(ת.עדכון: 06/12/2016) 5-1 - נוסח הצהרת תובע לפי סעיף 17 (ד) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנו – 1996 (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-10 - עמדת התביעה בבקשות עצורים ליציאה לחופשה (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-11 - עמדת התביעה לגבי החלטות בית משפט הנוגעות לשירות בתי הסוהר (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-12 - בקשה להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-13 - הצגת פרטי רישום משטרתי פנימי (תיקי מבד) וראיות המצויות בתיקי חקירה פתוחים, בהליכי מעצר עד תום ההליכים (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-2 - חלופות למעצר עד לתום ההליכים (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-3 - מעקב אחר קביעת מועד להקראה בתוך 30 יום מיום הגשת כתב אישום נגד נאשם המצוי במעצר (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-4 - כתב ערובה לפי סעיף 49 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנו - 1996 (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-5 - מעקב אחר מועדי פקיעת ערובה - סעיף 58 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנו-1996 (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-6 - זימון הצדדים לטיעון בעל פה בפני בית המשפט בבקשות לעיון חוזר במעצר או בתנאי שחרור בערובה (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-7 - המועד להגשת ערר על החלטת שופט לשחרר נאשם בתנאים מגבילים (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-8 - גמילת נרקומנים במוסד פרטי כחלופה למעצר וכתחליף לענישה (ת.עדכון: 06/12/2016) 5-9 - הגשת חוות דעת המעבדה לזיהוי פלילי בשלב המעצר
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין