(ת.עדכון: 01/08/2018) IIP רביע ראשון 2018 (ת.עדכון: 30/04/2018) IIP רביע רביעי 2017 (ת.עדכון: 30/04/2018) אישור עקרוני-רישיון נתוני אשראי (ת.עדכון: 01/08/2018) בנק ישראל העניק היום היתר נוסף, רביעי במספר, לגוף מוסדי להגדיל החזקותיו ‏במניות הבנקים (ת.עדכון: 12/06/2018) בנק ישראל ורשויות האכיפה פועלים לגברת ההרתעה כנגד זייפני שטרות (ת.עדכון: 12/06/2018) בנק ישראל מפרסם את ההתפתחויות העיקריות במערך התשלומים והסליקה לשנים 2017-2016 (ת.עדכון: 19/11/2018) בנק ישראל מפרסם את סיכום עבודתו של הצוות ללימוד ובחינה של מטבעות ‏דיגיטליים בהנפקת בנקים מרכזיים (‏CBDC‏)‏ (ת.עדכון: 15/02/2018) בנק ישראל מפרסם היום את דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של 2017‏ (ת.עדכון: 19/12/2018) דברי המפקחת על הבנקים בוועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא לווים גדולים (ת.עדכון: 12/06/2018) דברי המפקחת על הבנקים בכנס פינטק 2018 של כלכליסט (ת.עדכון: 16/01/2018) דברי המשנה לנגידת בנק ישראל בישיבת ועדת הכספים של הכנסת בנושא ‏הפעילות והשימוש במטבעות וירטואליים (ת.עדכון: 12/06/2018) דברי נגידת בנק ישראל בכנס השנתי של מכון אהרן למדיניות כלכלית במרכז הבינתחומי הרצליה (ת.עדכון: 12/06/2018) דברי נגידת בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית שהתקיים היום בבנק ישראל (ת.עדכון: 10/04/2018) דגשים פיקוחיים למתעניינים ברכישה (ת.עדכון: 13/02/2018) דוח יציבות פיננסית מחצית שנייה 2017 (ת.עדכון: 30/04/2018) דוחות כספיים לשנת 2017 (ת.עדכון: 13/02/2018) דיווח עמלות חצי שנתי (ת.עדכון: 01/08/2018) האסטרטגיות שנוקטים מחוללי הציטוטים בבורסה לניירות ערך בתל אביב והקשר ‏בינן לבין מדדים לאיכות המסחר (ת.עדכון: 30/04/2018) האצת מתווה ההפחתה -עמלה צולבת (ת.עדכון: 15/02/2018) הדיווח החצי שנתי לוועדת הכלכלה אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי ‏הבית (ת.עדכון: 30/04/2018) ההבדלים בין המגזר הפרטי לציבור (ת.עדכון: 13/02/2018) ההבדלים בין המגזר הפרטי לציבורי (ת.עדכון: 15/02/2018) ההבדלים בין המגזרים הציבורי והפרטי במיומנויות העובדים המשכילים ‏ובתשואה שהמיומנויות משיאות לשכר, והקשר בין שני המשתנים (ת.עדכון: 15/02/2018) ההבדלים בין המגזרים הציבורי והפרטי במיומנויות העובדים המשכילים ‏ובתשואה שהמיומנויות משיאות לשכר, והקשר בין שני המשתנים‏ (ת.עדכון: 31/07/2018) הודעה לעיתנות כללי אירוח סולקים (ת.עדכון: 13/02/2018) הודעה על גובה העמלה הצולבת (ת.עדכון: 19/12/2018) הודעת הריבית 26.11.18 (ת.עדכון: 30/04/2018) הודעת הריבית 26.2.2018 (ת.עדכון: 01/08/2018) הודעת ריבית 9.7.18 (ת.עדכון: 19/11/2018) הוועדה המוניטרית הודיעה על סיום תכנית רכישות המטח שנועדו לקזז את ‏השפעת הפקת הגז על שער החליפין (ת.עדכון: 12/06/2018) הוועדה המוניטרית החליטה ב-16 באפריל 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1 אחוז (ת.עדכון: 12/06/2018) הוועדה המוניטרית החליטה ב-28 במאי 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1 אחוז (ת.עדכון: 19/11/2018) הוועדה המוניטרית החליטה ב-8 באוקטובר 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי (ת.עדכון: 30/04/2018) הונאות באמצעים דיגיטליים (ת.עדכון: 16/01/2018) החמרת ניהול ואכיפת סיכוני ציות בעשור האחרון (ת.עדכון: 12/06/2018) הטכנולוגיה כאמצעי להכלה פיננסית ושיפור הנגשת שירותים פיננסיים (ת.עדכון: 30/04/2018) המדד המשולב ינואר 2018 (ת.עדכון: 19/11/2018) המדד המשולב לחודש אוגוסט 2018 עלה ב-0.4 אחוז- קצב ההתרחבות של המשק ‏ממשיך להיות נאה לאחר ההאטה הזמנית ברביע השני (ת.עדכון: 12/06/2018) המדד המשולב לחודש אפריל 2018 עלה ב-0.4 אחוז- קצב ההתרחבות בפעילות יציב בחודשים האחרונים ודומה לקצב ההתרחבות בשנת 2017 (ת.עדכון: 15/02/2018) המדד המשולב לחודש דצמבר 2017 עלה ב-0.32 אחוז- בשנת 2017 נמשכה ‏ההתרחבות בפעילות (ת.עדכון: 12/06/2018) המדד המשולב לחודש מארס 2018 עלה ב-0.3 אחוז (ת.עדכון: 16/01/2018) המדד המשולב לחודש נובמבר 2017 עלה ב-0.25 אחוז- נמשכת ההתרחבות בפעילות (ת.עדכון: 19/11/2018) המדד המשולב לחודש ספטמבר 2018 עלה ב-0.3 אחוז- המשק ממשיך לצמוח בקצב ‏נאה ‏ (ת.עדכון: 15/02/2018) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון האחרון של שנת 2017‏ (ת.עדכון: 12/06/2018) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון הראשון של שנת 2018 (ת.עדכון: 19/11/2018) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השלישי של שנת 2018‏ (ת.עדכון: 12/06/2018) המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע הראשון של שנת 2018 (ת.עדכון: 19/11/2018) המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השלישי של שנת 2018‏ (ת.עדכון: 01/08/2018) המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השני של שנת 2018‏ (ת.עדכון: 01/08/2018) הנגידה החליטה לסיים כהונה (ת.עדכון: 12/06/2018) הנפקת מטבע זיכרון לציון 70 שנים למדינת ישראל (ת.עדכון: 10/04/2018) הסבר ניהול סיכוני סייבר (ת.עדכון: 15/02/2018) העמלה הצולבת תופחת בכ-30 אחוז, משיעור של 0.7 אחוז לשיעור של 0.5%, ‏ב-3 פעימות (ת.עדכון: 30/04/2018) הענקת רישיון נוסף לסולק חדש (ת.עדכון: 19/11/2018) הפיקוח על הבנקים מכריז על שלב נוסף בהחדרת תקן ה-‏EMV‏ לישראל – התקן ‏שישפר את האבטחה ויקדם את החדשנות בתחום בתשלומים (ת.עדכון: 19/11/2018) הפיקוח על הבנקים מפרסם באתר האינטרנט של בנק ישראל את המידע אשר ‏הועבר לוועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא לווים גדולים (ת.עדכון: 12/06/2018) הפיקוח על הבנקים מפרסם הקלות לחברות כרטיסי האשראי שיופרדו מהבנקים כחלק מהרפורמה להגברת התחרות בבנקאות (ת.עדכון: 01/08/2018) הפיקוח על הבנקים מפרסם טיוטת הוראה שתאפשר לבנקים לבצע רכישה עצמית ‏של ניירות ערך שהונפקו על ידם (ת.עדכון: 16/01/2018) הפיקוח על הבנקים מפרסם סיכום ביניים של התכנית להגברת המודעות ‏הפיננסית לכיתות ט' ומודיע כי בשנת 2018 יוביל תכנית לחינוך דיגיטלי לאזרחים ‏ותיקים (ת.עדכון: 01/08/2018) הפיקוח על הבנקים מפשט את הסכמי האשראי בין הבנקים ללקוחות (ת.עדכון: 19/11/2018) הפיקוח על הבנקים מקל על הבנקים לעשות שימוש בטכנולוגית ענן ציבורי, לצורך ‏שיפור החדשנות, הגמישות התפעולית והשירות ללקוחות והיעילות ‏ (ת.עדכון: 19/11/2018) הפיקוח על הבנקים פועל לצמצום תופעת הונאת לקוחות על ידי בתי עסק (ת.עדכון: 19/11/2018) הפיקוח על הבנקים, בשיתוף המשרד לשוויון חברתי, מכריזים על פעילות ‏‏'העצמה בנקאית דיגיטלית' לאזרחים הוותיקים (ת.עדכון: 31/07/2018) הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים וקידום התחרות (ת.עדכון: 19/11/2018) הציפיות לאינפלציה - אוקטובר 2018 (ת.עדכון: 30/04/2018) הציפיות לאינפלציה 02-2018 (ת.עדכון: 30/04/2018) הציפיות לאינפלציה 03-2018 (ת.עדכון: 19/12/2018) הציפיות לאינפלציה 20-11-18 (ת.עדכון: 01/08/2018) הציפיות לאינפלציה יולי 18 (ת.עדכון: 12/06/2018) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - אפריל 2018 (ת.עדכון: 12/06/2018) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - יוני 2018 (ת.עדכון: 16/01/2018) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים (ת.עדכון: 12/06/2018) הקדמת המפקחת – סקירת מערכת הבנקאות בישראל לשנת 2017 (ת.עדכון: 30/04/2018) הקלה בנכסי הסיכון בגין המשכנתאות (ת.עדכון: 30/04/2018) הקלות למנהלי תיקים (ת.עדכון: 19/12/2018) הקמת הועדה ליציבות פיננסית (ת.עדכון: 01/08/2018) הרחבת אמנת זמינות בנקאית לצמצום אלימות כלכלית נגד נשים נפגעות אלימות (ת.עדכון: 01/08/2018) הרצאת המשנה לנגידת בנק ישראל בכנס הקריפטו השנתי (ת.עדכון: 15/02/2018) הרצאתו של אנדרו אביר, מנהל חטיבת השווקים בבנק ישראל (ת.עדכון: 12/06/2018) השתתפות משקי הבית בשוק ההלוואות ופגיעותם הפיננסית (ת.עדכון: 19/11/2018) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2018‏ (ת.עדכון: 12/06/2018) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2018 (ת.עדכון: 01/08/2018) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, יולי 2018‏ (ת.עדכון: 01/08/2018) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2018‏ (ת.עדכון: 01/08/2018) התפתחות החוב רביע ראשון 2018 (ת.עדכון: 30/04/2018) התפתחות החוב רביע רביעי 2017 (ת.עדכון: 16/01/2018) התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השלישי של 2017‏ (ת.עדכון: 30/04/2018) טיוטת הוראה מיקור חוץ (ת.עדכון: 10/04/2018) טיוטת הוראה מיקור חוץ (ת.עדכון: 19/11/2018) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2018‏ (ת.עדכון: 12/06/2018) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2018 (ת.עדכון: 16/01/2018) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2017‏ (ת.עדכון: 01/08/2018) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2018‏ (ת.עדכון: 15/02/2018) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2018‏ (ת.עדכון: 19/11/2018) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2018‏ (ת.עדכון: 30/04/2018) יתרות מטח ינואר 2018 (ת.עדכון: 30/04/2018) יתרות מטח מרץ 2018 (ת.עדכון: 30/04/2018) יתרות מטח פברואר 2018 (ת.עדכון: 19/12/2018) לקוחות יוכלו לצפות באתר האינטרנט של הבנק גם במידע אודות עסקאות שביצעו ‏בכרטיסי חיוב חוץ בנקאיים (ת.עדכון: 01/08/2018) מאפייני התחרות בין תחנות התדלוק בשוק הסולר בישראל (ת.עדכון: 19/12/2018) מדד המשולב אוקטובר 2018 (ת.עדכון: 01/08/2018) מדד המשולב יוני 2018 (ת.עדכון: 01/08/2018) מדד המשולב מאי 2018 (ת.עדכון: 30/04/2018) מדד המשולב פברואר 2018 (ת.עדכון: 30/04/2018) מזכר הבנות שיתוף פעולה פיקוחי ' (ת.עדכון: 12/06/2018) מחקר חדש - שיקולים במתן ביטוח אשראי (ת.עדכון: 19/11/2018) מחשוב ענן - טיוטא (ת.עדכון: 19/12/2018) מטח נובמבר 18 (ת.עדכון: 16/01/2018) מינוי חברים מקרב הציבור לכהונה במועצה המנהלית (ת.עדכון: 12/06/2018) מינוי חברים נוספים מקרב הציבור לכהונה במועצה המנהלית (ת.עדכון: 01/08/2018) מכתב הנגידה לראש הממשלה (ת.עדכון: 01/08/2018) ממצאים עיקריים ודרישות מתוך דוחות ביקורת של הפיקוח על הבנקים בנושא ‏פעילות בחדרי עסקאות (ת.עדכון: 16/01/2018) נגיד הבנק המרכזי של שוויץ ביקר בישראל ונפגש עם נגידת בנק ישראל, הוועדה ‏המוניטרית וכלכלנים בבנק ישראל (ת.עדכון: 19/11/2018) נהלים למתן הלוואות לדיור - טיוטא (ת.עדכון: 30/04/2018) ניהול חשבון ביתרת זכות (ת.עדכון: 19/11/2018) ניהול טכנולוגיית המידע - טיוטה (ת.עדכון: 15/02/2018) ניסיונות להונאות לקוחות הבנקים באמצעים דיגיטליים ודרכי התגוננות (ת.עדכון: 01/08/2018) ניתוח היציבות של החברות בענף הבניה (ת.עדכון: 12/06/2018) נקודות עיקריות - הספר האדום לשנים 2017-2016 (ת.עדכון: 19/11/2018) סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב - טיוטה (ת.עדכון: 19/11/2018) סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב - טיוטה2 (ת.עדכון: 30/04/2018) סיכוני סייבר ספקים חיצוניים (ת.עדכון: 01/08/2018) סקר החברות - רבעון שני 2018 (ת.עדכון: 19/12/2018) עידוד השימוש בכרטיס דביט (ת.עדכון: 19/11/2018) פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים (ת.עדכון: 10/04/2018) פתיחת חשבון עוש בזכות וניהולו (ת.עדכון: 30/04/2018) קריטריונים ותנאים כלליים למבקש היתר לשלוט ולהחזיק אמצעי שליטה בסולק ובחברת כרטיסי אשראי (ת.עדכון: 19/11/2018) רוב מהומה על לא מאומה - מחקר חדש (ת.עדכון: 16/01/2018) ריבוי מלווים ותיקים חופפים (ת.עדכון: 30/04/2018) רכישה של חברות כא שיופרדו מהבנקים (ת.עדכון: 15/02/2018) רשות המסים והפיקוח על הבנקים משתפים פעולה כדי לסייע לענף היהלומים (ת.עדכון: 31/07/2018) רשימת תאגידים הזכאים לפדיון מלוות חובה (ת.עדכון: 19/12/2018) שיווק יזום אשראי צרכני (ת.עדכון: 16/01/2018) תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה - המחקר המלא (ת.עדכון: 16/01/2018) תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה (ת.עדכון: 01/08/2018) תחבורה ציבורית מדד לנגישות יחסית (ת.עדכון: 30/04/2018) תיק הנכסים רביע רביעי 2017 (ת.עדכון: 30/04/2018) תקציב הבנק לשנת 2018
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין