(ת.עדכון: 06/12/2016) איתור מועמדים למשרת דיין בית הדין לביקורת משמורת (ת.עדכון: 06/12/2016) בחירתו של השר שלום שמחון לתפקיד יושב ראש הקרן הקיימת לישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטול השימוש בבולי הכנסה לתשלום אגרות (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הוועדה לבחינת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמא-1981‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הסניגוריה הציבורית לשנים 2008-2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח תלונות ופניות הציבור לשנת 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) דרושים עבור המחלקה לסמכות אוניברסלית בפרקליטות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) דרושים עורכי דין למשרד המשפטים פרקליטות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בנושא העברת מבקר תלונות נחקרים בשב (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בעניין השר שמחון בנוגע לרפורמה בענף הלול (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה ליועץ המשפטי לממשלה על הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה לבדיקת פרויקטים גדולים של פיתוח תוכנה בממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הזוכים בפרס רשות הפטנטים לשנת 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להציע הצעות להיכלל במאגר עורכי דין וברשימת עורכי דין כשירים (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ‏אבטחה למתקני משרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה לכנס לרגל היום הבינלאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים (ת.עדכון: 06/12/2016) החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים וכן תיקון לחוק שהתקבל בכנסת בתאריך 1-6-10‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בדבר עיכוב הליך מינוי מפכל המשטרה (ת.עדכון: 06/12/2016) הטמעת מערכת מחשוב חדשה בבית הדין השרעי בחיפה (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיה חדשה - ביצוע פסקי דין של בתי המשפט נגד המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת החוק המאבק בטרור התשע 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק הפטנטים (תיקון-פרסום בקשות פטנט) התשע-2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) הקלות לילדים עם מוגבלות בוועדות המוסד לביטוח לאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשאה חדשה לפי חוקי נכסי המדינה לנושאי משרה במשרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע אוסרת שימוש במידע הקיים במרשם האוכלוסין לצורך אימות זהות (ת.עדכון: 06/12/2016) השבתת שירות התשלומים בעקבות עבודות תחזוקה (ת.עדכון: 06/12/2016) השעייתו של ניצב אורי בר-לב עד לסיום החקירה בעניינו (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת - ברזם (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת - גילת ברקת (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת - דניאל פיגלסון (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת - התאחדות התעשיינים (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת - טבע (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת - נתן גרבר (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת בעניין פניה של עורכי הדין אלי זוהר, נוית נגב ונבות תל צור ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת הנחית רשם גורמים מאשרים מס 3-2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) טיפול בקריאות גזעניות ובאלימות מילולית במגרשי ספורט ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ללשכת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דרוש עוד למשרת עוזר ראשי למילוי מקום זמני (ת.עדכון: 06/12/2016) מדריך להכנת חוקי עזר וצווי עבירות קנס של רשויות מקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי) הפיצה תזכיר חוק הגברת האכיפה נגד עבירות מין בקטינים וחסרי ישע (תיקונים שונים) ‏התשע-2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מינוי מפכל (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב הרבנים (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב לפרקליטים (ת.עדכון: 06/12/2016) מספר תפקידים הדרושים למשרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) מעורבות ראש הממשלה בנימין נתניהו בסיכול הצעות חוק לתיקון פקודת העיתונות (ת.עדכון: 06/12/2016) מערכת הפצת מידע - מרשם המקרקעין חזרה לפעילות‎ (ת.עדכון: 06/12/2016) משרת מזכיר - מילוי מקום זמני בפרקליטות מחוז הדרום‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) משרת עוזר בכיר - מילוי מקום זמני בפרקליטות מחוז הדרום‎ (ת.עדכון: 06/12/2016) מתקפות והשמצות נגד הפרקליט הצבאי הראשי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) נייר עמדה בנושא תקנות אבטחת מידע להגנה על פרטיות (ת.עדכון: 06/12/2016) ניצב יוחנן דנינו (ת.עדכון: 06/12/2016) נספחים (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכומים - התאחדות התעשיינים (ת.עדכון: 06/12/2016) סכסוך קיבוצי – שביתת ארגון פרקליטי המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת מחירי דירות ברבעון הרביעי של שנת 2009 (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון בנושא שינויים בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה - 15.9.2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון הנחיה מספר 4-3040‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עיון מקוון במשכון (ת.עדכון: 06/12/2016) פיקוח ואכיפה על העוסקים במקצוע תיווך במקרקעין ללא רישוי מתאים (ת.עדכון: 06/12/2016) פנייתך בעקבות התלונה בעניינו של מנכל המשרד לביטחון פנים (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום הנחיית יועץ חדשה בעניין נסיעות רבנים ראשיים לחול במימון שאינו ממשלתי (ת.עדכון: 06/12/2016) קבלת עמדות הציבור בנושא רפורמה בדיני השותפויות (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא למתן הרצאות וסדנאות בכנס היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) קליטת מתמחים למשרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנס הפרטיות של משרד המשפטים (ת.עדכון: 06/12/2016) רישום למאגר מתמחים לשנת 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות התאגידים במהלך אכיפה נגד חברות מפרות חוק (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימה מעודכנת של רשויות ציבוריות לחודש יולי 2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) רשם העמותות רשם את האגודה העותמנית שמנהלת את מוסדות החינוך העצמאי כעמותה (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי נוסף במועד הגשת הצעות להיכלל במאגר שמאי מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) שירות חדש בלשכות המקרקעין - עיון בתיקי בתים משותפים סרוקים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שירות חדש בלשכות המקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת התאחדות התעשיינים לתזכיר חוק הפטנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת ועדת קניין רוחני לתזכיר חוק הפטנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת פארמה לתזכיר חוק הפטנטים (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק - חוק המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (תיקונים שונים) התשע-2010 (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק המשכון מופץ לקבלת הערות הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוב בעבירת ביטחון) (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (סמכויות חיפוש לשוטר), התשע-2010
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין