1. 01 - מדיניות התביעה בהחלטות על העמדה לדין ובגניזת תיקים כללי
2. 02 - מדיניות התביעה בהחלטות של העמדה לדין לפי סוגי עבירות
3. 03 - ניסוח והגשת כתבי אישום
4. 04 - חלוקת העבודה בין הפרקליטות לבין גורמי תביעה אחרים
5. 05 - מעצר ושחרור הערובה
6. 06 - ניהול המשפט עד להכרעת הדין
7. 07 - עדויות וראיות
8. 08 - הסדרי טיעון
9. 09 - הטיעון לעונש ומדיניות הענישה
10. 1. מדינות התביעה בהחלטות על העמדה לדין ובגניזת תיקים כללי
11. 10 - פעולות התביעה לאחר מתן פסק הדין
12. 11 - המלצה להגשת ערעור ושלב הערעור
13. 12 - ועדות שחרורים ועתירות אסירים
14. 13 - הליך חקירת סיבות מוות
15. 14 - עניינים פליליים - שונות
16. 15 - עניינים מינהליים
17. 16 - עניינים אזרחיים
18. 2. מדיניות התביעה בהחלטות של העמדה לדין לפי סוגי עבירות
19. 3. ניסוח והגשת כתבי אישום
20. 4. חלוקת העבודה בין הפרקליטות לבין גורמי תביעה אחרים
21. 5. מעצר ושחרור בערובה
22. הטיעון לעונש ומדיניות הענישה
23. הליך חקירת סיבות מוות
24. המלצה להגשת ערעור ושלב הערעור
25. הסדרי טיעון
26. ועדות שחרורים ועתירות אסירים
27. חלוקת העבודה בין הפרקליטות לבין גורמי תביעה אחרים
28. מדיניות התביעה בהחלטות על העמדה לדין ובגניזת תיקים - כללי
29. מדיניות התביעה בהחלטות של העמדה לדין - לפי סוגי עבירות
30. מעצר ושחרור הערובה
31. ניהול המשפט עד להכרעת הדין
32. ניסוח והגשת כתבי אישום
33. עדויות וראיות
34. עניינים אזרחיים
35. עניינים מינהליים
36. עניינים פליליים - שונות
37. פעולות התביעה לאחר מתן פסק הדין
(ת.עדכון: 06/12/2016) דוח פרקליטות 2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות פרקליטת המדינה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין