(ת.עדכון: 06/12/2016) IIP הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול ברביע הראשון של שנת 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) IIP הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול ברביע השלישי של שנת 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) IMF - Israel - 2015 Article IV Consultation Concluding Statement June 24, 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) אישור לגיוס הון רגולטורי באמצעות אגח עם מנגנון ספיגת הפסדים (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל - הודעה לעיתונות - יתרות המטח בחודש אפריל 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מעדכן את אופן חישוב המשקלות בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם את הדוח החצי-שנתי על היציבות הפיננסית ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם את הדוח השני על היציבות הפיננסית (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם את המתווה להקמת אגודות בנקאיות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם דוח ביניים בנושא- 'שרשרת ביצוע עסקאות בכרטיס חיוב'‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם הוראות להטמעת כרטיסי חיוב מיידי בישראל 30.06.2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם המלצות וצעדים להטמעת כרטיסי חיוב מיידי (דביט) בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל פועל לקדם את הצטרפות המדינה לארגון ה-FATF 3.11.2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) בשנת 2016 בנק ישראל ירכוש 1.8 מיליארד דולר במסגרת התכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז על ‏שער החליפין (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי המנמר על מאגר נתוני האשראי הלאומי בכנס Fintech 25.11.2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי הנגידה בבית המשפט העליון - הכלכלה הישראלית במבט מקרו כלכלי (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי הנגידה בישיבת הממשלה- מצרפי התקציב והגירעון (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגידת בנק ישראל במסיבת העיתונאים לרגל פרסום דוח בנק ישראל לשנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגידת בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית שהתקיים היום בבנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח המדיניות המוניטרית למחצית הראשונה של שנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה של שנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל לשנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למחצית שנייה 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הדיווח החצי שנתי על עמלות הבנקים הוגש היום לוועדת הכלכלה של הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לעיתונות - המשנה לנגידת בנק ישראל נשאה דברים במכללת תל-חי (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לעיתונות - הנחיות חדשות על בסיס המלצות הוועדה לבחינת הסדרי חוב (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לעיתונות סקר חברות רביע רביעי 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעת שוק מטח - אוגוסט 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה הבין-משרדית לקידום השימוש באמצעי התשלום המתקדמים מפרסמת ‏דוח ביניים (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש אוקטובר 2015 ללא שינוי ברמה של 0.1‏אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש אפריל 2015 ללא שינוי ברמה של 0.1 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש יולי 2015 ללא שינוי ברמה של 0.1 אחוז ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש יוני 2015 ללא שינוי ברמה של 0.1‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש ינואר 2015 ללא שינוי ברמה של 0.25 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת הוועדה המוניטרית על גובה ריבית בנק ישראל לחודש אוגוסט 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק לאומי לישראל בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת ‏הון על ידי בנק פועלי אגודת ישראל בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת ‏הון על ידי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות מפעילי מכונות ממכר לשטר ה-200 (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות מקדימה לקראת השקת השטר החדש בעריך 200 ₪, השני בסדרת השטרות החדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אוגוסט 2015 עלה ב-0.3‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אוקטובר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אפריל 2015 עלה ב-0.2 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש דצמבר 2014 עלה ב-0.3‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש יולי 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש יוני 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש ינואר 2015 עלה ב-0.3 אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש מאי 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש נובמבר 2014 עלה ב-0.1‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש נובמבר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש פברואר 2015 עלה ב-0.2‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יולי 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יוני 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש מרץ 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים יסיים את תפקידו ב-30.6.2015, לאחר ארבע וחצי שנים בתפקיד (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקחת על הבנקים תורה לתאגידים הבנקאיים להגיש לפיקוח תכנית רב שנתית להתייעלות תפעולית (ת.עדכון: 06/12/2016) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, דצמבר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) העלאת גיל הפרישה לנשים - תמונת מצב והמלצות מדיניות לעתיד‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים ורשות האכיפה והגבייה פועלים להגברת ההוגנות בהליכי גביית חובות ‏בתאגידים הבנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים ורשות ניירות ערך השלימו הסדרת המנגנון שיאפשר הרחבת ‏פעילות תעודות הסל העוקבות אחר מדד תא-בנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים מודיע על צמצום מספר עמלות, לרבות בתחום כרטיסי החיוב והסליקה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים מודיע על צעדים נוספים בתחום העמלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים מפרסם דוח הוראות רגולטוריות בתחום יחסי בנק-לקוח שנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים מקדם את נושא הטיפול בתלונות לקוחות במערכת הבנקאית (ת.עדכון: 06/12/2016) הצוות הבין-משרדי לקידום האיגוח בישראל מפרסם דוח מסכם (ת.עדכון: 06/12/2016) הקדמת המפקח על הבנקים לסקירה השנתית 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הקשר בין איכות ההשכלה לצמיחה- ישראל בהשוואה לעולם‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הרצאת המפקחת על הבנקים בכנס כלכליסט - ספטמבר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) הרצאת נגידת בנק ישראל בכנס האגודה הישראלית לכלכלה (ת.עדכון: 06/12/2016) השוק הפיננסי – אתגרים ורפורמות (ת.עדכון: 06/12/2016) השטר השני בסדרת השטרות החדשה בעריך 200 שח נכנס היום למחזור‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השיכון הציבורי בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעתם של עימותים צבאיים על הפעילות המשקית (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אוגוסט 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אוקטובר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש יולי 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש יוני 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש מאי 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש מרץ 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש נובמבר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש פברואר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, דצמבר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, מרץ 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ספטמבר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התייחסות בנק ישראל להצעה להפחתת המעמ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בשוק מטבע החוץ בשנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק אוגוסט-ספטמבר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק אוקטובר-נובמבר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק אפריל-מאי 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים אוקטובר-נובמבר 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים יולי-אוגוסט 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים מרץ-אפריל 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בחודשים פברואר-מרץ 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק בשנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק יוני-יולי 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק ינואר-פברואר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק מאי-יוני 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק ספטמבר-אוקטובר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) התרחבות התעסוקה הפלסטינית בישראל ומאפייניה (ת.עדכון: 06/12/2016) זרמי הכספים בהוצאה הלאומית לבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) זרמי הכספים בהוצאה הלאומית לבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) טיפול הפיקוח על הבנקים בפניות הציבור ובתלונותיו בשנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2014 ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח אוגוסט 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח אוקטובר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח יולי 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח יוני 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח ינואר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח נובמבר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשסח - 2008 - טיוטא (ת.עדכון: 06/12/2016) מגזרי הפעילות – היקפי הפעילות והתוצאות העסקיות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מדברי הנגידה בכנס לפתיחת מכון אלרוב לחקר הנדלן (ת.עדכון: 06/12/2016) מחזור הלוואת זכאות -שאלות ותשובות (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר- דרך אילו ערוצים משפיע שער החליפין על האינפלציה (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר- השפעת המדיניות הפיסקלית, המדיניות המוניטרית, והכלכלה הגלובלית ‏על התשואות הריאליות של איגרות חוב ממשלתיות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר- התחלקות הסיוע בשכר דירה בין שוכרים למשכירים (ת.עדכון: 06/12/2016) מינויים בהנהלת הפיקוח על הבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) ממצאים עיקריים מסקר החברות לרביע הראשון של שנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ממצאים עיקריים מסקר החברות לרביע השלישי של שנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ממצאים עיקריים מסקר החברות לרביע השני של שנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מענק העבודה- דוח מעקב של צוות המחקר עד שנת הזכאות 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד הבינוי והפיקוח על הבנקים מודיעים על הארכה נוספת של המהלך ‏למחזור הלוואות משכנתא לזכאים (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד הבינוי והפיקוח על הבנקים מודיעים על הארכת המהלך ‏למחזור הלוואות משכנתא לזכאים (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד הבינוי מקדם בשיתוף הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מהלך לעידוד מיחזור ‏הלוואות משכנתה לזכאים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) נגידת בנק ישראל הקימה ועדת איתור לתפקיד המפקח על הבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) סוגיות במערכת הבנקאות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) סוגיות שכרוכות בהחלת ביטוח פיקדונות (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום שנת 2014 - התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירה שנתית 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת ההתפתחויות בחודשים האחרונים, תמונת המצב לקראת הכנת תקציב המדינה לשנים ‏‏2015 ו-2016, והמגמות התקציביות הצפויות בהמשך העשור (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת ההתפתחויות הכלכליות 139 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת ההתפתחויות הכלכליות באפריל 2014 עד ספטמבר 2014, ותמונת המצב ‏הפיסקלית לקראת הכנת תקציב המדינה לשנת 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים (ת.עדכון: 06/12/2016) פגישת הנגידה ושר האוצר המיועד (ת.עדכון: 06/12/2016) פיתוח שוק האיגוח (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות הודעות או התראות), התשעה 2015 - טיוטא (ת.עדכון: 06/12/2016) צעדים להגברת התחרות בשוק הסליקה ולעידוד הכניסה של גופים חדשים ‏לבעלות על סולקים וחברות כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) צעדים נוספים שנוקט הפיקוח על הבנקים לצורך פישוט הליך העברת הפעילות בחשבון וסגירתו (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית דצמבר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית נובמבר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית ספטמבר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) רמת התשתיות בישראל וההשקעה בהן- השוואה בין-לאומית ובחינה לאורך זמן (ת.עדכון: 06/12/2016) שינויים בהנהלת הפיקוח על הבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים והתפתחות אמצעי התשלום-18-05-15 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים והתפתחות אמצעי התשלום‏ - 18.3.15 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים והתפתחות אמצעי התשלום‏ - 19-1-2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים והתפתחות אמצעי התשלום‏ 16-04-2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים והתפתחות אמצעי התשלום‏ 18-02-2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 17.06.2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 18.08.2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 18.11.2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 19.07.2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 20.12.2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת בנק ישראל לרפורמות המוצעות בחוק ההסדרים (ת.עדכון: 06/12/2016) תחזית מקרו של המחקר, יוני 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) תחזית מקרו של המחקר, יוני 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) תיבה מתוך סקירת ההתפתחויות הכלכליות 139 - איכות ההשכלה יוני 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) תיק הנכסים רביע שלישי 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) תיק הנכסים רביע שני 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) תכנית העבודה ותקציב הבנק לשנת 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) תרגום הדוח הראשוני של קרן המטבע על ישראל לשנת 2015
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין