(ת.עדכון: 06/12/2016) 2.0000 - ניגוד עניינים מוסדי כללי (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.1000 - ניגוד עניינים מוסדי בין תפקידים בתוך המועצה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.1100 - כהונה במועצה ומילוי תפקיד בתאגיד שהקימה הרשות (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.1200 - כהונה במועצה ומילוי תפקיד במועצה דתית (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.1300 - כהונה במועצה ומילוי תפקיד במתנס (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.1400 - כהונה במועצה ובגוף אחר, הדן בענייניה של הרשות (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.1500 - כהונה במועצה ומילוי תפקיד ברשות מקומית אחרת (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.1600 - כהונה במועצה ועבודה בשירות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.1700 - כהונה במועצה ומילוי תפקיד בחברה ממשלתית (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.1800 - כהונה במועצה ומילוי תפקיד בתאגיד ציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.1900 - כהונה במועצה ומילוי תפקיד בתחומי החינוך, ההוראה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.2000 - חברי מועצה הממלאים תפקיד בגופים שונים בעלי אופי ציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.2100 - חבר מועצה הקשור לעמותה (ת.עדכון: 06/12/2016) 2.2200 - מועצה אזורית והוועדים המקומיים שבתחומה
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין