(ת.עדכון: 06/12/2016) 01-05 - סיום תיקי שופטים שהתמנו לערכאה אחרת (ת.עדכון: 06/12/2016) 01-08 - נוהל איתור וקליטת רשמים וראשי הוצאה לפועל (ת.עדכון: 06/12/2016) 01-10 - תליית תמונות נשיאים בבתי המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 01-12 - החזר הוצאות לינה לשופטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 01-5-11 - נוהל בקרה והפקדת שקים במערכת נט המשפט - דוח 695 (ת.עדכון: 06/12/2016) 02-07 - הגשת בקשות לעיסוק נוסף - שופטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 02-10 - נוהל השתתפות בעלות הכשרה ניהולית לשופטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 02-5-11 - אמצעי תשלום במערכת בתי המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 03-05 - נסיעות לחול בתפקיד של עובדי המשרד (ת.עדכון: 06/12/2016) 03-08 - נוהל מימון מסיבות פרישה של שופטים ורשמים (ת.עדכון: 06/12/2016) 03-09 - אישור חופשה לצורך השתלמות (שבתון) (ת.עדכון: 06/12/2016) 04-07 - אישור חופשה לצורך השתלמות (שבתון) (ת.עדכון: 06/12/2016) 04-09 - הסדרת פעילות הנהלת בתי המשפט במקרה של פטירת שופט או שופט בדימוס (ת.עדכון: 06/12/2016) 05-07 - העסקת קרובי משפחה במערכת בתי המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 05-09 - נוהל הטיפול בבקשה למינוי שופט (ת.עדכון: 06/12/2016) 05-11 - הרחקת עסקנים העוסקים במתן שירות משפטי או מעין משפטי שלא כדין לבאי היכל המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 05-11 - נוהל צילום והקלטה בבתי המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 06-07 - נוהל איתור וקליטת עוזרים משפטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 06-09 - אמות מידות למינוי שופט בכיר (ת.עדכון: 06/12/2016) 06-11 - מיונים לתפקיד עוזר משפטי - התאמות דרכי היבחנות (ת.עדכון: 06/12/2016) 07-07 - ועדת כוננויות (ת.עדכון: 06/12/2016) 08-07 - מכרזים פנימיים ובינמשרדים (ת.עדכון: 06/12/2016) 08-09 - גיוס ומיון עוזרים משפטיים (ת.עדכון: 18/01/2017) 1-2016 - נוהל מינוי נשיא (ת.עדכון: 18/01/2017) 1-2017 - נוהל מינוי שופט עמית (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-07 - הגשת בקשה לעיסוק (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-09 - נוהל איתור וקליטת רשמים (ת.עדכון: 18/01/2017) 2-2016 - נוהל נסיעות שופטים לחול במסגרת תפקידם או במסגרת שבתון (ת.עדכון: 06/12/2016) 22-08 - הסדר כללי לקבלת הנחות ברכישת ספרות משפטית לשופטים (ת.עדכון: 06/12/2016) 3-09 - אישור חופשה לצורך השתלמות (שבתון) (ת.עדכון: 31/12/2019) 3-2018 - נוהל עבודה ובקרה לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת (ת.עדכון: 06/12/2016) 4-06 - נוהל איתור וקליטת מתמחים (ת.עדכון: 09/08/2017) 6-09 - אמות מידה למינוי שופט בכיר (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שישמעו בתקופת הפגרה בבתי המשפט (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל הקלטה פענוח ותמלול (ת.עדכון: 08/10/2018) נוהל חברות שופטים בארגונים בין-לאומיים (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל טיפול בתלונות ובפניות הציבור (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל עבודה ובקרה לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת - נכון ל-10.12.2019 (ת.עדכון: 23/01/2020) נוהל פתיחת בקשה לאישור עיקול אצל מחזיק במערכת נט - המשפט (ת.עדכון: 08/10/2018) תיקון מה-01.08.2018-נוהל היתר כללי לעיון בתיקי בית המשפט
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין