הכסף – רכישת דירות ומימונן‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מיסוי ירוק ושינויים בדפוסי הקנייה של מכוניות פרטיות ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מערכת הבנקאות בישראל – סקירה שנתית 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מפת האזור המיוחד ורשימת היישובים (ת.עדכון: 06/12/2016) מרכז המבקרים סוכות התשעה (ת.עדכון: 06/12/2016) נגידת בנק ישראל תמליץ למנות את נדין בודו-טרכטנברג לתפקיד המשנה לנגידה (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים למחקר השכר במגזר הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכונים בעידן של שינויים – ועידת הנדלן של כלכליסט (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירה מקרו כלכלית של הנגידה בועדת הכספים של הכנסת 6.1.2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקר לאומדן השפעה כמותית ‏של יישום הנחיית הנזילות של באזל 3 בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) עו'ד אילן שטיינר ימונה למנהל מחלקת המטבע בבנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) עיקרי דבריו של אנדרו אביר מנהל חטיבת השווקים בדיון בוועדת הכספים בנושא מדיניות בנק ישראל בשוק המטח (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת בנק ישראל לגבי המסגרת התקציבית לשנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת בנק ישראל על ההצעות שנידונו היום בקבינט הדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים (ת.עדכון: 06/12/2016) פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פנייה לקבלת עמדות הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום דוח בנק ישראל לשנת 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פתיחת חשבונות באמצעות האינטרנט - טיוטא (ת.עדכון: 06/12/2016) צו הבנקאות - פיקוח על מסלול בסיסי - טיוטה (ת.עדכון: 06/12/2016) צוות בין-משרדי בנושא מטבעות וירטואליים מבוזרים ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) קטע מדוח בנק ישראל שיתפרסם בקרוב - תמורות באי-שוויון בין המחוזות בישראל ובתוכם 3.3.2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) רוכשי דירה ראשונה- התמורות שחלו בשנים 2002 - 2012 בדפוסי הרכישה, לפי רמת ההכנסה (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית אוקטובר 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית אפריל 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית יולי 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי שעת פרסום החלטת הריבית מ-17.30 ל-16.00‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים והתפתחות אמצעי התשלום‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים, והתפתחות אמצעי התשלום‏ - 17-09-14 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים, והתפתחות אמצעי התשלום‏ - 29-10-14 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי התשלום ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי על ידי שוק ההון והחזאים והתפתחות אמצעי התשלום (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 17.4.2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 17.6.2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 19.05.2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) תוצאות מבחן קיצון מקרו-כלכלי למערכת הבנקאית המבוסס על תרחיש אחיד 2013-2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תחזית מקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יוני 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) תחזית מקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יוני 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) תחזית מקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, מרץ 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) תמצית פרקי דוח בנק ישראל לשנת 2013
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין