(ת.עדכון: 06/12/2016) 2-1 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות של גרימת מוות בתאונת דרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-10 - מדיניות התביעה לגבי עבירות של חבלה ברכב (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-11 - אישור פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב אישום בגין עבירה לפי פקודת מניעת טרור, תשח – 1948 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-12 - מדיניות העמדה לדין של שוטרי מגב בעבירות שימוש בסם מסוכן (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-13 - מדיניות העמדה לדין של הורים על הזנחת ילדיהם (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-14 - מדיניות העמדה לדין של מלווה לנהג חדש (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-15 - מדיניות האכיפה של מעסיקים, מסיעים ומלינים של שוהים בלתי חוקיים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-17 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין של נהגים המנהלים מרדפים בכביש (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-2 - מדיניות האכיפה בעבירות הנלוות לעיסוק בזנות (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-3 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות של התניית ביצוע טיפול רפואי במתן תרומה כספית לבית חולים (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-4 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות של תקיפת קטין או חסר ישע (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-5 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין של עד תביעה ו או מתלונן שחזר בו במשפט מעדותו במשטרהה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-6 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בגין שותפות בעבירה של בן-זוג להורה בהתעללות בילדיו (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-7 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות ביגמיה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-8-_~1 (ת.עדכון: 06/12/2016) 2-9 - מדיניות התביעה לגבי שידורי רדיו פירטיים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין