(ת.עדכון: 06/12/2016) אלימות כלפי מורים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הטיפול במכורים לסמים הסובלים ממחלת נפש לאחר העברת שירותי בריאות הנפש מאחריות משרד הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הכנסת טכנולוגיות חדשות לסל שירותי הבריאות שבאחריות משרד הבריאות (ת.עדכון: 06/12/2016) העסקת מורים באמצעות גופים מתווכים (ת.עדכון: 06/12/2016) הפעלת שירותי תחבורה ציבורית בסופי שבוע - בישראל ובכמה אזורים מטרופוליניים בעולם (ת.עדכון: 06/12/2016) יישום החוק המחייב גופים המחזיקים ציי רכב להצמיד לכלי-הרכב השייכים לצי מדבקה עם מידע בדבר דרכי הדיווח על נהיגה לא נאותה של הנוהגים בהם (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות הטיפול של המשרד לביטחון הפנים והמשטרה באלימות חמורה בחברה הערבית ובמניעתה (ת.עדכון: 06/12/2016) מרפאות בריאות הנפש במגזר הערבי (ת.עדכון: 06/12/2016) ניתוח מרכיבי מודל הFLEXICURITY בשוק העבודה בדנמרק, בשבדיה ובפינלנד בהשוואה לישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) ניתוח תקציב משלחות הרכש, הנספחויות והנציגויות של משרדי הממשלה בחול (ת.עדכון: 06/12/2016) נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על בוגרי פרויקט מסע שעלו לישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) נתונים על קבוצות הזכאות המרכזיות לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון ביישובים הערביים (ת.עדכון: 06/12/2016) סוגיות סביבתיות ותכנוניות במפרץ חיפה תכנית מתחם בזן ותכנית קרקעות הצפון (ת.עדכון: 06/12/2016) פשיעה מדווחת של זרים ובהם מסתננים בישראל 2009-2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) שירות התחבורה הציבורית בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) שירותי תחבורה ציבורית ביישובים כפריים ובחינת מצב השירות בחמש מועצות אזוריות (ת.עדכון: 06/12/2016) תוכניות חינוך חיצוניות במערכת החינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) תחבורה ציבורית עבור האוכלוסייה הערבית – תמונת מצב בכמה יישובים (ת.עדכון: 06/12/2016) תיאור וניתוח הרזרבות בתקציב המדינה בשנים 2011 עד 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) תיאור וניתוח השלכות הצעת חוק מס ערך מוסף (הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים מוטבת) (ת.עדכון: 06/12/2016) תמא 83 שינוי 2 (הריסה-בינוי)- תכנון עירוני כוללני וזכויות תושבים (ת.עדכון: 06/12/2016) תנאי שכר, החזרי הוצאות ושירותים נוספים שחברי מועצה ברשויות מקומיות זכאים להם - סקירה משווה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין