(ת.עדכון: 06/12/2016) 10-1 - דיווח על סיום ההליכים המשפטיים ועל פקיעת צו עיכוב יציאה מהארץ (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-10 - המלצות של המשטרה ושל הפרקליטות בעניין מחיקת הרשעה על דרך של חנינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-11 - חשד לביצוע עבירה פלילית על ידי חוקרי משטרה או שבכ שהתעורר בעקבות התבטאות בית המשפט בפסק הדין (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-12 - התניית קיצור תקופת המאסר של מסתננים בהוצאת צו גירוש מישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-2 - דיווח על סיום ההליכים הפליליים שנוהלו נגד עובד מדינה, עובד רשות ציבורית הפועלת על פי דין בעל מקצוע רפואי (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-3 - דיווח על תוצאות המשפט בעבירות תכנון ובניה למנהל היחידה הארצית לפיקוח על הבניה במשרד הפנים (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-4 - דיווח על הרשעתו של עורך הדין ושל רואה חשבון למועצת רואי החשבון (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-5 - דיווח על הרשעת מהנדס או אדריכל למועצת ההנדסה והאדריכלות (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-6 - דיווח על הרשעת אסיר המרצה עונש מאסר בגין עבירה אחרת ודיווח על הרשעת נאשם בגין עבירה שביצע בעת היותו אסיר ברשיון או משוחרר על תנאי (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-7 - העברת פסקי דין המתייחסים לעבודת מזפ לעיון מומחי מזפ (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-8 - עמדת התביעה לגבי בקשת נאשם שזוכה לקבל פיצויים על פי סעיף 80 לחוק העונשין (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-9 - תגובת הפרקליטות על בקשה לקבלת חנינה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין