(ת.עדכון: 06/12/2016) 9-1 - עריכת תסקיר קצין מבחן לגבי נאשמים תושבי אזור יהודה, שומרון וחבל עזה (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-10 - הטלת עבודת שירות על חייל על ידי בית משפט אזרחי (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-11 - בקשות לריצוי מאסר בעבודת שירות מטעם תושבי אזור יהודה שומרון וחבל עזה, שאינם תושבי או אזרחי מדינת ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-12 - נשיאת מאסר בעבודת שירות – סעיף 51 ב' לחוק העונשין, תשלז – 1977 – מועד הפניה לממונה על עבודות השירות ולבית המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-13 - הגשת חוות דעת לבית המשפט מטעם הממונה על עבודות השירות (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-14 - הגשת בקשה מטעם המדינה לעיכוב ביצוע עונש מאסר שנקבע כי ירוצה בעבודת שירות, במקרה של שקילת ערעור על קולת העונש (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-2 - בירור מצבו הרפואי של קורבן העבירה לקראת עריכת הסדר טיעון או לקראת שלב הטעון לעונש (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-3 - הגשת הודאה שנגבתה במשטרה לבית המשפט, כאשר הנאשם מודה בעבירה בבית המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-4 - שלב הטיעון לעונש בתיק שבו עומד לדין ראש רשות מקומית או סגנו (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-5 - צירוף תיקים לפני מתן גזר הדין (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-6 - העברת קנס שהוטל לפי פקודת הסמים המסוכנים לקרן החילוט (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-7 - מתן הודעה לבית המשפט על התקופה שבה היה הנאשם נתון במעצר בית (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-8 - מדיניות הענישה בעבירות מין ובהתעללות בתוך המשפחה (ת.עדכון: 06/12/2016) 9-9 - מדיניות הענישה בעבירות אלימות שבוצעו נגד עיתונאים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין