(ת.עדכון: 08/09/2020) LPP_June_Audit_report (ת.עדכון: 22/04/2020) Petroleum Rights (ת.עדכון: 08/09/2020) אגירה במשק החשמל – מגמות, טכנולוגיות, שימושים וצעדים נדרשים (ת.עדכון: 11/10/2020) אומדן חישוב עלות זיהום אוויר ממתקן מתנול - נספח ב' (ת.עדכון: 29/07/2020) אנרגיה בתקופת קורונה (ת.עדכון: 28/10/2020) בדיקות מתקני גז ביתיים (ת.עדכון: 22/11/2020) בחינת חלופות לאספקת אנרגיה בבניה חדשה במגזר הביתי (ת.עדכון: 18/02/2020) בלילה אירעה תקלה בסיב תקשורת בין בארות הגז לאסדת לוויתן (ת.עדכון: 18/02/2020) בעקבות תקלה שהתגלתה בצנרת לבארות לוויתן (ת.עדכון: 17/08/2020) בקשה לקבלת התייחסות הציבור בנושא ‏שיווק גז טבעי במגזר הביתי (ת.עדכון: 08/09/2020) דוח על הכנסות מינהל אוצרות טבע (ת.עדכון: 13/05/2020) האצת פרויקטי תשתית במשק האנרגיה והמים לעידוד צמיחה כלכלית (ת.עדכון: 22/11/2020) הודעה בדבר בקשה שהוגשה לפי פקודת המכרות לקבלת זכות חיפוש - פוספט (ת.עדכון: 11/10/2020) הודעה על דחיית מועד להגשת התייחסויות הציבור לפניה לכל גורם המעוניין בכך לעניין תיקון החלטת מועצה 8-2019 (ת.עדכון: 18/02/2020) הזרמה סדירה של קונדנסט מאסדת לוויתן לבתי זיקוק חיפה (ת.עדכון: 23/01/2020) החלה הזרמת הגז הטבעי למצרים (ת.עדכון: 23/01/2020) המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה הקמת שתי ‏יחידות ייצור חדשות בתחנת הכוח אורות רבין ‏שיופעלו בגז טבעי במקום בפחם (ת.עדכון: 18/02/2020) המועצה לענייני משק הגז הטבעי במשרד האנרגיה פרסמה היום שימוע ציבורי בנושא הקמת קו גז ימי בין אשדוד ואשקלון על ידי חברת נתגז (ת.עדכון: 22/04/2020) המלצות מועצת הנפט מיום 1.4.2020 (ת.עדכון: 18/02/2020) הנחיות לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר בקשר לזכויות נפט בים, לפי סעיף 32 לחוק הנפט (ת.עדכון: 08/07/2020) הענקת רישיון חיפוש לגיר לאבקות (ת.עדכון: 08/07/2020) הקמת עמדות טעינה במבני מגורים משותפים קיימים (ת.עדכון: 22/04/2020) השותפות בתמר התבקשו לתקן את ההסדרים ביניהן (ת.עדכון: 08/07/2020) השפעת הקורונה על צריכת האנרגיה בישראל (ת.עדכון: 22/11/2020) התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה לשנים 2020-2030 - מלא (ת.עדכון: 22/11/2020) התוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה לשנים 2020-2030 (ת.עדכון: 11/10/2020) חוות דעת משרד הכלכלה והתעשייה לצוות המקצועי לגיבוש המלצות לייצוא מוצרי המשך (ת.עדכון: 18/02/2020) חומרי הגלם למשק הבנייה והסלילה ולתעשייה 2019 (ת.עדכון: 23/01/2020) יצא לדרך המכרז להקמת מתקן התפלה בגליל המערבי (ת.עדכון: 17/08/2020) מדריך היערכות רשויות מקומיות לתחבורה פרטית חשמלית (ת.עדכון: 11/10/2020) מוצרי המשך מגז טבעי - דוח ועדת המשנה מכוח סעיף 3 להחלטת הממשלה 4442 (ת.עדכון: 28/10/2020) מוצרי המשך מגז טבעי - דוח ועדת המשנה (ת.עדכון: 18/02/2020) ממכרה פוספטים למצפה שיטפונות (ת.עדכון: 22/11/2020) מקדמים את האיסט מד (ת.עדכון: 08/09/2020) משק האנרגיה בישראל 2019 (ת.עדכון: 18/02/2020) משרד האנרגיה יעניק 200 אלף ₪ לעיריית אילת ‏לביצוע בדיקת היתכנות ותכנון ראשוני לאספקת ‏‏100% מתצרוכת החשמל של העיר באמצעות ‏אנרגיות מתחדשות ומתקני אגירה (ת.עדכון: 23/01/2020) משרדי האנרגיה, הביטחון, האוצר ורשות החשמל, ‏חתמו על הסכם מסגרת שיאפשר הקמה של מאות ‏טורבינות רוח בצפון הארץ (ת.עדכון: 28/10/2020) מתווה לקידום בניה מאופסת אנרגיה בישראל (ת.עדכון: 22/11/2020) ניסיון הימלטות של מוכר גז פיראטי בשכונת נווה יעקב בירושלים ממפקחי משרד האנרגיה הסתיים במעצר (ת.עדכון: 18/02/2020) סיכום דיון ועדת המחירים בנושא משאבות בנזין 95 בשירות עצמי (ת.עדכון: 08/09/2020) סקירת טכנולוגיות עיקריות לאגירת אנרגיה והתאמתן לישראל (ת.עדכון: 18/02/2020) סקירת משק האנרגיה בישראל 2018 (ת.עדכון: 08/09/2020) סקירת משק הגז הטבעי העולמי (ת.עדכון: 22/11/2020) עדכון מחירי הדלק - חודש נובמבר 2020 (ת.עדכון: 08/09/2020) עדכון מחירי הדלק - חודש ספטמבר 2020 (ת.עדכון: 18/02/2020) עדכון מחירי הדלק - חודש פברואר 2020 (ת.עדכון: 11/10/2020) עדכון מחירי הדלק אוקטובר 2020 (ת.עדכון: 17/08/2020) עקרונות מדיניות הגדלת יעדי ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות לשנת – 2030 (ת.עדכון: 29/07/2020) ערעור לגבי רישיון חיפושי נפט וגז 367 המכונה אלון D (ת.עדכון: 23/01/2020) פורסם שלב המיון המוקדם למכרז להקמת תחנת הכוח הסולארית הגדולה ביותר בישראל (ת.עדכון: 18/02/2020) פניה לכל גורם המעוניין בכך להביא את הצעתו או עמדתו לעניין תוספת להחלטת מועצה 2-2014 (ת.עדכון: 11/10/2020) פניה לכל גורם המעוניין בכך להביא את הצעתו או עמדתו לעניין תיקון להחלטת מועצה 8-2019 (ת.עדכון: 14/06/2020) פנייה לכל גורם המעוניין בכך להביא את הצעתו או עמדתו לעניין אישור לחחי למכור ולשווק עודפי גז טבעי נוזלי (ת.עדכון: 22/04/2020) צניחה היסטורית בכמויות השימוש בדלק בשל הקורונה ומגבלות התנועה (ת.עדכון: 22/11/2020) צעד משמעותי בדרך לפתיחת שוק ייבוא מוצרי החשמל (ת.עדכון: 08/09/2020) שמש במקום פחם (ת.עדכון: 17/08/2020) תכנית שר האנרגיה לקידום צמיחה במשק על רקע משבר הקורונה (ת.עדכון: 23/01/2020) ‏נחתם הסכם צינור הגז‎ East-Med
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין