(ת.עדכון: 06/12/2016) אגף הסיוע המשפטי במשרד המשפטים יעניק שירות משפטי לנפגעי קריסת חפציבה (ת.עדכון: 06/12/2016) אגרות סימני מסחר לשנת 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) אגרות פטנטים לשנת 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) בעקבות יזמה של משרד המשפטים- ישראל מצטרפת לארגון התובעים הבינלאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) בשנת 2006 נפתחו 3,589 תיקי כינוס נכסים, פשיטות רגל ופירוקים (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הוועדה לענין הפרשי הצמדה וריבית (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הסניגוריה הציבורית לשנת 2006 - בעניין תנאי המאסר והכליאה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח מחלקת המדינה האמריקאית בנושא הסחר בבני-אדם לשנת 2006 – עלייה בדירוג (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על הפעלת פנקס התובענות הייצוגיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור עורכי הדין (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על השבתה של בית משפט השלום בהרצליה (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על השבתה של לשכת ההוצאה לפועל באשקלון (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על משרד עורכי דין (ת.עדכון: 06/12/2016) הזכות לפרטיות (ת.עדכון: 06/12/2016) היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) היועץ המשפטי לממשלה- 'עקרון השוויון יחלוש על השתתפות המדינה בהקמת מבני דת לכלל העדות הדתיות בישראל' (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיית היועמש בנושא העמדה לדיון של רשויות מקומיות ונושאי תפקידים בהן בתחום איכות הסביבה (ת.עדכון: 06/12/2016) הפסקת הפקת יומני הפטנטים בנייר (ת.עדכון: 06/12/2016) הצוות לבחינת החקיקה בתחום מאגרי המידע מסר המלצותיו לשרת המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הצוות לבחינת החקיקה בתחום מאגרי המידע (ת.עדכון: 06/12/2016) השפעות שליליות על המשק הישראלי הנובעות מהצמדת מחירי דירות לדולר האמריקאי (ת.עדכון: 06/12/2016) השקת תוכנית עבודה של הפרקליטות לשנת 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרים ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) חדש באתר משרד המשפטים- קובץ חוות דעת של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) חופשה מרוכזת במערכת בתי המשפט (ת.עדכון: 06/12/2016) חידוש רשיונות תאגידים ומשרדים לשרותי שמירה לשנת 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי הדיון בבקשות לגיור - 2006 (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב מינוי-ועדת היגוי לענייני מחשוב (ת.עדכון: 06/12/2016) לפי תקנה 472 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמד-1984 - רשימת עורכי דין (ת.עדכון: 06/12/2016) מדריך היערכות למצבי חירום ב-3 שפות עברית ערבית רוסית (ת.עדכון: 06/12/2016) מידע עדכני לציבור הרחב על תיקי פירוק באתר הכונס הרשמי (ת.עדכון: 06/12/2016) מינוי ועדה משרדית לטיפול במתנות וממונה לחדר המתנות (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד המשפטים ונציבות שירות המדינה יפרסמו בימים הקרובים מודעות על הקמת הועדה לאיתור מועמדים למילוי משרת פרקליט (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד המשפטים מפיץ תזכיר חוק המסדיר את השיפוט המשמעתי של עצורים (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד המשפטים מציג - גביית אגרות באמצעות האינטרנט באגף לרישום והסדר מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד המשפטים פועל לגיבוש חקיקה בתחום מנגנוני הגנה טכנולוגיים לתכנים המוגנים בזכויות יוצרים (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד המשפטים קובע מבנה אחיד לשומות מקרקעין לסוגיהן (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל הגשת בקשות לעיסוק נוסף - שופטים (ת.עדכון: 06/12/2016) נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהם (ת.עדכון: 06/12/2016) סחר בבני אדם - התופעה ומאבק המדינה בה (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום והחלטות היועץ המשפטי לממשלה בעניין פרשת הנשיא קצב (ת.עדכון: 06/12/2016) פירוט תיקים שהועברו למחוזי מרכז (ת.עדכון: 06/12/2016) צו הגבלה לפי חוק השאלת נכסי תרבות (ת.עדכון: 06/12/2016) צו שפרסם שר המשפטים לתיקון חוק בתי משפט מינהליים מרחיב את סמכותם ומקל את העומס על בגצ (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימת רשויות ציבוריות מתוקף חוק חופש המידע (ת.עדכון: 06/12/2016) תוכנית עבודה של הפרקליטות לשנת 2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק בתי הדין הדתיים (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון חוק חניה לנכים התשסז-2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) תיקון צו איסור הלבנת הון- הכנסת אישרה הקלות בדרישה לזיהוי לקוחות עי חברי בורסה (ת.עדכון: 06/12/2016) תכנית לאומית למאבק בעבדות ובסחר בבני אדם למטרות עבדות או עבודת כפייה (ת.עדכון: 06/12/2016) תכנית לאומית למאבק נגד הסחר בבני אדם למטרת זנות
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין