(ת.עדכון: 17/06/2019) 010.1 - דיווח על סיום ההליכים המשפטיים ועל פקיעת צו עיכוב יציאה מהארץ (ת.עדכון: 17/06/2019) 010.2 - דיווח על סיום הליכים פליליים שנוהלו נגד עובד מדינה (ת.עדכון: 17/06/2019) 010.3 - דיווח על תוצאות המשפט בעבירות תכנון ובניה למנהל היחידה הארצית (ת.עדכון: 17/06/2019) 010.4 - דיווח על הרשעתו של עורך דין ללשכת עורכי הדין ושל רואה חשבון (ת.עדכון: 17/06/2019) 010.5 - דיווח על הרשעת מהנדס או אדריכל למועצת ההנדסה והאדריכלות (ת.עדכון: 17/06/2019) 010.6 - דיווח על הרשעת אסיר המרצה עונש מאסר בגין עבירה אחרת (ת.עדכון: 17/06/2019) 010.7 - העברת פסקי דין המתייחסים לעבודת מזפ לעיון מומחי מזפ (ת.עדכון: 17/06/2019) 010.8 - עמדת התביעה לגבי בקשת נאשם שזוכה לקבל פיצויים (ת.עדכון: 17/06/2019) 010.9 - תגובת הפרקליטות על בקשה לקבלת חנינה (ת.עדכון: 17/06/2019) 10.10 - המלצות של המשטרה ושל הפרקליטות בעניין מחיקת הרשעה על דרך של חנינה (ת.עדכון: 17/06/2019) 10.11 - חשד לביצוע עבירה פלילית על ידי חוקרי משטרה או שבכ שהתעורר בעקבות התבטאות בבית המשפט בפסק דין (ת.עדכון: 06/11/2019) 10.11 - חשד לביצוע עבירה פלילית על ידי שוטרים, אנשי שבכ ושאר אנשי מרות (ת.עדכון: 01/01/2020) 10.12 - התניית קיצור תקופת המאסר של אסירים שהם שוהים בלתי חוקיים (ת.עדכון: 17/06/2019) 10.12 - התניית קיצור תקופת המאסר של מסתננים בהוצאת צו גירוש מישראל (ת.עדכון: 17/06/2019) 10.13 - הגשת בקשה לעיכוב ביצוע עונש על ידי התביעה לצורך ערעור על קולת העונש (ת.עדכון: 06/11/2019) 10.3 - דיווח על תוצאות המשפט בעבירות תכנון ובניה למנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה במשרד האוצר (ת.עדכון: 06/11/2019) 10.4 - דיווח על הרשעתו של עורך דין ללשכת עורכי הדין ועל הרשעתו של רואה חשבון למועצת רואי החשבון (ת.עדכון: 06/11/2019) 10.5 - דיווח על הרשעת מהנדס או אדריכל לקובל-ת ועדת האתיקה של המהנדסים והאדריכלים (ת.עדכון: 11/12/2019) 10.6 - דיווח על הרשעה או גזר דין בגין עבירה שביצע נאשם בעת היותו אסיר ברשיון (ת.עדכון: 06/11/2019) 10.7 - העברת פסקי דין חשובים ורלוונטיים לעיון מומחי ומנהלי מזפ או המכון לרפואה משפטית (ת.עדכון: 01/01/2020) 10.9 - תגובת הפרקליטות על בקשה לקבלת חנינה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין