(ת.עדכון: 06/12/2016) כללי במסלקה - חלק ב - נהלים - פרק 210 – שינויים בכללי המסלקה (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - חלק א - תקנון - פרק 101 (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - חלק ב - נהלים - פרק 201 – דברים כלליים (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - חלק ב - נהלים - פרק 207 - יישוב מחלוקות בין חברי מסלקה (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - חלק ב - נהלים - פרק 213 – סליקת חיובים וזיכויים (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - חלק ב - נהלים - פרק 214 – הסבים בצ'קים (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - חלק ב - נהלים - פרק 215 – זיכויי גבייה ממוגנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - חלק ב - נהלים - פרק 216 – סמכויות מיוחדות לשעת חירום (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - חלק ב - נהלים - פרק 217 – סליקה באמצעות מסב (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - פרק 202 – מושבי הסליקה ומועדיהם (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - פרק 204 – ניהול המושבים וההתחשבנות במערכת זהב (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - פרק 205 - ליקויים בממסרי סליקה שאינם ממוגנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - פרק 206 – החזרות (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - פרק 208 – תשלום בגין איחור,עיכוב (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - פרק 209 – סטטיסטיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - פרק 211 – סליקת ממסרים ממוגנטים בשיטה אלקטרונית (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - פרק 212 – סליקת שטרי חוב (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי המסלקה - פרק 218 – סליקת צקים במטבע חוץ
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין