(ת.עדכון: 22/04/2020) Petroleum Rights (ת.עדכון: 18/02/2020) בלילה אירעה תקלה בסיב תקשורת בין בארות הגז לאסדת לוויתן (ת.עדכון: 18/02/2020) בעקבות תקלה שהתגלתה בצנרת לבארות לוויתן (ת.עדכון: 13/05/2020) האצת פרויקטי תשתית במשק האנרגיה והמים לעידוד צמיחה כלכלית (ת.עדכון: 18/02/2020) הזרמה סדירה של קונדנסט מאסדת לוויתן לבתי זיקוק חיפה (ת.עדכון: 23/01/2020) החלה הזרמת הגז הטבעי למצרים (ת.עדכון: 23/01/2020) המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה הקמת שתי ‏יחידות ייצור חדשות בתחנת הכוח אורות רבין ‏שיופעלו בגז טבעי במקום בפחם (ת.עדכון: 18/02/2020) המועצה לענייני משק הגז הטבעי במשרד האנרגיה פרסמה היום שימוע ציבורי בנושא הקמת קו גז ימי בין אשדוד ואשקלון על ידי חברת נתגז (ת.עדכון: 22/04/2020) המלצות מועצת הנפט מיום 1.4.2020 (ת.עדכון: 18/02/2020) הנחיות לאופן חישוב שווי התמלוג על פי הבאר בקשר לזכויות נפט בים, לפי סעיף 32 לחוק הנפט (ת.עדכון: 22/04/2020) השותפות בתמר התבקשו לתקן את ההסדרים ביניהן (ת.עדכון: 18/02/2020) חומרי הגלם למשק הבנייה והסלילה ולתעשייה 2019 (ת.עדכון: 23/01/2020) יצא לדרך המכרז להקמת מתקן התפלה בגליל המערבי (ת.עדכון: 18/02/2020) ממכרה פוספטים למצפה שיטפונות (ת.עדכון: 18/02/2020) משרד האנרגיה יעניק 200 אלף ₪ לעיריית אילת ‏לביצוע בדיקת היתכנות ותכנון ראשוני לאספקת ‏‏100% מתצרוכת החשמל של העיר באמצעות ‏אנרגיות מתחדשות ומתקני אגירה (ת.עדכון: 23/01/2020) משרדי האנרגיה, הביטחון, האוצר ורשות החשמל, ‏חתמו על הסכם מסגרת שיאפשר הקמה של מאות ‏טורבינות רוח בצפון הארץ (ת.עדכון: 18/02/2020) סיכום דיון ועדת המחירים בנושא משאבות בנזין 95 בשירות עצמי (ת.עדכון: 18/02/2020) סקירת משק האנרגיה בישראל 2018 (ת.עדכון: 18/02/2020) עדכון מחירי הדלק - חודש פברואר 2020 (ת.עדכון: 23/01/2020) פורסם שלב המיון המוקדם למכרז להקמת תחנת הכוח הסולארית הגדולה ביותר בישראל (ת.עדכון: 18/02/2020) פניה לכל גורם המעוניין בכך להביא את הצעתו או עמדתו לעניין תוספת להחלטת מועצה 2-2014 (ת.עדכון: 13/05/2020) פניה לכל גורם המעוניין בכך להביא את הצעתו או עמדתו לעניין תיקון להחלטת מועצה 8-2019 (ת.עדכון: 22/04/2020) צניחה היסטורית בכמויות השימוש בדלק בשל הקורונה ומגבלות התנועה (ת.עדכון: 23/01/2020) ‏נחתם הסכם צינור הגז‎ East-Med
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין