(ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה להארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים (ת.עדכון: 06/12/2016) גמילת נרקומנים במוסד פרטי כחלופה למעצר וכתחליף לענישה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגשת חוות דעת המעבדה לזיהוי פלילי בשלב המעצר (ת.עדכון: 06/12/2016) המועד להגשת ערר על החלטת שופט לשחרר נאשם בתנאים מגבילים (ת.עדכון: 06/12/2016) הצגת ''פרטי רישום משטרתי פנימי'' (תיקי מב''ד) וראיות המצויות בתיקי חקירה פתוחים, בהליכי מעצר עד תום ההליכים (ת.עדכון: 06/12/2016) חלופות למעצר עד לתום ההליכים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב ערובה לפי סעיף 49 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ''ו - 1996 (ת.עדכון: 06/12/2016) מעקב אחר מועדי פקיעת ערובה - סעיף 58 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), תשנ''ו-1996.+pdf (ת.עדכון: 06/12/2016) מעקב אחר קביעת מועד להקראה בתוך 30 יום מיום הגשת כתב אישום נגד נאשם המצוי במעצר (ת.עדכון: 06/12/2016) נוסח הצהרת תובע לפי סעיף 17 (ד) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ''ו – 1996 (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת התביעה בבקשות עצורים ליציאה לחופשה (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת התביעה לגבי החלטות בית משפט הנוגעות לשירות בתי הסוהר
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין