1. 1986
2. 1987
3. 1988
4. 1989
5. 1990
6. 1991
7. 1992
8. 1993
9. 2001
10. 2002
11. 2003
12. 2004
13. 2005
14. 2006
15. 2007
16. 2008
17. 2009
18. 2010
19. 2011
20. 2012
21. 2013
22. 2014
23. 2015
24. 2016
25. 2017
26. 2018
27. 2019
28. 2020
(ת.עדכון: 06/12/2016) קובץ החלטות מיסוי
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין