1. 4.59 - הקמת מבנה להשכרה לתעשייה עתירת הידע במועצה מקומית ירוחם
2. 4.60 - ידום מיזמי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בעקבות משבר הקורונה
3. ארכיון
4. נספחי 4.56
5. נספחים 6.10
6. נספחים 7.9
(ת.עדכון: 06/02/2019) 0.0 - הוראות כלליות (ת.עדכון: 07/02/2019) 0.1 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 0.1 - קיבוץ יחידות לחטיבות עבודה (ת.עדכון: 06/02/2019) 0.3 - מינוי שר והסדרים למניעת ניגוד עניינים הנלווים להם (ת.עדכון: 06/02/2019) 0.3 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 0.3 - שאלון (ת.עדכון: 06/02/2019) 0.4 - התניית סיוע בקיום אחריות חברתית (ת.עדכון: 07/02/2019) 0.4 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 0.5 - תכניות עבודה (ת.עדכון: 06/02/2019) 04_22_09_05_2016 (ת.עדכון: 07/02/2019) 10.1 - נספח ב (ת.עדכון: 06/02/2019) 10.1 - סחר ביהלומי גלם הנפקת אישורים ותעודות לפי תהליך קימברלי (ת.עדכון: 07/02/2019) 11.1 - בקשה לפריסת חובות (ת.עדכון: 06/02/2019) 11.1 - הליך גביית חובות (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.10 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.10.5 - יבוא בדים מבנגלדש ומפקיסטן הטעונים רישיון יבוא (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.11 - היוועצות עם הממונה על חוקיות הייבוא (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.3 - bxpj 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.3 - טופס בקשה - פרטים להצהרת משתמש סופי ‏ (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.3 - טופס פרטים להצהרת משתמש סופי ‏ (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.3 - כימיקלים מהרשימה האוסטרלית שאינם מופיעים במפורש באמנה הכימית (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.3 - פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית - CWC (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.3 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.4 - בקשה לרישיון יבוא (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.4 - יבוא טובין מארצות שלא חל עליהן צו יבוא חופשי - תמצית (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.4 - יבוא טובין מארצות שלא חל עליהן צו יבוא חופשי (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.5 - בדיקות מעבדה (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.5 - בקשה לאישור מיוחד ליבואן (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.5 - הדינים החלים על יבוא משקאות משכרים (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.5 - יבוא משקאות משכרים (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.5 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.6 - אודיו או וידאו מקצועי – תצהיר (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.6 - הענקת פטור בהתאם לסעיף 2 (ג)(2 ) לצו יבוא חופשי (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.6 - יבוא טובין המשמשים במוצר הסופי המיועד למכירה בארץ – תצהיר (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.6 - יבוא לשם יצוא – התצהיר (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.6 - יבוא לשם שימוש עצמי – תצהיר (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.6 - יבוא תכשיטים בלתי מוגמרים וחלקי תכשיטים עי יבואן התכשיטים – תצהיר (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.6 - יבוא תכשיטים וחלקיהם עי יצרן התכשיטים – תצהיר (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.6 - יבוא תרומות - תצהיר (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.6 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.6 - נספח 15 - נוב' 17 (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.6 - נספח 15 (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.6 - פטור מאישור תקן רשמי ביבוא כמויות קטנות – התחייבות (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.6 - ציוד מחשבים, מדפסות, מכונות צילום, כלי נגינה חשמליים – תצהיר (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.6 - תמצית (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.7 - חלוקת מכסות ליבוא מזון בפטור ממכס או במכס מופחת (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.7 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.7 - נספח 3 (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.7 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.8 - אישור מעמד של יבואן מורשה של אמצעי סימון ימיים (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.8 - אישור מעמד של יבואן מורשה לזיקוקין דינור מקצועיים (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.8 - בקשה לקבלת מעמד של יבואן מורשה ‏ (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.8 - הנחיות ליבואן זיקוקין דינור מקצועיים (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.8 - הנחיות ליבואן מוצרי אמצעי סימון ימיים (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.8 - התחייבות היבואן ‏ (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.8 - יבוא זיקוקין דינור ומוצרי פירוטכניקה (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.8 - מפרט נתונים טכניים על מוצר (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.8 - רשימת סוגי הפריטים המופיעים בבקשה לרישיון יבוא (ת.עדכון: 06/02/2019) 2.9 - חלוקת מכסות ליבוא של חומרים הפוגעים בשכבת האוזון (ת.עדכון: 07/02/2019) 2.9 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 3.1 - אמות מידה למתן חסויות לתערוכות בישראל (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.1 - תמצית (ת.עדכון: 06/02/2019) 3.11 - יצוא תוכנה (ת.עדכון: 06/02/2019) 3.13 - אותות סחר חוץ של מדינת ישראל ליצואנים (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.13 - אותות סחר חוץ של מדינת ישראל (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.13 - נספח 3 (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.19 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 3.19 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 3.19 - קבלת אישור מכירה חופשי בישראל לתמרוקים CFS (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.19 - תמצית (ת.עדכון: 06/02/2019) 3.2 - נספח 4 (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.2 - תכנית ייעודית סין והודו מענק להקמת נציגות שיווקית - 2013 (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.2 - תכנית ייעודית סין והודו מענק להקמת נציגות שיווקית (ת.עדכון: 06/02/2019) 3.2 - תכנית ייעודית סין, הודו ויפן סיוע להקמת נציגות שיווקית (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.2 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.5 - bxpj 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.5 - דף הנחיות והסברים למילוי טופס בקשה לרישיון יצוא דו-שימושי (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.5 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.5 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 3.5 - פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו שימושיים (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.5 - פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה (ת.עדכון: 07/02/2019) 3.6 - טופס דיווח יצוא בהתאם לצו הפיקוח כימי ביולוגי גרעיני (ת.עדכון: 06/02/2019) 3.6 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 3.6 - פיקוח על היצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני (ת.עדכון: 06/02/2019) 3.7 - שימוש בשם ישראל כארץ מקור ברשימון היצוא (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.1 - חוות דעת רואה החשבון של התאגיד (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.1 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.1 - נספח 6 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.1 - תכנית להגדלת תעסוקה אזור תעשייה נע'מ (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.16 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.16 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.16 - תפעול וקידום עיצוב תעשייתי בתעשיה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.17 - כתב ערבות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.17 - נהלי תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.17 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.17 - נספח 3 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.17 - שאלות ותשובות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.17 - תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.17 - תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.18 - נהלי תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.18 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.18 - נספח 5 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.18 - נספח 7 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.18 - שאלות ותשובות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.18 - תכנית שכר גבוה - תמצית (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.18 - תכנית שכר גבוה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.19 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.19 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.19 - תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב - תמצית (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.19 - תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.20 - התכנית לשילוב מתמחים מהאוכלוסייה הערבית בתעשייה עתירת הידע (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.20 - כתב ערבות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.20 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.20 - נספח 3 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.20 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.20 - תעשייה עתירת ידע (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.21 - הצהרה בדבר אחריות חברתית (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.21 - התחייבות להעברת דיווחים עד לתאריך 31-12-2020‏ (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.21 - התחייבות מורשי חתימה מטעם היזם (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.21 - טופס בקשה ‏ (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.21 - טופס דיווח שנתי להפחתת פליטות גזי חממה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.21 - כתב ערבות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.21 - נוסח אימות הפחתות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.21 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.21 - סיוע בהשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.21 - רשימת מגזרים זכאים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.22 - טופס מילוי פרטים להשתתפות בתכנית תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים ‏בירושלים בעלות העסקה גבוה ‏ (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.22 - כתב ערבות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.22 - נהלי תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בירושלים (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.22 - נספח 4 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.22 - שאלות ותשובות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.22 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.26 - נהלי התכנית להאצת עסקים מתפתחים (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.26 - תכנית להאצת עסקים מתפתחים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.26 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.28 - כתב ערבות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.28 - מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים בישראל (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.28 - נהלי מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בעסקים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.28 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.28 - נספח 4 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.28 - שאלות ותשובות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.28 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.29 - התחייבות הגורם העסקי לעמוד בדרישות ההוראה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.29 - טופס הגשת בקשה לסיוע (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.29 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.29 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.29 - תכנית סיוע להקמת ארגון קניות ומועדון קניות לעסקים קטנים ובינוניים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.30 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.31 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.31 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.31 - נספח 3 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.31 - קול קורא לעסקים חברתיים המעסיקים אוכלוסייה מועדפת (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.31 - תכנית סיוע לעסקים חברתיים )פיילוט( (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.31 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.32 - 2015 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.32 - טופס בקשה למילוי פרטים ‏ (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.32 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.32 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.34 - מסלול לקידום התחרות בענף מוצרי החלב (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.34 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.34 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.34 - נספח 3 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.35 - הנחיות להכנת תכנית עבודה להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.35 - נהלי התכנית להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.35 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.35 - נספח 3 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.35 - פירוט ניקוד סעיפי דירוג סיכון פיננסי (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.35 - תכנית להעלאת רמת המוכנות לאיומי סייבר (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.36 - הצהרת המנהלים המוסמכים לחתום בשם התאגיד (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.36 - טופס מילוי פרטים להקמה- להרחבה- להעתקה של עסק (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.36 - כתב ערבות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.36 - מסלול לעידוד התחרות בשוק בשר בקר טרי כשר מפורק - שאלות ותשובות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.36 - מסלול לעידוד התחרות בשוק בשר בקר טרי כשר מפורק (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.36 - נוהל מסלול לעידוד התחרות בשוק בשר בקר טרי כשר מפורק (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.36 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.36 - נספח 7 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.36 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.37 - הצהרת המנהלים המוסמכים לחתום בשם התאגיד (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.37 - טופס מילוי פרטים להקמה- להרחבה- שדרוג של תאגיד (ת.עדכון: 19/03/2019) 4.37 - מסלול לעידוד התחרות בשוק המזון ללא גלוטן (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.37 - נוהל מסלול לעידוד התחרות בשוק המזון ללא גלוטן (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.37 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.37 - נספח 4 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.37 - שאלות ותשובות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.38 - טופס בקשה להשתתפות בתכנית- סיוע להגברת בטיחות המזון ואיכותו ‏בעסקים קטנים ובינוניים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.38 - נהלי התכנית סיוע להגברת בטיחות המזון ואיכותו בעסקים קטנים ובינוניים (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.38 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.38 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.38 - תכנית סיוע להגברת בטיחות המזון ואיכותו בעסקים קטנים ובינוניים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.38 - תכנית סיוע להגברת בטיחות המזון ואיכותו (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.39 - הצהרת המנהלים המוסמכים לחתום בשם התאגיד (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.39 - טופס מילוי פרטים להקמה- להרחבה- להעתקה של עסק (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.39 - כתב ערבות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.39 - מסלול לתמיכה ברכש ציוד בנייה מתועשת - נוהל (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.39 - מסלול לתמיכה ברכש ציוד בנייה מתועשת (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.39 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.39 - נספח 4 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.39 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.40 - הצהרת המנהלים המוסמכים לחתום בשם התאגיד (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.40 - טופס מילוי פרטים להקמה- להרחבה- להעתקה של עסק (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.40 - כתב ערבות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.40 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.40 - נספח 4 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.40 - נספח 5 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.40 - תכנית להגדלת התיעוש בבנייה מרקמית רוויה של מבני מגורים - נוהל (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.40 - תכנית להגדלת התיעוש בבנייה מרקמית רוויה של מבני מגורים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.40 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.41 - טופס דיווח שנתי להפחתת פליטות גזי חממה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.41 - טופס מילוי פרטים עבור בקשת סיוע לפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.41 - כתב ערבות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.41 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.41 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.41 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.41 - נספח 10 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.41 - נספח 11 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.41 - נספח 6 (ת.עדכון: 20/05/2019) 4.41 - פירוט החברות שניתן להן אישור לקבלת סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות - 2018 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.41 - רשימת אתרי גריטה מורשים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.42 - טופס מילוי פרטים להקמה- להרחבה- להעתקה של עסק (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.42 - כתב ערבות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.42 - נספח 4 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.42 - שאלות ותשובות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.42 - תכנית תנופה בתעסוקה - קידום ושדרוג (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.42 - תכנית תנופה בתעסוקה התכנית לקידום ושדרוג תעסוקתי של יוצאי אתיופיה (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.43 - התכנית לשילוב מתמחים יוצאי אתיופיה בתעשייה עתירת הידע (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.43 - התכנית לשילוב מתמחים יוצאי אתיופיה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.43 - טופס מילוי פרטים להקמה- להרחבה- להעתקה של עסק (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.43 - כתב ערבות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.43 - נספח 3 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.44 - הנחיות להגשת הבקשה (ת.עדכון: 20/05/2019) 4.44 - העלאת הפריון בתעשייה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.44 - נוהל תכנית להעלאת הפריון בתעשייה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.44 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.44 - נספח 10 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.44 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.44 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.44 - נספח 5 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.44 - שאלות ותשובות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.44 - תכנית להעלאת הפריון בתעשייה (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.45 - אותות הוקרה למעסיקי עובדים בעלי מוגבלויות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.45 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.45 - רשימה מרוכזת של המסמכים והאישורים נדרשים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.46 - הצהרת המנהלים המוסמכים לחתום בשם התאגיד (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.46 - טופס מילוי פרטים להקמה- להרחבה- להעתקה של עסק (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.46 - כתב ערבות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.46 - מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים לדימונה, ערד וירוחם (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.46 - נוהל מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים לדימונה, ערד וירוחם (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.46 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.46 - נספח 4 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.46 - נספח 7 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.47 - טופס מילוי פרטים להקמה- להרחבה-להעתקה של עסק (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.47 - כתב ערבות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.47 - מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל ברשויות המקומיות דימונה, ערד, ודימונה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.47 - נהלי מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.47 - נספח 3 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.48 - הצהרת המנהלים המוסמכים לחתום בשם התאגיד (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.48 - טופס מילוי פרטים להקמה- להרחבה- שדרוג של תאגיד (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.48 - כתב ערבות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.48 - מסלול לעידוד התחרות בשוק הלחם מקמח מלא (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.48 - נוהל מסלול לעידוד התחרות בשוק הלחם מקמח מלא - נוהל (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.48 - נספח 4 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.48 - נספח 5 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.48 - שאלות ותשובות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.49 - הצהרת המנהלים המוסמכים לחתום בשם התאגיד (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.49 - כתב ערבות (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.49 - מסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.49 - נוהלמסלול למשיכת מפעלים תעשייתיים ליישובי הבדואים בנגב (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.49 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.49 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.49 - נספח 4 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.49 - נספח 7 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.49 - נספח 8 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.49 - תצהיר יזם מהאוכלוסייה הבדואית בנגב (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.5 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.5 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.5 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.5 - נספח 4 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.5 - נספח 5 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.5 - נספח 6 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.5 - נספח 8 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.5 - סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז טבעי ובמימון עלויות הסבת (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.5 - סיוע במימון עלויות חיבור למערכת חלוקת גז (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.50 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.50 - נספח 6 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.50 - נספח 7 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.50 - תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.50 - תכנית להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.51 - אות הוקרה של שר הכלכלה והתעשייה למנהיגי התעשייה הישראלית (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.51 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.51 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.51 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.53 - השתתפות משרד הכלכלה והתעשייה בקידום רכש כחול לבן ברשתות שיווק קמעונאיות (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.53 - נספח 2 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.53 - נספח 3 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.54 - מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.54 - נוהל מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.54 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.54 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.54 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.54 - נספח 5 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.54 - שאלות ותשובות מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.56 - נוהל תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשייה (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.56 - נספח 6 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.56 - נספח 8 (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.56 - סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית (ת.עדכון: 11/06/2019) 4.56 - תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשיה (ת.עדכון: 11/06/2019) 4.56 - תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתעשייה (ת.עדכון: 11/06/2019) 4.56 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.6 - הצהרה ובקשה (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.6 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 4.6 - פרויקט גאווה לאומית בסימן כחול לבן (ת.עדכון: 07/02/2019) 4.6 - תצהיר (ת.עדכון: 07/02/2019) 5.10 - נהלי תכנית 'כסף חכם' – סיוע בהגדלת היקף המכירות בחול (ת.עדכון: 06/02/2019) 5.10 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 5.10 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 5.10 - תכנית כסף חכם (ת.עדכון: 07/02/2019) 5.11 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 5.11 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 5.11 - תוכנית מאגדי תשתית (ת.עדכון: 07/02/2019) 5.11 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 5.11 - תצהיר המחאת חובות וזכויות ‏ (ת.עדכון: 06/02/2019) 5.12 - נהלי תכנית שער לשיווק בינלאומי - נוהל (ת.עדכון: 07/02/2019) 5.12 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 5.12 - תכנית שער לשיווק בינלאומי (ת.עדכון: 06/02/2019) 5.4 - נספח 13 (ת.עדכון: 07/02/2019) 5.4 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 5.4 - נספח 7 (ת.עדכון: 07/02/2019) 5.4 - קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים - תמצית (ת.עדכון: 06/02/2019) 5.4 - קרן סיוע בפרויקטים ומכרזים בין-לאומיים (ת.עדכון: 07/02/2019) 5.9 - מסלול סיוע ליצואן הבודד בשיווק לחול (ת.עדכון: 07/02/2019) 5.9 - מסלול סיוע למאגדי עסקים בשיווק לחול (ת.עדכון: 04/09/2019) 6.10 - תכנית להקמת מתחם מיקרו תעשייה - פודטק תעשייתי (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.2 - מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי תעשייה (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.2 - נהלי מתן המלצות להקצאת קרקע בפטור ממכרז באזורי (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.2 - נספח 1 (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.2 - נספח 11 (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.2 - נספח 13 (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.2 - נספח 15 (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.2 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.2 - נספח 7 (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.2 - נספח 8 (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.2 - נספח 9 (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.3 - אישור תמיכה במינהלת אזור תעשייה משותף (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.3 - בקשה לקבלת סיוע להפעלת מינהלת אזורי תעשייה מרחביים‏ (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.3 - שילוב רשויות מיעוטים במינהלות משותפות (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.4 - בקשה לקבלת מימון לצורך שדרוג תשתיות אזור תעשייה בנגב‏ (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.4 - קריטריונים הנדסיים לפיתוח תשתית המקרקעין לתעשייה (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.4 - תכנית לשדרוג תשתיות אזורי תעשייה ומלאכה בנגב (פיילוט) (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.5 - הסכם להפעלת מנהלת אזור תעשייה (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.5 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.5 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.5 - סיוע למנהלות לאזורי תעשייה (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.6 - הסכם להפעלת מנהלת אזור תעשייה ‏ (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.6 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.6 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.6 - סיוע למנהלות לאזורי תעשייה טייבה, אופקים ושגב שלום (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.7 - הוראת קיזוז (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.7 - הסכם להפעלת מנהלת אזור תעשייה ‏ (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.7 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.7 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.7 - סיוע למנהלות לאזור תעשייה מכח החלטת ממשלה 2017 (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.7 - תמצית (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.8 - נהלי תכנית ניהול אזורי תעשייה (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.8 - נספח 1 (ת.עדכון: 07/02/2019) 6.8 - נספח 2 (ת.עדכון: 06/02/2019) 6.8 - תכנית ניהול וקידום אזורי תעשייה (ת.עדכון: 06/02/2019) 7.2 - אמות מידה לאישור מעבדות על-ידי המפקח על המשקלות והמידות (ת.עדכון: 07/02/2019) 7.2 - בקשת ערר על החלטות הוועדה לאישור‏ (ת.עדכון: 06/02/2019) 7.3 - אמות מידה לאישור מבדקות שירות (ת.עדכון: 07/02/2019) 7.3 - בקשה לחידוש אישור מבדקת שירות (ת.עדכון: 07/02/2019) 7.3 - דוח בדיקת המבדקה (ת.עדכון: 07/02/2019) 7.3 - תעודת אישור למבדקת שירות (ת.עדכון: 06/02/2019) 7.4 - שחרור מהמכס של מכשירי מדידה (ת.עדכון: 06/02/2019) 7.6 - קיום תחרויות לעידוד רכישת מוצרים ישראליים (ת.עדכון: 06/02/2019) 7.8 - פעילות מטה כחול לבן (ת.עדכון: 04/09/2019) 7.9 - סיוע בהקמת זירת מסחר מקוון כחול לבן (ת.עדכון: 23/01/2020) הוראת מנכל 4.59 - קבלת סיוע להקמת מבנה תעשייה להשכרה ‏לתעשייה עתירת ידע בירוחם‏ (ת.עדכון: 07/02/2019) הנחיות לדיווח ההוצאות המוכרות בקרן מאגדי תשתית (ת.עדכון: 07/02/2019) ניהול משותף לאזורי תעשייה במרחב (ת.עדכון: 07/02/2019) נספחים וטפסים שחובה לצרף לבקשה מלאה לתכנית קרן המאגדים (ת.עדכון: 07/02/2019) קבלת תו מיוצר בישראל (ת.עדכון: 12/08/2019) קובץ שאלות ותשובות הוראת מנכל – 4.57 (ת.עדכון: 12/08/2019) קובץ שאלות ותשובות – הוראת מנכל 4.4 (ת.עדכון: 12/08/2019) קובץ שאלות ותשובות – הוראת מנכל 4.54 (ת.עדכון: 07/02/2019) קווי תכנון לאזורי תעשייה (ת.עדכון: 07/02/2019) קול קורא - תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב לשנת 2018 (ת.עדכון: 19/03/2019) שאלות ותשובות הוראת מנכל 4.41 מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה (ת.עדכון: 19/03/2019) שאלות ותשובות- הוראת מנכל 4.20 – מסלול סיוע לקליטת מתמחים מהאוכלוסייה הערבית (ת.עדכון: 19/03/2019) שאלות ותשובות- הוראת מנכל 4.28 – מסלול סיוע לקליטת עובדים עם מוגבלות בישראל
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין