(ת.עדכון: 06/12/2016) 4.3042 - סדר הדין הפלילי -הסדר מותנה (ת.עדכון: 06/12/2016) Accelerated examination under PCT - PPH program (ת.עדכון: 06/12/2016) Continuation of the PPH USPTO final ver.הודעה (ת.עדכון: 06/12/2016) FINRA‏ קנסה שלוש חברות בסכום מצטבר של 900,000 דולר בגין ליקויים בפיתוח ויישום ‏תכניות הולמות למאבק בהלבנת הון‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ILPO ILPO PCT PPH Final Version (ת.עדכון: 06/12/2016) Launch Meeting - Joint High Level Group ‎ (ת.עדכון: 06/12/2016) OFACמרחיב את הסנקציות הכלכליות על איראן וסוריה (ת.עדכון: 06/12/2016) PCT PPH ILPO-USPTO indefinite term final (ת.עדכון: 06/12/2016) The Global Innovation Index 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) אגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי מפרסם את ‏דוח סיכום הפעילות לשנת 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) אגרות חופש המידע יוזלו ב-80 אחוז לציבור‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון CFATF הכריז על 3 מדינות כבעלות ליקויים ביישום מדיניות הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון ה FATF פרסם עדכון למלכרים (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון ה FATF פרסם עדכון למסמך הנחיות בנושא אימוץ החלטות מועהב למלחמה בנשק להשמדה המונית (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון ה FATF פרסם עדכון למסמך הנחיות בנושא יישום הסנקציות הקשורות למימון טרור (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון ה-FATF פרסם הצהרות המעדכנות את רשימת המדינות בסיכון להלבנת הון ומימון טרור (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות בנושא אנשי ציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון ה-FATF פרסם מסמך הנחיות בנושא יישום גישה מבוססת סיכון באמצעי תשלום חדשים (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון ה-‏FATF‏ עדכן את מסמך ההנחיה שלו בעניין אמצעי מאבק בהלבנת הון ומימון טרור ‏והכלה פיננסית (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון ה-‏FATF‏ פרסם מדריך להערכת סיכוני הלבנת הון, מימון טרור ופרוליפרציה ברמה ‏המדינתית (ת.עדכון: 06/12/2016) ארגון ה-‏FATF‏ פרסם מסמך בנושא סיכוני הלבנת הון ומימון טרור בקרב בעלי מקצועות ‏משפטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) ארהב פרסמה את הדוח השנתי בנושא אסטרטגיות פיקוח על סמים (ת.עדכון: 06/12/2016) ארהב פרסמה דוח שנתי בנושא טרור (ת.עדכון: 06/12/2016) אתר ההליך לבדיקת העיגון החוקתי של זהות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) ביקור היועץ המשפטי לממשלה בבית סוהר צלמון (ת.עדכון: 06/12/2016) ביקור משלחת משרד המשפטים במחנה ההשמדה מידאנק (ת.עדכון: 06/12/2016) בית הדין האירופי הורה להסיר את הסנקציות הכלכליות משני בנקים הנמצאים בבעלות חלקית של הממשל האיראני (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט המחוזי גזר את דינו של יועץ השקעות לשעבר שהורשע בעבירות הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט המחוזי גזר את דינו של לקוח עסק נותן שירותי מטבע שהורשע בעבירות הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט המחוזי גזר את דינו של נותן שירותי מטבע שהורשע בעבירות הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט המחוזי גזר את דינם של חמישה חברי ארגון פשיעה (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט המחוזי הרשיע מנהל השקעות בגניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט העליון דחה ערעור שהגישה המשטרה על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט קבע כי כספים שנתפסו לא יוכלו לשמש להגנה משפטית של נאשם (ת.עדכון: 06/12/2016) בית משפט קיבל באופן חלקי ערעור של נותן שירותי מטבע על החלטת ועדת עיצומים (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשות שר הפנים, שר האוצר והשר לביטחון פנים להשתתפות בהוצאות משפטיות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בתום הליכים משפטיים ארוכים, רוב הרוכלים פינו ‏את דוכניהם מהטיילת באילת ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) גביית היטלי מים וביוב בתקופת הביניים שלאחר הקמת תאגיד מים וביוב (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי דר גיא רוטקופף, מנכל משרד המשפטים ‏ויור מועצת רוח, בכנס לשכת רואי החשבון בי-ם (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי השרה לבני בוועידת המשפט של מחוזות לשכת עורכי הדין בתל אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי שרת המשפטים בישיבת הממשלה בנוגע לאלימות נגד חסרי ישע (ת.עדכון: 06/12/2016) דבריו של מיקי גולדמן-גלעד במפגש חוזר של ‏משלחת משרד המשפטים שיצאה השנה לפולין‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) דברים באירוע לזכרה של המשנה לנשיא בית המשפט העליון ‏ומבקרת המדינה מרים בן פורת זל‏ - אשר גרוניס (ת.עדכון: 06/12/2016) דברים בטקס פתיחת שנת המשפט של לשכת ‏עוהד בירושלים ביום 2-9-2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים במרחב הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) דיון בלשכת היועץ המשפטי לממשלה בנושא אלימות נגד חסרי ישע (ת.עדכון: 06/12/2016) דרישה מתיירים לאפשר גישה לחשבון הדואר האלקטרוני שלהם (ת.עדכון: 06/12/2016) האיחוד האירופי פרסם הצעה לדירקטיבה רביעית בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) האפוטרופוס הכללי יפרסם בימים הקרובים הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויותיו של גומא אגייר בהפועל ירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) האפוטרופוס הכללי מוכר את השליטה בקבוצת ‏הכדורסל הפועל ירושלים לקבוצת אלון תמורת 15 ‏מיליון שח‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הבחינה בנושא מיסוי מקרקעין ומסים אחרים (ת.עדכון: 06/12/2016) הבנק היפניTokyo-Mitsubishi UFJ ‎‏ ‏Bank of‏ ישלם קנס בסך 250 מיליון דולר למדינת ניו-יורק בגין ‏הפרת סנקציות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הבנק ‏Lebanese Canadian Bank‏ יעביר כספים בסך 102 מיליון דולר במסגרת הליך חילוט ‏אזרחי בגין מעורבותו בהלבנת הון והעברת כספים לארגון החיזבאללה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הגדרה ודווח של שטחים בנויים שאינם למגורים בשומות מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) ההתאחדות לכדורגל בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר בחינות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר הכרזה על ארגוני טרור ופעילי טרור (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לפי כללי השפיטה (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור בשם פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) ‏בדבר גני אירועים לא חוקיים ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור על הגשת בקשה להירשם במרשם ברית הזוגיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה מטעם משרד המשפטים בעקבות אירוע פיצוץ המכונית בתל אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) התשנז-2007 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על מועדי בחינות חורף 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על מועדי בחינות קיץ 2013 - שמאי מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על קביעת מועד בחינה לקראת קבלת רשיון לתיווך במקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על קביעת מועד בחינה לקראת קבלת רשיון לתיוון במקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על שינוי כתובת ודרכי התקשרות האגף לביקורת פנימית ותלונות הציבור והממונה על חוק חופש המידע (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעות ראש הרשות בנוגע לרשימת המדינות והטריטוריות בסיכון לעניין התוספת הראשונה לצווי ‏איסור הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעת היועץ המשפטי לממשלה בעניין חכ זועבי (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעת עדכון מטעם המדינה לביהמש העליון ‏בעניין נכסי נפקדים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה הציבורית בנושא לשכת עורכי הדין ‏- קול קורא לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה לבחירת שופטים בחרה 26 שופטים חדשים ושני רשמים בכירים (ת.עדכון: 06/12/2016) הועדה לאיתור משרת המשנה ליועמש לממשלה ‏‏(משפט אזרחי) ממליצה לשרת המשפטים על עוד ‏ארז קמיניץ לתפקיד (ת.עדכון: 06/12/2016) הוצבה עמדת שירות חכמה לטובת הציבור במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז ירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה לפנות לוועדת ריבלין הבוחנת החלת הסדר מיוחד על עובדים במרכזי הועדה לאנרגיה אטומית (ת.עדכון: 06/12/2016) החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) הוראת שעה התשע''ג-2013 וחוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה) התשע''ג-2013 עברו קריאה שנייה ושלישית בכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בעניין סופרלנד (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת היועץ המשפטי לממשלה בפרשת הרפז (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת היועץ המשפטי לממשלה שלא לערער על הכרעת הדין בעניין ליברמן (ת.עדכון: 06/12/2016) היועץ המשפטי לממשלה קבע לאחרונה כי העדפת יוצאי צבא ושירות לאומי ואזרחי במסגרת קריטריונים ‏למכרזי מחיר למשתכן ושכד מופחת עומדת במבחני הסבירות והמידתיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הליכי שימוע בפרשת החברה למשק וכלכלה ‏‏(משכל) שבמרכז השלטון המקומי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) המלצות הצוות לבחינת תופעת הדרת הנשים (ת.עדכון: 06/12/2016) הממשל האמריקאי עשה שימוש בצו נשיאותי המתיר הטלת סנקציות על הגורמים המסייעים לאיראן וסוריה (ת.עדכון: 06/12/2016) הממשל האמריקאי עשה שימוש בצו נשיאותי המתיר הטלת סנקציות על המטבע האיראני ותעשיית הרכב האיראנית (ת.עדכון: 06/12/2016) המפקח על הבנקים פרסם קובץ שות ליישום צו איסור הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) המצאת מסמכים לרשות התאגידים לצורך קבלת אישור ניהול תקין לשנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושאים הנוגעים לעבודת הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הנחיות לנבחנים בבחינות מועצת שמאי המקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדר טיעון בין המדינה לדן כהן (ת.עדכון: 06/12/2016) הסדרה כוללת של הטבות המס לישובים (ת.עדכון: 06/12/2016) הסכם להפצת ציוד קצה סלולרי של חברת סמסונג הקוריאנית (ת.עדכון: 06/12/2016) העברתו לישראל של ארלדו פריזי שהורשע בסדרת מעשי עוקץ (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכות לפגרת קיץ בלשכות המקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) הצבעת עצירים ששוחררו בערובה בבחירות לכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) הצטרפות מדינה נוספת לאמנת ה-‏PCT (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת ועדה ציבורית שתמליץ על הסדר מיוחד לפיצוי עובדי מרכזי הועדה לאנרגיה אטומית (ת.עדכון: 06/12/2016) הקמת ועדת איתור לתפקיד הממונה על יחידת הביקורת על מערך התביעה וייצוג המדינה בערכאות (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הפיצה את גיליון מס' 15 של המידע-הון ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה את הדוח השנתי לשנת 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע - דוח לשנת 2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) השקת פרויקט לשיפור רמת הפיקוח והתביעה על הבנייה המקומית (ת.עדכון: 06/12/2016) השקת צוות בכיר לשיתוף פעולה בין משרדי ‏המשפטים של ישראל וארהב (ת.עדכון: 06/12/2016) השתלמות שנתית במשפט בינלאומי לזכרו של ‏עוד בעז אורן (ת.עדכון: 06/12/2016) התנגדות היועץ המשפטי לממשלה להסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד חברות תוספי מזון (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת האיתור למועמדים למשרת פרקליט המדינה החליטה לחדש את תקופת הגשת המועמדויות (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת האיתור לתפקיד הממונה על יחידת הביקורת החדשה על מערך התביעה החליטה להמליץ על השופטת הילה גרסטל לתפקיד (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת הבחירות המרכזית אימצה את עמדות היועץ המשפטי לממשלה בדבר אי זכאותם של מספר מועמדים להיכלל ברשימות לבחירות המקומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת השרים לעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה פה אחד את ''הצעת חוק המאבק בטרור, התשע''א-2011 (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בעניין ההכרה במכללת יהודה ושומרון שבאריאל כאוניברסיטה (ת.עדכון: 06/12/2016) חכ ציפי לבני החליפה את שר המשפטים היוצא יעקב נאמן בתפקידו (ת.עדכון: 06/12/2016) טיפול המדינה ברכוש המיועד לחילוט (ת.עדכון: 06/12/2016) טקס חילופי נציב תלונות הציבור על שופטים (ת.עדכון: 06/12/2016) טקס לציון היום הבינלאומי לזכויות האדם (ת.עדכון: 06/12/2016) ידיעה - בנק JP Morgan נדרש לנקוט צעדים נוכח ליקויים שנמצאו בתכנית הציות שלו לחובות בתחום איסור הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) ידיעה - ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הטילה על בנק אגוד עיצום כספי (ת.עדכון: 06/12/2016) ידיעה - ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי אישרה הכרזה על פעילי וארגוני טרור זרים (ת.עדכון: 06/12/2016) ידיעה - ועדת חוקה אישרה את הפחתת רף הדיווח במעברי הגבול עם עזה ל-12000 שקלים (ת.עדכון: 06/12/2016) ידיעה - כתב אישום הוגש נגד חברי ארגון הפשיעה עבד אל קאדר (ת.עדכון: 06/12/2016) ידיעה- כתב אישום הוגש נגד מפעילי מועדוני הימורים באילת (ת.עדכון: 06/12/2016) ידיעה- פרסום החלטות של ועדות עיצומים של נותני שירותי מטבע (ת.עדכון: 06/12/2016) יוזמת שרת המשפטים לחייב פרסום מכרזים בעת העברת זכויות ושירותים ציבוריים לגורמים פרטיים (ת.עדכון: 06/12/2016) יום חופש המידע בכנסת בסימן 15 שנה לחוק חופש המידע (ת.עדכון: 06/12/2016) יצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת דיינים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - בנקאית שירות עסקי בבנק דיסקונט ‏גנבה מלקוחותיה למעלה מ- 700 אלף שח (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - התעללות אם בארבעת ילדיה ‏הקטינים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום הוגש נגד עובד בנק בטייבה שגנב 6.2 מליון שח מכספי לקוחות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום הוגש נגד שני חברי מועצת עיריית אילת בגין עבירות שוחד בסך 400000 שח (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום ואישומים נוספים בפרשת עוקץ ומרמה באולם אירועים פיקטיבי באשדוד (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד תושב מעלה אדומים בגין רצח ‏עוד נתן ז'ורנו ובתו ימית ז'ורנו‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) לרגל חופשה מרוכזת בפסח משרד המשפטים יהיה סגור לקהלת קהל (ת.עדכון: 06/12/2016) לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור דרוש-ה ממונה (ייעוץ משפטי)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מאבק באלימות ובגזענות בספורט (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות התביעה בעבירות התעללות בבעלי חיים (ת.עדכון: 06/12/2016) מדינת ישראל דורגה בדירוג הראשון בדוח ‏מחלקת המדינה של ארצות הברית בדבר המאבק ‏בסחר בבני אדם (ת.עדכון: 06/12/2016) מודעה בדבר הודעת חדילה בתובענה ייצוגית (ת.עדכון: 06/12/2016) מחיקת עתירה - דני דנקנר ועורכי דינו ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מידע-הון - גיליון מס' 14 (ת.עדכון: 06/12/2016) מינוי אלמ (מיל') ז'אנה מודזגברישוילי לתפקיד ‏מבקרת תלונות נחקרים בשבכ (המבתן) במשרד ‏המשפטים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מינוי משנים חדשים ליועץ המשפטי לממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב היועץ בעניין הדרת נשים (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב השרה בעניין מעצר קטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב השרה בעניין מעצר קטינים2 (ת.עדכון: 06/12/2016) מניעת ניגוד עניינים בשלטון המקומי (ת.עדכון: 06/12/2016) מערכת ממוחשבת לניהול תיקים בבתי הדין הדרוזים עלתה לאוויר (ת.עדכון: 06/12/2016) מרים בן-פורת והתפתחותם של מוסדות הביקורת על השלטון - דפנה ברק-ארז (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד האוצר האמריקאי הכריז על ספק מטבע וירטואלי כמעורב בפעילות הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) משרד האוצר האמריקאי הכריז על שני נותני שירותי מטבע לבנוניים כמעורבים בפעילות הלבנת הון (ת.עדכון: 06/12/2016) מתווה ההתייעלות בניהול הליך פשיטת הרגל יוצא לדרך (ת.עדכון: 06/12/2016) מתווה שוויון בנטל (ת.עדכון: 06/12/2016) נאום היועמש באירוע הפתיחה של כנס לשכת ‏עוד באילת‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ניהול תקין של עמותות (ת.עדכון: 06/12/2016) ניצולי השואה החלו לקבל סיוע משפטי חינם במטרה למצות את זכויותיהם (ת.עדכון: 06/12/2016) נציבות תלונות הציבור על שופטים - דוח לשנת 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) נציגי האפוטרופוס הכללי ישתתפו היום כמשקיפים בישיבת הדירקטוריון של קבוצת הפועל ירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) נציגי ציבור לועדות שחרורים - מאגר מועמדים (ת.עדכון: 06/12/2016) סיכום נתוני אכיפה כלכלית משולבת לשנת 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) סמינר במשפט העברי (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הראשון של שנת 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון השני של שנת 1023 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת מחירי דירות ברבעון הרביעי של שנת 2012 של השמאי הממשלתי (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת מחירי דירות ברבעון הרביעי של שנת 2012‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים מחצית שניה של שנת – 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון הנחיית יועץ בעניין ועדות בירור פנימיות (ת.עדכון: 06/12/2016) עוד אולגה גורדון התמנתה לתפקיד מנהלת מחוז חיפה והצפון (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ בתביעה ייצוגית נגד חברת קונקטיב גרופ בעמ אשר הפעילה אתר מכרזים באינטרנט שקיים משחק הימורים אסור (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי בעניין הצעת החוק המכונה ‏‏חוק ג'נין ג'נין (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה - שטחים (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביחס להצעה ‏המתוקנת של חכ לוין - חוק זכויות התורמים ‏למדינה התשעג-2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה ביחס להצעת חוק ‏זכויות התורמים למדינה התשעג-2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין נכסי נפקדים (ת.עדכון: 06/12/2016) עצמאות היועץ המשפטי - הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן (ת.עדכון: 06/12/2016) ערב עיון - עיונים משפטיים בפרשיות התורה (ת.עדכון: 06/12/2016) ערעור על חוות דעת יועץ משפטי למשרד ממשלתי ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פורסם מאמר מאת יאיר דגן בנושא החסינות המוקנית למוסדות פיננסיים בגין דיווחים על פעילות חריגה בארה''ב בריטניה וישראל (2) (ת.עדכון: 06/12/2016) פורסמו נתוני האכיפה הכלכלית לשנת 2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) פינסן פירסמה דוח בנוגע לשימוש בדיווחים על פעולות חשודות (ת.עדכון: 06/12/2016) פניה לאיתור מועמדים-ות למילוי משרת פרקליט-ת ‏המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) פניה לאיתור מועמדים-ות למילוי משרת ראש ‏רשות התאגידים (ת.עדכון: 06/12/2016) פנייתך בנושא הסכם לכאורה בדבר איוש משרת החוץ בממשלה הבאה ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פנייתך בענין האפשרות כי חכ ליברמן ימונה לשר החוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) פנייתכם בנושא הופעתו של האלוף (במיל') דורון אלמוג בפני סיעת הבית ‏היהודי בכנסת ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פנייתכם בנושא הצעת החוק הממשלתית בנושא שביתות רעב (ת.עדכון: 06/12/2016) פסילת רבנים שהפלו מתגיירים מלכהן בגוף הבוחר את הרבנים הראשיים (ת.עדכון: 06/12/2016) פסק דין עקרוני - נער בן 16 לא יחוייב ללמוד ‏בישיבה תיכונית נגד רצונו‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום דין וחשבון שנתי לשנת 2012 לפי חוק חופש המידע תמונת מצב (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום החלטת ועדת השרים לעניין הכרזות על פעילי וארגני טרור (ת.עדכון: 06/12/2016) פרקליטות מחוז דרום הגישה כתב אישום נגד שלושה קטינים, בני 16, שתקפו לפני כשבוע במועדון הפורום בבש נער אחר ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פתיחת לשכה נוספת של האגף לסיוע משפטי בעיר לוד במהלך 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) קבלת החלטה בדבר אישור החלטת מלג יוש מיום 17-7-2012 (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא - הצטרפות למערכת האג (ת.עדכון: 06/12/2016) רישום מפלגה - אחים אנחנו (ת.עדכון: 06/12/2016) רישום מפלגה - אלאמל לתע'ייר (ת.עדכון: 06/12/2016) רישום מפלגה - ארץ חדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) רישום מפלגה - חיים בכבוד - בראשות עוד סער עמית (ת.עדכון: 06/12/2016) רישום מפלגה - כולנו חברים - נ נח (ת.עדכון: 06/12/2016) רישום מפלגה - נצח (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות מקרקעי ישראל הגישה לבית המשפט ‏המחוזי מרכז תביעה ראשונה, שעניינה הוא בניסיון נוסף של הרשויות לעצור את תופעת הכספים האסורים (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול ‏רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשעא-2011‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול ‏רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשעא-2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימת המדינות והטריטוריות לפי סעיף 1 לתוספת הראשונה לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול ‏רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשעא-2010‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שוויון בנטל (ת.עדכון: 06/12/2016) שימוע לחברת טורקיש איירליינס בגין עבירות מסים (ת.עדכון: 06/12/2016) שימועים בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי שם מפלגה - האיחוד הלאומי - תקומה (ת.עדכון: 06/12/2016) שיתוף הכנסת בדיונים הנוגעים לחסינות חברי הכנסת (ת.עדכון: 06/12/2016) שיתוף פעולה בתחום איסור הלבנת הון ומימון ‏טרור עם הולנד, פרו ומדינות נוספות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) שר המשפטים חתם על תקנות הנגישות לשירות לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 06/12/2016) שרת המשפטים ציפי לבני סיכמה עם משרד האוצר כי שלושת בתי המשפט השלום בפריפריה לא ייסגרו (ת.עדכון: 06/12/2016) תביעה לסילוק יד ודמי שימוש ראויים בסך של כחצי מליון ש (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת היועמש לממשלה להחלטת בימש ‏בפרשת אימוץ הפעוט (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת המדינה בתיק זדורוב (ת.עדכון: 06/12/2016) תיק שרון - החלטה על סגירת תיק החקירה (ת.עדכון: 06/12/2016) תמונת מצב – פרסום דוחות חופש המידע במשרדי ‏ממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) תקן מספר 22.0 (ת.עדכון: 06/12/2016) תקן מספר 1.1 (ת.עדכון: 06/12/2016) תקן מספר 21.0 בדבר פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך בדיקה שמאית כלכלית לתכנית פינוי-בינוי
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין