(ת.עדכון: 11/08/2019) 32201652651 (ת.עדכון: 17/04/2019) 32201652758 (ת.עדכון: 18/03/2019) 32201653014 (ת.עדכון: 18/03/2019) 32201653118 (ת.עדכון: 11/02/2019) 32201753245 (ת.עדכון: 19/05/2019) 32201753299 (ת.עדכון: 13/05/2020) 32201753370 (ת.עדכון: 11/02/2019) 32201753378 (ת.עדכון: 19/05/2019) 32201753414 (ת.עדכון: 08/07/2019) 32201753434 (ת.עדכון: 11/08/2019) 32201753497 (ת.עדכון: 18/03/2019) 32201753507 (ת.עדכון: 19/05/2019) 32201753556 (ת.עדכון: 13/05/2020) 32201753557 (ת.עדכון: 18/03/2019) 32201753558 (ת.עדכון: 11/06/2019) 32201753634 (ת.עדכון: 30/12/2019) 32201753791 (ת.עדכון: 19/05/2019) 32201753794 (ת.עדכון: 18/03/2019) 32201753800 (ת.עדכון: 11/06/2019) 32201753801 (ת.עדכון: 11/08/2019) 32201753829 (ת.עדכון: 17/04/2019) 32201753930 (ת.עדכון: 11/06/2019) 32201753975 (ת.עדכון: 11/06/2019) 32201753976 (ת.עדכון: 11/06/2019) 32201753979 (ת.עדכון: 11/08/2019) 32201753982 (ת.עדכון: 11/08/2019) 32201754020 (ת.עדכון: 17/04/2019) 32201754029 (ת.עדכון: 30/12/2019) 32201754032 (ת.עדכון: 11/08/2019) 32201754116 (ת.עדכון: 11/02/2019) 32201754166 (ת.עדכון: 11/06/2020) 32201854172 (ת.עדכון: 11/02/2019) 32201854176 (ת.עדכון: 11/02/2019) 32201854180 (ת.עדכון: 19/05/2019) 32201854185 (ת.עדכון: 05/11/2019) 32201854204 (ת.עדכון: 11/06/2019) 32201854211 (ת.עדכון: 17/04/2019) 32201854212 (ת.עדכון: 30/12/2019) 32201854220 (ת.עדכון: 19/05/2019) 32201854253 (ת.עדכון: 18/03/2019) 32201854254 (ת.עדכון: 11/02/2019) 32201854255 (ת.עדכון: 30/12/2019) 32201854280 (ת.עדכון: 17/04/2019) 32201854293 (ת.עדכון: 05/11/2019) 32201854294 (ת.עדכון: 17/04/2019) 32201854300 (ת.עדכון: 18/03/2019) 32201854372 (ת.עדכון: 30/12/2019) 32201854376 (ת.עדכון: 11/02/2019) 32201854382 מונגש (ת.עדכון: 19/05/2019) 32201854384 (ת.עדכון: 11/08/2019) 32201854446 (ת.עדכון: 11/02/2019) 32201854451 (ת.עדכון: 08/07/2019) 32201854452 (ת.עדכון: 18/03/2019) 32201854460 (ת.עדכון: 30/12/2019) 32201854528 (ת.עדכון: 18/03/2019) 32201854530 (ת.עדכון: 17/04/2019) 32201854561 (ת.עדכון: 19/05/2019) 32201854565 (ת.עדכון: 18/03/2019) 32201854568 (ת.עדכון: 11/02/2019) 32201854582 (ת.עדכון: 30/12/2019) 32201854589 (ת.עדכון: 30/12/2019) 32201854616 (ת.עדכון: 11/08/2019) 32201854634 (ת.עדכון: 19/05/2019) 32201854635 (ת.עדכון: 05/07/2020) 32201854638 (ת.עדכון: 17/04/2019) 32201854675 (ת.עדכון: 19/05/2019) 32201854676 (ת.עדכון: 05/07/2020) 32201854704 (ת.עדכון: 30/12/2019) 32201854705 (ת.עדכון: 19/03/2020) 32201854714 (ת.עדכון: 05/11/2019) 32201854715 (ת.עדכון: 08/07/2019) 32201854722 (ת.עדכון: 05/11/2019) 32201854848 (ת.עדכון: 05/07/2020) 32201854849 (ת.עדכון: 11/08/2019) 32201854851 (ת.עדכון: 05/11/2019) 32201854852 (ת.עדכון: 13/05/2020) 32201854856 מונגש (ת.עדכון: 08/07/2019) 32201854946 (ת.עדכון: 19/03/2020) 32201854984 (ת.עדכון: 30/12/2019) 32201855025 (ת.עדכון: 05/11/2019) 32201855126 (ת.עדכון: 05/11/2019) 32201855127 (ת.עדכון: 05/07/2020) 32201855156 (ת.עדכון: 29/07/2020) 32201955197 (ת.עדכון: 19/03/2020) 32201955261 (ת.עדכון: 19/03/2020) 32201955268 (ת.עדכון: 19/03/2020) 32201955274 (ת.עדכון: 05/11/2019) 32201955325 (ת.עדכון: 30/12/2019) 32201955328 (ת.עדכון: 11/06/2020) 32201955422 (ת.עדכון: 13/05/2020) 32201955423 (ת.עדכון: 19/03/2020) 32201955425 (ת.עדכון: 19/03/2020) 32201955427 (ת.עדכון: 29/07/2020) 32201955464 (ת.עדכון: 19/03/2020) 32201955466 (ת.עדכון: 05/11/2019) 32201955479 (ת.עדכון: 11/06/2020) 32201955530 (ת.עדכון: 11/06/2020) 32201955790 (ת.עדכון: 05/07/2020) 32201955847 (ת.עדכון: 29/07/2020) 32201955994 (ת.עדכון: 11/06/2020) 32201956126 (ת.עדכון: 05/07/2020) 32201956132 (ת.עדכון: 29/07/2020) 32201956396 (ת.עדכון: 29/07/2020) 32202056517 (ת.עדכון: 29/07/2020) 32202056698 (ת.עדכון: 05/07/2020) 32202056801 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 04.07.2018-7 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 05.11.18-3 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 05.11.18 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 05.11.2018 - 6 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 19.08.18 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 19.08.2018 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 19.8.18-2 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 19.8.18-3 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 19.8.18 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 19.8.2018-1 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 19.8.2018-2 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 19.8.2018 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 4.7.18-1 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 4.7.18-2 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 4.7.18-3 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 4.7.18-4 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 4.7.18 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 5.11.18-4 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 5.11.18-5 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 5.11.2018-2 (ת.עדכון: 23/01/2019) החלטת וועדת כופר מיום 5.11.2018-3
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין