(ת.עדכון: 06/12/2016) 20 עובדות על פערים תעסוקתיים בין נשים לגברים (ת.עדכון: 06/12/2016) check list-בפנייה לנספח המסחרי (ת.עדכון: 06/12/2016) economic and industrial indicators (ת.עדכון: 06/12/2016) facts and figures 2005 - diamond (ת.עדכון: 06/12/2016) invest in israel (ת.עדכון: 06/12/2016) The Israeli economy at a glance 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) THE ISRAELI ECONOMY AT A GLANCE 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטול קניה והחזר כספי (ת.עדכון: 06/12/2016) בעלי היתר להעסקת עובדים זרים בסיעוד - מבט על (ת.עדכון: 06/12/2016) בעלי היתר להעסקת עובדים זרים בסיעוד (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי מדיניות החזרת טובין-זכויות וחובות (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הממונה על חופש המידע לשנת 2006 - משרד התמת (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח חוק חופש המידע 2007-2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח מרכז ההשקעות לשנים 2002-3 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח תאונות העבודה שהסתיימו במוות בשנת 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) האם הצרכן הישראלי שמע על חוקי הגנת הצרכן (ת.עדכון: 06/12/2016) האם הצרכן הישראלי שמע על ‏חוקי הגנת הצרכן (ת.עדכון: 06/12/2016) האצת החקיקה בנושאי זכויות עובדים וזכויות צרכן אל מול המאמצים לעודד ולבסס מגזר תעשייתי ומסחרי חזקים במשק (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר הכרה במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכיםלקראת שנת הלימודים תשעא (ת.עדכון: 06/12/2016) החטיבה הצבאית של יצרנית המשאיות האמריקאית‎ ‎נביסטאר אירחה משלחת של 8 מפעלים ישראליים (ת.עדכון: 06/12/2016) הממונה על הרשות להגנת הצרכן הורתה לפתוח בבדיקה של חברות המציגות עצמן כפועלות מטעם פיקוד העורף או בשמן (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות להרשמה למעונות יום ולמשפחתונים (ת.עדכון: 06/12/2016) התקנות האירופאיות למניעת זיהום הסביבה של ציוד אלקטרוני (ת.עדכון: 06/12/2016) התקנות המעניקות החזר כספי במזומן על מוצרים ושירותים ייכנסו לתוקפן ב 14.12.10‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת מגנטון אישרה 13 פרויקטים לשיתוף‏‎ ‎פעולה אקדמיה-תעשיה בהיקף כולל של 17 מליון ₪ ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק הודעה לעובד-תנאי עבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק למניעת הטרדה מינית (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק עבודת הנוער (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק שיוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 06/12/2016) חרדים עם מוגבלות בישראל בשנת 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) טבלאות שכר לימוד לשנת לימודים תשע (ת.עדכון: 06/12/2016) יצוא סחורות ומוצרים תעשייתיים בין ישראל לסין בעשור האחרון (ת.עדכון: 06/12/2016) יתרות מכסות יבוא בפטור ממכס או במכס מופחת 2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כלים להגנת הצרכן (ת.עדכון: 06/12/2016) כללים להצגת מחירים על גבי מוצרים (ת.עדכון: 06/12/2016) כללים לסימון מוצרים (ת.עדכון: 06/12/2016) כשהילד שלך מטפס גבוה-זה נראה מסוכן (ת.עדכון: 06/12/2016) מנהלת‎ ‎מרכז ההשקעות אישרה בישיבת המנהלה‎ ‎האחרונה 11 תכניות להקמה-הרחבה של מפעלים ‏בהיקף השקעה של כ – 342 מיליון ₪‏‎ (ת.עדכון: 06/12/2016) מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) מערך הנספחים המסחריים (ת.עדכון: 06/12/2016) מערכות לטיפול במי שתיה לשימוש ביתי-סינון וטיהור (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל חדש ליבוא מסמן לייזר‎ (Laser Pointer)‎ (ת.עדכון: 06/12/2016) נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד‎ ‎התמת הגישה תביעה על פערי שכר נגד עיריית ירושלים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עד כמה יודע ציבור השכירים בישראל מהו גובה שכר מינימום (ת.עדכון: 06/12/2016) עלון הסברה לצעצועים מסוכנים (ת.עדכון: 06/12/2016) עלון מידע לתקנות אחריות ושירות לאחר מכירה (ת.עדכון: 06/12/2016) שמת לב פעם איך אתה מטפס בעבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) תוכנית עבודה לשנת 2007
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין