(ת.עדכון: 05/11/2017) Does Financial Regulation Unintentionally Ignore Less (ת.עדכון: 20/02/2017) Israel 2017 A4 Concluding Statement (ת.עדכון: 20/02/2017) Liquidity Constraints and Human Capital (ת.עדכון: 14/06/2017) בנק ישראל העניק היום היתר נוסף, שלישי במספר, לגוף מוסדי להגדיל ‏החזקותיו במניות הבנקים (ת.עדכון: 05/03/2017) בנק ישראל העניק היום היתר ראשון לגוף מוסדי להגדיל החזקותיו במניות ‏הבנקים (ת.עדכון: 14/06/2017) בנק ישראל ממשיך בצעדים לפתיחת שוק כרטיסי החיוב לתחרות (ת.עדכון: 14/06/2017) בנק ישראל מפרסם את דוחותיו הכספיים לשנת 2016‏ (ת.עדכון: 05/03/2017) בנק ישראל מפרסם היום את דוח היציבות הפיננסית החצי-שנתי (ת.עדכון: 17/07/2017) בנק ישראל מפרסם היום את דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2017‏ (ת.עדכון: 06/12/2017) בנק ישראל מפרסם היום מאמר חמישי ואחרון מתוך לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות (ת.עדכון: 18/04/2017) בנק ישראל משנה את מבנה הדיווח לציבור בדבר החלטת הריבית‏ (ת.עדכון: 06/12/2017) בשורה לזכאי מחיר למשתכן בפריפריה (ת.עדכון: 06/12/2017) דברי המפקחת בכנס הסתדרות הגמלאים (ת.עדכון: 28/09/2017) דברי המשנה לנגידה בבנק המרכזי של קנדה בנושא האתגרים בהשגת יעד האינפלציה (ת.עדכון: 14/06/2017) דברי הנגידה בוועדת הכספים של הכנסת לדיון בהצעת החוק להקמת ועדה ליציבות פיננסית (ת.עדכון: 28/09/2017) דברי הנגידה בישיבת הממשלה בנושא תכנית רב שנתית לפיתוח תשתיות בישראל (ת.עדכון: 17/07/2017) דברי נגידת בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית שהתקיים היום בבנק ‏ישראל (ת.עדכון: 09/05/2017) דברי נגידת בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית שהתקיים היום ‏בבנק ישראל (ת.עדכון: 05/03/2017) דוח יציבות פיננסית (ת.עדכון: 30/03/2017) דוח על השקעת יתרות מטבע החוץ 2016 (ת.עדכון: 05/11/2017) האם הרגולציה הפיננסית מתעלמת בלא כוונה מאוכלוסיות מוחלשות (ת.עדכון: 05/11/2017) האם יש בישראל הבדל מגדרי במיומנויות היסוד ובתמורה עבורן (ת.עדכון: 23/11/2017) הביטוח הסיעודי בישראל (ת.עדכון: 14/06/2017) הגברת המודעות הפיננסית בקרב התלמידים (ת.עדכון: 05/03/2017) הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים הוגש לוועדת הכלכלה של ‏הכנסת (ת.עדכון: 09/08/2017) הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית - שנת 2016 (ת.עדכון: 05/03/2017) הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית (ת.עדכון: 09/08/2017) הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית‏ (ת.עדכון: 18/04/2017) הודעה בדבר מינוי משווק שאינו בלעדי למטבעות זיכרון בהנפקת בנק ישראל (ת.עדכון: 06/12/2017) הודעה שטרות חדשים (ת.עדכון: 05/03/2017) הודעת סיכום משלחת קרן המטבע הבינלאומית 2017‏ (ת.עדכון: 05/11/2017) הוועדה המוניטרית החליטה ב-19 באוקטובר 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי, ‏ברמה של 0.1 אחוז‏ (ת.עדכון: 28/09/2017) הוועדה המוניטרית החליטה ב-29 באוגוסט 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי, ‏ברמה של 0.1 אחוז (ת.עדכון: 17/07/2017) הועדה המוניטרית החליטה ב-10 ליולי 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה ‏של 0.1‏ אחוז (ת.עדכון: 14/06/2017) הועדה המוניטרית החליטה ב-29 למאי 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה ‏של 0.1 אחוז‏ (ת.עדכון: 09/05/2017) הועדה המוניטרית החליטה ב-‏6 לאפריל 2017 להותיר את הריבית ללא שינוי ‏ברמה של 0.1 אחוז (ת.עדכון: 05/03/2017) הלקחים מכשלי האשראי, פעולות הפיקוח על הבנקים והמצב כיום (ת.עדכון: 05/03/2017) הלקחים מכשלי האשראי, פעולות הפיקוח על הבנקים והמצב כיום‏ (ת.עדכון: 05/11/2017) המדד המשולב לחודש אוגוסט 2017 עלה ב-0.3 אחוז‏ (ת.עדכון: 14/06/2017) המדד המשולב לחודש אפריל 2017 עלה ב-0.3 אחוז‏ (ת.עדכון: 28/09/2017) המדד המשולב לחודש יולי 2017 עלה ב-0.2 אחוז‏ (ת.עדכון: 09/08/2017) המדד המשולב לחודש יוני 2017 עלה ב-0.3 אחוז‏ (ת.עדכון: 17/07/2017) המדד המשולב לחודש מאי 2017 עלה ב-0.3‏ אחוז (ת.עדכון: 11/05/2017) המדד המשולב לחודש מרץ 2017 עלה ב-0.4 אחוז (ת.עדכון: 18/04/2017) המדד המשולב לחודש פברואר 2017 עלה ב-0.3‏ אחוז (ת.עדכון: 05/03/2017) המידע על האינפלציה הבלתי צפויה המשתקף במחירי האגח הצמודות למדד (ת.עדכון: 05/03/2017) המידע‎ ‎על‎ ‎האינפלציה‎ ‎הבלתי‎ ‎צפויה‎ ‎המשתקף‎ ‎במחירי‎ ‎האג‎ח‎ ‎הצמודות‎ ‎למדד (ת.עדכון: 09/05/2017) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון הראשון של שנת 2017‏ (ת.עדכון: 05/11/2017) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השלישי של שנת 2017‏ (ת.עדכון: 09/08/2017) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השני של שנת 2017‏ (ת.עדכון: 28/09/2017) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2017‏ (ת.עדכון: 14/06/2017) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2017‏ (ת.עדכון: 09/08/2017) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יולי 2017‏ (ת.עדכון: 17/07/2017) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יוני 2017‏ (ת.עדכון: 05/03/2017) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2017‏ (ת.עדכון: 17/07/2017) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש מאי 2017‏ (ת.עדכון: 09/05/2017) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש מרץ 2017‏ (ת.עדכון: 05/11/2017) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2017‏ (ת.עדכון: 18/04/2017) המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2017‏ (ת.עדכון: 05/11/2017) המשלחת הישראלית השתתפה בכנס השנתי של הבנק העולמי וקרן המטבע ‏בוושינגטון (ת.עדכון: 09/08/2017) הנגשת שירותי בנקאות דיגיטלית לבעלי 'טלפונים כשרים' ולאוכלוסיית לקויי ראיה (ת.עדכון: 18/04/2017) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו'ל, רביע רביעי 2016‏ (ת.עדכון: 17/07/2017) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, רביע ראשון 2017‏ (ת.עדכון: 28/09/2017) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, רביע שני 2017‏ (ת.עדכון: 17/07/2017) הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2016 (ת.עדכון: 28/09/2017) הפיקוח על הבנקים מודיע על הרחבת 'אמנת זמינות בנקאית' לצמצום אלימות כלכלית נגד ‏נשים מוכות השוהות במקלטים ובדירות מעבר (ת.עדכון: 17/07/2017) הפיקוח על הבנקים מורה למערכת הבנקאית לבצע ניתוח של הסיכון באשראי לענף כלי ‏רכב (ת.עדכון: 05/11/2017) הפיקוח על הבנקים מחדד את דרישותיו בנוגע לפעילות הבנקים בחול (ת.עדכון: 09/08/2017) הפיקוח על הבנקים מסדיר את ניהול הסיכון הנובע מפעילות מסחר של לקוחות ‏במכשירים נגזרים ובניירות ערך ‏ (ת.עדכון: 17/07/2017) הפיקוח על הבנקים מסדיר את ניהול הסיכון הנובע מפעילות מסחר של לקוחות ‏במכשירים נגזרים ובניירות ערך (ת.עדכון: 05/03/2017) הפיקוח על הבנקים מעדכן את ההוראות בדבר ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור‏ (ת.עדכון: 14/06/2017) הפיקוח על הבנקים מקדם את הטמעת התקן המתקדם לאבטחת עסקאות ‏בכרטיסי החיוב (‏EMV‏)‏ (ת.עדכון: 06/12/2017) הפצת השטרות החדשים החל ממחר (ת.עדכון: 28/09/2017) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - אוגוסט 2017 (ת.עדכון: 05/11/2017) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - אוקטובר 2017 (ת.עדכון: 09/08/2017) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - יולי 2017 (ת.עדכון: 14/06/2017) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים (ת.עדכון: 14/06/2017) הקדמת המפקחת – סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2016‏ (ת.עדכון: 06/12/2017) הקלות בפתיחת חשבון בנק באופן דיגיטלי (ת.עדכון: 11/05/2017) הרצאת נגידת בנק ישראל בכנס מכון אהרון למדיניות כלכלית - ‏אתגרי המדיניות המקרו כלכלית בטווח הקצר והארוך (ת.עדכון: 05/11/2017) השלמת היערכות תפעולית לקראת הנפקת השטרות בעריכים 20 ₪ ו-100 ₪ מסדרה ג'‏ (ת.עדכון: 05/03/2017) השפעת הקלה במגבלות נזילות על השקעה בהון אנושי (ת.עדכון: 18/04/2017) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחו'ל בחודש ינואר 2017‏ (ת.עדכון: 05/11/2017) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אוגוסט 2017‏ (ת.עדכון: 17/07/2017) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש אפריל 2017‏ (ת.עדכון: 05/03/2017) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש דצמבר 2016‏ (ת.עדכון: 28/09/2017) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש יולי 2017‏ (ת.עדכון: 09/08/2017) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש מאי 2017‏ (ת.עדכון: 14/06/2017) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש מרץ 2017‏ (ת.עדכון: 11/05/2017) השקעות תושבי חוץ בישראל ותושבי ישראל בחול בחודש פברואר 2017‏ (ת.עדכון: 05/11/2017) התחזית המקרו- כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2017 (ת.עדכון: 05/11/2017) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2017‏ (ת.עדכון: 11/05/2017) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2017‏ (ת.עדכון: 17/07/2017) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2017‏ (ת.עדכון: 30/03/2017) התייעלות בתחום הנדלן (ת.עדכון: 17/07/2017) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2017‏ (ת.עדכון: 18/04/2017) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הרביעי של שנת 2016‏ (ת.עדכון: 17/07/2017) התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הראשון של 2017‏ (ת.עדכון: 18/04/2017) התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הרביעי של 2016‏ (ת.עדכון: 05/11/2017) התפתחות משק החשמל בישראל לקראת משק חשמל בר קיימא (ת.עדכון: 05/11/2017) התפתחות משק החשמל בישראל – לקראת משק חשמל בר קיימא‏ (ת.עדכון: 14/06/2017) חיזוק והגברת האפקטיביות של הדירקטוריונים של התאגידים הבנקאיים (ת.עדכון: 06/12/2017) טיוטת מסמך ניתוח של סוגיות עיקריות בתחום הסיעוד בישראל (ת.עדכון: 06/12/2017) יישומה של תכנית ההתייעלות במערכת הבנקאית וגלגול פירותיה לציבור ‏לקוחות הבנקים (ת.עדכון: 28/09/2017) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2017‏ (ת.עדכון: 06/12/2017) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2017‏ (ת.עדכון: 11/05/2017) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2017‏ (ת.עדכון: 09/08/2017) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2017‏ (ת.עדכון: 17/07/2017) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2017‏ (ת.עדכון: 05/03/2017) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2017‏ (ת.עדכון: 14/06/2017) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2017‏ (ת.עדכון: 05/11/2017) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2017‏ (ת.עדכון: 18/04/2017) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2017‏ (ת.עדכון: 11/05/2017) יתרות מטבע חוץ בבנק ישראל בחודש מרץ 2017 (ת.עדכון: 09/08/2017) כללי הבנקאות (תנאי אירוח סולק) - טיוטה (ת.עדכון: 23/11/2017) לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות (ת.עדכון: 05/11/2017) מחיר התוצר, מחיר הצריכה ותנאי הסחר (ת.עדכון: 05/11/2017) מחיר התוצר, מחיר הצריכה ותנאי הסחר (ת.עדכון: 09/08/2017) מחקר חדש - שיעורי ההחזר בהסדרי החוב שנערכו בשוק האגח התאגידיות בישראל (ת.עדכון: 18/04/2017) מחקר חדש בבנק ישראל- הגורמים להתערבות בנק ישראל בשוק המטח והשפעת ‏ההתערבות על שער החליפין (ת.עדכון: 14/06/2017) מחקר חדש בבנק ישראל– פונקציית הצריכה הפרטית בישראל (ת.עדכון: 17/07/2017) מחקר חדש- דיווידנדים מרווחים בלתי ממומשים והסיכון לחדלות פירעון (ת.עדכון: 17/07/2017) מחשוב ענן - טיוטא (ת.עדכון: 05/11/2017) מינוי חברים מקרב הציבור לכהונה בוועדה המוניטרית (ת.עדכון: 05/11/2017) מערכות התשלומים והסליקה בישראל (ת.עדכון: 05/03/2017) משלחת קרן המטבע הבינלאומית הגישה היום לשר האוצר ולנגידת בנק ‏ישראל את הדוח הראשוני לשנת 2016‏ (ת.עדכון: 14/06/2017) משרד האוצר ובנק ישראל פרסמו להערות הציבור טיוטת קריטריונים של הוועדה ‏לבחינת התחרות בשוק האשראי‏ (ת.עדכון: 05/03/2017) מתקדמת ההיערכות לקראת השקת השטרות בעריכים 20 שח ו – 100 שח, ‏בסדרת השטרות החדשה (ת.עדכון: 09/08/2017) ניהול סיכון אשראי הטמון בפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך (ת.עדכון: 05/03/2017) ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור (ת.עדכון: 18/04/2017) ניתוח ההתפתחויות הפיסקליות בשנת 2016 , תמונת המצב הפיסקלית לשנת 2017 (ת.עדכון: 18/04/2017) ניתוח ההתפתחויות הפיסקליות בשנת 2016, תמונת המצב הפיסקלית לשנת 2017, והמגמות ‏הצפויות להמשך העשור (ת.עדכון: 05/11/2017) ניתוח טיב התחזיות לגבי האינפלציה בעוד 12 חודשים (ת.עדכון: 05/11/2017) ניתוח טיב התחזיות לגבי האינפלציה בעוד 12 חודשים‏ (ת.עדכון: 06/12/2017) ניתוח שוק המשכנתאות ללווים מהמגזר הערבי על רקע הכשלים המבניים ‏בתחום הדיור במגזר זה (ת.עדכון: 17/07/2017) סוגיית היציבות הפיננסית של הפעילות בשוק הרכב ומימונה (ת.עדכון: 28/09/2017) סקירת פניות הציבור - טיפול הפיקוח על הבנקים בפניות הציבור ובתלונותיו בשנת 2016‏ (ת.עדכון: 17/07/2017) עדכון הנחיות הפיקוח על הבנקים בנושא מחשוב ענן‏ (ת.עדכון: 05/03/2017) עדכונים משמעותיים באומדן להתחלות הבנייה (ת.עדכון: 05/03/2017) עדכונים משמעותיים באומדן להתחלות הבנייה (ת.עדכון: 14/06/2017) עסקת מובילאיי - תקבולי המסים בעסקה ישולמו במטבע דולר (ת.עדכון: 09/08/2017) פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים (ת.עדכון: 06/12/2017) פירות ההתייעלות בבנקאות (ת.עדכון: 05/03/2017) פרס בינלאומי מוענק לבנק ישראל בשל הצטיינות באופן ניהול יתרות המטח על ‏ידי הבנק (ת.עדכון: 14/06/2017) פרסום הדוח הסופי של הוועדה הבין-משרדית לקידום השימוש באמצעי התשלום (ת.עדכון: 06/12/2017) ציפיות לאינפלציה 20.11 (ת.עדכון: 09/08/2017) צעד נוסף ביישום הרפורמה להגברת התחרות במערכת הפיננסית- הפיקוח על ‏הבנקים מפרסם כללים לאירוח סולקים (ת.עדכון: 17/07/2017) צעד נוסף לקידום הקמת מאגר נתוני האשראי - חברת מטריקס ‏IT‏ תסייע בהקמת המערכת ‏לשיתוף נתוני אשראי בישראל (ת.עדכון: 18/04/2017) צעד נוסף של הפיקוח על הבנקים לקידום התייעלות במערכת הבנקאית- התייעלות בנדלן (ת.עדכון: 06/12/2017) קול קורא לקבלת מידע בנושא הקמת תשתית לסליקת תשלומים מיידיים בישראל (ת.עדכון: 23/11/2017) קול קורא-הקמת תשתית לסליקה מיידית (ת.עדכון: 05/11/2017) קטע מתוך האם יש בישראל הבדל מגדרי במיומנויות היסוד של העובדים ובתמורה עבורן (ת.עדכון: 06/12/2017) תנועות הון ספטמבר 2017
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין