(ת.עדכון: 17/06/2019) 002.1 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין וענישה בעבירות של גרימת מוות בתאונות - דרכים (ת.עדכון: 17/06/2019) 002.2 - מדיניות האכיפה בעבירות הנלוות לזנות (ת.עדכון: 17/06/2019) 002.3 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות של התניית ביצוע טיפול רפואי במתן תרומה כספית לבית חולים (ת.עדכון: 17/06/2019) 002.4 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירות של תקיפת קטין או חסר ישע (ת.עדכון: 17/06/2019) 002.5 - מדיניות פתיחה בחקירה והעמדה לדין בגין חשד למסירת אמרה או עדות כוזבת או סותרת בחקירה או במשפט (ת.עדכון: 17/06/2019) 002.6 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בגין שותפות בעבירה של בן זוג להורה שהתעלל בילדיו (ת.עדכון: 17/06/2019) 002.7 - הוחלפה (ת.עדכון: 17/06/2019) 002.8 - בוטלה (ת.עדכון: 17/06/2019) 002.9 - בוטלה (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.10 - בוטלה (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.11 - אישור פרקליט המדינה והיועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב אישום בגין עבירה לפי פקודת מניעת טרור (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.12 - מדיניות העמדה לדין של שוטרי מגב בעבירות שימוש בסם מסוכן (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.13 - מדיניות העמדה לדין של הורים בגין הזנחת ילדיהם או בגין השארתם ללא השגחה באופן המסכן אותם (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.14 - מדיניות העמדה לדין של מלווה לנהג חדש צעיר (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.15 - מדיניות האכיפה בעניין מעסיקים, מסיעים ומלינים של שוהים בלתי חוקיים בישראל (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.16 - הוחלפה (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.17 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין של נהגים המנהלים מרדפים בכביש (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.18 - מדיניות התביעה בתיקי חקירה בהם חשוד בביצוע עבירה כלפי שוטר (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.19 - מדיניות האכיפה בעבירות של יידוי אבנים (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.20 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין בעבירה של נישואי קטינים (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.21 - שיקולי העמדה לדין ועמדת התביעה לעונש בעבירות מין בקטין שנקבעה לגביהן תקופת התיישנות (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.22 - פרסום, החזקה וצריכה של חומר תועבה ובו דמותו של קטין (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.23 - מדיניות האכיפה בעבירות של הלבנת הון כאשר עבירות המקור הן עבירות מס (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.24 - מדיניות העמדה לדין וענישה בגין אי קיום צו שיפוטי של בית הדין הרבני למתן או קבלת גט (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.25 - מדיניות העמדה לדין על עבירה לפי סעיף – 3 לחוק המחשבים מידע כוזב או פלט כוזב (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.26 - מדיניות העמדה לדין וענישה של הורים וקרובי משפחה בגין גרימת מוות ברשלנות של בני משפחתם (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.27 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין וענישה בעבירה של הפקרה לאחר פגיעה (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.28 - מדיניות פתיחה בחקירה, העמדה לדין וענישה בעבירה של הזנחת כלי ירייה (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.29 - חקירה והעמדה לדין בעבירות של פרסום תצלומים, הקלטות או סרטים של אדם, בעלי אופי מיני, ללא הסכמתו (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.30 - מדיניות העמדה לדין של תושב רצועת עזה בגין עבירה של מתן שירות או העמדת אמצעים לארגון הטרור חמאס (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.31 - חקירת עבירות מס יחד עם עבירות פליליות רגילות וצירופן יחד בכתב האישום (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.32 - מדיניות העמדה לדין של נפגעי סחר בבני אדם, החזקה בתנאי עבדות ועבודות כפייה (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.33 - חקירה והעמדה לדין בעבירות מין בהעדר שיתוף פעולה מצד נפגע העבירה (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.34 - מדיניות העמדה לדין בעבירה של נטילה או צריכה של מים, חשמל או גז שלא כדין (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.35 - מדיניות פתיחה בחקירה והעמדה לדין בגין תיעוד קולי או ויזואלי של מטפל בקטין (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.36 - מדיניות האכיפה בעבירות אלימות באירועי ספורט (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.37 - מדיניות התביעה בהחלטה על העמדה לדין בגין עבירות של גרימת מוות וגרימת חבלה ברשלנות (ת.עדכון: 17/06/2019) 02.38 - מדיניות העמדה לדין וענישה בעבירה של חדירה לחומר מחשב (ת.עדכון: 01/01/2020) 2.17 - מדיניות התביעה בהעמדה לדין של נהגים שבנהיגתם מסכנים חיי אדם (ת.עדכון: 07/09/2020) 2.18 - מדיניות התביעה בתיקי חקירה בהם חשוד בביצוע עבירה כלפי שוטר מתלונן על שימוש בכוח מצד שוטר (ת.עדכון: 11/12/2019) 2.19 - מדיניות האכיפה בעבירות של יידוי אבנים (ת.עדכון: 07/09/2020) 2.40 - מדיניות העמדה לדין בתיקים שנפתחו על רקע הפגנות או אירועי מחאה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין