(ת.עדכון: 06/12/2016) אושר הסדר הטיעון בערעור בתיק רמדיה (ת.עדכון: 06/12/2016) אמי פלמור, מנכלית משרד המשפטים, תכהן ‏כמנכלית זמנית של בתי הדין הרבניים (ת.עדכון: 06/12/2016) אשר גרוניס - דברים בוועידת המשפט השלישית (ת.עדכון: 06/12/2016) בחינת ההליכים בתיקים שהוגשו נגד מפגינים בעקבות ארועי המחאה החברתית (ת.עדכון: 06/12/2016) ביהד הארצי לעבודה בפסיקה תקדימית- עובד ‏שאינו יהודי מחויב לבחור יום מנוחה שבועי קבוע‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ביטול שחרורם של שישה אסירי עולם אשר ‏שוחררו במסגרת עסקת שליט (ת.עדכון: 06/12/2016) ביקור משלחת בין-לאומית לבדיקת המאבק של ‏ישראל בשחיתות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בית המשפט למשפחה בנצרת קיבל עמדת האגף ‏לסיוע משפטי כי ככלל יש למנות אפוטרופוס לדין ‏לייצוג קטינים - גם תינוקות - בהליכי אימוץ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי לכביש נחל הגיבורים בחיפה בשל אי קיום הוראות התוכנית (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשה לרישום כמאמן (ת.עדכון: 06/12/2016) בקשת היועץ המשפטי לממשלה לוועדה לבחינת ‏השעיית ראשי רשויות בעניין הדחת ראש עיריית ‏בת ים והודעה מעדכנת לבגצ בנדון (ת.עדכון: 06/12/2016) גידול במאות אחוזים במספר התיקים של ניצולי שואה בחצי השנה האחרונה (ת.עדכון: 06/12/2016) גילוי דעת לבני העדה הדרוזית במדינת ישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי הסבר לכללי הפטור - פרסום להערות הציבור יולי 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) דברי פרקליט המדינה בכנס העמותה למשפט ציבורי בחיפה (ת.עדכון: 06/12/2016) דווח על 25 שומות שבוצעו ונחתמו עי המציע (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח מחלקת המדינה האמריקאית בנושא סחר בבני-אדם לשנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח נציבות תלונות הציבור על שופטים לשנת 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) דוח שנתי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור - לשנת 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) דחיית תביעתה של עובדת משרד מבקר המדינה לשעבר נגד משרד מבקר המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות (ת.עדכון: 06/12/2016) דף מידע כללי לחייב של חברת איקיוטק (ת.עדכון: 06/12/2016) הגבלת כהונה של תובעים המחזיקים בכתב הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה לשמש כסניגורים (ת.עדכון: 06/12/2016) הגדרת פעילי תג מחיר כארגון טרור (ת.עדכון: 06/12/2016) הגשת כתב אישום בגין גניבה בידי עובד ועבירות נוספות (ת.עדכון: 06/12/2016) הגשת כתב אישום נגד פזית ולד בגין עבירות גניבה ועוד מחברת yes (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר הטמעת מערכת מחשוב חדשה בכל ‏יחידות האגף ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר העברת הטיפול בגושי הרישום ‏שבתחום אשקלון ללשכת רישום באר-שבע‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר העברת הטיפול בנכסים שבתחום ‏אשקלון ללשכת המפקח באר-שבע‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר סגירת לשכות נתניה לקבלת קהל לשם ‏הטמעת מערכת מיחשוב חדשה החל מ- 9.9.2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ‏‏(רישיונות), התשלב-1972‏‎ ‎ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בדבר רשימה של מבקשי רשיונות (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בעניין החלטת ביהמש העליון לעצור עד ‏תום ההליכים את שלום דומרני‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה בשם פרקליטות המדינה בעניין משפטם של השייחים בני העדה הדרוזית (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור בדבר סיכונים אפשריים הטמונים במטבעות וירטואליים מבוזרים (דוגמת ביטקוין)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור על הגשת בקשה להירשם במרשם ברית הזוגיות (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור-19-02-14 (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה מטעם האגף לסיוע משפטי במשרד ‏המשפטים-עשרות ניצולי שואה יקבלו ייצוג ‏משפטי בהתנגדות לתובענות שהגישו נגדם ‏מתווכים בלשכות ההוצלפ לתשלום שכר טרחה ‏של אלפי שקלים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה מטעם מועצת רואי החשבון-אין מקום ‏להגמשת הקריטריונים לאישור מקומות התמחות, ‏וכן אין מקום לפיצול מקצוע ראיית החשבון‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על אפשרות להגיש בקשה להתמנות לקאדי בבית הדין השרעי לערעורים ובבתי הדין השרעיים האזוריים (ת.עדכון: 06/12/2016) הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן - שמאי מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה קיימה לראשונה יום עיון לנציגי המגזר השלישי (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה לבחירת שופטים בחרה 23 שופטים ורשמת בכירה חדשים (ת.עדכון: 06/12/2016) הוועדה להעסקת יועצים משפטיים חיצוניים במשרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה לאירועי יום הקניין הרוחני לשנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להגשת מועמדות להיכלל ברשימת שמאי ‏מקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים- ‏נובמבר 2014 ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להגשת תשומות לצורך כתיבת הדוח ‏התקופתי השישי לוועדת האום בדבר ביעור כל ‏צורות האפליה נגד נשים - ‏CEDAW (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה להציע הצעות להכלל במאגר שמאי מקרקעין וברשימת עתודה לשם מתן שירותים למשרדי הממשלה (ת.עדכון: 06/12/2016) הזמנה לטקס פרס רשות הפטנטים למאמר סטודנטיאלי מצטיין לשנים 2012 ו2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) החוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) החל פירוק מבנה מסעדת כפר נחום שהוקמה בניגוד לחוק על שפת ‏הכנרת, תוך השתלטות על רצועת חוף בתחום הגן הלאומי כפר נחום (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בבקשה לבחון מחדש החלטות שלא לפתוח בחקירה נגד מחמד בכרי (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה בעניין ראש עיר רמת השרון - רוכברגר (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטה לאסור העסקת יועצים משפטיים חיצוניים בוועדות המחוזיות לתכנון ובניה (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת הועדה בעניינו של שמעון גפסו (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת היועמש בעניין הסרט ג'נין ג'נין (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת היועץ המשפטי לממשלה בעניין המשך ניהול ההליכים בתיקי המחאה החברתית (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת היועץ המשפטי לממשלה בעניין העברת הסמכות לשמש רשם נותני שירותי מטבע (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת היועץ המשפטי לממשלה שלא להמשיך את הבדיקה נגד השר סילבן שלום (ת.עדכון: 06/12/2016) החלטת ממשלה לפרסם מסמכי התקשרות והיתרים בין המדינה לגופים פרטיים נכנסה לתוקף (ת.עדכון: 06/12/2016) היועץ המשפטי לממשלה הגיש בקשה להארכת השעייתו של ראש עיריית נצרת עילית (ת.עדכון: 06/12/2016) היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה ביקשו מהמשטרה לחקור פרסומי הסתה נגד יהודים וערבים באינטרנט (ת.עדכון: 06/12/2016) היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה השתתפו במפגש סיכום שנה של צוות אכיפה אזרחית (ת.עדכון: 06/12/2016) היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים מציינת 15 שנים לכניסת חוק חופש המידע לתוקף (ת.עדכון: 06/12/2016) הכנס הבינלאומי הראשון בנושא חדלות פירעון בתאגידים והסדרי חוב (ת.עדכון: 06/12/2016) המדינה תובעת מחברות ספנות החזר הוצאות חילוץ ‏והצלת אנשי צוות בלב ים בידי צהל (ת.עדכון: 06/12/2016) המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות ‏המדינה- גן האירועים ברשפון, נהרס לאחר הליך ‏משפטי בגין עבירות בניה (ת.עדכון: 06/12/2016) המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד קצין בגין לקיחת שוחד (ת.עדכון: 06/12/2016) המלצות דוח הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת נשים (ת.עדכון: 06/12/2016) הנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין - הודעה בדבר ‏סגירת לשכות תל אביב לשם הטמעת מערכת ‏מחשוב חדשה ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הסרת ישראל מהרשימה השחורה בנושאי קניין ‏רוחני‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הענקת עיטורים על תרומה למאבק בסחר בבני אדם (ת.עדכון: 06/12/2016) הערכות לפגרת קיץ בלשכות המקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) הפצת חוברת רשימת הרשויות הציבוריות ופרטי הממונים על חופש המידע ברשויות השונות (ת.עדכון: 06/12/2016) הפצת טיוטת תקנות המדגמים (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעה להסדר חדש בענין שכר טרחה לכונסי נכסים ומפרקים (ת.עדכון: 06/12/2016) הצעת חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 5), התשעה-2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשעת פעיל בשוק ההון בעבירות של גניבה בידי מורשה (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשעת ראאד סלאח - תגובת פרקליטות מחוז ‏ירושלים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשעת שוטר בהתעללות בחסר ישע תוך שימוש שלא לצורך וללא כל הצדקה במכשיר הטייזר (ת.עדכון: 06/12/2016) הרשעת שוטר סיור בעבירות של תקיפה ואיומים (ת.עדכון: 06/12/2016) התביעה בעבירות תכנון ובניה החלה השבוע ביישום התיקון לחוק סדר הדין הפלילי המאפשר סגירת תיק בהסדר בהתקיים תנאים מסוימים (ת.עדכון: 06/12/2016) התנגדות היועץ המשפטי לממשלה להסדר פשרה ‏בתובענה ייצוגית נגד חברת הוט ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ודעה בדבר סגירת לשכות רחובות ושלוחות אשדוד לקבלת קהל לשם הטמעת מערכת מחשוב חדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה את צו איסור ‏הלבנת הון, אשר יחיל חובות מתחום משטר איסור ‏הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירות עסקי ‏‏(עורכי דין ורואי חשבון) ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה את צו איסור ‏הלבנת הון, אשר יחיל חובות מתחום משטר ‏איסור הלבנת הון ומימון טרור על נותני שירות ‏עסקי (עורכי דין ורואי חשבון) (ת.עדכון: 06/12/2016) זומן לשימוע שוטר שתועד עושה שימוש בכוח חריג במהלך מעצר קטין בשועפאט (ת.עדכון: 06/12/2016) חוות דעת משפטית לקראת פרסום המלצות הביניים של הועדה (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק החוזים האחידים (תיקון מס' 5), התשעה- ‏‏2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק הנגשת יצירות, ביצועים ושידורים לאנשים עם ‏מוגבלות עבר בכנסת ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) חוק לישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) חידושים באתר רשות הפטנטים - הגברת השקיפות ‏וזמינות המידע לאזרח‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) חקירה בחשד להעלבת עובד ציבור בגין פרסום תמונות אישי ציבור במדי SS (ת.עדכון: 06/12/2016) טופס הצעה למאגר שמאי מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) טיוטת תיקון לתקנות הפטנטים מפורסמת בזאת לעיון והערות הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) טקס חנוכת בתי הדין השרעיים בירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) יישום הדוח המשרדי לבחינת תופעת הדרת הנשים מהמרחב הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) כללי הפטור מבחינות - נוסח לפרסום להערות הציבור יולי 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) כללים לפרסום החלטות הוועדה לעניין הגנה משפטית והוצאות משפטיות לנושאי משרה ולעובדי מדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) כניסה לתוקף של הוזלת אגרות חופש המידע לציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - ארבעה תושבי ג'סר א-זרקא אשר ‏העבירו נשק מהעיר שכם‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - גרימת מוות בנהיגה רשלנית, הפקרה ‏לאחר פגיעה ושיבוש הליכי משפט (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - הסתה לגזענות בדף הפייסבוק (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - הפקרה אחרי פגיעה, חבלה חמורה, ‏קשירת קשר לפשע, שיבוש מהלכי משפט והשמדת ‏ראיות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - סחיטה באיומים, שוד בנסיבות ‏מחמירות והדחה בחקירה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - רפי בן - הונאת כרטיסי אשראי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום - שוד בנסיבות מחמירות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום בתיק שחר המילניום (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום הוגש נגד תושב ערד החשוד בהסתה ‏לגזענות בדף הפייסבוק כנופיית אל יהוד (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד 4 תושבי ג'בל מוכבר בגין קשירת ‏קשר לסיוע לאויב במלחמה (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד 4 תושבי מזרח ירושלים בגין ‏עבירות ביטחוניות- הנאשמים היו מעורבים ‏בניסיונות פיגוע נגד יהודים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד אברהים אבו לחיה שנעצר במסגרת ‏מבצע צוק איתן (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד אולם האירועים רויאל גרדן ‏במתחם ירקונים ונגד בעלי מניות ומנהלים בחברה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד ארגון פשיעה- משה רובין ואחרים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד בני דודים מזרזיר בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד מטפלת סיעודית בגין תקיפת זקן (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד עובדת הוצלפ בעכ בגין לקיחת ‏שוחד עבור מסירת פרטים אישיים של חייבים ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד שלושה תושבי ירושלים בגין תקיפה בנסיבות מחמירות וחבלה במזיד ברכב ממניע גזעני (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד שני תושבי טובא-זנגריה בגין ‏ניסיון לרצח, קשירת קשר לפשע ונשיאה של נשק ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד שני תושבי מעלה אדומים - ‏הנאשמים שדדו נהג מונית ותקפו אותו‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום נגד תושבת רמאללה בגין חבלה בכוונה ‏מחמירה ועבירות נוספות. הנאשמת ניסתה לדקור ‏שוטרים בעיר העתיקה בירושלים על רקע ‏ה'כיבוש' ומבצע 'צוק איתן'‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום – עובד לשעבר ברשות השידור יצר ‏חוב אגרת טלוויזיה פיקטיבי לשוטר שרשם לו ‏דוח תנועה (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- הכנת חוות דעת פסיכיאטריות כוזבות ‏והצגת מצגי מרמה לביטוח הלאומי (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- הפקרה לאחר תאונה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- סחיטה באיומים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- פרשת שחיתות במשרד הרישוי‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- צלבי קרס על כלי רכב ביישוב להבים ‏במהלך מבצע צוק איתן (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- שוד מונית אלים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- שיבוש מהלכי משפט ומתן מקלט ‏לשותף לביצוע פיגוע חטיפת ורציחת שלושת ‏הנערים זל (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב אישום- שני צעירים מג'סר א-זרקא יידו ‏אבנים לעבר רכבים בכביש החוף כמחאה נגד מבצע ‏‏צוק איתן (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב הגנה במסגרת תביעה שהוגשה על ידי משפחתו של המפגע שביצע את פיגוע הטרקטור בירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) כתב התחייבות לתחילת התמחות (ת.עדכון: 06/12/2016) כתבי אישום בעקבות הפגנות ואירועי הפרות סדר ‏כנגד מבצע צוק איתן ובהפגנת המחאה על רקע ‏רצח הנער מחמד אבו חדיר בחודש שעבר‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) כתבי אישום נגד שישה פעילי חמאס וג'יהאד ‏איסלאמי שנעצרו במסגרת מבצע צוק איתן (ת.עדכון: 06/12/2016) להלן הנאום שנשא היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, בכנס לשכת עורכי הדין באילת (ת.עדכון: 06/12/2016) מדיניות התקיפה בעזה במסגרת מבצע צוק איתן (ת.עדכון: 06/12/2016) מחלקת ייעוץ וחקיקה (משפט בין-לאומי) מזמינה ‏ארגונים בלתי ממשלתיים להגיש תשומות לצורך ‏כתיבת הדוח הראשוני שיוגש לוועדת האום ‏בדבר שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (ת.עדכון: 06/12/2016) מידעהון 19 (ת.עדכון: 06/12/2016) מימון פרויקטים לאומיים על ידי קקל – קביעת סדרי עבודה (ת.עדכון: 06/12/2016) מינוי יור למועצת שמאי המקרקעין‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) מינויים חדשים בפרקליטות המדינה (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב בענין תיק פלא 97623-09 מטש עפרה (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב היועץ המשפטי - הגבלת כהונה של תובעים המחזיקים בכתב הסמכה מטעם היועץ המשפטי לממשלה לשמש כסניגורים (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתב היועץ המשפטי בעניין רישום קרן קיימת לישראל כחברה לתועלת הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) מכתבי שימוע בפרשת IDB (ת.עדכון: 06/12/2016) מליאת ארגון Moneyval של מועצת אירופה חלקה שבחים לישראל על ההתקדמות שנעשתה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור (ת.עדכון: 06/12/2016) מניעת הדרת הנשים במרחב הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) מעצר רכז מודיעין מאזור הצפון בחשד לשוחד (ת.עדכון: 06/12/2016) נאום פרקליט המדינה, שי ניצן בכנס עורכי הדין באילת (ת.עדכון: 06/12/2016) ניתוק קווי טלפון משבש עבודת סוחרי הנייס גאי (ת.עדכון: 06/12/2016) נעצר לצורך הסגרה אזרח ארהב שהורשע בניסיון ‏רצח ונמלט לרשות הפלשתינית‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) נפתחה שלוחת אשדוד ללשכות הרישום והמפקח (ת.עדכון: 06/12/2016) סגירת לשכות רישום והסדר מקרקעין בנצרת באופן זמני לשם הטמעת מערכת מחשוב חדשה (ת.עדכון: 06/12/2016) סגירת תיק החקירה נגד עמנואל רוזן (ת.עדכון: 06/12/2016) סוהר בכלא שקמה קיבל שוחד מאסיר בטחוני ‏והכניס לאגף הבטחוני טלפונים סלולריים (ת.עדכון: 06/12/2016) סיום הבדיקה בעניינו של חכ מאיר שטרית‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת השמאי הממשלתי הראשי - מחירי דירות ‏ברבעון הרביעי של שנת 2013 ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הראשון של שנת 2014 (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון הרביעי של שנת 2013‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים מחצית שניה של שנת – 2013 (ת.עדכון: 06/12/2016) עדכון לגבי עד המדינה בתיק הבר נוער (ת.עדכון: 06/12/2016) עוד שלמה (מומי) למברגר נבחר לתפקיד פרקליט ‏מחוז תל אביב (פלילי)‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עיצומים באגף לרישום והסדר מקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) עיקרי הטיעון מטעם המדינה בתגובה לערעורו לבית המשפט העליון של יונתן ימר היילו (ת.עדכון: 06/12/2016) על קקל להרשם כחברה לתועלת הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) עלה לאוויר העיתון המשפטי המקוון של האגף לסיוע משפטי (ת.עדכון: 06/12/2016) עליית אתר חדש ליחידה לתיאום המאבק בסחר בבני אדם (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועמש לממשלה - אין מקום להתחשב ‏בשימוש בלתי חוקי בקרקע לצורך קביעת שוויה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועמש לממשלה בבגץ 5228-14 - ‏בצלם נגד רשות השידור, דין העתירה להידחות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועמש לממשלה בבקשה למתן צו מניעה ‏נגד פרסומים של עיריית בת ים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה - זכאותם של ‏עובדי סיעוד המתגוררים בבית המעסיק למנוחה ‏שבועית (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה - סוגיות בעניין קביעת תעריפים צריכות להתברר ברשויות המוסמכות ולא ‏אגב תובענה ייצוגית ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לבקשת חולה ALS להתנתק ממכונת הנשמה (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה לגבי קביעת שכט ‏בהסתלקות וחובת פניה מוקדמת בתובענות ייצוגיות‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) עמדת היועץ המשפטי לממשלה – הסמכת בתי ‏משפט צבאיים באיוש לקבל תסקירי מעצר ‏בעניינם של קטינים (ת.עדכון: 06/12/2016) עקב המצב הבטחוני - הארכת מועד לצורך הגשת ‏השלמות לבקשות תמיכה לוועדה הציבורית ‏לקביעת ייעודם של עיזבנות לטובת המדינה ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ערעור האפוטרופוס הכללי לבית המשפט העליון בעניין זכויות נעדר בנכסיו (ת.עדכון: 06/12/2016) עתרה לבגצ נגד סמכותם של בתי הדין השרעיים ‏בענייני משמורת‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פסק בוררות חלקי קיבל תביעת ענק של המדינה נגד מפעלי ים המלח (ת.עדכון: 06/12/2016) פרס הצטיינות בשירות המדינה הוענק לסגנית האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום החלטות הוועדה להגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה (ת.עדכון: 06/12/2016) פרסום טיוטת תקנות לפי חוק הריכוזיות (ת.עדכון: 06/12/2016) פרקליטות מחוז תא (פלילי) ביטלה את הסכם עד ‏המדינה בתיק בר נוער‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הודיעה לרב ‏אברהם יוסף, רב העיר חולון, כי פרקליט המדינה ‏שוקל את העמדתו לדין, בכפוף לשימוע, בשתי ‏עבירות של מרמה והפרת אמונים‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) פרקליטות תא (אזרחי) הגישה ערעור בשם ‏הרשות ל ניירות ערך לביהמש העליון בעניין ‏קבוצת קדם (ת.עדכון: 06/12/2016) פתיחת הרשמה לבחינה הסופית גישות ועקרונות ‏בהערכת מקרקעין – מועד קיץ 2014‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) קבלת עמדת הכונס הרשמי בעניין בקשת שכר הטרחה של מפרקי אייס (ת.עדכון: 06/12/2016) קו חם לדיווח על הסתה (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד חבר בוועדות המתנהלות בבתי המשפט ‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד יושב ראש ועדות ערר (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד יושבי ראש ועדות תעסוקה לפי חוק חיילים משוחררים (ת.עדכון: 06/12/2016) קול קורא להקמת מועמדים לתפקיד יושב ראש וועדות תעסוקה לפי חוק חיילים משוחררים (ת.עדכון: 06/12/2016) קנס בסך 1,300,000 שח על קיבוץ געש בגין ‏עבירות בניה (ת.עדכון: 06/12/2016) ראשי ערים בתקופת ההשעיה (ת.עדכון: 06/12/2016) רישום הקרן הקיימת לישראל כחברה לתועלת הציבור (ת.עדכון: 06/12/2016) רישום קקל כחברה לתועלת הציבור‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות הפטנטים מארחת את הכנס ה-21 של רשויות ‏החיפוש והבחינה הבינלאומיות (ת.עדכון: 06/12/2016) רשות התאגידים פתחה לציבור אפשרות עיון מקוונת של כלל החברות הרשומות בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) רשימת רשויות ציבוריות (ת.עדכון: 06/12/2016) שאלון כללי (ת.עדכון: 06/12/2016) שימועים נוספים בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי במשטר האגרות (ת.עדכון: 06/12/2016) שינוי מועדים להגשת מסמכים לצורך קבלת אישור ניהול תקין בעקבות המצב הביטחוני (ת.עדכון: 06/12/2016) שיפור השירות בלשכות הרישום המקרקעין (ת.עדכון: 06/12/2016) שירות חדש בלשכת רישום המקרקעין תל אביב (ת.עדכון: 06/12/2016) שירות חדש בלשכת רישום מקרקעין רחובות (ת.עדכון: 06/12/2016) שיתוף פעולה בין רשות הפטנטים לבין המשרד הממשלתי לקניין רוחני של סין (ת.עדכון: 06/12/2016) שנת מאסר לשוטר, מפקד מחסום, שהורשע ‏בלקיחת שוחד, ניסיון למתן שוחד, זיוף ועוד (ת.עדכון: 06/12/2016) שר האוצר, מקדם בחקיקה הקלות במעמ‎ ‎לפרויקטים של תמא 38 ופינוי בינוי‏‎ ‎ (ת.עדכון: 06/12/2016) תביעה לפינוי חברת ארקיע משדה התעופה דב הוז (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובה מקדמית מטעם המדינה בבגצ 5139-14 ‏שעניינו הכרזה על מבצע צוק איתן כמלחמה (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובה משלימה מטעם המדינה לעתירת אומץ ‏בעניין תנצ אפי ברכה‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובות המדינה לעתירות לבגץ נגד הריסת בתי ‏מחבלים (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת היועץ המשפטי לממשלה בעניין הבחירות בבית שמש (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת המדינה לבגץ בעניין הריסת בית המחבל ‏שביצע את פיגוע הטרקטור בירושלים (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת המדינה לבית המשפט העליון בנושא משפט חוזר לנשיא המדינה לשעבר (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת הפרקליטות לחוות דעת המומחה מטעם מר אולמרט בתיק טלנסקי (ת.עדכון: 06/12/2016) תגובת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ‏במשרד המשפטים בעקבות ההתנכלות לאנשים עם ‏מוגבלות בצפון תא‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק האבנים (ת.עדכון: 06/12/2016) תזכיר חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקונים ‏שונים), התשעד – 2014, שהוכן במשרד ‏המשפטים מובא לבחינת הציבור‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תחילת עבודתה של נציבות הביקורת על מערך התביעה בישראל (ת.עדכון: 06/12/2016) תמונת מצב בעניין יישום ההמלצות למיגור הדרת נשים במרחב הציבורי (ת.עדכון: 06/12/2016) תצהיר מאמן לגמר התמחות (ת.עדכון: 06/12/2016) תקן 22.0 בדבר פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע המשווקת לציבור על בסיס ציפיות (ת.עדכון: 06/12/2016) תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם) (תיקון), התשעד-2014‏ - טיוטא (ת.עדכון: 06/12/2016) תקנות המדגמים - טיוטא (ת.עדכון: 06/12/2016) תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) - טיוטא‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), תשעד-2014‏ - טיוטה (ת.עדכון: 06/12/2016) תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (הקלות לעניין מספר הדירקטורים החיצוניים), ‏התשעד-2014‏ - טיוטה (ת.עדכון: 06/12/2016) תקנות לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות (סיווג חברה כחברת שכבה)‏ - טיוטה (ת.עדכון: 06/12/2016) ‏ 9 חודשי מאסר לחוקר בתחנת זבולון שהורשע ‏בביצוע עבירות מין בנחקרת‏ (ת.עדכון: 06/12/2016) ‏750 מיליון שח הועברו מהאפוטרופוס הכללי ‏למשרד האוצר והם יושקעו בפקדון נושא תשואה‏
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין