(ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1000 - דרישות נגד המדינה בטרם הגשת תביעה לבית המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1001 - הגשת תביעות בשם המדינה וטיפול בתובענות המוגשות נגדה - נוהל (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1002 - פשרה בתביעה שהמדינה צד לה - נוהל (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1003 - הוצאה לפועל של פסקי דין נגד המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1004 - מסירת מידע מהמרשם הפלילי בהליכים אזרחיים (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1005 - פקודת בזיון בית המשפט נקיטה בהליכים מטעם המדינה והוראות מעקב (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1006 - ביצוע פסקי דין של בתי משפט נגד המדינה (ת.עדכון: 16/10/2019) 6.1007 - הגשת עדויות על דרך תצהיר בהליכים אזרחיים מטעם המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1200 - התדיינות בין המדינה לבין רשויות מקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1201 - יישוב סכסוכים בעניינים אזרחיים בין המדינה לבין תאגידים ציבוריים או חברות ממשלתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1202 - יישוב סכסוכים בעניינים אזרחיים בין חברה ממשלתית לבין גוף ממשלתי אחר (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1203 - יישוב סכסוכים שהמדינה צד להם בדרך של גישור (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1205 - יישוב של סכסוכים שהמדינה צד להם באמצעות בוררות (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1301 - מאסר וצוי הגבלה כאמצעי לכפיית גט (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.1302 - ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ הסותר צו גירוש- הסגרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.2000 - הסמכות להתחייב בחוזה בשם המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.2001 - אחריות לביצוע התחייבויות חוזיות שהמדינה צד להן (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.3000 - שחרור משכנתאות (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.3001 - ערעורים על לוח זכויות והסדר לפי סעיף 59 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.3002 - הפקעת מקרקעין לצרכי ציבור - (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.4001 - מינוי עובדי משרד הרווחה ומשרד האפוטרופוס הכללי כאפוטרופסים (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.4500 - בית-דין לגירושין בצד בתי-הדין הרבניים (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.4501 - רשימות מעוכבי נישואין (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.4502 - פירוש המושג יהודי בחוק שיפוט בתי- דין רבניים (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.5000 - מינויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.5001 - חוק החברות הממשלתיות - אצילת סמכויות מן הממשלה לשרים (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.5100 - נוהל לשיתוף פעולה בין משרדי ממשלה לבין עמותות (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.5101 - חובת דיווח - אגודות עותמאניות (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.6000 - נוהל ייצוג המדינה בערכאות בענייני עבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.6100 - נקיטת עמדה בפומבי על- ידי ממלאי תפקידים (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.6101 - פרסום התראה או נזיפה שניתנו על- ידי שר או מנהל כללי (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.6102 - הליכים משמעתיים נגד עובדי המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.6200 - ניגוד עניינים בין חברות בועד עובדים לבין תפקיד במשרד ממשלתי (ת.עדכון: 06/12/2016) 6.6201 - מעצר עובדי מדינה (ת.עדכון: 27/06/2018) 6.700 - שימוש בתכנים ברשת האינטרנט בידי משרדי הממשלה היבטי קניין רוחני
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין