(ת.עדכון: 06/12/2016) 2.1 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות של גרימת מוות בתאונת דרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.10 - מדיניות התביעה לגבי עבירות של חבלה ברכב (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.11 - אישור פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב אישום בגין עבירה לפי פקודת מניעת טרור, התשח-1948 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.12 - מדיניות העמדה לדין של שוטרי מגב בעבירות שימוש בסם מסוכן (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.13 - מדיניות העמדה לדין של הורים על הזנחת ילדיהם (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.14 - מדיניות העמדה לדין של מלווה לנהג חדש (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.15 - מדיניות האכיפה של מעסיקים, מסיעים ומלינים של שוהים בלתי חוקיים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.17 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין של נהגים המנהלים מרדפים בכביש (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.18 - מדיניות התביעה בתיקי חקירה בהם חשוד בביצוע עבירה כלפי שוטר (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.19 - מדיניות האכיפה בעבירות של יידוי אבנים (ת.עדכון: 23/04/2019) 2.2 - מדיניות האכיפה בעבירות הנלוות לזנות (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.2 - מדיניות האכיפה בעבירות הנלוות לעיסוק בזנות (ת.עדכון: 09/04/2018) 2.20 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירה של נישואי קטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.22 - פרסום, החזקה וצריכה של חומר תועבה ובו דמותו של קטין (ת.עדכון: 09/04/2018) 2.26 - מדיניות העמדה לדין וענישה של הורים וקרובי משפחה בגין גרימת מוות ברשלנות של בני משפחתם (ת.עדכון: 27/02/2017) 2.29 - חקירה והעמדה לדין בעבירות של פרסום תצלומים, הקלטות או סרטים של אדם, בעלי אופי מיני, ללא הסכמתו (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.3 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות של התניית ביצוע טיפול רפואי במתן תרומה כספית לבית חולים (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.4 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות של תקיפת קטין או חסר ישע (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.5 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין של עד תביעה ו-או מתלונן שחזר בו במשפט מעדותו במשטרה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.6 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בגין שותפות בעבירה של בן זוג להורה שהתעלל בילדיו (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.7 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות ביגמיה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.9 - מדיניות התביעה לגבי שידורי רדיו פירטיים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין