1. mmm
(ת.עדכון: 06/12/2016) -עם הפנים לקהילה- הרפורמה בטיפול בילדים ובנוער בסיכון במשרד הרווחה (ת.עדכון: 29/12/2020) 2019– תיאור וניתוח העודפים בתקציב המדינה בשנים 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) 60 שנה להצלת יהדות בולגריה (ת.עדכון: 06/12/2016) Community Reinvestment Act (ת.עדכון: 06/12/2016) ESTABLISHING A RESEARCH AND INFORMATION (ת.עדכון: 06/12/2016) אבחון טרום-לידתי והפסקת היריון במקרה של גילוי מומים בקרב נשים חרדיות (ת.עדכון: 06/12/2016) אבחון טרום-לידתי והפסקת היריון במקרה של גילוי מומים בקרב נשים חרדיות (ת.עדכון: 06/12/2016) אבטחה במרכזי קניות (ת.עדכון: 06/12/2016) אבטחת חברי פרלמנט - סקירה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) אבטחת מוסדות חינוך בקו התפר (ת.עדכון: 06/12/2016) אבטחת מוסדות חינוך לאור השינוי במצב הביטחוני (ת.עדכון: 06/12/2016) אבטלה בענף ההיי-טק ‏2003 – עדכון נתונים (ת.עדכון: 29/07/2020) אבטלה בקרב צעירים בעקבות משבר הקורונה (ת.עדכון: 06/12/2016) אבטלה- (ת.עדכון: 06/12/2016) אבטלה (ת.עדכון: 06/12/2016) אבטלת נשים במגזר הערבי (ת.עדכון: 06/12/2016) אגף הרוקחות ויבוא מקביל (ת.עדכון: 06/12/2016) אגרות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) אגרת רישוי למרפאות שיניים של תאגידים-סיכום פגישה עם נציגי אגף בריאות השן במשרד הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) אגרת רישוי למרפאות שיניים של תאגידים (ת.עדכון: 06/12/2016) אובדנות בצהל (ת.עדכון: 06/12/2016) אובדנות בקרב ילדים ובני נוער עולים (ת.עדכון: 06/12/2016) אובדנות בקרב ילדים ובני נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) אוגדן מסמכים בנושאי אנרגיה ותחבורה (ת.עדכון: 06/12/2016) אוגדן מסמכים לבחינת עבודת ועדות הכנסת - חלופות לשיפור עבודת ועדות הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) אוגדן מסמכים לבחינת עבודת ועדות הכנסת- חלופות לשיפור עבודת ועדות הכנסת (ת.עדכון: 23/11/2020) אוכלוסיית הבדואים בנגב (ת.עדכון: 06/12/2016) אוכלוסיית הערים לוד ורמלה (ת.עדכון: 06/12/2016) אולפנים להנחלת הלשון העברית (ת.עדכון: 11/06/2019) אומדן העלות הכלכלית בגין שריפת פסולת (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן העלות השנתית של הצעת חוק לימוד חובה -תיקון- לימוד חובה עד כיתה יב (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן העלות התקציבית של יישום הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – חישוב תגמול למשרתים במילואים) התשסז–2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות להצעת חוק הביטוח הלאומי -תיקון - אי תלות קצבת מילואים בעת גביית חוב- התשסג-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות להצעת חוק הנוער -טיפול והשגחה -תיקון – מסגרות חוץ-ביתיות לילדים נזקקים- התשסג- 2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות מעודכן להקמת חברה לפי הצעת חוק נכסים של נספי השואה -השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה- התשסו-2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות פטור ממס בגין תרומה (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות ראשוני להקמת חברה לפי הצעת חוק נכסים של נספי השואה -השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה- התשסה-2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות של הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי -תיקון – ביטוח בריאות לתושב ששהה מחוץ לישראל לצורך לימודים- התשסו-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות של הצעת חוק הביטוח הלאומי -מעשה עבירה שגרם למות מבוטח - התשסו-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות של הצעת חוק הביטוח הלאומי -מעשה עבירה שגרם למות מבוטח- התשסו-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות של הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות על-תיכוניים התשסו-2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות של הצעת חוק סדר הדין הפלילי - תיקון - הצגת תסקיר לנפגע בעבירות אלימות - התשסו-2006 - עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות תקציבית- הצעת חוק הביטוח הלאומי -תיקון מס` 7 -תיקון- התשסב-2002 – תשלום קצבת זיקנה לעקרות בית שגילן מעל 75 (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן עלות תקציבית- הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה -תיקון מס` 3 -אי-עמידה ביעדי איסוף ושימוש בכספים המתקבלים בקרן- התשסו-2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) אומדן שכר חברי הכנסת בחודש ינואר 2016 לפי הצמדה למדדים שונים (ת.עדכון: 06/12/2016) אוסטיאופורוזיס (ת.עדכון: 06/12/2016) אוסף נתונים על-אודות העיר שדרות (ת.עדכון: 06/12/2016) אופי יום הזיכרון ליצחק רבין (ת.עדכון: 29/07/2020) אופן קביעת מצבת העובדים הסוציאליים (ת.עדכון: 06/12/2016) אופן קביעת תקציב הביטחון ואמצעי הפיקוח והבקרה עליו (ת.עדכון: 06/12/2016) אופן רכישת אזרחות ישראלית (ת.עדכון: 27/11/2018) אופניים, אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים (ת.עדכון: 06/12/2016) אזורי רישום לבתי-ספר ובחירת הורים (ת.עדכון: 06/12/2016) אזורי רישום – בחירת הורים (ת.עדכון: 06/12/2016) אזרחות מכוח השקעה כספית - סקירה בין-לאומית (ת.עדכון: 06/12/2016) אזרחות מתוקף נישואין (ת.עדכון: 06/12/2016) אחוז החסימה בבחירות לפרלמנט (ת.עדכון: 06/12/2016) אחריות הורים לעבירות שבוצעו בידי ילדיהם הקטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) אחריות המדינה הקהילה והמשפחה לרווחת הזקנים – ריכוז נתונים (ת.עדכון: 17/07/2017) אחריות חברתית של המגזר העסקי בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) אי אכיפת חוקים (ת.עדכון: 06/12/2016) אי הכרת המוסד לביטוח לאומי באנשים שהפכו נכים לאחר גיל הפנסיה (ת.עדכון: 06/12/2016) אי-הפללה של השימוש בסמים (ת.עדכון: 06/12/2016) אי-השוויון בהתפלגות ההכנסות- נתונים ממצאים וסקירה כלכלית (ת.עדכון: 06/12/2016) אי-עדכון סל הבריאות לשנת 2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) אי-תשלום שכר עובדי הרשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) איגוד האינטרנט הישראלי ורישום שמות מתחם בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) איגודי ערים לטיפול בפסולת עירונית (ת.עדכון: 06/12/2016) איחוד הרשויות באקה אל-ערביה–גת עיר הכרמל ושגור (ת.עדכון: 06/12/2016) איחוד הרשויות הדרוזיות בגליל - היבטים שונים (ת.עדכון: 06/12/2016) איחוד מערכי ההפצה של שידורי הטלוויזיה למערך הפצה ספרתי קרקעי משותף והפסקת השידור האנלוגי (ת.עדכון: 06/12/2016) איחוד רשויות מקומיות – השפעות כלכליות -התוכנית להבראת כלכלת ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) איחוד רשויות- בדיקת יישום התוכנית (ת.עדכון: 06/12/2016) איידס – נתונים כלליים ומדיניות משרד הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) איידס – נתונים כלליים ומדיניות משרד הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) איכות בבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) איכות החלפים המותקנים בכלי רכב (ת.עדכון: 06/12/2016) איכות המזון בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) איכות מי השתייה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) איכות מי השתייה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) אימוץ בין-ארצי (ת.עדכון: 06/12/2016) אימוץ על-ידי בני-זוג מאותו המין (ת.עדכון: 06/12/2016) אינדיקטורים כלכליים של ענף שירותי הנמל בישראל בתקופת שביתה (ת.עדכון: 06/12/2016) אינטרנט לציבור הדתי - דילמות ואתגרים (ת.עדכון: 06/12/2016) אינטרנט מהיר ומדיניות המחירים (ת.עדכון: 06/12/2016) אינסולין פגום (ת.עדכון: 06/12/2016) איסור הפליה במכירת בעלי-חיים או במסירתם (ת.עדכון: 06/12/2016) איסור הפליה בעבודה על רקע גיל (ת.עדכון: 06/12/2016) איסור הפצת סיכומי שיעורים בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית (ת.עדכון: 06/12/2016) איסור הפרסום הגורף של מוצרי טבק והשפעותיו הכלכליות על העיתונות (ת.עדכון: 06/12/2016) איסור כהונה כפולה בפרלמנט ובממשלה ושיטת חבר פרלמנט מחליף החוק הנורבגי –היבטים של ההסדרה בארבעה פרלמנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) איסור סחר בבני-אדם (ת.עדכון: 06/12/2016) איסור על הנשרה כפויה בתהליך הגידול של מטילות ביצי-מאכל מבט כלכלי (ת.עדכון: 06/12/2016) איסור על שליחת דואר אלקטרוני מסחרי ללא הרשאה – מבט משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) איסור קבלת מקדמות על חשבון גבייה עתידית ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) איסורים על השתתפות בחרם ועל קריאה להטלת חרם על מדינות – סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) אישור אוטומטי להעסקת עובד זר (ת.עדכון: 06/12/2016) אישור אמנה 182- לביעור צורות העסקה קשות של ילדים (ת.עדכון: 06/12/2016) אישור מינויים לתפקידים בכירים על-ידי הסנאט האמריקאי - הליכי שימוע וחובת דיווח (ת.עדכון: 06/12/2016) אישור מכון התקנים לאתרי אינטרנט עסקיים מקוונים (ת.עדכון: 06/12/2016) אישור תקציב הביטחון בפרלמנטים בעולם - סיכום מחקר השוואתי בטבלה (ת.עדכון: 06/12/2016) אישור תקציב הביטחון בפרלמנטים בעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) אישור תקציב רשות השידור לשנת 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) אכיפה סביבתית באמצעות המשטרה הירוקה (ת.עדכון: 06/07/2020) אכיפת איסור השלכת פסולת אישית לרשות הרבים (ת.עדכון: 06/12/2016) אכיפת בטיחות וגהות במפעלים בישראל ובאיוש שמועסקים בהם פלסטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) אכיפת האיסור לייבא ולמכור צעצועים מסוכנים, להחזיק בהם ולהשתמש בהם (ת.עדכון: 06/12/2016) אכיפת ההוראות בדבר פתיחת עסקים וסגירתם בימי המנוחה עי הרשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) אכיפת חוקי העבודה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) אכיפת כללי אתיקה ומשמעת על חברי פרלמנט (ת.עדכון: 29/12/2020) אכיפת עבירות פגיעה בבעלי חיים (ת.עדכון: 06/12/2016) אכיפת תשלום מזונות (ת.עדכון: 06/12/2016) אכיפת תשלום שכר מינימום (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות נגד נשים (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות במערכת החינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות במקומות בילוי (ת.עדכון: 01/04/2020) אלימות במשפחה נוכח משבר הקורונה (ת.עדכון: 10/12/2019) אלימות במשפחה- הטיפול בגברים אלימים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות כלפי זקנים וההתעללות בהם - דפנה סידס-כהן (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות כלפי זקנים וההתעללות בהם (ת.עדכון: 29/07/2020) אלימות כלפי נהגים בתחבורה הציבורית (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות כלפי נשים - ריכוז נתונים לשנת 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות כלפי נשים ריכוז נתונים לשנת 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות כלפי נשים ריכוז נתונים לשנת 2015-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות כלפי נשים ריכוז נתונים לשנת 2015 (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות כלפי נשים – ריכוז נתונים לשנת 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות כלפי עובדי מערכת הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות כלפי קשישים (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות כלפי ראשי רשויות מקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות מקוונת כלפי נשים ונערות (ת.עדכון: 18/01/2017) אלימות משטרתית כלפי קבוצות שונות באוכלוסייה (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות נגד מורים (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות נגד נשים -עדכון נתונים (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות נגד נשים – היקף התופעה וסוגיית הענישה (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות נגד נשים – פעילות מערכת החינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות נגד נשים – ריכוז נתונים (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות נגד נשים – ‏ריכוז נתונים לשנת 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות נגד נשים –ריכוז נתונים לשנת 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות נגד נשים (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות פוליטית מצד יהודים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות פוליטית מצד יהודים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות שוטרים (ת.עדכון: 06/12/2016) אמון הציבור בפרלמנט – מחקר משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) אמנות בינלאומיות בנושא שלום וביטחון בינלאומי עליהם חתומה ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ומאגרי מידע ממשלתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) אמצעים להגבלת משלוח דואר זבל (ת.עדכון: 06/12/2016) אמצעים להגברת האכיפה של חוקי עבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) אמצעים להתמודדות עם פדופיליה- סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) אמצעים למאבק בעבריינות מין בקטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) אנטי-אייגינג- חקר ההזדקנות בישראל והשלכותיו (ת.עדכון: 06/12/2016) אנטישמיות ופעילות אנטי-יהודית בצרפת (ת.עדכון: 06/12/2016) אנטנות המייצרות קרינה אלקטרומגנטית ביישוב צורן (ת.עדכון: 06/12/2016) אנטנות סלולריות (ת.עדכון: 28/10/2020) אנרגיה מתחדשת בישראל - רקע ונקודות לדיון (ת.עדכון: 06/12/2016) אנשים מעוטי יכולת שאין באפשרותם לרכוש תרופות (ת.עדכון: 29/12/2020) אנשים עם מוגבלות בחברה הדרוזית (ת.עדכון: 10/06/2018) אסדרה ואכיפה של היבטי בטיחות בעבודה עם פיגומים (ת.עדכון: 06/12/2016) אסדרת גידול של קנבוס לשימוש תעשייתי במדינות שונות (ת.עדכון: 06/12/2016) אספקת אביזרי שיקום לנכים (ת.עדכון: 27/11/2018) אפליית מחירים על בסיס מגדרי - סקירת ספרות ובחינה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) אפליית נשים בהסכמי פרישה מוקדמת (ת.עדכון: 06/12/2016) אפשרות התקנת דודי שמש בבניינים שגובהם מעל תשע קומות וצריכת אנרגיה לחימום מים במגזר התעשייתי (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון הסחר העולמי (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגוני הטרור הנלחמים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגונים בין-לאומיים לזכויות אדם הפועלים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגונים ללא כוונת רווח בישראל (ת.עדכון: 20/05/2019) ארנונה כפולה על דירות רפאים (ת.עדכון: 16/10/2019) אשכולות אזוריים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) אשפוז בריאות הנפש בישראל ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) אשפוז כפוי (ת.עדכון: 06/12/2016) אשפוז פסיכיאטרי בכפייה של ילדים ובני-נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) אשראי לעסקים קטנים ובינוניים (ת.עדכון: 06/12/2016) אשרות שהייה ועבודה לעיתונאים זרים (ת.עדכון: 19/12/2018) אתגרים והזדמנויות בפעילות ענקיות האינטרנט בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) בדיקה השוואתית של חוקי שעות עבודה ומנוחה במדינות נבחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) בדיקות סמים ואלכוהול לנהגים בכלי רכב ציבוריים (ת.עדכון: 06/12/2016) בדיקות ראייה בחנויות האופטיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) בדיקת ההנחות המקרו-כלכליות בתקציב הדו-שנתי (ת.עדכון: 06/12/2016) בדיקת חתימות על שוברי כרטיסי האשראי (ת.עדכון: 06/12/2016) בדיקת מצבם של מכוני המחקר הממשלתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) בדיקת רופא מומחה לרפואה משפטית לילדים נפגעי תקיפה מינית (ת.עדכון: 30/04/2018) בחינה מגדרית של תקציב המדינה לשנת 2019 (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינה של החזרת הפיקוח על מחירי מוצרי החלב (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינות בגרות במועד ב (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינות הבגרות במחוז צפון- יישובי קו העימות (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינות הבגרות (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת היקף הכשרת רופאי המשפחה בתחומי רפואת נשים במסגרת לימודי הרפואה (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת הכפילות בשירותי רפואה מונעת אשפוז סיעודי ובריאות הנפש (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת הצורך בעובדים זרים באילת (ת.עדכון: 23/11/2020) בחינת הצעה להארכת תקופת ההתיישנות בחוזי ביטוח (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת הרפורמה בהעסקת עובדים זרים ‏בענף הסיעוד (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת התחרותיות בליגת-העל בכדורסל (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת חלופות להסדרת פנסיה לעובדים זרים (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת יישום המלצות ועדת עמית – הוועדה הבין-משרדית לבחינת סוגיית האירועים האלימים באזורי הבילוי ושעות פתיחתם (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת יישום חוק יום חינוך ארוך (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת יישומו של חוק זכויות התלמיד – היבטים אחדים (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת נטל המס לפי עשירוני הכנסה (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת פעילות משרדי הממשלה בקרב עולי ברהמ לשעבר שהיגרו לגרמניה (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת קיומן של מקבילות היסטוריות לתוכנית ההתנתקות (ת.עדכון: 06/12/2016) בחירות אישיות לפרלמנט במסגרת בחירות כלליות – פינלנד ודנמרק (ת.עדכון: 06/12/2016) בחירות אישיות לפרלמנט במסגרת בחירות כלליות (ת.עדכון: 06/12/2016) בחירות בישראל - לקראת הבחירות לכנסת התשע-עשרה (ת.עדכון: 06/12/2016) בחירות ברשות הפלסטינית (ת.עדכון: 04/09/2019) בחירות ממוחשבות (ת.עדכון: 06/12/2016) בחירת יושבת-ראש לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ואחת (ת.עדכון: 06/12/2016) בחירת מועמדי המפלגות (ת.עדכון: 06/12/2016) בחירת מין היילוד (ת.עדכון: 06/12/2016) בטיחות השימוש במשתלי סיליקון (ת.עדכון: 06/12/2016) בטיחות מבני חינוך - מסמך עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) בטיחות מבני חינוך – תמונת מצב (ת.עדכון: 06/12/2016) בטיחות מבני חינוך-מסמך עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) בטיחות מבני חינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) בטיחות מתקני משחקים לילדים (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטוח אבטלה לעובדים עצמאים במדינות האיחוד האירופי (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטוח אבטלה לעצמאיים (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטוח אבטלה לעצמאים – ניתוח הסוגיה ובחינת אפשרות היישום בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטוח בריאות משלים לילדים במוסדות חוץ-ביתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטוח הפיקדונות בבנקים (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטוח פרטי מרצון בשירותי הרפואה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטוח רפואי לזרים העובדים בישראל (מעקב) (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטוח רפואי של עובדים זרים (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטוחי הבריאות המשלימים בקופות החולים - נתונים ושאלות לדיון (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטוחי הנכות במסגרת חוק הביטוח הלאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטול גמלת ילד נכה בתקופת אשפוז הילד בבית חולים פסיכיאטרי (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטול הפטור מחובת מכרז למשרד הבריאות ולארבעה בתי-חולים ממשלתיים לרכישה מחברת שראל (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטול חוק מס מעסיקים (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטול מכסת העובדים הזרים בענף המלונאות באילת (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטול מס מכירה (ת.עדכון: 11/06/2020) ביטול משלחות נוער לפולין בעת מגפת הקורונה (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטול פתיחת כיתות ז-ח בבית-הספר -יד ביד- לחינוך דו-לשוני בירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטול תכנית למתן מענקי בנייה בפריפריה של משרד השיכון והבינוי (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטחון תזונתי במערכת החינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) בינוי מוסדות חינוך בנגב (ת.עדכון: 06/12/2016) בינוי כיתות לימוד חדשות בשנים 2007-2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) בינוי מוסדות חינוך בנגב (ת.עדכון: 06/12/2016) ביצוע תקציב המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) ביקורי בני משפחה וחברי כנסת אצל אסירים ועצורים בכלא (ת.עדכון: 06/12/2016) ביקורי מורים בבתי תלמידים (ת.עדכון: 06/12/2016) ביקורת פנימית בפרלמנטים בעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) ביקורת שיפוטית על הליך החקיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) בירור תלונות נגד פרקליטים בשירות הציבורי חקירתם והעמדתם לדין פלילי ומשמעתי (ת.עדכון: 23/11/2020) בישראל PET-CT פריסת מכשירי (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הגלגלים (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין הפלילי הבינלאומי הקבוע - עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הספר להכשרת יועצים פרלמנטריים (ת.עדכון: 06/12/2016) בית-הדין הפלילי הבינלאומי הקבוע (ת.עדכון: 06/12/2016) בית-החולים סנטוריום -החלמה ונופש- בנתניה (ת.עדכון: 06/12/2016) בית-המשפט האירופי לצדק בית-המשפט האירופי לזכויות אדם וחקיקת המדינות (ת.עדכון: 06/12/2016) בית-המשפט האירופי לצדק בית-המשפט האירופי לזכויות אדם וחקיקת המדינות (ת.עדכון: 06/12/2016) בית-הספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל-אביב – עדכון ודיון בהשלכות האפשריות של סגירתו (ת.עדכון: 06/12/2016) בלוק איטונג (ת.עדכון: 06/12/2016) בלעדיות בייבוא ובמכירת רכב באירופה (ת.עדכון: 06/12/2016) במלאת עשור לוועדה לקידום מעמד האשה - א- סקירת עיקרי פעילותה ב- פערי שכר בין נשים לגברים (ת.עדכון: 06/12/2016) בני נוער מהאוכלוסייה הבדואית ושימוש בסמים – תוכניות התמודדות ופעולה (ת.עדכון: 06/12/2016) בני נוער עולים במסגרות רשות חסות הנוער (ת.עדכון: 06/12/2016) בניה בלתי-חוקית (ת.עדכון: 06/12/2016) בנייה בלתי-חוקית בעיר לוד (ת.עדכון: 06/12/2016) בנייה ואיכות הסביבה במדינות ה-OECD- כלים ליישום מדיניות סביבתית (ת.עדכון: 06/12/2016) בנייה-בלתי חוקית ביישובים-‏ שפרעם גוליס ירכא אבו-סנאן וסגור (ת.עדכון: 06/12/2016) בנק הזרע– שמירה על אנונימיות התורמים (ת.עדכון: 06/12/2016) בעיות בהעסקת עובדים זרים בענף הבניין באמצעות תאגידים (ת.עדכון: 06/12/2016) בעיית הסמים בירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) בעיית הסמים במגזר הערבי (ת.עדכון: 06/12/2016) בעיית הסמים בקריית-ארבע ובהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון (ת.עדכון: 06/12/2016) בעיית הפנסיה של העולים במגזר הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) בעיית השימוש בסמים בקרב עולים חדשים יוצאי מדינות חבר העמים (ת.עדכון: 06/12/2016) בעיית השימוש בסמים בקרב עולים (ת.עדכון: 06/12/2016) בעלות של עובדים על חברות - מודל ESOP (ת.עדכון: 06/12/2016) בקרה ופיקוח על משך ההמתנה לפגישה עם רופא מקצועי בקופות-החולים (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשות למעבר מגורים בדיור הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) בריאות עובדים זרים בישראל ובאירופה (ת.עדכון: 06/12/2016) בתי דין מיוחדים לענייני סמים (ת.עדכון: 05/12/2017) בתי משפט מיוחדים לדיון בעבירות מין (ת.עדכון: 10/06/2018) בתי ספר בחינוך הערבי במזרח ירושלים שבהם נלמדת תכנית הלימודים הפלסטינית (ת.עדכון: 06/12/2016) גבולות המחאה (ת.עדכון: 06/12/2016) גבולות הציות והסרבנות לפקודה הצבאית (ת.עדכון: 06/12/2016) גבולות חופש הביטוי ואמצעי אכיפת החוק בהקשר לשימוש באינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית אגרות רישוי באמצעות ‏בלו דלק – ניתוח כלכלי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית ארנונה – סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית דמי השתתפות עבור תרופות בקופות החולים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית דמי כניסה לחופים (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית דמי ניהול חשבון ניירות ערך בבנקים-תיאור וניתוח (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית דמי תיווך מעובדים זרים שלא כחוק (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית דמי-טיפול (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית חובות ממטופלים פרטיים בגין ביקור במחלקות לרפואה דחופה בבתי-החולים הממשלתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית תשלום מאנשים עם מוגבלות ‏בכניסה לחוף בית-ינאי (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית תשלום עבור תרופות בקופות-החולים (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית תשלום על קורסי הכנה ללימודים אקדמיים נוסף על שכר הלימוד (ת.עדכון: 06/12/2016) גובה האגרה בעבור שידורים ציבוריים בכמה מדינות (ת.עדכון: 06/12/2016) גודלן של קהילות יהודיות ומוסלמיות במדינות מערב אירופה (ת.עדכון: 06/12/2016) גונתן פולארד פעולות שנקטה מדינת ישראל לשחרורו (ת.עדכון: 06/12/2016) גופים המסייעים לעסקים קטנים ובינוניים של עולים חדשים (ת.עדכון: 06/12/2016) גופים המעניקים סיוע משפטי בלא תשלום למעוטי יכולת (ת.עדכון: 06/12/2016) גופים לחקירות שוטרים בארץ ובעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) גופים לחקירות שוטרים בארץ ובעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) גופים מקבילים לנציבות הדורות הבאים (ת.עדכון: 06/12/2016) גופים משפטיים בפרלמנט (ת.עדכון: 06/12/2016) גופים רשמיים העוסקים בצורכי הדורות הבאים ובפיתוח בר-קיימא (ת.עדכון: 06/12/2016) גופים שיפוטיים שאינם חלק ממערכת בתי-המשפט בקנדה ובבריטניה (ת.עדכון: 06/12/2016) גיור עולים (ת.עדכון: 06/12/2016) גיור (ת.עדכון: 06/12/2016) גיל הבחירה לפרלמנט (ת.עדכון: 06/12/2016) גיל הכשירות המינימלי להיבחר למועצה מקומית – מבט משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) גיל הנישואין (ת.עדכון: 06/12/2016) גיל הפרישה לפנסיה שיעורי הילודה והתמותה בישראל ובארצות ה-OECD - תשואות קופות הגמל וחברות הביטוח בשנים האחרונות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) גלגוליו ומשמעויותיו של המונח העולם החופשי -The Free World) (ת.עדכון: 06/12/2016) גלובליזציה- השלכות חיוביות ושליליות (ת.עדכון: 06/12/2016) גמילת דרי רחוב המכורים לסמים (ת.עדכון: 06/12/2016) גמילת דרי רחוב המכורים לסמים (ת.עדכון: 06/12/2016) גמישות במועדי תשלום המשכנתא (ת.עדכון: 06/12/2016) גמלאות הביטוח הלאומי לנכים מוגבלי ניידות (ת.עדכון: 06/12/2016) גמלת הבטחת הכנסה - נתונים ומגמות (ת.עדכון: 06/12/2016) גמלת הבטחת הכנסה השינויים בעקבות חוק ההסדרים 2003 והשפעתם על כדאיות העבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) גנבת מתכות - תיאור התופעה ודרכי ההתמודדות עמה בארץ ובעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) גרימת מוות של ילדים ‏בידי קרובי משפחתם (ת.עדכון: 30/04/2018) דוגמאות לסיוע לבני 65 ומעלה בעלי הכנסה נמוכה בקנדה, בבריטניה ובאוסטרליה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח בן-בסט- השלכות על עולים חדשים -התייחסות ה-מממ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח בן-בסט- חסכון ובורסה -התייחסות ה-מממ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח בן-בסט- מיסוי בינלאומי ופרסונלי -התייחסות ה-מממ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח בן-בסט- מס שבח ושכר דירה -התייחסות ה-מממ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הוועדה המייעצת בעניין עתיד הטלוויזיה הלימודית (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הוועדה לבדיקת חוק מכוני כושר -רישוי ופיקוח- התשנד-1994 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הוועדה לרגולציה של תרופות ללא מרשם (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח המדענים הראשיים במשרדי הממשלה לשנת 2001 – עדכון וסקירת פעולות הוועדה בעקבותיו (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח המדענים הראשיים במשרדי הממשלה לשנת 2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח העוני לשנת 2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הצוות לבחינת סוגיות במערכת הבנקאית- המלצות בעניין התחרות הבנקאית במקטע משקי הבית (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הצוות לבחינת סוגיות במערכת הבנקאית- המלצות בעניין התחרות הבנקאית במקטע משקי הבית (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח וסקירה על התפתחות הפערים החברתיים בישראל בעשרים השנים האחרונות - תקציר (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת החקירה לעניין מתחם בתי-הזיקוק במפרץ חיפה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת הקריאה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח ועדת וינוגרד (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח מגד אל-חאג - קידום ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסייה הערבית (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח מחלקת המדינה האמריקנית בנושא סחר בבני-אדם לשנת 2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח-ורדי ותקציב רשות השידור (ת.עדכון: 06/12/2016) דוחות חניה הניתנים לחונים באזורים המיועדים לבעלי תו אזורי בלבד (ת.עדכון: 06/12/2016) דחיית הטבות דיור בירושלים (סעיף 122 בחוק ההסדרים לשנת 2008)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דחיית המועדים ליישום תיקון מס' 28 לחוק לימוד חובה - פיצול כיתות א-ב - בלימודי מיומנויות היסוד (ת.עדכון: 06/12/2016) דחיית יישומה של החלטת הממשלה ממרס 2005 בנוגע להכפלת קצב העלאת בני הפלשמורה (ת.עדכון: 06/12/2016) דחיית פתיחת הרישום לשנת הלימודים תשעב במעונות היום שבפיקוח (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח לעובדים סוציאליים לחוק הנוער על פגיעה בקטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) דיווח על תוצאות השתלת מוח עצם (ת.עדכון: 06/12/2016) דיון בוועדה לזכויות הילד בנושא המאבק בפדופיליה ב-6 בינואר 2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דיון בנושא - ילדים הסובלים מ-ADHD -הפרעות קשב והיפר-אקטיביות- סיכון גבוה פי 5 להתמכר לסמים (ת.עדכון: 06/12/2016) דיור ציבורי השוואתי (ת.עדכון: 06/12/2016) דיכאון בקרב נשים (ת.עדכון: 06/12/2016) דילמת קורבן הסחר כעובדת (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון כספי של משרד מבקר המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) דין וחשבון כספי של משרד מבקר המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) דלקת כבד נגיפית C (ת.עדכון: 06/12/2016) דמי הניהול בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה (ת.עדכון: 06/12/2016) דמי הניהול בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דף מידע - הדרוזים והצרקסים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דף מידע - הדרוזים והצרקסים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דף מידע - הכנסת - שרון סופר (ת.עדכון: 06/12/2016) דף מידע - הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) דף מידע - קשישים בישראל - עמי צדיק הודיה קין (ת.עדכון: 06/12/2016) דף מידע - קשישים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דף מידע בנושא מחלת פרקינסון (ת.עדכון: 06/12/2016) דרי רחוב בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דרכי התמודדות עם אלימות בני-נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) דרכים להשתלבותם של מבוגרים בשוק העבודה בכמה מדינות מערביות (ת.עדכון: 06/12/2016) דרכים לניסוח זכויות יסוד בחוקות (ת.עדכון: 06/12/2016) דרכים לצמצום פערי שכר בין גברים לנשים בכמה מדינות באיחוד האירופי (ת.עדכון: 06/12/2016) דרכים לתיקון חוקה (ת.עדכון: 06/12/2016) ה-בולענים בעין גדי (ת.עדכון: 06/12/2016) האבטלה במגזר הערבי – סקירת המגמות בשני העשורים האחרונים (ת.עדכון: 06/12/2016) האגף להכשרה מקצועית (ת.עדכון: 06/12/2016) האזנות סתר - מחקר משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) האזנות סתר לחברי פרלמנט - סקירה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) האזנות סתר לחברי פרלמנט ושרים - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) האזנות סתר (ת.עדכון: 06/12/2016) האיחוד האירופי - רקע נתונים ומגמות (ת.עדכון: 06/12/2016) האפוטרופוס הכללי - סמכויות תפקידים והקצאת כספי העיזבונות (ת.עדכון: 06/12/2016) האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים (ת.עדכון: 06/12/2016) הארכת כביש נתיבי איילון -כביש 20- עד חדרה (ת.עדכון: 06/07/2020) הארכת משך הזכאות לסל קליטה לעולים חדשים שהגיעו לישראל בשנה נאחרונה - אומדן עלויות (ת.עדכון: 06/12/2016) הבאת כלות מאוקראינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הבדלים בין המינים במערכת החינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) הבטחת הכנסה במקום דמי מזונות (ת.עדכון: 06/12/2016) הבנייה הבלתי-חוקית במגזר הדרוזי (ת.עדכון: 06/12/2016) הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה (ת.עדכון: 06/12/2016) הבעיות והקשיים של משרד העבודה והרווחה הבטיפול בילדים ובבני נוער עולים (ת.עדכון: 06/12/2016) הבעיות שעמן מתמודדות מדינות שהנהיגו רפורמת מיסוי סביבתי בתחום האנרגיה (ת.עדכון: 06/12/2016) הברחות דרך גבול ישראל-מצרים - רועי גולדשמידט (ת.עדכון: 06/12/2016) הברחות דרך גבול ישראל-מצרים (ת.עדכון: 06/12/2016) הברחות ותפיסות סמים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות - תקופת צינון - בין שירות בכוחות הביטחון לבין כהונה כחבר פרלמנט או מינוי לשר (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות בחקיקה על הפסקות היריון יזומות- סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות בחקיקה על תכולת שומן טראנס במוצרי מזון (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות בפרסום מזון והנחיות לתזונה ‏בריאה בבתי-ספר כאמצעים להתמודדות ‏עם השמנת יתר בקרב ילדים ובני נוער ‏סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות ואיסורים על פרסום סקרים בתקופת בחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על פרסום מוצרי מזון (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על דרישת מידע מאזרחים על ידי גופים ציבוריים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על הבעת אי-אמון בממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על כהונת שופטים המצויים ביחסי קרבה משפחתית (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על מועמדים בבחירות מקדימות - החוק הקנדי (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על ניקוב גוף לשם קישוט -פירסינג- החלות על קטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על עיסוקים נוספים של חברי פרלמנט בעולם - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על פיטורי נשים הרות ונשים בחופשת לידה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על פעילותם של ראשי ממשלה ונשיאים לאחר סיום כהונתם (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על פרסום טבק ועל מכירתו לקטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על פרסום מוצרי מזון (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על פרסום סקרים בתקופת בחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על פרסום שירותי מין - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על שינוי בעלות בְחֲבָרות מטעמים של הגנה על אינטרס המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על שעות הפעילות של מקומות בילוי (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות של פרסום הימורים סקירה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת גיל השימוש בטלפונים ניידים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת גיל ההימורים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת גיל ההימורים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת גיל הקבלה לאוניברסיטאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת גיל השימוש בטלפונים ניידים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת גילו של נוסע נוסף על אופנוע (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת הפרסום בהודעות SMS (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת התעבורה של משאיות בדרכים ראשיות בשעות העומס (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת מהירות נסיעה של רכבות במפגשים בין מסילה לדרך (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת מימון זר של פעילות מדינית-פוליטית - מבט משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת מספר התלמידים בכיתה בגני-ילדים ובכיתות א-ב (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת עוצמת המוזיקה במועדונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת שעות העבודה של רופאים מתמחים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת שעות עבודה של רופאים – סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת תנועת כלי רכב במרכז תל אביב יפו (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת תנועת כלי רכב (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת תקופת כהונתם של מנהלי מחלקות בבתי-חולים הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (ת.עדכון: 06/12/2016) הגברת המודעות לאיכות הסביבה במגזר הערבי (ת.עדכון: 06/12/2016) הגברת קצב העלאת הפלשמורה לישראל (ת.עדכון: 11/05/2020) הגדלת הפעילות האלקטיבית בבתי החולים על רקע מגפת הקורונה - מידע ראשוני על אוסטרליה וארהב (ת.עדכון: 06/12/2016) הגדלת השתתפות המדינה במימון התאמות (ת.עדכון: 06/12/2016) הגדלת התגמול המזערי למשרתים במילואים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגדלת מכסת העובדים הפלסטינים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הגדלת סכומי תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגדרת הסמכות המבצעת בחוקה- סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגדרת סמכות בית-המשפט העליון להעביר ביקורת שיפוטית על המינהל (ת.עדכון: 06/12/2016) הגדרת עברת האינוס בבריטניה בקנדה ובארהב (ת.עדכון: 06/12/2016) הגדרת רשויות מקומיות כערי עולים או כרשויות קולטות עליה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגירה וקליטת הגירה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגישה למספרי חירום מקווי טלפון חסומים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגלובליזציה - בהיבטים שונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגלולה -חגיגת (ת.עדכון: 06/12/2016) הגנה חוקתית על תאגידים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגנה על חושפי שחיתויות (ת.עדכון: 06/12/2016) הגנה על ילדים מפני תכני שידור מזיקים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגנה על ילדים מפני תכנים מזיקים באינטרנט-מבט משווה (ת.עדכון: 10/06/2018) הגנה על מידע במערכת מרכבה (ת.עדכון: 06/12/2016) הגנה על קטינים מפני תכנים מזיקים באינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) הגנה על תעשיות הטקסטיל בעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) הגנת הילד מפני גילוי אלימות מצד מורים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגנת מלונות ים המלח מפני הצפה – ישיבת מעקב (ת.עדכון: 06/12/2016) הגנת קניין רוחני על כותר ספר (ת.עדכון: 06/12/2016) הדיוקסינים – תמונת המצב בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הדירקטיבה האירופית בדבר איסור ניסויים בבעלי-חיים לבדיקת מוצרי קוסמטיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) הדרישות האקדמיות ללימודי תואר שני ושלישי (ת.עדכון: 06/12/2016) ההוצאה הלאומית על חינוך בישראל ובמדינות ה-OECD בעשור האחרון (ת.עדכון: 06/12/2016) ההוצאה הממשלתית על מחקר ופיתוח (ת.עדכון: 06/12/2016) ההכנות של ישראל למשחקים האולימפיים בייגין 2008 - עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) ההכנות של ישראל למשחקים האולימפיים בייגין 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) ההכרה באבחוני לקויות למידה במוסדות להשכלה על-תיכונית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) ההסברה על מחלת האיידס במערכת החינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) ההסדרים העיקריים החלים על העסקת בני-נוער בחופשת הקיץ (ת.עדכון: 06/12/2016) ההסכם בין מינהל מקרקעי ישראל לבין חברות המלח ועיקרי דוח מבקר המדינה 51ב (ת.עדכון: 30/04/2018) ההצעה לבטל את הסדר הישבון הבלו על הסולר לתחבורה ולהעלות את הבלו על הגז הטבעי לתחבורה (ת.עדכון: 06/12/2016) ההקלות שבעלי הזיכיונות בערוץ-2 ובערוץ-10 מבקשים בנושא תוכן השידורים - הסבר ומשמעויות (ת.עדכון: 06/12/2016) ההשלכות החברתיות של התוכנית הכלכלית החדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) ההשלכות של מגמת התחזקות השקל על היצוא (ת.עדכון: 06/12/2016) ההשלכות של מגמת התחזקות השקל על המשק הישראלי (ת.עדכון: 06/12/2016) ההשפעה של דחיית גיל הפרישה על ציבור העולים (ת.עדכון: 06/12/2016) ההשפעה של העלאת המהירות המרבית המותרת על תאונות הדרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) ההשפעה של צריכת מוצרי חלב על מחלת האוסטיאופורוזיס (ת.עדכון: 27/11/2018) ההתמודדות עם הפטיטיס C בישראל בשנים 2018-2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתמודדות עם תופעת השימוש בסמים בצהל – מדיניות האכיפה המניעה והטיפול (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתמכרות לעישון סיגריות (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתנדבות ומאפייניה (ת.עדכון: 06/12/2016) הובלת עופות חיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה המיוחדת לנושא הנשירה מבית הספר - מסקנות הוועדה והמלצותיה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוזלת הצפייה בשידורי המונדיאל (ת.עדכון: 06/12/2016) הוצאה חברתית לקראת תקציב 2007- התייחסות לסוגיות נבחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) הוצאה חברתית לקראת תקציב 2007-התייחסות לסוגיות נבחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) הוצאה לאומית לתלמיד במערכת החינוך הישראלית ובמערכות חינוך בעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) הוצאות הגופים הציבוריים על פרסום מודעות רשמיות בעיתונות הכתובה (ת.עדכון: 09/08/2018) הוצאות לשכת הפרסום הממשלתית על מדיה בחברה הערבית בשנים 2013 – 2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) הוצאת ילדי עולים מן הבית בידי שירותי הרווחה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוצאת מפלגת בטאסונה הבאסקית (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות ואיסורים בעניין הגרלות והימורים - השוואה בין מדינות (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות חוקתיות בדבר פגיעה בזכויות יסוד במצב חירום (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות חוקתיות הנוגעות לבית-המשפט לחוקה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות חוקתיות הנוגעות לדין המשמעתי החל על שופטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות חוקתיות הנוגעות להעברת שופטים בין בתי-משפט (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות חוקתיות הנוגעות לטיפול רפואי ולניסויים בבני-אדם שלא בהסכמה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות חוקתיות הנוגעות למאסר בגין חוב כספי (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות חוקתיות שעניינן ביקורת שיפוטית על חוקים - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות חוקתיות שעניינן ביקורת שיפוטית על חוקים- סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראות חוקתיות שעניינן ממלא-מקום ראש הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראת החוק המחייבת את העיריות לדווח על איכות מי השתייה (ת.עדכון: 06/12/2016) הוראת מתמטיקה במערכת החינוך – תמונת המצב לגבי המורים (ת.עדכון: 06/12/2016) הזיקה בין בעלות המדינה לבין בעלות ציבורית במוסדות חינוך שש-שנתיים - ז-יב (ת.עדכון: 06/12/2016) הזכות החוקתית לאיכות סביבה ראויה - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הזכות לבחור ולהיבחר לפרלמנט - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הזכות לבחור ולהיבחר לפרלמנט- סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הזכות לבחור לרשויות מקומיות - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הזכות להפגין והטיפול המשטרתי (ת.עדכון: 06/12/2016) הזכות לפרטיות לאחר המוות (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמר העברי (ת.עדכון: 06/12/2016) הזנה בחינוך החרדי (ת.עדכון: 06/12/2016) הזנות בישראל – סקירת התופעה ויחס הממסד אליה (ת.עדכון: 06/12/2016) החובה למסור חשבונית ללקוח מבט השוואתי (ת.עדכון: 06/12/2016) החופשה לתלמידי יב לקראת בחינות הבגרות (ת.עדכון: 06/12/2016) החוק הנורבגי – אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) החזקת כלבים בתחנות הסגר עירוניות (ת.עדכון: 06/12/2016) החזר אגרת רישוי לרכב (ת.עדכון: 06/12/2016) החזר הוצאות הגנה משפטית לחברי פרלמנט (ת.עדכון: 06/12/2016) החטיבה להתיישבות פעילות תקציב ובקרה (ת.עדכון: 06/12/2016) החינוך במזרח-ירושלים (ת.עדכון: 19/12/2018) החינוך הבדואי בנגב 2018 (ת.עדכון: 05/12/2017) החינוך הבדואי בנגב – תמונת מצב (ת.עדכון: 06/12/2016) החינוך הבדואי לגיל הרך בנגב (ת.עדכון: 06/12/2016) החינוך הטכנולוגי (ת.עדכון: 29/12/2020) החינוך הממלכתי-דתי- נתונים נבחרים (ת.עדכון: 06/12/2016) החינוך המקצועי והטכנולוגי בישראל ובעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) החינוך למדעים ולטכנולוגיה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטות הממשלה על גיוס מילואים בעתות חירום (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת הממשלה להגדיל את מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת הממשלה להקים יישוב באזור ואדי-עארה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת ותת בדבר התנהלות - המכון הטכנולוגי חולון (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת משרד הבריאות לפטר אחיות העובדות בתוכנית לצמצום הפערים בשירותי הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) החפירות של הווקף בהר הבית (ת.עדכון: 06/12/2016) החקלאות הימית בים סוף (ת.עדכון: 06/12/2016) החרגת עובדי צווארון לבן מהסדרים ‏לתשלום עבור עבודה בשעות נוספות (ת.עדכון: 06/12/2016) החשת הליכים משפטיים נגד חשודים המעורבים בעבירות נגד ילדים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטבות הניתנות לעולים חדשים יוצאי ברית-המועצות לשעבר אתיופיה ותימן (ת.עדכון: 06/12/2016) הטבות ותקציבי מדינה עיקריים הנוגעים לנשים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטבות ותקציבי מדינה עיקריים הנוגעים לנשים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטבות כלכליות בעקבה -ירדן ובטאבה -מצרים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטבות לחברות ולמפעלים באמצעות החוק לעידוד השקעות הון והחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (ת.עדכון: 06/12/2016) הטבות לחברות ומפעלים באמצעות החוק לעידוד השקעות הון והחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (ת.עדכון: 06/12/2016) הטבות מס במערכת המיסוי האמריקנית (ת.עדכון: 06/12/2016) הטבות מס לעובדים באילת (ת.עדכון: 16/10/2019) הטבת מס בגין תרומות למוסדות מוכרים - אומדן העלות התקציבית (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בחולי איידס (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול באוסף תצלומים בארכיונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול באנשים עם צרכים סיעודיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בבני נוער ובצעירים המכורים לסמים קשים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בבעיית הסמים בעיר באר-שבע (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בגביית דמי תיווך מעובדים זרים שלא כחוק (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בהעלאת שארית יהודי אתיופיה הפלשמורה - מסמך עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בחובות אבודים בבנקים בישראל ובחול (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בחולי איידס (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בילדים בגיל הרך בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בילדים שחוו טראומה של רצח במשפחה (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול במכורים לסמים הסובלים ממחלת נפש לאחר העברת שירותי בריאות הנפש מאחריות משרד הבריאות לאחריות קופות-החולים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול במכורים לסמים קשים במסגרת אחריות משרד הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול במכורים לסמים ‏בעלי תחלואה כפולה נפשית (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בנערות הרות ובנערות יולדות (ת.עדכון: 18/01/2017) הטיפול בסובלים מתחלואה נפשית כפולה (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בעברייני מין והפיקוח עליהם (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בעולים חדשים נפגעי פעולות איבה (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בענייני תקציב ובענייני חוץ וביטחון - סקירה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בפניות הציבור במשרדי ממשלה והגופים הממלכתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בקשישים בישראל- דיון בסוגיית עובדי הסיעוד הזרים ומטפלות הבית הישראליות על רקע מיפוי הצרכים וסקירת הפתרונות הקיימים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בשפכים ביהודה ושומרון (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בתופעת הסחר בנשים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול בתלונות הציבור בגופי השידור הציבוריים בישראל (ת.עדכון: 01/04/2020) הטיפול בתלמידי החינוך המיוחד בצל הקורונה (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול של מערכת החינוך בהסברה ובמלחמה באיידס (ת.עדכון: 06/12/2016) הטלוויזיה החינוכית – תמונת מצב‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הטלת אגרות על מעסיקי עובדים זרים (ת.עדכון: 06/12/2016) הטלת מס בריאות על עקרות בית – השלכות חברתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הטלת מס ערך מוסף על רכישת קרקע על ידי קבוצות רכישה (ת.עדכון: 06/12/2016) הטלת תשלום חודשי קבוע כחלק ממס ‏ביטוח הבריאות בהצעת חוק ההסדרים ‏לשנים 2009–2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הטמעת מסקנות ועדת ההסכמה בנושא המודעות והטיפול בחולי אלצהיימר (ת.עדכון: 06/12/2016) הטעיית צרכנים – גודל המסך במקלטי טלוויזיה (ת.עדכון: 05/03/2017) הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה לשנת תשעו (ת.עדכון: 18/01/2017) הטרדות מיניות במוסדות להשכלה גבוהה (ת.עדכון: 06/07/2020) היבחנות תלמידי בתי ספר מקצועיים בפיקוח משרד העבודה והרווחה בבחינות בגרות (ת.עדכון: 06/12/2016) היבטי האכיפה והענישה במאבק בנגע הסמים (ת.עדכון: 06/12/2016) היבטים אחדים של מצב לימודי היהדות בחינוך הממלכתי (ת.עדכון: 18/02/2018) היבטים בגיוס ומיון מועמדים לשירות המדינה (ת.עדכון: 20/04/2017) היבטים בעבודת ועדות השחרורים (ת.עדכון: 18/01/2017) היבטים בפעילות תחנות כוח פחמיות (ת.עדכון: 06/12/2016) היבטים מגדריים בתכנון עירוני (ת.עדכון: 06/12/2016) היבטים ציבוריים של פעילות חברת החשמל (ת.עדכון: 06/12/2016) היבטים צרכניים בהגרלות מפעל הפיס וסיכויי הזכייה בהן (ת.עדכון: 06/12/2016) היבטים שונים של חופש אקדמי (ת.עדכון: 06/12/2016) היבטים של יישום דוח ועדת שושני על קליטת תלמידים יוצאי אתיופיה בבתי-ספר (ת.עדכון: 06/12/2016) היבטים של עריכת אירועים בפרלמנט (ת.עדכון: 06/12/2016) היוועדות חזותית - וידאו-קונפרנס - בהליכי הארכת מעצר ושחרור בערובה (ת.עדכון: 09/08/2018) היוזלטר מרכז המחקר והמידע יוני 2018 (ת.עדכון: 06/12/2016) היום הבינלאומי למיגור העוני – לקט נתונים (ת.עדכון: 06/12/2016) היום הלאומי למדע תשסז–2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) היועץ המשפטי לכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) היועץ המשפטי לממשלה - סמכויות ייעוץ ייצוג ותביעה כללית (ת.עדכון: 06/12/2016) היחסים בין עולי חבר העמים לבין הישראלים הותיקים והתפיסות ההדדיות שלהם (ת.עדכון: 06/12/2016) היטל בטיחות בשיעור 9 אחוזים מפרמיות ביטוחי רכב חובה למימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) היטלי הטמנת פסולת – סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) היישובים הבדואים הבלתי מוכרים (ת.עדכון: 06/12/2016) הימורים בקרב בני נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) הימורים ואלימות (ת.עדכון: 06/12/2016) הימורים והתמכרות להימורים ‏בקרב בני נוער - מניעה וטיפול (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות הרשויות המקומיות ליישום פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנח-1998 (ת.עדכון: 12/08/2019) היערכות לביצוע תוכנית הפעולה לצמצום צריכת זנות לשנת 2019 (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות לבניית משק גז טבעי – החלופות לרכישת הגז (ת.עדכון: 10/06/2018) היערכות ליישום חוק הפיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות למתן טיפול תרופתי במקרה של התפרצות שפעת פנדמית (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות לעבודת הכנסת ונוכחות בדיוני המליאה (ת.עדכון: 19/08/2020) היערכות לפתיחת שנת הלימודים הבאה (ספטמבר 2020) בצל נגיף הקורונה בישראל ובמדינות נבחרות (ת.עדכון: 22/01/2019) היערכות לקראת יישום החוק לצמצום השימוש במזומן (ת.עדכון: 06/07/2020) היערכות לתחילת חוק איסור צריכת זנות (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות מערכת הבריאות למגפת שפעת עולמית (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות מערכת החינוך לפתיחת שנת הלימודים תשסו (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות מערכת החינוך לקראת שנת הלימודים תשסה (ת.עדכון: 06/12/2016) היערכות קופות-החולים למתן טיפול פארה-רפואי לילדים אוטיסטים בני 7-18 (ת.עדכון: 06/12/2016) היפגעות ילדים בתאונות דרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) היפגעות עובדים זרים המועסקים בחקלאות (ת.עדכון: 06/12/2016) היקף שירותי הבריאות במחוז דרום לעומת אזורים אחרים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) היקפן ופריסתן של היחידות להפריה חוץ גופית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הישגי ישראל במבחני TIMSS (ת.עדכון: 06/12/2016) הישגים לימודיים במגזר הערבי (ת.עדכון: 06/12/2016) היתר ללמוד באופן חריג (ת.עדכון: 06/12/2016) הכוונה לסגור את תחנת הרדיו 88 FM של קול ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הכלכלה האמריקנית תמונת מצב – אינדיקטורים עיקריים (ת.עדכון: 20/04/2017) הכללת אוכלוסיית הזרים שאינם ברי הרחקה בסל הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הכנות מערכת החינוך נוכח איום וסכנת מתקפת טילים מעיראק על העורף בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הכנסות המדינה מגביית מעמ ומס הכנסה בעיר ירושלים 1998-2003 – דף מידע (ת.עדכון: 06/12/2016) הכנסותיהן של הרשויות המקומיות מאגרות רישוי בנייה (ת.עדכון: 06/12/2016) הכנסת והלשון העברית (ת.עדכון: 06/12/2016) הכנסת טכנולוגיות חדשות לסל שירותי הבריאות שבאחריות משרד הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הכנסת תרופות וטכנולוגיות בתחום בריאות האישה לסל שירותי הבריאות בשנים 2009-2016 (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרה בהוצאות טיפול בילדים כהוצאה מוכרת למס הכנסה - סקירה (ת.עדכון: 10/06/2018) הכרה בהתנדבות סטודנטים כפעילות המקנה נקודות זכות אקדמיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרה בילטרלית במדינות וקבלתן לחברות באום (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרה בעבודה במקצוע האבטחה והשמירה כעבודה מועדפת (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרה בעבודה בענף המסעדות כעבודה מועדפת - אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרה בעבודה בתחום הסיעוד כעבודה מועדפת - הצעת חוק לתיקון חוק הביטוח הלאומי -עבודה מועדפת- התשסג–2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרה בריבית על המשכנתאות לצורך הטבה במס – מטרות והשלכות (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרה משפטית ביחסי זוגיות ‏בין בני זוג מאותו מין (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרת האו”ם בארגונים לא ממשלתיים- משמעותה והדרכים לקבלתה (ת.עדכון: 06/12/2016) הכשרות מקצועיות ותקני דיור למתנדבי השירות הלאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) הכשרת מורי נהיגה באופנוע (ת.עדכון: 06/12/2016) הכשרת מורי נהיגה (ת.עדכון: 06/12/2016) הכשרת מורים בישראל- מבנה תוכניות הלימוד במוסדות להכשרת מורים (ת.עדכון: 06/12/2016) הכשרת מורים למדעים ולטכנולוגיה (ת.עדכון: 06/12/2016) הכשרת עובדים במפעלים (ת.עדכון: 06/12/2016) הליך בחירת נשיא המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הליך ההעסקה של עובדים זרים בענף הסיעוד אצל קשישים (ת.עדכון: 06/12/2016) הליך החקיקה בכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) הליך מתן צו הרחבה להסכם קיבוצי כללי ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הליך קליטת מרצים באוניברסיטאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הליכי גיור בחוץ-לארץ (ת.עדכון: 06/12/2016) הליכי קבלת מעמד פליט בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הליכי שימוע פרלמנטריים לשרים ולעובדי ציבור בכירים (ת.עדכון: 06/12/2016) הליכים לשינוי שטחי שיפוט ברשויות מקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הליקויים באמצעי הבטיחות של מערכות הגז הביתיות – ממצאים והמלצות (ת.עדכון: 06/12/2016) הליקויים באמצעי הבטיחות של מערכות הגז הביתיות– ממצאים והמלצות (ת.עדכון: 06/12/2016) הלנת שכר ברשויות המקומיות בשירותי כבאות והצלה ובמועצות הדתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הלקוחות של תעשיית המין (ת.עדכון: 06/12/2016) המאבק בנגע הסמים והאלכוהול ברשויות הבדואיות בנגב (ת.עדכון: 06/12/2016) המאבק בסחר בבני-אדם בישראל בשנת 2010 על-פי דוח מחלקת המדינה האמריקאית (ת.עדכון: 06/12/2016) המאבק בסחר בבני-אדם בישראל בשנת 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) המאבק הבינלאומי בטרור בעקבות אירועי הטרור שארעו בספטמבר 2001 והשפעתו על זכויות האדם (ת.עדכון: 06/12/2016) המגבלות על העדפת תוצרת הארץ - התחייבויות בינלאומיות של ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) המגזר הבדואי בנגב ישיבת המשך (ת.עדכון: 06/12/2016) המדיניות בנוגע לשימוש במשאבי הגז הטבעי (ת.עדכון: 06/12/2016) המדען הראשי במשרד לאיכות הסביבה (ת.עדכון: 06/12/2016) המודל הבריטי- להתמודדות עם האלימות בספורט (ת.עדכון: 06/12/2016) המודעות לשבץ מוחי (ת.עדכון: 06/12/2016) המוסדות האקדמיים להכשרת מורים (ת.עדכון: 06/12/2016) המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי - המולמופ (ת.עדכון: 06/12/2016) המועצה לפיקוח על ניסויים בבעלי-חיים (ת.עדכון: 29/07/2020) המורים במערכת החינוך בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) המחאה החברתית והרשתות החברתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) המחלוקת סביב בית-הספר -נאות דוד- בפתח-תקווה (ת.עדכון: 06/12/2016) המחסור בחוקרי ילדים (ת.עדכון: 06/12/2016) המחסור בכוח אדם רפואי וסיעודי בתחום בריאות הנפש (ת.עדכון: 06/12/2016) המחסור בעובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) המחסור בפסיכולוגים במערכת החינוך בשדרות (ת.עדכון: 06/12/2016) המחסור בפקידי סעד לסדרי דין (ת.עדכון: 06/12/2016) המחקר הרפואי בישראל (ת.עדכון: 29/12/2020) המידע הקיים על אוכלוסיית הסובלים מהתמכרות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) המיון בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה וסוגיית הבחינה הפסיכומטרית (ת.עדכון: 06/12/2016) המיזם לעידוד תעסוקת ישראלים בענף הבניין (ת.עדכון: 06/12/2016) המיקוש בצהל (ת.עדכון: 06/12/2016) המכללות הטכנולוגיות – תמונת מצב (ת.עדכון: 06/12/2016) המכרז להפעלת המרכזים לטיפול באמצעות תחליפי סם (ת.עדכון: 06/12/2016) המלצות הוועדה הציבורית לבחינת המבנה הארגוני של המוסדות להשכלה גבוהה בראשותו של שופט ביהמש העליון בדימוס יעקב מלץ -ינואר 2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) המלצות הוועדה לבדיקת נושא הנכים בספורט (ת.עדכון: 06/12/2016) המלצות הוועדה לעדכון תקנות מי השתייה בנושא הפלרת מי השתייה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) המנהל הקהילתי (ת.עדכון: 06/12/2016) המנחת בקריית-שמונה ונמל התעופה חיפה -תמונת מצב (ת.עדכון: 06/12/2016) המסגרת המשפטית הגופים ומשרדי הממשלה הקשורים בנושא משאבי המים (ת.עדכון: 06/12/2016) המסגרת המשפטית הגופים ומשרדי הממשלה הקשורים בנושא משאבי המים (ת.עדכון: 06/12/2016) המענה הציבורי לילדים בגיל הרך בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) המערכת לשמירה על הסטנדרטים בשירות הציבורי בבריטניה (ת.עדכון: 06/12/2016) המפלגות בעידן החדש (ת.עדכון: 06/12/2016) המצב הכלכלי של המשק תמונת מצב לשנת 2003 שיקולים ואילוצים בהכנת תוכנית חירום כלכלית (ת.עדכון: 06/12/2016) המקלטים והממדים בישראל – מספרם ומצבם (ת.עדכון: 06/12/2016) המקלטים והממדים בישראל – מספרם ומצבם (ת.עדכון: 06/12/2016) המקצוע טכנאות שיניים קלינית במדינות שונות בעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) המרכז הרפואי של שירות בתי-הסוהר (ת.עדכון: 06/12/2016) המשבר בבית-החולים ביקור חולים (ת.עדכון: 06/12/2016) המשבר בבית-הספר לאמנות - קמרה אובסקורה (ת.עדכון: 06/12/2016) המשבר בטיולי בתי הספר נוכח המצב הבטחוני והכלכלי (ת.עדכון: 01/04/2020) המשבר בענף התיירות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה (ת.עדכון: 06/12/2016) המשבר ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) המשבר בתעשייה הצבאית – מעמד העובדים (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק הישראלי נתונים וממצאים סטטיסטיים תמונת מצב לשנת 2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק הישראלי - תמונת מצב עדכנית לרבעון השלישי 2003 והשוואה בין-לאומית (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק הישראלי 2006 – צמיחה אי-שוויון וכלי מדיניות (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק הישראלי 2006 – צמיחה אי-שוויון וכלי מדיניות (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק הישראלי השוואה בין-לאומית נתונים מאקרו-כלכליים עיקריים (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק הישראלי נתונים וממצאים סטטיסטיים תמונת מצב לשנת 2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק הישראלי נתונים מאקרו-כלכליים עיקריים לשנים 1992-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק הישראלי תמונת מצב סיכום שנת 2003 ורבעון ראשון של שנת 2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק הישראלי תמונת מצב עדכנית למחצית 2003 והשוואה בין-לאומית (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק הישראלי תמונת מצב עדכנית לרבעון השלישי שנת 2005 והשוואה בין-לאומית (ת.עדכון: 06/12/2016) המשק הישראלי תמונת מצב (ת.עדכון: 06/12/2016) המתיחות בין יהודים לערבים בשכונת וולפסון בעכו (ת.עדכון: 06/12/2016) המתקן לכילוי פסולת באעבלין (ת.עדכון: 30/04/2018) הנגשה לשונית והתאמה תרבותית במערכת הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הנגשה לשונית לעולים של שירותי הרווחה ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 17/07/2017) הנגשת מערכות מחשוב לשילוב אנשים עם מוגבלות ראייה בעבודה (ת.עדכון: 14/08/2017) הנגשת קווי אוטובוס בין-עירוניים לנוסעים בכיסאות גלגלים (ת.עדכון: 06/12/2016) הנהגת מעמ דיפרנציאלי למטרות חברתיות - מס ערך מוסף דיפרנציאלי באירופה ומס קנייה דיפרנציאלי בארהב (ת.עדכון: 06/12/2016) הנהגת מעמ דיפרנציאלי למטרות חברתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הנהגת שעון קיץ בישראל (ת.עדכון: 22/04/2020) הנחיות בנוגע לפעילות גופנית במרחב הציבורי נוכח משבר הקורונה (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיית רשם העמותות בדבר שימוש בכרטיס אשראי על-ידי עמותות (ת.עדכון: 06/12/2016) הנקה בישראל – היבטים שונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הנשירה הגלויה והסמויה בקרב בני נוער - דוח מחקר (ת.עדכון: 06/12/2016) הנשירה מבתי-הספר בקרב תלמידים עולים - המלצות לצמצום התופעה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדר דובק - נפגעי העישון (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדר הביטוח של תורמי דם וסוגיית עידוד תרומת איברים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדר ההתחשבנות בין בתי החולים לקופות החולים בהצעת חוק ההסדרים לשנים 2011-2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדר הכבילה של העובדים הזרים בישראל וחלופות אפשריות (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרי בעלות צולבת בבלגיה נורווגיה הולנד ופינלנד (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרי בריאות לעובדים זרים ולחסרי מעמד אזרחי והיקף צריכת השירותים על ידם (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרי התאזרחות וקבלת מעמד תושב קבע (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרי חובות הקיבוצים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרי חופשת לידה ותשלומים ליולדת (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרי חקיקה שמטרתם מאבק במימון טרור (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרי נישואים והסדרים חלופיים למיסוד זוגיות (ת.עדכון: 11/05/2020) הסדרי סיוע לסטודנטים במעונות בתקופת משבר הקורונה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרי פנסיה -בחינה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים בחוקה שעניינם פיקוח הפרלמנט על הרשות המבצעת - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים בחוקה שעניינם פיקוח הפרלמנט על הרשות המבצעת - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים המחייבים הצבת יצירות אומנות בפרוייקטים של בנייה ציבורית (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים העוסקים בהגנה על עדים - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים חוקיים ותוכניות לעידוד העסקתם של מיעוטים מבט בינלאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים חוקתיים הנוגעים להדחת הנשיא - דינה צדוק (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים חוקתיים הנוגעים להדחת הנשיא (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים חוקתיים הנוגעים למינוי שופטים לעצמאות השפיטה ולסמכויות בתי-המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים חוקתיים הנוגעים למקרקעי המדינה ולגבולותיה- סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים חוקתיים הנוגעים למשק המדינה- סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים חוקתיים הנוגעים לעיר הבירה שטח המדינה וגבולותיה ודרכים לתיקונם-סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים חוקתיים הנוגעים לרשות השופטת (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים חוקתיים שעניינם מצב חירום ומלחמה - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים ייחודיים לאסירות הרות או אמהות לילדים קטנים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים לאיזון עבודה – חיים אישיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים להגמשת שוק העבודה עבור הורים - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים להעברת מידע ממרשם האוכלוסין לגופים פרטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים להעברת מידע ממרשם האוכלוסין לגופים פרטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים להשעיית חבר פרלמנט שהוגש נגדו כתב אישום (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים לטיפול בילדים בגיל הרך במקום העבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים למניעת אלימות בספורט - החוק האנגלי (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים מיוחדים לחקירת קטינים ‏בהליכים פליליים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרים משפטיים לקביעת מוות מוחי (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת החיסיון העיתונאי בחקיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת הליך החקיקה בחוקה - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת הליך החקיקה בחוקה - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת העיסוק בריתוך (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת העיסוק ברפואה אלטרנטיבית בחוק הגרמני (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת העסקתם של העובדים הזרים בענף הסיעוד (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת הרישוי והפיקוח בענף הסחר במתכות (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת השימוש במים אפורים בחקיקה בתשע ממדינות ארהב (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת השימוש בקנביס רפואי (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת השימוש בתרופות גנריות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת התיישבות הבדואים בנגב (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת מעמד ההורים במערכת החינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת מעמד הלוביסטים ופעילותם בכנסת – תמונת מצב (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת מעמד הלוביסטים ופעילותם בפרלמנט - סקירה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת מעמדם ופעילותם של עורכי דין ‏זרים באוסטרליה ארצות הברית ואנגליה ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת מרוצי סוסים (ת.עדכון: 10/12/2019) הסדרת משק הפסולת ביישובים הערביים, הדרוזים והבדואים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת נושאים הקשורים ברשות המבצעת בחוקה - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת נושאים הקשורים לפרלמנט בחוקות בעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת נושאים הקשורים ברשות המבצעת בחוקה - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת נושאים הקשורים לנשיא המדינה בחוקה - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת נושאים הקשורים לפרלמנט בחוקה - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת נושאים הקשורים לפרלמנט בחוקה- סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת נושאים הקשורים לפרלמנט בחוקות בעולם - פירוט נושאים ספציפיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת נושאים הקשורים לפרלמנט בחוקות בעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת סוגיית עובדי מקצועות הבריאות הנושאים נגיף מחלה מידבקת (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרת פעילותם של צדדים שלישיים המפרסמים תעמולת בחירות - החוק הקנדי (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרתה של תשתית אנטנות סלולריות – סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע הממשלתי לניצולי השואה בגילאים 80-70 ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע הניתן לחיילים עולים בודדים עם שחרורם מצהל (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע שקיבלו החברות -עלית- ו-שטראוס מהמדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסיוע שקיבלו חברת -אסם- וחברות הבת שלה מהמדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסכם בדבר תשלום תוספת חד פעמית לזכאים לקצבה מיוחדת (ת.עדכון: 06/12/2016) הסכם שיתוף הפעולה ישראל-ירדן להצלת ים-המלח- מובַל השלום (ת.עדכון: 06/12/2016) הסכמה מדעת לניסויים בבני-אדם ‏במסגרות מרות (ת.עדכון: 06/12/2016) הסכמות ישנות וחדשות בענייני דת ומדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הסכמים בילטרליים בנושא עובדים זרים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסכסוך באירלנד עד -הסכם יום שישי הטוב (ת.עדכון: 06/12/2016) הסמכה או חיוב של לשכת עורכי הדין ‏לתת סעד משפטי למעוטי אמצעים (ת.עדכון: 06/12/2016) הספריות הציבוריות ותקצובן (ת.עדכון: 06/12/2016) הסרת חסמים במקצועות הרישוי והרישום לעולים חדשים (ת.עדכון: 06/12/2016) העבודות במעלה המוגרבים (ת.עדכון: 06/12/2016) העברת מזון הנותר בידי גופים שונים לידי עמותות שמספקות מזון לנזקקים (ת.עדכון: 06/12/2016) העברת מזון הנותר בידי גופים שונים לידי עמותות שמספקות מזון לנזקקים (ת.עדכון: 06/12/2016) העדר אפשרות קליטה של ערוץ 33 ערוץ 23 וערוץ 10 ללא כבלים ולווין (ת.עדכון: 06/12/2016) העדר הכשרה הולמת לחיילי מילואים לפני יציאה למשימות אבטחה (ת.עדכון: 06/12/2016) העדר הכשרה הולמת לחיילי מילואים לפני יציאה למשימות אבטחה (ת.עדכון: 06/12/2016) העובדים הזרים בענף הסיעוד (ת.עדכון: 06/12/2016) העומס בבתי-המשפט המחוזיים (ת.עדכון: 06/12/2016) העיסוק בזנות – סקירה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) העיר אום אל פחם (ת.עדכון: 06/12/2016) העיר הלבנה - בתל-אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) העיר לוד - מידע ונתונים (ת.עדכון: 06/12/2016) העיר לוד -מידע ונתונים-עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) העיר נתיבות (ת.עדכון: 06/12/2016) העיר עכו (ת.עדכון: 06/12/2016) העלאת שווי השימוש ברכב - ההשפעה על ציבור מורי הנהיגה ונהגי המוניות (ת.עדכון: 06/12/2016) העלאת שכר הדירה בדיור הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) העלאת תעריפי השירותים בחברות הסלולר וריבוי מסלולי החיוב שהן מציעות (ת.עדכון: 06/12/2016) העלאת תעריפי רכישת חלקת קבר בחיים (ת.עדכון: 06/12/2016) העלאת תעריפי שינוע המטענים ברכבת ישראל בפברואר 2014 - תיאור וניתוח (ת.עדכון: 06/12/2016) העלות התקציבית של -חוק חינוך חינם לילדים חולים התשסא- 2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) העלות התקציבית של חוק חינוך חינם לילדים חולים התשסא-2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) העלייה במחירי החלב והשפעתה על מדד המחירים (ת.עדכון: 06/12/2016) העמדת אמצעים לרשות סיעות המועצה- אומדן תקציבי (ת.עדכון: 06/12/2016) הענקת פרס קרן וולף לדניאל ברנבוים (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת בעלי אשרת שהייה 2(א)(5) (מבקשי מקלט הזכאים להגנה קבוצתית) (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת יועצים בפרלמנט (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת מורים במערכת החינוך - מעקב אחר התופעה של העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת מורים במערכת החינוך- מעקב אחר התופעה של העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת עברייני מין במוסדות חינוך ובקייטנות (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת עובדי קבלן ונותני שירותים מן החוץ במשרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת עובדים בחברות כוח-אדם (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד באמצעות תאגידים (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת עולים עובדי קבלן ונותני שירות (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקתם של דרום סודאנים השוהים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הערוץ הפורנוגרפי (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכה של השפעת שיטת שכר עידוד על החלטות של בעלי תפקידים פיקוחיים בשירות הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכה תקציבית ליישום הצעת חוק העמותות -תיקון- עיון ופרסום לציבור- התשסד-2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכות ומוכנות מדינת ישראל לרעידות אדמה (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכות מדינת ישראל לרעידות אדמה (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכת השפעה מגדרית של חקיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכת השפעתה של תכנית עיר ללא אלימות על אלימות ילדים ובני נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכת עלות להצעת חוק הביטוח הלאומי -תיקון- דמי אבטלה לעובדים עונתיים- התשסה-2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכת עלות ראשונית להצעת חוק הביטוח הלאומי -נוסח משולב- תיקון – מענק אשפוז ליולדת ויילוד פג- התשסד-2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכת עלות ראשונית להצעת חוק עבודת נשים -תיקון-הודעה מוקדמת לפיטורין- התשסג-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכת עלותו של הסדר הקיבוצים (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכת עלותו של הסדר הקיבוצים (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכת תארים אקדמיים מחול לצורכי דירוג ושכר (ת.עדכון: 06/12/2016) הפגיעה בזכויות הביטוח הלאומי של נשים חד-הוריות בעקבות הקיצוצים בתקציב 2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) הפגיעה בחופים בשל בנייה ופיתוח - היבטים שונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפגיעה בנשים עקב הקיצוצים בגמלת הבטחת הכנסה בהצעת תקציב 2003 ותוכנית -מסעד לעבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפחתת אחידה של מס ערך מוסף בשיעור של חצי אחוז (ת.עדכון: 06/12/2016) הפחתת דמי הבראה לעובדי המגזר הציבורי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק (ת.עדכון: 06/12/2016) הפחתת מסי מעסיקים לביטוח הלאומי – אומדן והשלכות חברתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הפחתת עמלות הפצה שמשלמות קרנות הנאמנות לבנקים - ניתוח כלכלי (ת.עדכון: 06/12/2016) הפחתת שיעור מס חברות (ת.עדכון: 11/06/2020) הפחתת שכר במגזר הציבורי בעקבות משברים כלכליים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפטור ממעמ באילת והשלכות אפשריות של ביטולו (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיזור הגיאוגרפי של החברות הממשלתיות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיכת קרקעות חקלאיות המעובדות בידי בדואים בנגב (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיצוי הממשלתי שניתן באירלנד קנדה ובריטניה לנשאי הפטיטיס C שנדבקו בנגיף עקב קבלת שירותים ממערך הדם הלאומי (ת.עדכון: 02/11/2016) הפיקוח הממשלתי על צהרונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על הסעדה במוסדות חינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על כשירותם הבריאותית של הנהגים בישראל - שלי לוי (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על כשירותם הבריאותית של הנהגים בישראל - שלי לוי (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על כשירותם הבריאותית של הנהגים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על מסגרות יום לפעוטות (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על ניסויים בבעלי-חיים - מסמך עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על ניסויים בבעלי-חיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על ניסויים בבעלי-חיים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על ענף הביטוח (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיקוח על תכנים של מופעים והצגות המיועדים לילדים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפיתוח התיירותי ביישוב גסר א-זרקא (ת.עדכון: 06/12/2016) הפליטים הליברים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הפליית אזרחים ערבים בקבלה לעבודה ובמקומות עבודה במגזר הפרטי (ת.עדכון: 06/12/2016) הפללת לקוחות תעשיית המין - מבט משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפללת לקוחותיה של תעשיית המין - מחקר משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפלרת מי השתייה-02 (ת.עדכון: 06/12/2016) הפלרת מי השתייה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפניית שאלה בדבר חוקתיותו של חוק מערכאות נמוכות אל בית-המשפט העליון או אל בית-המשפט לחוקה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפניית שאלה בדבר חוקתיותו של חוק מערכאות נמוכות אל בית-המשפט העליון או אל בית-המשפט לחוקה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסיקה בתיקי סחר בנשים בשנים 2006-2001 - נתונים מספריים ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסיקה בתיקי סחר בנשים בשנים 2006-2001- ‏נתונים מספריים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסיקה בתיקי סחר בנשים בשנת 2005 – ניתוח כמותי (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקות היריון יזומות (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקת האשפוז הסיעודי המסובסד (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקת ההפצה הלווינית האנלוגית של שידורי ערוץ 2 (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקת הסיוע של משרד הרווחה לפנימיות חרדיות (ת.עדכון: 11/06/2020) הפסקת חברות בכנסת של חבר כנסת המכהן כשר או כסגן שר (ת.עדכון: 19/12/2018) הפסקת טעינת כרטיסי רב-קו באוטובוסים בגוש דן - מסמך רקע לדיון (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקת כהונת חבר פרלמנט (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקת מתן האשראי למועצה המקומית מעלה-אפרים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקת מתן תרופות הכלולות בסל התרופות על-ידי קופות החולים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקת פרויקט תעלת הימים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקת שיווק תוסף התזונה -שומשום ועשבי תבלין- של חברת -הרבלייף (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקת תשלומי פנסיה מוקדמת לגמלאי -אגד- שהגיעו לגיל 60 (ת.עדכון: 06/12/2016) הפעלת בתי ספר על יסודיים שש-שנתיים על רקע יישום רפורמת אופק חדש ועוז לתמורה (ת.עדכון: 16/01/2018) הפעלת טורבינות רוח ושיקולים בריאותיים וסביבתיים - מבט משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפעלת מוקד טלפוני במוסד לביטוח לאומי בשיטת מיקור חוץ - מסמך המשך (ת.עדכון: 06/12/2016) הפעלת מוקד טלפוני במוסד לביטוח לאומי בשיטת מיקור חוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) הפעלת קווי לילה ובחינת השפעתם על תאונות הדרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפעלת שירותי אמבולנס פרטי (ת.עדכון: 11/06/2020) הפעלת שירותי התחבורה הציבורית בצל מגיפת הקורונה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפעלת שירותי תחבורה ציבורית בסופי שבוע –בישראל ובכמה אזורים מטרופוליניים בעולם (ת.עדכון: 29/07/2020) הפער הדיגיטלי ויישום המדיניות הממשלתית לצמצומו (ת.עדכון: 17/07/2017) הפצת מידע כוזב באינטרנט ותקיפות סייבר לשם השפעה על בחירות (ת.עדכון: 23/04/2019) הפצת מידע כזב ותקיפות סייבר לשם השפעה על בחירות (ת.עדכון: 06/12/2016) הפצת צילומים פוגעניים ברשת ‏האינטרנט על ידי ילדים ובני נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרוטקטורט - -מדינות חסות- ו-גופים נותני חסות (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרטת בתי סוהר במבט משווה - מגמות -מודלים- ושאלות חוקתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרטת בתי סוהר במבט משווה- מגמות -מודלים- ושאלות חוקתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרטת בתי-החולים הגריאטריים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרטת בתי-סוהר בישראל – תמונת מצב ודיון (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרטת המרכז הרפואי על שם וולפסון בחולון (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרטת מבחני נהיגה מעשיים )טסטים( – ממצאי בדיקה השוואתית ראשונית (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרטת מבחני נהיגה עיוניים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרטת מעונות הפנימייה הממשלתיים לאנשים עם פיגור שכלי – מסמך המשך (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרטת מעונות הפנימייה הממשלתיים לאנשים עם פיגור שכלי (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרטת מערך שירותי האומנה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרעות אכילה בקרב ילדים ובני נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) הפרעות אכילה בקרב ילדים ובני-נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) הפשיעה בעיר נצרת על רקע נגע הסמים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפשיעה החקלאית בישראל (ת.עדכון: 23/04/2019) הצבעה במעטפות כפולות (ת.עדכון: 16/10/2019) הצבעה ממוחשבת בוועדות פרלמנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הצבעת אזרחים בחול - תיקון חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצבעת אזרחים בחול - תיקון חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצבעת אזרחים מחוץ למדינתם (ת.עדכון: 06/12/2016) הצבת שלטים פרטיים בדרכים בין-עירוניות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצגת יצירות המוגנות בזכויות יוצרים ברשתות מחשב ובאתרי אינטרנט של פרלמנטים (ת.עדכון: 19/12/2018) הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרד הממשלה - עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) הצגת מידע בשפה הערבית באתרי האינטרנט של משרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצגת נשים כאובייקט מיני בפרסומות בנורווגיה - ההסדר החוקתי (ת.עדכון: 06/12/2016) הצגת סמים בתוכניות טלוויזיה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצגת שימוש בסמים בתוכניות טלוויזיה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצהרת אמונים של חברי פרלמנט-סקירה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) הצח שמאי מקרקעין התשנח - 1997 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצטיידות העורף מפני האיום העירקי (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעה להקמת מאגר מידע לאנשים עם מוגבלויות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעה לתיקון חוק המועצה להשכלה גבוהה -עידוד הקמת מכללות ושלוחות באיזורי ספר (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעות לתיקון חוק קליטת חיילים משוחררים התשנד-1994 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת הוועדה המסדרת להרכב ועדות הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת החוק לעידוד השקעות הון התשסה-2004 –ההשלכות של הוספת קריטריון היצוא על מפעלים בפריפריה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס' 198 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי -תיקון – מתן טיפול שיניים ושיקום הפה לילדים שעוברים טיפולים אונקולוגיים- התשסה-2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק בית-משפט לענייני משפחה -תיקון מס 6 -בית-משפט לערעורי משפחה- התשסה-2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק האומנה, התשעג - 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק האזרחות -תיקון - אזרחות לקרובי חייל- התשנט – 1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק האזרחות -תיקון – סיוג סמכות השר לשלילת אזרחות- התשנט - 1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק הבטחת הכנסה -תיקון – סייגים לזכאות לגמלה- התשסד-2004- אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית) 2007 (ת.עדכון: 16/01/2018) הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון-עבודה מועדפת באבטחת מוסדות חינוך) - אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק הביטוח הלאומי - תיקון מס` 72 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק הביטוח הלאומי - תיקון – קצבת תלויים וקצבת זקנה - אומדן עלות (ת.עדכון: 27/11/2018) הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (תיקון מס' 7) (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה -תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב -תיקון - התחשבות בקצבה בעת מתן הנחה בארנונה- התשסה-2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק ההסדרים לשנת הכספים 2004 בנושא שילוב מקבלי גמלאות בעבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2015-2016) - הכנת תכנית תקציב תלת-שנתית (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016 - נקודות זיכוי במס לאקדמאים (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק החזרת תושבי בירעם ואקרית לבתיהם התשנט-1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו 2012 – מימון הגרעון בענף אבטלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו 2012- דחיית התוספת לקצבאות הילדים (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו 2012- הגדלת התקרה בתשלום דמי ביטוח (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו 2012- הצמדה חלקית של גמלאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו 2012- חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 -תיקוני חקיקה- התשסד–2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 -תיקוני חקיקה- התשסד 2003 -חוק ההסדרים- בנושא שילוב מקבלי גמלאות בעבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 -תיקוני חקיקה- התשסד–2003 - סקירה תמציתית (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 -תיקוני חקיקה- התשסד–2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח אזרחי תיקון התשסח-2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה -תיקון- איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי- התשס-2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה -תיקון-פיקוח אקדמי על שלוחות- התשסב-2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק המלחמה בפדופיליה - אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 3) (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק הסיוע לנפגעי הירי בבר נוער - אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק העונשין -תיקון-סייג לידיעה סודית- התשס - 1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק הרישום למוסדות להשכלה גבוהה התשס-2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק השאלת נכסי תרבות - הגבלת סמכות שיפוט- התשסה-2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל - סקירה תמציתית (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל- סקירה תמציתית (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה בחינוך הרגיל התשסב - 2002 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק חובת קביעת מזוזה במבני ציבור התשסד-2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק יסוד- זכויות חברתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק להקמת בתי -יד לבנים (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק להקמת מרכז להנצחת מורשת יהדות ספרד- רבניה ומשורריה התשס - 2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק לימוד חובה - תיקון- מניעת הנשרת תלמידים וחובת דיווח על נשירה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק למניעת העסקה פוגענית - אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק למניעת העסקה פוגענית - אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה מזונות-תיקון – תשלום עד גיל 21- התשסו-2006 - אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת -בידוד בעל-חיים- התשסה-2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק לתיקון פקודת המסים -גבייה-המצאת דרישה לתשלום דוחות חנייה- התשסה-2004 פ-2832 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים - הכרזה על סם מסוכן - התשסו-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה - מספר 156 -זיכוי ומענק בעד טיפול בילדים - התשסז–2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה -(אנשים עם מוגבלויות- התשסג-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה -שכר לימוד בגין תואר ראשון כהוצאה מוכרת לצורך ניכוי התשסג-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק מאגר מידע לתורמי מוח עצם התשסו-2005 – אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה התשסד-2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק מגן דוד אדום התשס-2000 פ-2185 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק מוזיאון הכנסת התשסג–2003 - אומדן עלות ראשוני (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון הוספת זכות לשירותי תזונה), התשעג-2012 אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק משפחות חד-הוריות -תיקון – תשלום ארנונה- התשסד-2004 - אומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים -תיקון – הגדרת זכאות- התשסה-2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק ספרי לימוד התשסד-2003 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק עבודת נשים -תיקון – הארכת חופשת לידה באשפוז יילוד לתקופה עד 12 שבועות- התשסד-2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק פיצוי וסיוע לנוסעים עקב עיכוב או דחייה בטיסה התשסח-2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק פקודת רכב מנועי -ביטוח חובה- התשסה-2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק צער בעלי-חיים -הגנה על בעלי-חיים -תיקון-השתתפות חיות במופעים והגנה על חיות הבר- התשס-1999 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק צער בעלי-חיים -ניסויים בבעלי-חיים -תיקון סימון מוצרים- התשסב-2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק רישוי אילוף כלבי נחייה לעיוורים-התשסב-2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק שיעורי העזר לתלמידים עולים התשס-2000 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק שירות המדינה -ימלאות-תיקון-גימלה למורים ולגננות- התשסב–2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק תאורה חסכונית במבני ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק תיקון חוק בתי המשפט שינוי מונחים - מ-פישור ל-גישור (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק- הטרדה מאיימת (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת תיקון לחוק החינוך המיוחד (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת תקציב הספורט 2001 - במשרד המדע התרבות והספורט (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת תקציב תרבות 2001 - משרד המדע התרבות והספורט (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת תקציב תרבות 2001 במשרד המדע התרבות והספורט (ת.עדכון: 06/12/2016) הקבוצות המוגנות בעבירות שנאה (ת.עדכון: 30/04/2018) הקדמת המועדים לעניין תוספת ותק לקצבת זקנה (ת.עדכון: 06/12/2016) הקואוצינג בישראל ובעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) הקיצוץ בשכר הלימוד בחינוך הטכנולוגי יג-יד - טכנאים והנדסאים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקיצוץ בתקציב פרויקט קבוצות עבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) הקיצוצים בתקנות התקציביות הנוגעות לתלמידים עולים במשרד החינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) הקלטה ותמלול של ישיבות ועדות תכנון ובנייה - אומדן תקציבי (ת.עדכון: 06/12/2016) הקלטה של ישיבות ועדות תכנון ובנייה - הערכת עלות תקציבית - מכתב המשך (ת.עדכון: 06/12/2016) הקלטה של ישיבות ועדות תכנון ובנייה - הערכת עלות תקציבית (ת.עדכון: 06/12/2016) הקלת נטל המשכנתה על עולים נזקקים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמה ושימוש באולמות אירועים באזור התעשייה הצפוני ‏של אור עקיבא (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת -עיר הבהדים- עיר בסיסי ההדרכה - בקרבת רמת-חובב (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת בית-ספר דמוקרטי ברעננה (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת בתי-הימורים בישראל סיכום טיעוני התומכים והמתנגדים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת היישוב -מיכל- בגלבוע -עמדות הגורמים המעורבים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת הרשות להגנה על עדים – תמונת מצב (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת יחידות כוח פחמיות באשקלון ‏‏(פרויקט ‏D‏)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת כפר נופש בחוף פלמחים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת מאגר נתונים על בעלי מוגבלות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת מחלקת אשפוז פסיכיאטרית ‏לנפגעות תקיפה מינית ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת מערכת ההולכה של פרויקט הגז הטבעי - עדכון (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת מערכת סליקה פנסיונית (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת מתקן למיחזור פסולת במטמנת אעבלין (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת מתקן למסתננים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת מתקנים פוטוולטאים לייצור חשמל על גג מבני ציבור ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת נמל תעופה בינלאומי נוסף בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת עיר הבהדים בקרבת רמת חובב – תמונת-מצב והשלכות סביבתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת קזינו באילת - הימורים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת שלוחות ללימודי רפואה של מוסדות להשכלה גבוהה מחול בישראל כחלק מתכנון כוח-האדם במקצוע הרפואה (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת תחנת כוח פרטית לייצור חשמל בחדרה (ת.עדכון: 06/12/2016) הקנאביס ותוצריו - היבטים שונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקניית בעלות פרטית על קרקע במסגרת ‏הרפורמה המוצעת בקרקעות ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הקניית הלשון העברית לתלמידים עולים במערכת החינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) הקפאת זרע של חיילים במועד גיוסם לצהל (ת.עדכון: 06/12/2016) הקפאת שכר חברי הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) הקצאת המשאבים במשטרת ישראל למלחמה בנגע הסמים נתוני רקע (ת.עדכון: 06/12/2016) הקצאת המשאבים במשטרת ישראל למלחמה בנגע הסמים נתוני רקע (ת.עדכון: 06/12/2016) הקצאת מכסות לייצור חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות וחסמים בהקמת מתקני הייצור (ת.עדכון: 06/12/2016) הקצאת מקום ושירותים למבקרים קבועים בפרלמנט - התייחסות ביניים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקצאת משאבים בחינוך עקרון האינטגרציה ובתי-ספר ייחודיים במגזרים שונים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקרינה מאנטנת -גלי צהל- בשכונת רמת-אלמוגי בחיפה (ת.עדכון: 06/12/2016) הקשיים בהגדלת כוח-האדם הרפואי בפריפריה (ת.עדכון: 06/12/2016) הקשיים במימוש היתרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד (ת.עדכון: 06/12/2016) הקשיש במדינת ישראל- זכויות חובות ושירותים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקשר בין אבטלה לאלימות נגד ילדים (ת.עדכון: 06/12/2016) הקשר בין ניצול מיני בילדות ובגיל ההתבגרות לבין שימוש בסמים בבגרות (ת.עדכון: 06/12/2016) הקשר בין סמים לטרור והמאמצים למנוע הברחות גבול (ת.עדכון: 06/12/2016) הקשר שבין שימוש בסמים לבין התפשטות מחלת האיידס ומחלת הצהבת מסוג C (ת.עדכון: 06/12/2016) הרגלי אכילה של ילדים ובני נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) הרחבת הזכאות לגמלה לשמירת היריון והבטחת המשך הפרשות המעביד לקרן פנסיה ולקרן השתלמות בתקופת שמירת ההיריון (ת.עדכון: 06/12/2016) הרחבת הזכאות לקבלת גמלה מתוקף חוק נכי רדיפות הנאצים התשיז-1957 (ת.עדכון: 06/12/2016) הרחקת בעלי אשרת עולה (ת.עדכון: 06/12/2016) הריכוזיות והתחרותיות בשוק הבנקאות - עמי צדיק (ת.עדכון: 06/12/2016) הריכוזיות והתחרותיות בשוק הבנקאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הרכב ועדות אתיקה בפרלמנטים בעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) הרכב של שני שופטים בערכאות ערעור באנגליה וויילס ובאוסטרליה (ת.עדכון: 06/12/2016) הרכבן וסמכויותיהן של ועדות תכנון ובנייה מקומיות - סקירה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) הרפובליקה הסלובקית (ת.עדכון: 06/12/2016) הרפורמה בבריאות הנפש - סוגיות עיקריות (ת.עדכון: 06/12/2016) הרפורמה בבריאות הנפש (ת.עדכון: 19/08/2020) הרפורמה בחינוך המיוחד – יישום תיקון מס' 11 לחוק חינוך מיוחד (ת.עדכון: 06/12/2016) הרפורמה במס - מיסוי בינלאומי והשלכותיו לגבי עולים ותיקים (ת.עדכון: 06/12/2016) הרפורמה במס - מס שבח ושכר דירה - התייחסות ה-מממ (ת.עדכון: 06/12/2016) הרפורמה ברשות השידור (ת.עדכון: 06/12/2016) הרפורמה בשירותי בריאות הנפש (ת.עדכון: 06/12/2016) הרפורמה למשפחות חד הוריות בבריטניה (ת.עדכון: 06/12/2016) הרצאות רבנים לפני תלמידים (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשויות המקומיות - בעיות מרכזיות וחלופות לפתרונן וחלופות לפתרונן (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות האמריקנית לעסקים קטנים – Small Businesses Administration (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול (ת.עדכון: 06/12/2016) השאלת ספרי לימוד (ת.עדכון: 06/12/2016) השאלת ספרי לימוד בבתי-ספר (ת.עדכון: 06/12/2016) השאלת ספרי לימוד (ת.עדכון: 06/12/2016) השביתה בבית-הספר - תל-כסיף (ת.עדכון: 06/12/2016) השביתות בישראל בשנים 1995-2004 - נתונים מספריים ואומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) השביתות בישראל בשנים 1995-2004- נתונים מספריים ואומדן עלות (ת.עדכון: 06/12/2016) השבתת חטיבת הביניים -יגאל אלון- בתל-שבע ותנאי הלימודים בבית-הספר (ת.עדכון: 06/12/2016) השוואה בין ההטבות הניתנות לנכי המלחמה בנאצים ולנכי רדיפות הנאצים (ת.עדכון: 06/12/2016) השוואת תקציבי המשרד לביטחון הפנים לשנים 2004-2005 (ת.עדכון: 06/12/2016) השותפות החברתית באירלנד (ת.עדכון: 06/12/2016) השחיקה ברמת ההכנסה של המעמד הבינוני (ת.עדכון: 06/12/2016) השחיקה ברמת ההכנסה של המעמד הבינוני (ת.עדכון: 06/12/2016) השימוש בחומרי הדברה בקרבת מקורות מים בישראל (ת.עדכון: 29/12/2020) השימוש בטכנולוגיות זיהוי וניטור במרחב הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) השימוש בסמים בערים לוד רמלה יפו ועכו (ת.עדכון: 06/12/2016) השימוש בסמים בקרב בני-נוער בבתי-ספר (ת.עדכון: 29/07/2020) השימוש בסעיף 98 לתקנון הכנסת שכותרתו- 'סדרי דיון מיוחדים' בנימוק של מקרים יוצאים מן הכלל (ת.עדכון: 06/12/2016) השימוש המטעה בתארים אקדמיים בישראל –המקרה של רופאים ועורכי דין (ת.עדכון: 06/12/2016) השימוש הרפואי בקנביס (ת.עדכון: 06/12/2016) השימוש של פרלמנטים ברשתות חברתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) השינוי במדיניות המיסוי על אביזרי בטיחות לרכב (ת.עדכון: 06/12/2016) השינוי במתכונת עריכת בחינות המיצב (ת.עדכון: 06/12/2016) השינוי בנוהל גיוס עולות חדשות (ת.עדכון: 06/12/2016) השינוי בשיטת ההקצאה של שעות ההוראה לבתי-הספר היסודיים (ת.עדכון: 06/12/2016) השינויים במערכת המשפחתונים של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה והשלכותיהם על המשפחתונים בטייבה ובסחנין (ת.עדכון: 06/12/2016) השינויים במפה המפלגתית והפוליטית המערבית בשנות ה-90 (ת.עדכון: 06/12/2016) השינויים בתקציבי מינהל התרבות בשנים האחרונות (ת.עדכון: 30/04/2018) השינויים המוצעים בגמלת הסיעוד (ת.עדכון: 06/12/2016) השינויים המוצעים בחוק ההסדרים לתיקון חוק עידוד השקעות הון (ת.עדכון: 06/12/2016) השינויים הראויים במנגנון הקפיטציה (ת.עדכון: 06/12/2016) השיקולים בעד ונגד רכבות עיליות ותחתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) השירות בקווי התחבורה הציבורית לצפת ולמירון (ת.עדכון: 06/12/2016) השירות הלאומי אזרחי בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השירות לזקן (ת.עדכון: 06/12/2016) השירות שנותן השלטון המקומי לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 06/12/2016) השירותים המוצעים לחולי פרקינסון בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השלכות החלטת הממשלה בדבר הקמת חבל התיישבות באזור מבואות ערד (ת.עדכון: 06/12/2016) השלכות המשבר הפיננסי העולמי על ‏שוק האשראי בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השלכות חברתיות הצפויות ממעבר לשבוע עבודה מקוצר (ת.עדכון: 06/12/2016) השלכות סביבתיות של פרויקט סלילת הרכבת לאילת (ת.עדכון: 06/12/2016) השלכות שינוי דרגות רשיון הנהיגה בהתאם לתקינה האירופית (ת.עדכון: 06/12/2016) השלכות תקציב המדינה והמדיניות הכלכלית לשנת 2003 על ענף ההיי-טק בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השלכות תקציב המדינה והמדיניות הכלכלית לשנת 2003 על ענף ההיי-טק בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השלכות תקציב המדינה לשנת 2005 על פעילות המדע בישראל (ת.עדכון: 19/08/2020) השלמת השכלה בצהל לחיילים חרדים וחרדים לשעבר (ת.עדכון: 06/12/2016) השמירה על הסביבה החופית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השמנת יתר – חקיקה והצעות חוק בצרפת (ת.עדכון: 06/12/2016) השמנת יתר (ת.עדכון: 06/12/2016) השמעת יצירות ואגנר בפסטיבל ישראל בשנת תשסא 2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעות ה-SLS (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעות המשבר הכלכלי על הגירעון התקציבי והתעסוקה לשנה הקרובה (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעות השימוש במריחואנה (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעות השינויים המוצעים בתעריפי הדואר - עידכון (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעות השינויים המוצעים בתעריפי הדואר (ת.עדכון: 11/06/2020) השפעות משבר נגיף קורונה על התעסוקה והעסקים במגזר הערבי (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת דחיית גיל הפרישה על נשים (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת האסייתית (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת הגלובליזציה על העוני (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת ההפחתה של שיעורי המכס על ענפי ההלבשה והטקסטיל (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת ההפרטות על עובדים ויחסי עבודה על מחירים ועל רמת השירות - סקירה עולמית (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת הסדרי התשלום הנהוגים בין קופות-החולים לבתי-החולים הממשלתיים על ההסדרים לבחירת נותני שירותים שקופות-החולים מציעות למבוטחיהן (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת הסכם מכסות פטורות ממכס לקראת חג הפסח 2016 על מחירי המוצרים (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת הפרסום בשלטי וידיאו על בטיחות הנהיגה (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת הפרסומות על צריכת הטבק (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת הרפורמה במס על ענף ההיי-טק (ת.עדכון: 11/10/2020) השפעת השימוש בקמינים על איכות הסביבה בכלל ואיכות האוויר בפרט (ת.עדכון: 27/11/2018) השפעת השינוי בהוצאה לפרסום על כלי התקשורת (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת התוכנית הכלכלית החדשה על ילדים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת התוכנית הכלכלית להבראת המשק הישראלי על ענף הנדלן והתשתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת התחממות כדור הארץ על ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת יום חינוך ארוך על נשים (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת מדיניות המסים על שיעור הצמיחה הכלכלית (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת מין המבוטח על קביעת זכויות וחובות בתחום הביטוח הביטוח הלאומי הפנסיה ופקודת מס הכנסה (ת.עדכון: 29/12/2020) השפעת משבר הקורונה על ענף הכושר (ת.עדכון: 23/11/2020) השפעת משבר הקורונה על ענף המסעדות – נתונים וכלי סיוע בישראל ובמדינות מפותחות (ת.עדכון: 11/06/2020) השפעת משבר נגיף הקורונה על ענף אולמות אירועים (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת סדרת הטלוויזיה -המורדים- על אלימות ילדים ובני-נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת פיתוח הנמל החדש בחיפה על שיקום נחל קישון (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת תיקוני החקיקה בנושא ניצולי השואה משנת 2014 על ההטבות הניתנות לניצולי השואה (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעת תקציב המדינה וחוק התוכנית הכלכלית לשנת 2005 על נשים – שינויים לעומת שנת התקציב 2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעתם של זרים ללא אשרת עבודה על שוק העבודה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) השקיה במי קולחין (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות בקופות גמל –סיכון וסיכוי (ת.עדכון: 06/12/2016) השקעות בתחבורה ציבורית בישראל ובעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) השרות למען הילד - שירותי אימוץ (ת.עדכון: 11/05/2020) השתייכות יושבי-ראש הוועדות הקבועות של הכנסת לקואוליציה ולאופוזיציה (ת.עדכון: 06/12/2016) השתייכות למפלגות וזכות ההצבעה בבחירות מקדימות בארהב (ת.עדכון: 06/12/2016) השתלבות מורים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) השתלבותם של יוצאי אתיופיה במערכת ההשכלה הגבוהה (ת.עדכון: 06/12/2016) השתלבותם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ובגופים ציבוריים (ת.עדכון: 06/12/2016) השתלמויות מורים (ת.עדכון: 06/12/2016) השתלת איברים (ת.עדכון: 06/12/2016) השתתפות ארגוני הנשים בסבסוד שכר הלימוד במעונות יום לאמהות עובדות (ת.עדכון: 06/12/2016) השתתפות הרשויות המקומיות במימון מפעל ההזנה (ת.עדכון: 06/12/2016) השתתפות חברי הכנסת בוועדות הפרלמנטריות (ת.עדכון: 06/12/2016) השתתפות חברי הכנסת בוועדות הפרלמנטריות (ת.עדכון: 06/12/2016) השתתפות ישראל בפרויקט מאיץ ‏החלקיקים ב- ‏CERN (ת.עדכון: 06/12/2016) השתתפות רשויות מקומיות בתקצוב בתי ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי (ת.עדכון: 06/12/2016) התאבדויות בבתי מעצר בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) התאבדויות בבתי סוהר ובבתי מעצר (ת.עדכון: 06/12/2016) התאבדויות בישראל לפי מגזר (ת.עדכון: 06/12/2016) התאבדות וניסיונות התאבדות בקרב בני נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) התאבדות וניסיונות התאבדות בקרב בני-נוער - התופעה ודרכים למניעתה (ת.עדכון: 06/12/2016) התאבדות וניסיונות התאבדות בקרב בני-נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) התאגדות ושביתת שוטרים בדיקה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) התאגדות עובדים בקרב ספורטאים - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) התאזרחות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) התאמת התמיכות בתקציב החקלאות בישראל לתמיכות הניתנות במדינות המפותחות -גלעד נתן (ת.עדכון: 06/12/2016) התאמת התמיכות בתקציב החקלאות בישראל לתמיכות הניתנות במדינות המפותחות (ת.עדכון: 06/12/2016) התארגנות במערכות בחירות - סקירה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) התבוללות בישראל ובתפוצות (ת.עדכון: 06/12/2016) התוכנית הכלכלית לשנת 2003 – סקירת הקיצוצים בתחומי העלייה הקליטה והתפוצות (ת.עדכון: 06/12/2016) התוכנית להתיישבות מפוני ההתנתקות באזור ניצנים (ת.עדכון: 06/12/2016) התוכנית לשילובם של מקבלי גמלת הבטחת הכנסה בשוק העבודה (ת.עדכון: 09/12/2019) התחבורה הציבורית בישראל והגודש בכבישים (ת.עדכון: 18/02/2018) התחבורה הציבורית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) התחלות בנייה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) התחממות כדור הארץ והשפעותיה על מדינת ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) התיאום בין משרד החוץ לבין משרד הביטחון (ת.עדכון: 06/12/2016) התיישנות החקיקה – הגדרת הבעיה ושיקולים בעיצוב הטיפול בה (ת.עדכון: 06/12/2016) התיישנות עבירות משמעת של עורכי-דין - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) התיישנות תביעות אזרחיות (ת.עדכון: 06/12/2016) התמודדות המדינה עם מסתננים ומבקשי מקלט הנכנסים לישראל מגבול מצרים והטיפול בהם (ת.עדכון: 22/04/2020) התמודדות המשק מול משבר נגיף הקורונה בהשוואה למדינות מפותחות (ת.עדכון: 06/12/2016) התמודדות הרשויות עם צריכת אלכוהול בקרב קטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) התמודדות חוקית של מדינות ברחבי העולם עם חובת הגילוי של מקורות מימון זרים ומניעת קריאה לחרם (ת.עדכון: 06/12/2016) התמודדות כוללת עם זיהום אוויר בחקיקה של ארהב - של האיחוד האירופי ושל ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) התמודדות משרד החוץ והרשות למלחמה בסמים עם בעיית השימוש בסמים בקרב תרמילאים (ת.עדכון: 06/12/2016) התמודדות משרד החינוך עם תופעת האלימות בבתי הספר (ת.עדכון: 11/06/2020) התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה בקרב אוכלוסיות זרים (ת.עדכון: 06/12/2016) התמודדות עם תאונות דרכים בקרב צעירים (ת.עדכון: 06/12/2016) התמורות בדיור הציבורי בישראל 1998-2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) התמורות שחלו בזכויות המוענקות לילדי עובדים זרים בתחום החינוך ובתחום הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) התמכרות להימורים (ת.עדכון: 06/12/2016) התמכרות לסמים ולאלכוהול בקרב נוער עולה (ת.עדכון: 06/12/2016) התמכרות לתרופות (ת.עדכון: 06/12/2016) התמקצעות המורים למתמטיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) התנאים במתקני המעצר בישראל בכלל ובבית-המעצר -קישון- בפרט (ת.עדכון: 06/12/2016) התנגדות תושבים למגורים בשכנות למוסדות סיוע קהילתיים לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 06/12/2016) התנגשות הציוויליזציות – התיאוריה של סמואל הנטינגטון בדבר עתיד היחסים הבין-לאומיים (ת.עדכון: 06/12/2016) התנהגות המשטרה כלפי מפגינים (ת.עדכון: 06/12/2016) התנהגות מינית פוגעת אצל ילדים ומתבגרים (ת.עדכון: 06/12/2016) התנהלות בנק ישראל והמפקח על הבנקים בסוגיית החובות המסופקים (ת.עדכון: 11/05/2020) התנהלות שירות בתי הסוהר עקב משבר הקורונה (ת.עדכון: 06/12/2016) התעללות בקשישים והזנחת קשישים בישראל – נתונים ודרכי התמודדות (ת.עדכון: 06/12/2016) התעללות נפשית כעבירה פלילית (ת.עדכון: 06/12/2016) התערבות המחוקק בהסכמי עבודה תקדימים ממספר מדינות בעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) התעשייה המסורתית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) התפרצות מחלת השעלת בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) התפרצותה המחודשת של קדחת הנילוס ומתן מענה מדעי למיגורה (ת.עדכון: 06/12/2016) התפתחות תקציב הביטחון בשנים 2009-2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) התקנת תקנות מכוח חוקים שקיבלה הכנסת ה-15 (ת.עדכון: 06/12/2016) התקציב עבור ילדים אוטיסטים לשנת 2004 (ת.עדכון: 06/12/2016) התקריות האלימות כלפי הקהילה היהודית בצרפת בחודשים ינואר-מאי 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) התקשרות בין רשימות בכנסת לחלוקת מנדטים עודפים (ת.עדכון: 06/12/2016) התקשרות של קטינים בחוזים – הסדרים משפטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדה פרלמנטרית לענייני תקציב המדינה ואישור התקציב השנתי בפרלמנט (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדות בדיקה במשרד הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדות החלטה (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדות חקירה ממלכתיות - סקירה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדות חקירה של האום העוסקות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדות לפניות הציבור בפרלמנטים בעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדות לקידום מעמד הילד ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדות ממונות - ועדות קרואות (ת.עדכון: 20/05/2019) ועדות קבלה ביישובים קהילתיים בנגב ובגליל (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת גלי צהל של רשות השידור (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת החקירה הממלכתית לעניין היעלמם של ילדים מבין עולי תימן (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא משק המים דין וחשבון (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין עמלות הבנקים - דין-וחשבון מסכם - עמי צדיק אדוארד קורצנשטיין (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת החקירה הפרלמנטרית בעניין עמלות הבנקים - דין-וחשבון מסכם (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת טירקל וועדות נוספות לבחינת מינויים בשירות הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) ותק בעבודה כתנאי זכאות לדמי פיטורין בישראל ובמדינות אחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) זיהוי קורבנות באסון רב נפגעים (ת.עדכון: 06/12/2016) זיהום מי הים - חקיקה ואכיפה (ת.עדכון: 06/12/2016) זיופי עתיקות (ת.עדכון: 06/12/2016) זיקה למקרקעין כבסיס לזכות הבחירה לרשויות מקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) זכאות לגמלת ניידות לאחר גיל הפרישה (ת.עדכון: 06/12/2016) זכאות להקלות במס בגין לקויות למידה (ת.עדכון: 06/12/2016) זכאות קטינים שאינם תושבים לביטוח רפואי (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות אסירים במשפט הבין-לאומי וביקורת על תנאי הכליאה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות במשפט בחוקות (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות דתיות ומתן שירותי דת בצבאות זרים (ת.עדכון: 06/11/2019) זכויות הורות לאבות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות הורים בעניינים הנוגעים לחינוך ורווחה (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות הילד כתחום לימוד ומחקר במוסדות להשכלה גבוהה (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות המוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי לזרים העובדים בישראל ומיצוין (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות הקשישים בישראל חקיקה ותוכניות הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות והפרשות פנסיוניות מוגדלות עבור עולים חדשים (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות וצרכים של ילדים מהגרים (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות חברי פרלמנט לשעבר - סקירה השוואתית (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות חוקתיות- טבלה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות ילדים נפגעי הפרעות תקשורת (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות למשפחות חד הוריות (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות נפגעי מלחמת העולם השנייה - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות סבים וסבתות כלפי נכדיהם (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות סבים וסבתות שעלו לארץ עם נכדיהם (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות עובדים בהפרטה (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות עולים עם מוגבלות (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות עולים (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויות פנסיוניות לנשים גרושות (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויותיהם של בני זוג מאותו המין בישראל – תמונת מצב (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויותיהם של בני זוג מאותו המין בישראל – תמונת מצב (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויותיהם של תושבים חוזרים לקבלת שירותים רפואיים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (ת.עדכון: 19/08/2020) זכויותיהן של מתנדבות בודדות ומתנדבות בודדות עולות בשירות הלאומי-אזרחי (ת.עדכון: 06/12/2016) זכויותיו וסמכויותיו של המורה לנוכח אלימות - סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) זכות ההתאגדות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) זכות היולדת לפרטיות (ת.עדכון: 06/12/2016) זכות השביתה - מהות גבולות ושינויים עתידיים (ת.עדכון: 06/12/2016) זכות השתיקה של נבחרי ציבור (ת.עדכון: 29/07/2020) זמינות אמצעי קצה וחיבור לאינטרנט עבור ילדים לצורך למידה מרחוק (ת.עדכון: 06/12/2016) זמינות מקומות חנייה לנכים (ת.עדכון: 06/12/2016) זמן שאלות בפרלמנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) זמן שאלות בפרלמנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) זמני ההמתנה לניתוחים מתוכננים בבתי-החולים (ת.עדכון: 06/12/2016) זמני ההמתנה לרופאים מומחים בקופות-חולים (ת.עדכון: 06/12/2016) זמני המתנה לרופאים מומחים בקופות-חולים (ת.עדכון: 06/12/2016) זרים שנכנסו לישראל באשרת תייר ומועסקים בה שלא לפי תנאי האשרה (ת.עדכון: 06/12/2016) זרים שנכנסו לישראל באשרת תייר ומועסקים בה שלא לפי תנאי האשרה (ת.עדכון: 06/12/2016) זרקור - אלימות כלפי נשים (ת.עדכון: 06/12/2016) זרקור - בערבית (ת.עדכון: 06/12/2016) זרקור - לקראת הבחירות (ת.עדכון: 09/12/2019) זרקור - נתונים אודות תאונות דרכים (ת.עדכון: 06/12/2016) זרקור אבטלה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) זרקור חזית הטרור (ת.עדכון: 06/12/2016) זרקור יום הנגב (ת.עדכון: 19/03/2019) זרקור לקראת הבחירות לכנסת ה-21 (ת.עדכון: 06/12/2016) זרקור מיסים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) זרקור עובדים זרים (ת.עדכון: 06/12/2016) חברות באיגוד מקצועי ותשלום דמי חבר (ת.עדכון: 06/12/2016) חדירת המעסיק לתיבת הדואר האלקטרוני של העובד (ת.עדכון: 06/12/2016) חובות ילדים ובני נוער לחברות הסלולר (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת דווח על אלימות בין בני זוג (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת החזקה של אפוד זוהר בכלי רכב ושימוש בו (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת הנפת הדגל הלאומי והצבתו בבניינים ציבוריים- סקירת חקיקה בישראל ובכמה מדינות מערביות (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת הצבעה בבחירות ארציות ובבחירות מוניציפליות (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת הצבעה בבחירות לפרלמנטים (ת.עדכון: 27/11/2018) חובת חיסון כתנאי לנגישות למערכת החינוך במדינות שונות (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת סימון למוצרים שלא נוסו על בעלי-חיים (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת רישוי של בודקי פוליגרף - דינה צדוק (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת רישוי של בודקי פוליגרף (ת.עדכון: 06/12/2016) חובת שירות צבאי בשווייץ (ת.עדכון: 06/12/2016) חובתם של חברי פרלמנט להגיש הצהרת הון (ת.עדכון: 10/06/2018) חומר רקע לדיון ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות בנושא יוצאי אתיופיה במוסדות להשכלה גבוהה (ת.עדכון: 09/08/2018) חומר רקע לדיון ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הטיפול בתלונות על עבירות שוטרים (ת.עדכון: 06/12/2016) חומר רקע על מצב היחידות לטיפול מיוחד ביילוד (ת.עדכון: 06/12/2016) חופש בחירת רופא - חבר - בבית החולים במסגרת זכאות ציבורית (ת.עדכון: 06/12/2016) חופש ביטוי של חברי פרלמנט (ת.עדכון: 06/12/2016) חופש הביטוי – סוגיות נבחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק איסור התערבות גנטית (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק הבטחת הכנסה התשמא (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק הדיור הציבורי - זכויות רכישה- ניתוח השוואתי (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק ההסדרים –סוגיות והשוואות בין-לאומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק הפסיכולוגים – סקירה משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק הפקדת ספרים (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק התעבורה- משלוח דוח מצולם (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק זכויות הסטודנט – אומדן עלות ראשוני של סעיפים מרכזיים (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק חינוך מבוגרים - השוואה בין לאומית (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק חינוך מבוגרים (ת.עדכון: 30/04/2018) חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנז 1997- דחיית השלמת היישום (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק לימוד חובה -תיקון – לימוד חובה עד כיתה יב- התשסב 2001 (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק עידוד השקעות הון, התשיט-1959 – תיאור וניתוח (ת.עדכון: 06/12/2016) חוקי התיישנות על עבירות מין בארצות הברית (ת.עדכון: 06/12/2016) חיבור מבנים שנבנו ללא היתר בנייה בדאלית אל-כרמל ובעוספיא לרשת החשמל (ת.עדכון: 29/12/2020) חיבורם של מבנים ללא היתר לרשת החשמל ביישובי החברה הערבית (ת.עדכון: 06/12/2016) חידושים בתחום הטיפול בסרטן השד (ת.עדכון: 06/12/2016) חיוב אוטומטי בזמן אוויר עבור שיחה המועברת לתא קולי (ת.עדכון: 06/12/2016) חיוב אישי של נושאי תפקידים ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) חיוב בתי ספר להתחבר לרשת האינטרנט ולהקים אתר אינטרנט –עדכון מסמך (ת.עדכון: 06/12/2016) חיוב תלמידי תיכון עולים מאתיופיה שגילם מעל 18 בתשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות (ת.עדכון: 19/12/2018) חיזוק התא המשפחתי בקרב משפחות עולים (ת.עדכון: 06/12/2016) חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה- חובות האזרחים וסיוע ממשלתי במדינות אחרות (ת.עדכון: 06/12/2016) חיזוק מעמדה של העיר אילת על ידי הטבות מס במסגרת אזור סחר חופשי (ת.עדכון: 06/12/2016) חילוט בחקיקה העוסקת במאבק בארגוני פשיעה וטרור- משפט משווה (ת.עדכון: 06/12/2016) חילוט כלי-רכב בעיר ניו-יורק - השלמת מידע (ת.עדכון: 06/12/2016) חילוט כלי-רכב בעיר ניו-יורק (ת.עדכון: 06/12/2016) חילופי גברי בעת חילופי השלטון בישראל ובארצות-הברית (ת.עדכון: 06/12/2016) חילופי גברי בעת חילופי השלטון בישראל ובארצות-הברית (ת.עדכון: 06/12/2016) חינוך ביתי (ת.עדכון: 06/12/2016) חינוך והשכלה בקרב קשישים - יובל וורגן (ת.עדכון: 06/12/2016) חינוך והשכלה בקרב קשישים (ת.עדכון: 06/12/2016) חינוך לדמוקרטיה (ת.עדכון: 06/12/2016) חינוך לשוויון בין המינים (ת.עדכון: 06/12/2016) חינוך לשוויון מגדרי (ת.עדכון: 06/12/2016) חינוך מיני במערכת החינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) חינוך סביבתי (ת.עדכון: 06/12/2016) חיסון ילדים (ת.עדכון: 06/12/2016) חיסון מבוגרים ועובדים נגד טטנוס