(ת.עדכון: 06/12/2016) _F45E~1 (ת.עדכון: 06/12/2016) אישור פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב אישום בגין עבירה לפי פקודת מניעת טרור, תש''ח – 1948 (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות החקירה וההעמדה לדין בעבירות זנות וסחר בבני אדם לעיסוק בזנות (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות העמדה לדין של הורים על הזנחת ילדיהם (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות העמדה לדין של מלווה לנהג חדש (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות העמדה לדין של שוטרי מג''ב בעבירות שימוש בסם מסוכן (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות התביעה בהעמדה לדין בגין שותפות בעבירה של בן-זוג להורה בהתעללות בילדיו (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות ביגמיה (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות של גרימת מוות בתאונת דרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות של התניית ביצוע טיפול רפואי במתן תרומה כספית לבית חולים (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות של תקיפת קטין או חסר ישע (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות התביעה בהעמדה לדין של עד תביעה ושל קורבן עבירות מין או אלימות שחזר בו במשפט מעדותו במשטרה (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות התביעה לגבי עבירות של חבלה ברכב (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות התביעה לגבי שידורי רדיו פירטיים
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין