(ת.עדכון: 17/06/2019) 001.1 - אי פתיחה בחקירה או סגירת תיק (ת.עדכון: 17/06/2019) 001.2 - בוטלה (ת.עדכון: 17/06/2019) 001.3 - סגירת תיקים בעילת חוסר ראיות ובעילת העדר אשמה (ת.עדכון: 17/06/2019) 001.4 - סגירת תיקים נגד חלק מהחשודים בחקירה פלילית (ת.עדכון: 17/06/2019) 001.5 - העמדת קטין לדין לאחר שחלפה שנה מיום ביצוע העבירה (ת.עדכון: 17/06/2019) 001.6 - החלטת פרקליט המחוז בדבר הגשת כתב אישום בבית המשפט המחוזי או בשלום (ת.עדכון: 17/06/2019) 001.7 - החלטת פרקליט מחוז בדבר העמדת קטין לדין בפני בית משפט שלום (ת.עדכון: 17/06/2019) 001.8 - הגשת כתב אישום נגד מי שקיימת לגביו חוות דעת פסיכיאטרית (ת.עדכון: 17/06/2019) 01.10 - רישום ותיעוד בעבודת הפרקליט (ת.עדכון: 17/06/2019) 01.11 - לוחות זמנים לטיפול בערר על החלטה לסגירת תיק (ת.עדכון: 17/06/2019) 01.12 - טיפול ומעקב על תיקי חקירה פתוחים נגד חשודים בעבירת רצח (ת.עדכון: 17/06/2019) 01.13 - הודעת אזהרה, הבהרה או התראה לחשוד שהתיק נגדו נסגר (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.1 - אי פתיחה בחקירה או סגירת תיק בעילת 'נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה-להעמדה לדין' (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.14 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין פלילי וענישה של תאגיד (ת.עדכון: 11/12/2019) 1.15 - העמדת קטין לדין לאחר חלוף שנה ממועד ביצוע העבירה (ת.עדכון: 07/09/2020) 1.16 - מדיניות פתיחה בחקירה והעמדה לדין בתיקי שימוש בכוח שלא כדין על ידי שוטרים (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.3 - סגירת תיקים בעילת חוסר ראיות ובעילת העדר אשמה (ת.עדכון: 11/12/2019) 1.5 - העמדת קטין ובגיר לדין יחדיו (ת.עדכון: 06/11/2019) 1.6 - הפעלת סמכות פרקליט המחוז להגיש כתב אישום בבית משפט השלום או במחוזי
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין