1. ארכיון
(ת.עדכון: 16/01/2018) 00 - הסדרים מותנים שנעשו על ידי רשויות התביעה השונות מאז כניסת תיקון 66 לחסדפ לתוקף - מעודכן ליום 12-2017 (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-6391 (ת.עדכון: 06/12/2016) 10-73 (ת.עדכון: 06/12/2016) 11-1018 (ת.עדכון: 06/12/2016) 11-824 (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-103964 (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-105533 (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-106847 (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-15725 (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-326-1 (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-326 (ת.עדכון: 06/12/2016) 12-3608 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-1368 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-1656 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-252 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-2840 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-3105 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-3616 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-3926 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-4411 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-5208 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-5266 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-576 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-5885 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-5959 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-6406 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-6779 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-6839 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-7590 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-9098 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-9110 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-9125 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-9213 (ת.עדכון: 06/12/2016) 13-9485 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-1172 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-1174 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-161 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-2115 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-2197 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-2317 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-2980 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-3111 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-3538 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-3592 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-4869 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-5107 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-5553 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-59 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-6541 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-6852 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-8030 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-8482 (ת.עדכון: 06/12/2016) 14-979 (ת.עדכון: 06/12/2016) 15-1476 (ת.עדכון: 06/12/2016) 15-1496 (ת.עדכון: 06/12/2016) 15-2536 (ת.עדכון: 06/12/2016) 15-4063 (ת.עדכון: 06/12/2016) 15-4462 (ת.עדכון: 06/12/2016) 15-4823 (ת.עדכון: 06/12/2016) 15-557 (ת.עדכון: 06/12/2016) 9288 (ת.עדכון: 06/12/2016) Logfile (ת.עדכון: 07/05/2018) הסדרים מותנים - 01-03-2018 (ת.עדכון: 19/11/2018) הסדרים מותנים 11-2018 (ת.עדכון: 05/08/2018) טבלת הסדרים מעודכנת - מאי 2018 (ת.עדכון: 08/10/2018) טבלת הסדרים מעודכנת - ספטמבר 2018 (ת.עדכון: 19/03/2020) טבלת הסדרים מעודכנת סופית - פברואר 2019
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין