(ת.עדכון: 06/12/2016) 01 - נוהל רישוי מוסד חינוכי חדש ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) 02 - נוהל חידוש רישיון להפעלת מוסד חינוכי ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) 02 - נוהל רישוי מוסד חינוכי חדש לשנת תשעב (ת.עדכון: 06/12/2016) 03 - נוהל העברת בעלות על מוסד חינוכי מבעלות ‏לבעלות (ת.עדכון: 06/12/2016) 03-2 - נוהל העברת בעלות על מוסד חינוכי מרשות ‏מקומית לגורם מפעיל ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) 03-נוהל העברת בעלות על בית ספר-גן ילדים (ת.עדכון: 06/12/2016) 04 - נוהל הגשת בקשה לאישור לפתיחה ולקיום ‏מוסדות פטור לשנת תשעא (ת.עדכון: 06/12/2016) 04 - נוהל הגשת בקשה לאישור לפתיחה ולקיום ‏מוסדות פטור ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) 05 - נוהל קבלת אישור תברואתי מרשות הבריאות ‏במסגרת תהליך רישוי מוסדות חינוך-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) 05 - נוהל קבלת אישור תברואתי מרשות הבריאות ‏במסגרת תהליך רישוי מוסדות חינוך (ת.עדכון: 06/12/2016) 06-נוהל חידוש רישיון להפעלת מוסד חינוכי ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) 07 - נוהל הכרה במוסד חינוך חרדי תרבותי ייחודי (ת.עדכון: 06/12/2016) 07-נוהל פתיחת מוסד חינוך חרדי תרבותי ייחודי ‏‏(נוהל הכרה)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל רישוי גני ילדים לגילאי 3-4 במסגרת החלטת ממשלה ‏לחינוך חינם (ת.עדכון: 10/11/2019) נוהלי רישוי תש'ף (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימת אחראי התברואה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין