(ת.עדכון: 14/07/2019) הארכת ההליך התחרותי השני להענקת רישיונות חדשים לחיפוש גז טבעי ונפט בים (ת.עדכון: 14/07/2019) הודעה לממשלה על החלטת שר האנרגיה לפעול לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז הטבעי (ת.עדכון: 14/07/2019) הודעה על עצירת ההכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי 1 (ת.עדכון: 14/07/2019) הודעה על עצירת ההכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי (ת.עדכון: 14/07/2019) הוראות שר האנרגיה לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז 1 (ת.עדכון: 14/07/2019) הוראות שר האנרגיה לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז (ת.עדכון: 14/07/2019) הושלמה בניית קו הגז הטבעי לירושלים בהשקעה של 290 מיליון שח (ת.עדכון: 14/07/2019) החל קידוח האקספלורציה במאגר כריש (ת.עדכון: 14/07/2019) החלטת רשות החשמל, מישיבה 547 מיום 03-09-2018 (ת.עדכון: 04/09/2019) הכנסות של כ-426 מיליון שח מתמלוגי הגז ‏הטבעי, הנפט והמחצבים, בחציון הראשון לשנת ‏‏2019‏ (ת.עדכון: 14/07/2019) הממשלה אישרה את המלצות הצוות המקצועי לבחינה תקופתית של מסקנות ועדת צמח (ת.עדכון: 14/07/2019) הממשלה אישרה כעת את השינוי המבני בחברת מקורות שהגישו שר האנרגיה ושר האוצר ‏בהמשך לתוכנית לטיפול בבצורת והצלת הכנרת (ת.עדכון: 14/07/2019) הנחיות המפקח על המכרות והממונה על ענייני הנפט, להגשת בקשה להיתר חקירה ורישיון חיפוש למחצבים (ת.עדכון: 14/07/2019) ועדת בדיקה לאירועים במתקן שורק (ת.עדכון: 14/07/2019) מרכז האנרגיה ישראל-ארהב מפרסם קול קורא ‏בהיקף של 40 מיליון דולר‏ (ת.עדכון: 04/09/2019) משרד האנרגיה ומינהל התכנון מקדמים תוכנית ‏מתאר ארצית אחת מקיפה לתשתיות משק ‏האנרגיה (ת.עדכון: 14/07/2019) משרד האנרגיה ומשרד האוצר שוקלים הענקת ‏תמריצים בשווי 40 מיליון ₪ במטרה לעודד ‏מעבר לשימוש בכלי רכב בהנעה חלופית (ת.עדכון: 12/08/2019) משרד האנרגיה יעניק כ-8.5 מיליון שקלים ‏לרשויות מקומיות, מפעלים ומבני מסחר בדרום ‏הארץ, לביצוע פרויקטים להתייעלות באנרגיה (ת.עדכון: 14/07/2019) משרד האנרגיה לרשויות המקומיות- דווחו על ‏צריכת האנרגיה שלכם או שתיקנסו (ת.עדכון: 04/09/2019) משרד האנרגיה מחבר את הגליל לגז טבעי (ת.עדכון: 14/07/2019) משרד האנרגיה מפרסם את הפעימה השנייה של תוכנית ההאצה לחיבור צרכנים לרשת חלוקת הגז הטבעי (ת.עדכון: 14/07/2019) משרד האנרגיה מציג את מאגר המידע הלאומי החדש לנפט וגז טבעי (ת.עדכון: 04/09/2019) נוהל כניסת המשרד כמגיש בתוכניות לכרייה וחציבה בקרקע פרטית (ת.עדכון: 12/08/2019) עדכון מחירי הדלק - חודש אוגוסט 2019 (ת.עדכון: 14/07/2019) עדכון מחירי הדלק - חודש אפריל 2019 (ת.עדכון: 14/07/2019) עדכון מחירי הדלק - חודש יוני 2019 (ת.עדכון: 14/07/2019) עדכון מחירי הדלק - חודש מאי 2019 (ת.עדכון: 14/07/2019) עדכון מחירי הדלק - חודש מרץ 2019 (ת.עדכון: 04/09/2019) עדכון מחירי הדלק - חודש ספטמבר 2019 (ת.עדכון: 14/07/2019) עדכון מחירי הדלק - חודש פברואר 2019 (ת.עדכון: 14/07/2019) רשימת זוכים במכרז 114-2018 ציבורי סדר הזוכים לאו דווקא מעיד על דרוג ההצעות (ת.עדכון: 11/08/2019) רשימת זוכים חברות – מכרז 116_2018 – עמדות טעינה מהירות (DC) (ת.עדכון: 12/08/2019) שטחי הגז בישראל (ת.עדכון: 14/07/2019) שיא הכנסות שנתי של 878 מיליון ₪ מתמלוגי ‏הגז הטבעי, הנפט והמחצבים בשנת 2018‏ (ת.עדכון: 14/07/2019) שר האנרגיה דר יובל שטייניץ אישר את ‏תוכנית הפיתוח של רשת הולכת החשמל עד שנת ‏‏2022, בהסכמת שר האוצר (ת.עדכון: 14/07/2019) ‎66 ‎מיליון ₪ נוספים יוענקו ליזמים, תעשיינים ‏ורשויות מקומיות במסגרת המקצה השלישי ‏לקידום התייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי ‏חממה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין