1. האיסור על עובדי הרשות לכהן במועצה
2. הקשר בין נבחרי הרשות המקומית לעובדיה
3. ניגוד עניינים אישי
4. ניגוד עניינים מוסדי
5. ראש רשות וסגניו
(ת.עדכון: 06/12/2016) 00 - ניגוד עניינים - עקרונות כללים (ת.עדכון: 06/12/2016) 01 - הודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) 02 - קוד אתי לראשי הרשויות המקומיות - 2013
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין