(ת.עדכון: 06/12/2016) 3.1 - דרך ניסוח כתב האישום (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.10 - הגשת כתב אישום בעבירה של גרימת מוות ברשלנות תוך כדי שימוש ברכב (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.11 - אישור לפי סעיף 9(ב) לחוק העונשין בהעמדה לדין של פלסטינאים (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.12 - דיווח על הגשת כתב אישום נגד עורך דין או רואה חשבון (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.13 - חובת תובע להודיע על כוונה לעתור לעונש מאסר בפועל (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.2 - ציון כתובת המגורים של שוטרים וסוהרים בכתב האישום (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.3 - ציון פרטי ההורה בכתב אישום נגד קטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.4 - ציון בכתב האישום את עובדת רישומו של קבלן אצל רשם הקבלנים (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.5 - הגשת כתב אישום בתוך שנה מיום הגעת תיק לפרקליטות (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.6 - הגשת כתב אישום נגד נאשם המרצה עונש מאסר בגין עבירה אחרת (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.7 - מסירת העתק מכתב האישום למתלונן ולקורבן העבירה (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.8 - מסירת העתק מכתב האישום לעיון עיתונאים (ת.עדכון: 06/12/2016) 3.9 - דיווח על גניזת תיק חקירה או על הגשת כתב אישום נגד עובד מדינה, עובד רשות ציבורית הפועלת על פי דין ובעל מקצוע רפואי
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין