(ת.עדכון: 06/12/2016) אושרו תקנות הנגישות עבור אנשים עם מוגבלות לבנייני מגורים חדשים (ת.עדכון: 06/12/2016) איכות הסביבה במורשת היהודית (ת.עדכון: 06/12/2016) איתור מועמדים למשרת דיין בבית הדין לביקורת משמורת (ת.עדכון: 06/12/2016) איתור מועמדים לתפקיד נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 06/12/2016) אכיפה כלכלית בעבירות תכנון ובנייה (ת.עדכון: 06/12/2016) אפשרות להגיש בקשה להתמנות קאדי-מדהב (ת.עדכון: 06/12/2016) במסגרת שיפור השרות לציבור נסרקים תיקי שותפויות (ת.עדכון: 06/12/2016) גידול בהיקף פשיטות הרגל ופירוקי החברות בכונס הרשמי (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי ברכה בהשתלמות פרקליטים - דצמבר 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח מצב בחינות – רשות הפטנטים‏ - ב (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח מצב בחינות – רשות הפטנטים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח אודות פעילות פרקליטות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח גולדברג (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח האגף לקידום ושילוב נשים בנושא ייצוג הולם לנשים בשירות המדינה לשנת 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח היחידה לפניות הציבור לשנת 2008‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הסניגוריה הציבורית לשנים 2008-2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח חצי שנתי - מערכת בתי המשפט - 1-7-08 - 31-12-08 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח לשנת 2008 מטעם הסניגוריה הציבורית בנושא תנאי כליאה ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח שנתי לשנת 2008 - חלק שני (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח שנתי לשנת 2008 - נציבות תלונות הציבור על שופטים (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח תלונות ופניות הציבור לשנת 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח תנאי המעצר והמאסר במתקני הכליאה של משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר בשנת 2008 (ת.עדכון: 06/12/2016) דחיית מועד הבחינה בביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות (ת.עדכון: 06/12/2016) דחיית מועד הגשת דוחות של חברות לתועלת הציבור‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דרוש-ה ממלא-ת מקום למחלקת חקיקת משנה במשרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) דרוש-ה עוד למילוי מקום זמני למחלקת עררים בפרקליטות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) דרוש-ה עורכ-ת‎ ‎דין למילוי מקום בלשכת המפקחת על רישום מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) הארכת מועד ההרשמה למאגר מועמדים להתמחות (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלות על רבנים עובדי ציבור בקבלת תמורה עבור עריכת חופות ועבודה פרטית (ת.עדכון: 06/12/2016) הגשת בקשות למינוי שמאי מכריע (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור ולזכיינים בנושא מערכת הפצת מידע של המרשם (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה מטעם רשם החברות-עדכון בנושא ביצוע פעולות בלשכות (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על הכוונה להגיש בקשה להעברת נכסים לקניין המדינה ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על מועמדים לכהונת קאדי (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להגיש תשומות עבור כתיבת דוח לוועדת האום ליישום האמנה לזכויות הילד (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להספקת והפעלת מערכת להשמת מתמחים במשרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ביקורת פנימית למשרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להציע הצעות לשם מתן שירותי ביקורת פנימית למשרד המשפטים הליך מספר 4-09 (פרסום בעיתון) (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להציע הצעות לשם מתן שירותי ביקורת פנימית למשרד המשפטים הליך מספר 4-09 (ת.עדכון: 06/12/2016) הכרה בישראל כמרכז חיפוש ובחינה בינלאומי לפטנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הליך איתור מועמדים לועדת שחרורים (ת.עדכון: 06/12/2016) המדריך לירושה (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחייה בדבר אי קיום אסיפת נושים ראשונה בהליכי פשיטת רגל (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיית היועץ המשפטי בנושא תרומת ביציות בין בנות (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיית חדשה מטעם היחידה לאכיפת דיני מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיית יועץ בעניין רכישת שירותים משפטיים חיצוניים עי משרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיית יועץ חדשה בנושא יישוב סכסוכים שהמדינה צד בהם באמצעות בוררות (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיית יועץ חדשה- פקודת בזיון בית המשפט נקיטה בהליכים מטעם המדינה והוראות מעקב‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיית מקרקעין - טיפול הפיקוח בתלונות אנונימיות - החובה לקבלן ולבחון אותן לגופן (ת.עדכון: 06/12/2016) הקו החם לרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת מאגר מועמדים להתמחות עבור אוכלוסיות מיוחדות (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשאה חדשה לפי חוקי נכסי המדינה לנושאי משרה במשרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשם לענייני ירושה רשאי לבטל סעיפים בצוואה (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשמה לערב עיון בנושא תיקון 84 לחוק התכנון והבניה (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת ערר על פי חוק נכסי נספי שואה (ת.עדכון: 06/12/2016) חדש באתר - מאגר החלטות בתי הדין למשמורת‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) חדש באתר-מדריך לקבלת סיוע משפטי (ת.עדכון: 06/12/2016) חופשה מרוכזת בחג סוכות תשע-2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) (תיקון) (ת.עדכון: 06/12/2016) חידוש רשיונות משרדים ותאגידים לשרותי שמירה (ת.עדכון: 06/12/2016) חסמי מידע בענף הנדלן והתועלת שתצמח למשק הישראלי עם הסרתם (ת.עדכון: 06/12/2016) יום הקניין הרוחני העולמי-הודעה מרשות הפטנטים ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) יציאת משלחת מטעם ישראל לשימוע ב- ‏OECD (ת.עדכון: 06/12/2016) כנס בנושא גילוי מול הסתרה (ת.עדכון: 06/12/2016) לרשות לאיסור הלבנת הון דרוש חוקר (ת.עדכון: 06/12/2016) מדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס של רשויות מקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) מדריך לניסוח חקיקה (ת.עדכון: 06/12/2016) מוסר ומלחמה - השתלמות לעובדי השירות המשפטי (ת.עדכון: 06/12/2016) מועמדות לוועדה המייעצת לנציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 06/12/2016) מזכר הבנות בין ישראל לארהב בנושא תשלומי מזונות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מינוי נציב השגות לזרים במשרד הפנים (ת.עדכון: 06/12/2016) מתן ארכה לעמותות להמצאת דוח כספי (ת.עדכון: 06/12/2016) מתן ארכה לעמותות להמצאת דוח כספי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) נפתח מוקד סיוע משפטי לתושבי הדרום (ת.עדכון: 06/12/2016) סט-21 - הגברת אכיפת הוראות חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (ת.עדכון: 06/12/2016) סיווג בקשות לפטנט כבקשות ירוקות ומתן עדיפות בבחינתן (ת.עדכון: 06/12/2016) סיום הרשמה לבחינה לקבלת רישיון לתיווך במקרקעין מועד אביב 23-3-2009‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סמינר במשפט עברי (ת.עדכון: 06/12/2016) עיון במסמכי תיק ירושה להורים שאינם היורשים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פיקוח על שימוש המפלגות בפנקס הבוחרים ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פנייה לציבור בנושא אלגוריתמים לשימוש לפי חוק חתימה אלקטרונית (ת.עדכון: 06/12/2016) פנקס המתווכים (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום להערות הציבור-הצעת תקנות המקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) קבלת קהל ודואר מ-5-4-09 ברשות הפטנטים ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא - בחינת מדיניות בקשות פטנטים בתחום התוכנה והחומרה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא - מידע בנושא תכנון לפרטיות וטכנולוגיות משפרות פרטיות (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא בנושא ועדה בינמשרדית לסיווג ארגונים ללא כוונת רווח (ת.עדכון: 06/12/2016) רישום למאגר מתמחים לשנת 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימת עורכי פטנטים העוסקים במקצוע - מרץ 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) רשם העמותות מודיע על מתן ארכה לעמותות להמצאת דוח כספי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שונה מועד הגשת הצעות להיכלל במאגר שמאי מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי בזמני קבלת קהל בלשכות האפוטרופוס הכללי ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק - הקמת מחלקה כלכלית בביהמש המחוזי בתא‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק בענייני התרת נישואין מופץ לקבלת הערות הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק בתי המשפט (תיקון-עיכוב פרסום שם חשוד) 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק העונשין מופץ לעיון הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק סדר הדין הפלילי - חלוקת עבודה בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית התשע 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק סדר הדין הפלילי - חלוקת עבודה בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית, התשע-2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) תיבת דואר אלקטרוני חדשה למועצת רואי חשבון
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין