1. דוח ועדת אור - ועדה לבדיקת מבנה בתי המשפט הרגילים בישראל (2000)
2. ואדי סאליב
3. ועדת ביין - ניהול משק המים בישראל (2008)
4. ועדת בייסקי - משבר מניות הבנקים (1983)
5. ועדת דורנר - סיוע לניצולי שואה (2008)
6. ועדת ויתקון- ועדת החקירה לעניין חברת נתיבי נפט
7. ועדת זיילר - לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים לציבור (2003) (אסון ורסאי)
8. ועדת כהן - ועדת החקירה לחקירת האירועים במחנות הפליטים בבירות (סברה ושתילה)
9. ועדת לנדוי - שיטות חקירה של השבכ (1987)
10. ועדת מצא - בנושא טיפולן של הרשויות המוסמכות במפוני גוש קטיף וצפון השומרון
11. ועדת שמגר - ועדת החקירה לעניין רצח יצחק רבין
12. ועדת שמגר - ועדת חקירה לעניין הטבח במערת המכפלה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין