(ת.עדכון: 06/12/2016) בוררות דיינים (ת.עדכון: 06/12/2016) בית דין לגירושין בצד בתי הדין הרבניים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגשת אישומים כנגד קבלנים (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות כפוי בשל מחלה מידבקת-שחפת הריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הפליה גזעית בהסכם קואליציוני (ת.עדכון: 06/12/2016) הפקדה בגנזך המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) התייעצות במועצה לבתי-דין מינהליים (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת התייעצות מכוח חוק (ת.עדכון: 06/12/2016) חולי נפש שהועמדו לדין על-פי תקנות ההגנה (שעת חירום) (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק המכס הבלו ומס קניה (ביטול פטור מיוחד) (ת.עדכון: 06/12/2016) חקיקה ויעוץ משפטי בתחום הקניין הרוחני (ת.עדכון: 06/12/2016) יישוב סכסוכים שהמדינה צד להם בדרך של גישור (ת.עדכון: 06/12/2016) כינון הוועד המנהל של רשות השידור ומליאתה (ת.עדכון: 06/12/2016) כריתת חוזים על ידי ועדת הבחירות המרכזית (ת.עדכון: 06/12/2016) מינוי דיינים (ת.עדכון: 06/12/2016) מעצר עובדי מדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) מתן חסויות וגיוס תרומות בידי עובדי ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) ניגוד עניינים בין חברות בועד עובדים לבין תפקיד במשרד ממשלתי (ת.עדכון: 06/12/2016) נסיעת נשיא המדינה לשטח מוחזק (ת.עדכון: 06/12/2016) סמכותו של שר האוצר להורות על פתיחת הבורסה באופן חלקי או מותנה (ת.עדכון: 06/12/2016) עמותות ליד משרדי ממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) ערבויות מטעם המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) פטור ממכס לטובין שיובאו לשימוש נשיא המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) פירוש המושג יהודי בחוק שיפוט בתי דין רבניים (ת.עדכון: 06/12/2016) רכישת אמצעי שליטה בתאגיד בנקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) רכישת נכסי המדינה על-ידי חברי הכנסת
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין