(ת.עדכון: 08/05/2017) בדיקת אפקטיביות פיילוט נוהל 'שמיעה רצופה' בבית המשפט המחוזי בירושלים (ת.עדכון: 08/05/2017) בחינה אמפירית של הליך סדר הדין המהיר (ת.עדכון: 08/05/2017) בחינת הנוהל לטיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון (ת.עדכון: 08/05/2017) בית המשפט לתביעות קטנות (ת.עדכון: 08/05/2017) דחיית דיונים במערכת המשפט (ת.עדכון: 08/05/2017) הערכת פיילוט רשמים בכירים במשמרת שנייה- דוח סופי (ת.עדכון: 08/05/2017) יצירת מדד משקלות תיקים להערכת העומס השיפוטי בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מהימנות נתוני פתיחת וסגירת תיקים במערכת נט-המשפט (ת.עדכון: 12/08/2019) מחקר - נתונים כמותיים על אודות אגרות בתובענות ייצוגיות (ת.עדכון: 10/06/2020) מחקר חדש - מעצרים פליליים (ת.עדכון: 10/06/2020) מחקר חדש של מחלקת המחקר של הרשות השופטת בנושא החוק להסדר התדיינויות בתיקי משפחה (ת.עדכון: 10/06/2020) מחקר חדש של מחלקת המחקר של הרשות השופטת בנושא תסקירי שירות מבחן (ת.עדכון: 08/05/2017) מערכת המשפט בישראל ביחס למערכות משפט אחרות בעולם 14.7.11 (ת.עדכון: 08/05/2017) סקירה השוואתית בנושא הוצאות משפט- לקראת מחקר אמפירי בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירה השוואתית בנושא הוצאות משפט (ת.עדכון: 08/05/2017) פרסום הדו'ח ההשוואתי של הועידה האירופית ליעילות הצדק (ת.עדכון: 08/05/2017) פרסום עיקרי הדוח ההשוואתי של הוועדה האירופית ליעילות הצדק (ת.עדכון: 06/12/2016) שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים (ת.עדכון: 06/12/2016) תביעות נזקי רכב (פח אל פח) ותביעות שיבוב בבתי המשפט (ת.עדכון: 08/05/2017) תובענות ייצוגיות בישראל- פרספקטיבה אמפירית
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין