(ת.עדכון: 31/12/2019) אחים לעומת אחיות - השפעת מגדר האחים והאחיות על ביצועי הפרט בשוק העבודה (ת.עדכון: 08/07/2019) בדרך לקחת הלוואה (ת.עדכון: 06/11/2019) ביקור הנגיד בנצרת ודבריו בכנס מועדון רוטרי‏ (ת.עדכון: 16/10/2019) בנק ישראל אישר הקמה של בנק חדש (ת.עדכון: 11/06/2019) בנק ישראל ורשות המיסים מזמינים את הציבור הרחב ליום עיון בנושא החוק לצמצום ‏השימוש במזומן (ת.עדכון: 11/07/2019) בנק ישראל ורשות המסים קיימו יום עיון מיוחד בנושא החוק לצמצום השימוש במזומן ‏לציבור הרחב, לקראת כניסת המגבלות על הצ'קים מצד הבנקים ב-1.7.19‏ (ת.עדכון: 12/08/2019) בנק ישראל ורשות המסים קיימו יום עיון נוסף בנושא החוק לצמצום השימוש במזומן ‏לציבור הרחב (ת.עדכון: 09/12/2019) בנק ישראל מאפשר למערכת הבנקאית להרחיב את היקף האשראי למימון ‏תשתיות (ת.עדכון: 23/04/2019) בנק ישראל מפרסם את דוחותיו הכספיים לשנת 2018‏ (ת.עדכון: 11/07/2019) בנק ישראל מפרסם היום את דוח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2019‏ (ת.עדכון: 31/12/2019) בנק ישראל מפרסם היום את דוח היציבות הפיננסית למחצית השניה של 2019‏ (ת.עדכון: 31/12/2019) בנק ישראל מפרסם היום את הכללים שיאפשרו ללקוחות לעבור בין בנקים באופן ‏מקוון ובקלות תוך 7 ימי עסקים‏ (ת.עדכון: 09/12/2019) בנק ישראל מפרסם הנחיות לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי ליישום סטנדרט ‏של בנקאות פתוחה בישראל ‏ (ת.עדכון: 16/10/2019) בנק ישראל מפרסם כי הציבור הישראלי (משקי הבית והמגזר העסקי) מחזיק בכ-3.9 טריליוני שח בנכסים פיננסיים (ת.עדכון: 19/03/2019) בנק ישראל משיק את תכנית ההסברה לציבור בנושא מערכת נתוני אשראי ‏ (ת.עדכון: 11/02/2019) בנק ישראל פרסם היום את תכנית העבודה ואת תקציב הבנק לשנת 2019‏ (ת.עדכון: 12/08/2019) בנק ישראל פרסם נייר מדיניות בנושא פעילות אפליקציות התשלומים הבנקאיות ‏בבתי עסק ‏ (ת.עדכון: 09/12/2019) גב' עירית מנדלסון, מנהלת מחלקת חשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ‏ישראל, הודיעה כי תסיים את תפקידה בתום שמונה שנים (ת.עדכון: 19/03/2019) גיל הפרישה האפקטיבי כעשור לאחר העלאת גיל - מתוך דוח 2018 (ת.עדכון: 19/03/2019) גיל הפרישה האפקטיבי כעשור לאחר העלאת גיל הפרישה (ת.עדכון: 11/07/2019) דברי הנגיד בכנס אי שוויון והתערבות ממשלה של חטיבת המחקר בבנק ישראל שנערך בי-ם (ת.עדכון: 20/05/2019) דברי הנגיד מכון אהרון (ת.עדכון: 23/04/2019) דברי נגיד בנק ישראל במסיבת העיתונאים לרגל פרסום דוח בנק ישראל לשנת ‏‏2018‏ (ת.עדכון: 06/11/2019) דברי נגיד בנק ישראל בתדרוך העיתונאים אודות המדיניות המוניטרית שהתקיים היום בבנק ‏ישראל (ת.עדכון: 04/09/2019) דברי נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, בפתיחת ועידת הנגידים של העיתון גלובס (ת.עדכון: 12/08/2019) דוח המדיניות המוניטרית למחצית הראשונה של שנת 2019‏ (ת.עדכון: 04/09/2019) דוח מיוחד של חטיבת המחקר- העלאת רמת החיים בישראל באמצעות הגדלת ‏פריון העבודה (ת.עדכון: 23/04/2019) דוח על השקעת יתרות מטבע החוץ של ישראל לשנת 2018‏ (ת.עדכון: 11/06/2019) דר אילן שטיינר, מנהל מחלקת המטבע בבנק ישראל, הודיע כי יסיים את ‏תפקידו‏ (ת.עדכון: 11/06/2019) האם שוב אנו לוקחים את היציבות כמובנת מאליה (ת.עדכון: 09/12/2019) הוועדה המוניטרית החליטה ב-25 בנובמבר 2019 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של ‏‏0.25‏ אחוז (ת.עדכון: 19/03/2019) הוועדה המוניטרית החליטה ב-25 לפברואר להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25%‏ (ת.עדכון: 04/09/2019) הוועדה המוניטרית החליטה ב-28 באוגוסט 2019 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של ‏‏0.25 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/11/2019) הוועדה המוניטרית החליטה ב-7 באוקטובר 2019 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של ‏‏0.25 אחוז‏ (ת.עדכון: 22/01/2019) הוועדה המוניטרית החליטה ב-7 בינואר 2019 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25 אחוז‏ (ת.עדכון: 23/04/2019) הוועדה המוניטרית החליטה ב-8 לאפריל להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.25אחוז‏ (ת.עדכון: 19/03/2019) החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל מפרסמת היום את דו'ח 'מבט ‏סטטיסטי' לשנת 2018‏ (ת.עדכון: 22/01/2019) החלטה בדבר הטלת עיצום כספי בנושא שיווק אשראי חובת אזהרה בפרסומת - בנק דיסקונט (ת.עדכון: 22/01/2019) החלטה בדבר הטלת עיצום כספי בנושא שיווק אשראי חובת אזהרה בפרסומת - לאומי קארד (ת.עדכון: 11/06/2019) החלטה על הפחתת סכום העיצום הכספי שהוטל על חברת מקס (ת.עדכון: 16/10/2019) היצע שירותי האוטובוס ליישובים הערביים (ת.עדכון: 20/05/2019) היתר למאסטרקארד להחזקת מניות שבא (ת.עדכון: 16/10/2019) היתרי עבודה לעובדים פלסטינים (ת.עדכון: 16/10/2019) המדד המשולב אוגוסט 2019 (ת.עדכון: 11/06/2019) המדד המשולב אפריל 2019 (ת.עדכון: 09/12/2019) המדד המשולב לחודש אוקטובר 2019 עלה ב-0.3‏ אחוז (ת.עדכון: 11/02/2019) המדד המשולב לחודש דצמבר 2018 עלה בכ-0.2‏ אחוז (ת.עדכון: 04/09/2019) המדד המשולב לחודש יולי 2019 עלה ב-0.2 אחוז- הפעילות מתרחבת מתחילת השנה ‏סביב הקצב ארוך הטווח ‏ (ת.עדכון: 12/08/2019) המדד המשולב לחודש יוני 2019 עלה ב-0.2אחוז - הפעילות שבה להתרחב בקצב ארוך ‏הטווח לאחר האטה זמנית במאי ‏ (ת.עדכון: 19/03/2019) המדד המשולב לחודש ינואר 2019 עלה ב-0.3%- נמשכת ההתרחבות בפעילות ‏בקצב יציב (ת.עדכון: 11/07/2019) המדד המשולב לחודש מאי 2019 עלה ב-0.1 אחוז- נמשכת ההתרחבות בפעילות תוך ‏התמתנות במאי (ת.עדכון: 22/01/2019) המדד המשולב לחודש נובמבר 2018 עלה בכ-0.3 אחוז‏ (ת.עדכון: 06/11/2019) המדד המשולב לחודש ספטמבר 2019 עלה ב-0.3‏ אחוז (ת.עדכון: 20/05/2019) המדד המשולב מארס 2019 (ת.עדכון: 31/12/2019) המדד המשולב נובמבר 2019 (ת.עדכון: 23/04/2019) המדד המשולב פברואר 2019 (ת.עדכון: 04/09/2019) המלצות בנק ישראל להעלאת רמת החיים בישראל תוך שמירה על המשמעת ‏הפיסקלית (ת.עדכון: 11/02/2019) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון האחרון של שנת 2018‏ (ת.עדכון: 20/05/2019) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון הראשון של שנת 2019‏ (ת.עדכון: 06/11/2019) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השלישי של שנת 2019‏ (ת.עדכון: 12/08/2019) הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון השני של שנת 2019‏ (ת.עדכון: 20/05/2019) המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע הראשון של שנת 2019‏ (ת.עדכון: 11/02/2019) המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע הרביעי של שנת 2018‏ (ת.עדכון: 09/12/2019) המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השלישי של שנת 2019‏ (ת.עדכון: 12/08/2019) המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השני של שנת 2019‏ (ת.עדכון: 09/12/2019) המפקחת על הבנקים, דר חדוה בר, הודיעה כי תסיים את תפקידה (ת.עדכון: 22/01/2019) הנדלן המניב בישראל (ת.עדכון: 16/10/2019) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו'ל, רביע שני 2019‏ (ת.עדכון: 11/07/2019) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, רביע ראשון 2019‏ (ת.עדכון: 23/04/2019) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, רביע רביעי 2018‏ (ת.עדכון: 22/01/2019) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, רביע שלישי 2018‏ (ת.עדכון: 31/12/2019) הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חול, רביע שלישי 2019‏ (ת.עדכון: 12/08/2019) הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2018 (ת.עדכון: 11/07/2019) העצמה בנקאית דיגיטלית לאזרחים הוותיקים (ת.עדכון: 23/04/2019) הפגישה הראשונה של הוועדה ליציבות פיננסית (ת.עדכון: 20/05/2019) הפיקוח על הבנקים דרש מבנק הפועלים לפצות לקוחות שנפגעו מתקלה שנמצאה ‏במכשירים האוטומטיים של הבנק למשיכת מזומנים, והטיל על הבנק עיצום כספי (ת.עדכון: 23/04/2019) הפיקוח על הבנקים הטיל עיצום כספי על בנק הפועלים בשל אי תיקון ליקוי ‏בהתאם להוראות הפיקוח על הבנקים בנושא שליחת צ'קים בדואר ישראל (ת.עדכון: 22/01/2019) הפיקוח על הבנקים הטיל עיצומים כספיים על בנק דיסקונט ועל חברת לאומי קארד בשל ‏פרסומות לשיווק אשראי שאינן עומדות בדרישות החוק ‏ (ת.עדכון: 09/12/2019) הפיקוח על הבנקים הנחה את המערכת הבנקאית לפעול על פי נוהל חירום, ‏בהתאם להנחיות פיקוד העורף (ת.עדכון: 11/06/2019) הפיקוח על הבנקים ומערך הסייבר הלאומי חתמו על מסמך עקרונות לשיתוף פעולה (ת.עדכון: 12/08/2019) הפיקוח על הבנקים מודיע על מהלך להפחתת העמלות לעסקים הקטנים והזעירים‏ (ת.עדכון: 09/12/2019) הפיקוח על הבנקים מפרסם את ממצאי הסקר השנתי השני בנושא שביעות הרצון ‏של הלקוחות מהשירות הניתן להם מהבנקים (ת.עדכון: 19/03/2019) הפיקוח על הבנקים מפרסם היום את ההוראה בנושא רכישה עצמית של מניות על ידי תאגידים ‏בנקאיים (ת.עדכון: 22/01/2019) הפיקוח על הבנקים מפרסם לראשונה ממצאי סקר המציג את תפיסת שביעות ‏הרצון של לקוחות המערכת הבנקאית מהשירות הניתן להם מהבנקים (ת.עדכון: 11/07/2019) הפיקוח על הבנקים מפרסם סדרת מדריכים בנושא צרכנות בנקאית במטרה להגביר את ‏המודעות הפיננסית של הציבור ‏ (ת.עדכון: 11/02/2019) הפיקוח על הבנקים ערך תרגיל סייבר לכלל המערכת הבנקאית לשיפור המוכנות ‏לאירוע (ת.עדכון: 16/10/2019) הפיקוח על הבנקים פתח מוקד סיוע לחברות פינטק (ת.עדכון: 31/12/2019) הציפיות לאינפלציה 18.12.19 (ת.עדכון: 22/01/2019) הציפיות לאינפלציה 19.12.18 (ת.עדכון: 11/06/2019) הציפיות לאינפלציה 21.5.19 (ת.עדכון: 11/07/2019) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - 06-2019 (ת.עדכון: 16/10/2019) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - 10-19 (ת.עדכון: 06/11/2019) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - 23.10.19 (ת.עדכון: 20/05/2019) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - אפריל 2019 (ת.עדכון: 09/12/2019) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים - דצמבר 2019 (ת.עדכון: 12/08/2019) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים 07-2019 (ת.עדכון: 04/09/2019) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים 20-8-19 (ת.עדכון: 19/03/2019) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים-מרץ 2019 (ת.עדכון: 21/01/2019) הציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים (ת.עדכון: 09/12/2019) הקלות רגולטוריות לבנקים חדשים (ת.עדכון: 06/11/2019) הקצאת קוד בנק מספר 18 לבנק הדיגיטלי החדש (ת.עדכון: 09/12/2019) הרצאת מנכל בנק ישראל בכנס גלובס והפורום הכלכלי-ערבי בנושא חזון אסטרטגי ואתגרים ‏עתידיים שנערך בנצרת (ת.עדכון: 11/07/2019) הרצאת פרופ' מישל סטרבצ'נסקי, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, בכנס ‏‏ברית פיקוח (ת.עדכון: 11/07/2019) הרצאתו של אבנר זיו, מנהל חטיבת הטכנולוגיה של בנק ישראל, בנושא תשתיות ‏פיננסיות לקידום התחרות והחדשנות במשק הישראלי (ת.עדכון: 20/05/2019) הרצאתו של אנדרו אביר, מנהל חטיבת השווקים וחבר הוועדה המוניטרית בבנק ‏ישראל, בנושא ניהול מדיניות מוניטרית בעידן של אינפלציה נמוכה (ת.עדכון: 19/03/2019) השינויים בשיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב צעירים על פי רמת ההכנסה (ת.עדכון: 19/03/2019) השפעת התחבורה הציבורית על התעסוקה בחברה הערבית - מחקר (ת.עדכון: 19/03/2019) השפעת התחבורה הציבורית על התעסוקה בחברה הערבית - מחקר (ת.עדכון: 09/12/2019) התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על בנק חדש (ת.עדכון: 06/11/2019) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אוקטובר 2019‏ (ת.עדכון: 23/04/2019) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, אפריל 2019‏ (ת.עדכון: 22/01/2019) התחזית המקרו-כלכלית של חטיבת המחקר, ינואר 2019‏ (ת.עדכון: 19/03/2019) התייחסות בנק ישראל להודעת מזרחי טפחות לגבי ההסדר עם משרד המשפטים האמריקאי (ת.עדכון: 19/03/2019) התמסורת משער חליפין למחירים (ת.עדכון: 11/07/2019) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2019‏ (ת.עדכון: 23/04/2019) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הרביעי של שנת 2018‏ (ת.עדכון: 22/01/2019) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2018‏ (ת.עדכון: 31/12/2019) התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2019‏ (ת.עדכון: 11/07/2019) התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הראשון של 2019‏ (ת.עדכון: 22/01/2019) התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השלישי של 2018‏ (ת.עדכון: 31/12/2019) התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השלישי של 2019‏ (ת.עדכון: 16/10/2019) התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע השני של 2019‏ (ת.עדכון: 22/01/2019) התשואה במונחי שכר להשכלה הנרכשת באוניברסיטאות ובמכללות ‏ (ת.עדכון: 16/10/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוגוסט 2019‏ (ת.עדכון: 09/12/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אוקטובר 2019‏ (ת.עדכון: 20/05/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש אפריל 2019‏ (ת.עדכון: 22/01/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש דצמבר 2018‏ (ת.עדכון: 12/08/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יולי 2019‏ (ת.עדכון: 11/07/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש יוני 2019‏ (ת.עדכון: 11/02/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ינואר 2019‏ (ת.עדכון: 11/06/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מאי 2019‏ (ת.עדכון: 23/04/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2019‏ (ת.עדכון: 09/12/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש נובמבר 2019‏ (ת.עדכון: 06/11/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2019‏ (ת.עדכון: 19/03/2019) יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש פברואר 2019‏ (ת.עדכון: 16/10/2019) כלי סטטיסטי חדש (מדד הסנטימנט) המתרגם את תוצאות סקר המגמות בעסקים ‏להערכה בזמן אמת של קצב צמיחת התוצר (ת.עדכון: 31/12/2019) כללי הבנקאות העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים - טיוטה (ת.עדכון: 23/04/2019) כנס הפיקוח על הבנקים- התחרות במערכת הפיננסית (ת.עדכון: 11/07/2019) כנס חטיבת המחקר - אי שוויון והתערבות ממשלה (ת.עדכון: 14/04/2019) מאזן ליום 31 בדצמבר 2018 (ת.עדכון: 06/11/2019) מדדים לאיכות התקשורת בהודעות שבנק ישראל מפרסם על החלטות הריבית (ת.עדכון: 06/11/2019) מהיום הלקוחות יכולים לבחור קוד סודי אישי לכרטיסי החיוב ‏ (ת.עדכון: 31/12/2019) מחקר חדש - האם מיקום הנכס הנרכש משפיע על תמחור משכנתא (ת.עדכון: 31/12/2019) מחקר חדש - השפעת העלאת גיל הפרישה הרשמי על מועד הפרישה בפועל של עובדים ובני-בנות ‏זוגם (ת.עדכון: 31/12/2019) מחקר חדש - השפעת מגדר האחים והאחיות על ביצועי הפרט בשוק העבודה (ת.עדכון: 16/10/2019) מחקר חדש- הערכת האפקטיביות של התוכניות עתודה מדעית-טכנולוגית ולתת חמש (ת.עדכון: 11/06/2019) מעבר מבנק לבנק ופיצול המוצרים הבנקאיים (ת.עדכון: 19/03/2019) נגיד בנק ישראל העניק לקרן וורבורג פינקוס היתר שליטה בחברת לאומי קארד (ת.עדכון: 31/12/2019) נגיד בנק ישראל הקים ועדת איתור לתפקיד המפקח על הבנקים (ת.עדכון: 04/09/2019) נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, נשא דברי סיכום בסימפוזיון הכלכלי ‏הבינלאומי ג'קסון הול (ת.עדכון: 12/08/2019) נייר עמדה בנושא פעילות אפליקציות התשלומים של הבנקים (ת.עדכון: 04/09/2019) ניתוח הגידול בביצועי המשכנתאות בשנה האחרונה (ת.עדכון: 17/03/2019) נתונים ריבית 25.02.2019 (ת.עדכון: 16/10/2019) סיום ההתקשרות בין משרד הייעוץ התקשורתי 'קרמר דוידוביץ' ובנק ישראל (ת.עדכון: 16/10/2019) סקירת פניות הציבור של הפיקוח על הבנקים וצעדים להגנה על הלקוח הבנקאי ‏לשנת 2018‏ (ת.עדכון: 12/08/2019) סקר הרגלי השימוש במזומן של הציבור (ת.עדכון: 14/04/2019) עיצום כספי בנק פועלים (ת.עדכון: 11/02/2019) עיקרי תכנית העבודה של בנק ישראל לשנת 2019 (ת.עדכון: 06/11/2019) פגישת הוועדה המוניטרית בבנק ישראל עם החזאים הפיננסיים (ת.עדכון: 22/01/2019) פעילות בנק ישראל בתחום אמצעי התשלום המתקדמים על רקע החוק לצמצום השימוש ‏במזומן (ת.עדכון: 12/08/2019) צעד נוסף להגברת התחרות במערכת הפיננסית- הקצאת קודי זיהוי לכלל נותני ‏שירותי התשלום במערכות התשלומים‏ (ת.עדכון: 23/04/2019) צריכת שירותי בנקאות בערוצים ישירים במשקי בית ובעסקים ‏סיכום שנת 2018 (ת.עדכון: 22/01/2019) קול קורא בבקשה לקבלת מידע- צוות בין-משרדי לתאום רגולטורי בנוגע לנכסים ‏וירטואליים (ת.עדכון: 16/10/2019) קטע מתוך הפערים בשכר, במיומנויות וברמת השכלה בין העובדים בישראל ובמדינות ה-‏OECD (ת.עדכון: 16/10/2019) קריאה לציבור לשוב ולאתר חשבונות בנק ללא תנועה וחשבונות של נפטרים באתר הר הכסף 2 (ת.עדכון: 09/12/2019) שאלות ותשובות בנושא תקן ‏EMV‏ בכרטיסי חיוב‏ (ת.עדכון: 09/12/2019) שלב נוסף בהטמעת תקן ‏EMV‏ במערך התשלומים בישראל (ת.עדכון: 16/10/2019) תצוגה ארכיאולוגית חדשה בבנק ישראל חושפת לראשונה את המטמונים ‏העתיקים החשובים ביותר שנמצאו בארץ
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין