(ת.עדכון: 06/12/2016) IIP הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול ברביע הרביעי של שנת 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) אמידת גמישות הביקוש לדירות ביחס למחיר בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) אמידת התשואה למיומנויות של העובדים במגזר העסקי ובמגזר הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת קיומה של בועה במחירי המניות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת שוק ריביות הסמן בישראל שוק התלבור לעומת שוק המקם (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מאפשר לגופים המוסדיים להגדיל את אחזקותיהם במניות הבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם את דוחותיו הכספיים לשנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל מפרסם את הדוח החצי-שנתי על היציבות הפיננסית (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל פותח את מערכות התשלומים המבוקרות לשחקנים חדשים ומפרסם את תנאי הגישה אליהן (ת.עדכון: 19/01/2017) בנק ישראל פרסם היום את תכנית העבודה ואת תקציב הבנק לשנת 2017‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק ישראל קובע חובת דיווח על עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים (ת.עדכון: 06/12/2016) בשנת 2017 בנק ישראל ירכוש ‏‎1.5‎‏ מיליארד דולר במסגרת התכנית לקיזוז השפעת ‏הפקת הגז על שער החליפין (ת.עדכון: 06/12/2016) גרפים ונתונים - התפתחות החוב במשק לרביע הרביעי 2015 (ת.עדכון: 19/01/2017) דברי המפקחת על הבנקים, חדוה בר, בועידת ישראל לעסקים של גלובס - ההתייעלות ‏והשינויים הגדולים המתרחשים במערכת הבנקאות (ת.עדכון: 19/01/2017) דברי הנגידה בוועידת התחזיות של כלכליסט (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי הנגידה בישיבת הממשלה בנושא אישור הצעת חוק להגברת התחרות בשוק הבנקאות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי מנהל חטיבת המחקר, פרופ' נתן זוסמן, במסיבת העיתונאים לרגל פרסום דוח בנק ‏ישראל 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגידת בנק ישראל בוועדת הכלכלה של הכנסת בנושא הצעת חוק נתוני אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגידת בנק ישראל בישיבת הממשלה לאישור תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי נגידת בנק ישראל במסיבת העיתונאים לרגל פרסום דוח בנק ישראל 2015‏ (ת.עדכון: 19/01/2017) דברי נגידת בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית שהתקיים היום בבנק ‏ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח המדיניות המוניטרית למחצית הראשונה של שנת 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח המדיניות המוניטרית למחצית השנייה של שנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח על השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל לשנת 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) ההטבות היישוביות במס ההכנסה- מאפייניהן ויעילותן המוגבלת (ת.עדכון: 06/12/2016) ההקלות הרגולטוריות לגבי הלוואות לדיור לזכאים בפרוייקטים של מחיר למשתכן ‏נכנסו היום לתוקף (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתפתחויות בריבית על משכנתאות (ת.עדכון: 19/01/2017) הודעה בדבר בדיקת הפיקוח על הבנקים בבנק הפועלים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעת שוק מטח - יוני 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעת שוק מטח - ינואר 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית בוחנת את תדירות החלטות המדיניות המוניטרית (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש אוגוסט 2016 ללא שינוי ברמה של 0.1‏ אחוז (ת.עדכון: 02/11/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש אוקטובר 2016 ללא שינוי ברמה של 0.1‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש אפריל 2016 ללא שינוי ברמה של 0.1 אחוז‏ (ת.עדכון: 19/01/2017) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש ינואר 2017 ללא שינוי ברמה של 0.1‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המוניטרית החליטה להותיר את הריבית לחודש ספטמבר 2016 ללא שינוי ברמה של 0.1 אחוז (ת.עדכון: 02/11/2016) הועדה המוניטרית החליטה לשנות את תדירות קבלת החלטות הריבית לשמונה החלטות בשנה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראת שעה-שמירת מידע לצורך מסירתו למאגר (ת.עדכון: 06/12/2016) החל מהיום מתאפשרת סליקה אלקטרונית של שיקים בין הבנקים באמצעות ‏אפליקציות סלולריות (ת.עדכון: 06/12/2016) החשיפה לחו''ל של החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור (ת.עדכון: 02/11/2016) המדד המשולב לחודש אוגוסט 2016 עלה ב-0.2‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש אפריל 2016 עלה ב-0.1‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש דצמבר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש יולי 2016 עלה ב-0.2‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש יוני 2016 עלה ב-0.1‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש ינואר 2016 (ת.עדכון: 19/01/2017) המדד המשולב לחודש נובמבר 2016 עלה ב-0.3‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב לחודש ספטמבר 2016 עלה ב-0.3‏ אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב מאי 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) המדד המשולב פברואר 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) המוביליות בתעסוקה ‏ בקרב מבוגרים והתפתחותה בין 2003 ל-2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון הרביעי של שנת 2015‏ (ת.עדכון: 02/11/2016) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השלישי של שנת 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השני של שנת 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2016‏ (ת.עדכון: 19/01/2017) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש דצמבר 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יולי 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש מאי 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש מרץ 2016‏ (ת.עדכון: 02/11/2016) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המערכת הבנקאית ואיגוד הבנקים ביוזמת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל (ת.עדכון: 02/11/2016) המשלחת הישראלית לכנס השנתי של הבנק העולמי וקרן המטבע בוושינגטון (ת.עדכון: 19/01/2017) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, רביע שלישי 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים - הדוח החצי שנתי בנושא עמלות - סוף 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים מודיע על צעדים להגברת התחרות בשוק הסליקה והאשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים מכריז היום על צעדים נוספים לטובת משקי הבית, בתחום ‏העמלות וההוגנות בגביית חובות (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים מכריז על - שבוע המודעות הפיננסית לטובת לקוחות ‏המערכת הבנקאית (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים מנחה את המערכת הבנקאית בדבר ההיערכות הנדרשת נוכח ‏קביעת עבירות מס כעבירות מקור (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים נוקט בצעדים שימשיכו את מגמת הצמצום בעמלות שמשלמים משקי ‏הבית בגין השירותים הבנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים פרסם היום מדיניות חדשה בנושא בנקאות בתקשורת (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הבנקים-תעודת זהות בנקאית (ת.עדכון: 19/01/2017) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקלות רגולטוריות של הפיקוח על הבנקים לפרויקטים של מחיר למשתכן (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת אגף טכנולוגיה וחדשנות בפיקוח על הבנקים, בראשות רו'ח דודי בבלי (ת.עדכון: 06/12/2016) הקשר בין המצב החברתי-כלכלי למצב הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הרצאה של ד''ר קובי ברוידא מחטיבת המחקר - דמוגרפיה ונשיגות הדיור בישראל (ת.עדכון: 19/01/2017) השפעת קרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות בישראל (ת.עדכון: 17/01/2017) השפעת קרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו'ל בחודש נובמבר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו'ל בחודש פברואר 2016‏ (ת.עדכון: 02/11/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אוגוסט 2016‏ (ת.עדכון: 19/01/2017) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אוקטובר 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אפריל 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש דצמבר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש יולי 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש יוני 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש ינואר 2016‏ (ת.עדכון: 19/01/2017) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש נובמבר 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש ספטמבר 2016‏ (ת.עדכון: 19/01/2017) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, דצמבר 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יוני 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, מארס 2016‏ (ת.עדכון: 02/11/2016) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ספטמבר 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בשוק מטבע החוץ בשנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2016‏ (ת.עדכון: 19/01/2017) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השני של שנת 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק נובמבר-דצמבר 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב במשק רביע רביעי 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) ברביע הראשון של 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות החוב של המגזר הפרטי (הלא פיננסי) ברביע השני של 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחותה של המוביליות בתעסוקה 21 בין 2003 ל 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) חוזר- מאגר נתוני אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת הוראה למערכת הבנקאית- ‏רכישת הגנות אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2016‏ (ת.עדכון: 02/11/2016) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מטח יוני 2016 (ת.עדכון: 19/01/2017) כנס חטיבת המחקר בשיתוף פורום ספיר - סוגיות בשוק הדיור (ת.עדכון: 06/12/2016) מאגר נתוני האשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) מאפייני בנקאות הצל בעולם ובישראל והסיכונים הגלומים בה (ת.עדכון: 06/12/2016) מאפייני החברות שמחקו את מניותיהן מהמסחר בבורסה בתל אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) מאפייני החברות שמחקו את מניותיהן ממסחר בבורסה בתל אביב (ת.עדכון: 02/11/2016) מועדי החלטות הריבית לשנת 2017‏ (ת.עדכון: 24/11/2016) מחקר בחינת שוק ריביות הסמן בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש- ביזור הכנסות, פיקוח ממשלתי ו'כלכלת בחירות'- לקחים מהשלטון ‏המקומי בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מחקר חדש-מדיניות הממשלה בענף הפקת הגז הטבעי- שבע שנים לאחר תגלית 'תמר' (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב המפקחת – סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2015‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מערכת חדשה לאיתור כספים בבנקים (ת.עדכון: 17/01/2017) מצגת המפקחת בועידת גלובס - ההתייעלות והשינויים הגדולים העוברים על הבנקאות (ת.עדכון: 17/01/2017) מצגת הנגידה בוועידת התחזיות של כלכליסט 28.12.16 (ת.עדכון: 06/12/2016) ניתוח הגורמים המשפיעים על הביקוש לחשמל בישראל ותחזית להתפתחותו בעשורים הבאים (ת.עדכון: 06/12/2016) ניתוח הצעת התקציב לשנים 2017 ו-2018 וההתפתחויות הצפויות בהמשך העשור (ת.עדכון: 19/01/2017) סקירה על מצב המשק (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת ההתפתחויות בחודשים האחרונים, תמונת המצב הפיסקלית לשנת 2016, ‏והמגמות הצפויות להמשך העשור (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת פניות הציבור - טיפול הפיקוח על הבנקים בפניות הציבור ובתלונותיו בשנת 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת בנק ישראל בנושא התקציב הדו שנתי (ת.עדכון: 06/12/2016) ענף הבנייה ותרומתו לצמיחה (ת.עדכון: 06/12/2016) עצמאיים ועסקים זעירים יוכלו לקבל שירותי סליקה מחברות כרטיסי האשראי ‏באמצעות האינטרנט (ת.עדכון: 02/11/2016) עקרונות לאסדרת שירותי התשלום (ת.עדכון: 19/01/2017) פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים (ת.עדכון: 06/12/2016) פגישת הוועדה המוניטרית עם החזאים-יולי 2016 (ת.עדכון: 17/01/2017) פרופ' נתן זוסמן - תקציב המדינה 2017-2018 - האם הוא חברתי (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום 'מבט סטטיסטי 2015'‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשעו– 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) צעדים להבטחת כושר התחרות של חברות כרטיסי האשראי שעתידות להיפרד ‏מהבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) קטע מדוח בנק ישראל הכנסות ממיסים נדלן (ת.עדכון: 06/12/2016) קטע מתוך דוח בנק ישראל מגמות ארוכות טווח בביקוש ובהיצע לחשמל (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית יולי 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית מארס 2016 docx (ת.עדכון: 06/12/2016) ריבית פברואר 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים והתפתחות אמצעי התשלום‏ - 18-2-2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה הצפוי לפי שוק ההון ותחזיות החזאים והתפתחות אמצעי התשלום‏ 18-1-2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעור האינפלציה והתפתחות אמצעי התשלום 20.3.16 (ת.עדכון: 06/12/2016) שלב נוסף בהקמת מערכת לשיתוף נתוני האשראי- פרסום מכרז להקמה, הפעלה ‏ותחזוקה של מאגר נתוני אשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) תחזית לביקוש לחשמל במשק הישראלי (ת.עדכון: 06/12/2016) תיבה 2- בנקאות צל (ת.עדכון: 06/12/2016) תיק הנכסים רביע רביעי 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) תנועות הון מאי 2016 (ת.עדכון: 19/01/2017) תקציב 2017-2018 – האם הוא חברתי
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין